Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør om FNs børnekonvention og om hvorfor den er så vigtig og ikke mindst for asylbørn, og hvorfor den derfor bør inkorporeres i dansk lov for at komme til at virke som tiltænkt. ( Sendes i FLR-Dialog d. 4. november 2014)

Vi skal nu høre om FNs børnekonvention og om hvorfor den er så vigtig og ikke mindst for asylbørn og hvorfor den derfor bør inkorporeres i dansk lov for at komme til at virke i sin fulde udstrækning. Det er en optagelse fra et debatmøde d. 28. oktober i Aarhus med titlen "Børnekonventionen - hvorfor er den så vigtig". De paneldeltagere som vi hører oplæg fra og deltager i debatten er børnepsykiater Bente Rich, som taler om dansk asylpolitiks konsekvenser for børnene og som børnekonventionen ville kunne afbøde hvis den blev inkorporeret. Dernæst hører vi juristen Jesper Lindholm, underviser i Folkeret menneskeret og udlændingeret og flygtningeret på Aalborg Universitet redegøre for asylbørns rettigheder og respekten for børnekonventionen Og endelig får vi så den tidligere sognepræst Leif Bork Hansens engagerede peptalk til medlemmerne af de 3 organisationer der arrangerede mødet SOS mod Racisme, Et anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl. Der sluttes så af med en fælles debatrunde.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Børnepsykiater Bente Rich, om dansk asylpolitiks konsekvenser for børnene og som børnekonventionen ville kunne afbøde (25:48)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Jesper Lindholm, Aalborg Universitet, kyndig i menneskerettigheder og udlændingeret redegør for asylbørns rettigheder og respekten for børnekonventionen. (23:39)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Sognepræst Leif Bork Hansens velargumenterede indignerede opsang til os alle om hjælp. (21:02)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Debatrunde (32:47)
fotos Klik HER for billede: [pix] FB Børnekonventionspanelet: Leif Bork Hansen, Bente Rich og Jesper Lindholm
Klik HER for billede: [pix] FB - og i debat med deltagerne

Striftlig resume af mødet af Britt Lægdsgaard. - Her skal det dog pointeres at et kortfattet referat på ingen måde kan gå i stedet for at lytte til selve kildeforlægget, selve lydoptagelserne med alt hvad der blev sagt og med stemmeføringens stærkere udtryk

Man kan læse mere om de 3 arrangør-organisationer på deres hjemmesider og Facebooksider
SOS mod Racisme,
Et anstændigt Danmark
og Bedsteforældre for Asyl
Her kan man underskrive en opfordring til politikerne om at gøre børnekonventionen til del af dansk lov eller HER direkte.

BØRNEKONVENTIONEN + 3 tillægsprotokoller hvor Danmark mangler at underskrive den 3. om individuel klageadgang. BfA betoner især artikel 3, 4 og 12.Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.