Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Invitation til møde i Odense lørdag d. 24. maj kl. 11-16 med overskriften: "Forholdene for asylsøgerne - kan vi være dem bekendt". Og formålet med mødet er at skabe konkrete initiativer, der realiseres efter mødet i Odense. (Bemærk tilmelding senest 15. maj) ( Sendes i FLR-Dialog d. 13. maj 2014)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hør her interview d. 5. maj 2014 med Birte Holm Sørensen om chokerende indtryk efter nylig hjemkomst til Danmark, som gav stødet til møde-initiativet. (13:50)


Her er mødeinvitationen på skrift:
Danmark kritiserer ofte og med god grund menneskerettighedssituationen i andre lande, men hvad gør vi egentlig selv her i landet? Er vi alle dækket af de
samme basale rettigheder her i landet? Svaret er nej!
Mennesker som du og jeg er på op til 16. år isoleret i det danske samfund, fordi de ikke har fået asyl i Danmark og ikke kan eller tør rejse tilbage til deres hjemland.
Deres børn lever også isoleret - og enhver kan forestille sig de helbredsmæssige og psykiske problemer, som opstår hos børn og unge, der lever i konstant uvished om deres og deres familiers skæbne.

AFS Alumni, Bedsteforældre for Asyl, Den Danske Helsinki-Komité, FN-forbundet, Foreningen af Udlændingeadvokater, Kvindelige Lægers Forening, Kvinderådet, Refugees Welcome og Retspolitisk Forening er gået sammen om et informationsmøde:

Ved mødet i Odense vil tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen først gennemgå retten (den ret, man har) til at søge asyl.
Michala Bendixen fra Refugees Welcome vil efterfølgende beskrive asylansøgningsproceduren.
Og Merna Alhozy vil fortælle om en opvækst i asylcentre>.

Vi vil herefter fokusere på asylansøgernes forhold, og navnlig undersøge, om der i Danmark sker overtrædelse eller omgåelse af menneskerettighederne, herunder af børns rettigheder. Som et led i mødet opdeles deltagerne i arbejdsgrupper, der får mulighed for at skitsere handlingsplaner centralt og lokalt ud fra virkelige 'cases'.

Det er arrangørernes håb, at deltagerne tager aktivt stilling til den nuværende situation og at der derved skabes en bredere, informeret, folkelig bevægelse, der kan hjælpe ofrene for den nuværende asylpolitik og forebygge gentagelser af allerede begåede fejl.

Tilmelding bedes foretaget snarest, dog senest d. 15 maj 2014 med navn og evt. organisation på
mailadressen konference@helsinki-komiteen.dk Deltager-gebyret er 100 kr.
Beløbet, som også dækker kaffe før mødets start (kl.10.30-11.00) samt en let frokost, bedes indbetalt på konto: Danske Bank Reg.nr.1551 Konto 4180641106, men først når man har modtaget bekræftelse på tilmelding.

Formålet med mødet er
• At give dig en konkret viden omkring den aktuelle asylpolitik i Danmark
• At give dig mulighed for at møde organisationer, der arbejder aktivt med asyl og borgerrettigheder
• At skabe konkrete initiativer, der realiseres efter mødet i Odense.


(Dialog-redaktøren skønner at) Måske det kan være relevant at høre disse tidligere Dialog indslag med folk som ved noget og mener noget:

BfA-Høring d 15. juni 2013 om afviste asylsøgeres problematiske vilkår: Bl.a bliver såvel den tvivlsomme retssikkerhed i asylsagsbehandlingen som de ofte utåleligt lange ventetider i ingenmandsland kritiseret af eksperterne som har været tæt inde på livet asylsøgerne og der drøftes forskellige løsningsmuligheder som regeringens stadig meget stramme asylpolitik parret med politisk ligegyldighed måske umuliggør? HER

Hør optagelses fra d. 16. juni 2013 af Bedsteforældre for Asyls debatmøde om børnekonventionens praktiske betydning - samt konsekvenserne for børn i asyllejrene, at børnekonventionen (endnu?) ikke er blevet en del af dansk lov - bl.a. for asylbørnenes skolegang. HER

Hør foredrag d. 23. nov. 2013 om retten til at søge asyl og EU's Asylpolitik af tidl. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på debatmødet" Dansk asyl- og flygtningepolitik - kan vi være den bekendt?"- med efterfølgende debat. HER

Hør foredrag af Bente Rich d. 23. nov. 2013 om "Menneskelig nedbrydning" - især med focus på den nedbrydende virkning af mange års ophold i skiftende og isolerede asyllejre i Danmark HER

Hør d. 23. nov. 2013 foredraget "Kynisme som menneskesyn" af biskop Kjeld Holm. HER

Vi skal nu d. 23. nov. 2013 høre en fortsættelse af debatten om dansk asyl- og flygtningepolitk og om vi kan være den bekendt - med udgangspunkt i de 3 oplæg om hhv. asylret og EUs flygtningepolitik, - Menneskelig nedbrydning i danske sylsøgeerlejre - samt kynisme som menenskesyn. Desuden med til mødedeltagernes votering i sager om humanitært ophold - og Et anstændigt Danmarks overrækkelse af sin årlige pris til Bedsteforældre for asyl. HEREr du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.