Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør demo den 17. januar 2015 imod massedeportation af afghanske flygtningefamilier. ( Sendes i FLR-Dialog d. 20. januar 2015)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Åbning ved Nynne og Viktoria fra Børnebørn for Asyl. Jørgen Gimbel fra Bedsteforældre for Asyl: Hvorfor demonstrere. (7:43)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Johanna Hass fra Asylret om de europæiske værdier frihed , lighed og broderskab og tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan. (13:38)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Lærke og Amanda fra Asylret beretter om tvangsudviste, adskilte og gået under jorden (5:01)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Advokat Niels-Erik Hansen, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination spørger om man virkelig kan sende asylansøgere tilbage til Afghanistan. (15:18)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Leif Bork Hansen fra Bedsteforældre for Asyl fortæller gribende om Mortesas flygtningeskæbne - en tragedie uden ende. (4:44)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Spontant oplæser Kenni Hyldahl et brev til dronningen fra Roxa Sedici som er flygtning under jorden i Danmark (5:22)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Endelig fortæller forfatter Kristina Stoltz om, hvad det er for et land, som vi sender flygtninge tilbage til? (11:11)

Tekst-Manuskripterne til taler ved demonstrationen d. 17. 01.2015 imod massedeportation af afghanske flygtningefamilier.


Fotos
Klik HER for billede: FB[pix] Gæstfri og morgenduelige Ulla Sandbæk , Bedsteforældre for Asyl
Klik HER for billede: FB[pix] Og med programmet for demo mod massedeportation til Afghanistan
Klik HER for billede: FB[pix] Der holdes generalprøve på lydteknikken
Klik HER for billede: FB[pix] med de morgenduelige som publikum
Klik HER for billede: FB[pix] Nynne og Viktoria fra Børnebørn for Asyl åbner mødet
Klik HER for billede: FB[pix] Jørgen Gimbel BfA om hvorfor man demonstrerer imod deportation til Afghanistan
Klik HER for billede: FB[pix] Banner: Giv os familien Shamsi tilbage"
Klik HER for billede: FB[pix] Johanna Haas, Asylret taler om de europæiske værdier: som Frihed, lighed og broderskab og...
Klik HER for billede: FB[pix] Gladedemonstranter måske fordi det giver mening?
Klik HER for billede: FB[pix] Savnede Shamsifamilie flankerer
Klik HER for billede: FB[pix] Udsnit af deltagerne
Klik HER for billede: FB[pix] Og Johanna taler nu om misrøgt af europæiske værdier når vi accepterer tvangsudvisninger af børnefamilier til det afghanske kaos
Klik HER for billede: FB[pix] Udsnit af tilhørerne
Klik HER for billede: FB[pix] En sand Facebook-spammer , bare flot.
Klik HER for billede: FB[pix] Og endnu en asylretaktivist taler
Klik HER for billede: FB[pix] i case om tvangsudvist, adskilt og gået under jorden
Klik HER for billede: FB[pix] Banneret Giv os familien Shamsi tilbage" må på igen, igen.
Klik HER for billede: FB[pix] De kreative ildsjæle Jørgen og Ingeborg Gimbel, BfA -se banner bagved
Klik HER for billede: FB[pix] Advokat Niels-Erik Hansen, DRC, taler bl.a om velfærdschauvinisme
Klik HER for billede: FB[pix] Integration på trods?
Klik HER for billede: FB[pix] Bashy Quraishy en gammel bekendt bl.mange andre tilstedeværende
Klik HER for billede: FB[pix] såsom Tue Magnussen nu på Facebook, tak
Klik HER for billede: FB[pix] SOS mod Racisme flager
Klik HER for billede: FB[pix] Dejligt med mange unge.
Klik HER for billede: FB[pix] - og helt fra Bornholm
Klik HER for billede: FB[pix] - og med kørestolsbruger
Klik HER for billede: FB[pix] forenet af "Stop Tvangshjemsendelse af afghanske flygtnigne"
Klik HER for billede: FB[pix] De kulde-standhaftige
Klik HER for billede: FB[pix] Leif Bork Hansens kommunikerer også igennem kropssproget
Klik HER for billede: FB[pix] lærer Kenny Hyldahl med Roxa Sedikis brev til Dronningen
Klik HER for billede: FB[pix] Bashy, Horst, advokaten, Ulla, slavenski m.fl. for TV
Klik HER for billede: FB[pix] forfatteren Kristina Stoltz taler af karsken bælg om det Afghanistan som...
Klik HER for billede: FB[pix] De udvisningstruede brødre Zakariya og Mostafa Sakhizada var med
Klik HER for billede: FB[pix] Danske asylven står bag ved med v-tegnet



Filmoptagelser fra Demonstration mod tvangsudvisninger til Afghanistan - 17/1 2015


Forfatter, jornalister og kunstnere-annoncen i Politiken d. 15. januar 2014

Man kan læse om de organisationer/netværk, der organiserede og/eller leverede talere og teknik her:
Bedsteforældre for Asyl
Og BgfA på Facebook: Bedsteforældre for Asyl

Og her på Børnebørn for Asyl's Facebookside www.facebook.com/bbforasyl kan interesserede læse mere om den nye gruppe af unge og og især om deres aktivit

Asylret: www.asylret.dk
Og med facebooksiden Asylret

Gæstfrie i Halsnæs

Og mangler din organisation så gerne henvendelse til post@arnehansen.ne eller mobil 30420818



Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.