Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Dialog tager nu lytterne med til Folkemøde på Bornholm som jo fandt sted d. 13. til 16. juni 2013. Optagelser i Fredsteltet kommer senere til at fylde en del. Men her begynder vi med stemningsbilleder fra Folkemødets opstart og afslutning. Dialog begynder torsdag morgen bag kulisserne i pressecentret, så får folketingets folk afprøvet deres lykkehjuls-quiz og arrangerende morgenduelige bornholmere i Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti får ordet om deres forventninger til folkemødedagene. Så et enkelt lille eksempel på en gadeevent med Bo Richardts sange og Amnestys Claus Juhl om Danmarks forpligtelser i henhold til folkeretten, og serveret som en tyvstart på Folkemødet inden den formelle åbningsceremoni , som Dialog så hopper over, da den er mange lyttere bekendt. Til gengæld bringer vi et par klip fra afslutningsceremonien - desværre med vinden som blind passager, efterfulgt af et par korte interviews med bornholmske partiengagerede fra SF og DF, som stadig holdt ud, om hvordan det så gik og det samme gælder en bornholmer, der som medlem af politihjemmeværnet havde haft medansvar for at styre trafikken. Og så bagefter spørger Dialog d. 25. juni et par deltagende folkevalgte, i skikkelse af regionsrådsmedlemmerne Bente Bang og Lene Linnemann fra den anden nordligste ende af Danmark om deres udbytte af at deltage i Folkemødet på Bornholm Anno 2013. ( Sendes i FLR-Dialog d. 2. juli 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Oversigt over indslagene fra Folkemødet på Bornholm. (1:44)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Lisbeth Kofoed, tovholder i pressecentret fortæller om Folkemødet. (1:47)
Klik HER for billede: [pix] FB Udsigten fra pressecentret: Der stilles an til Folkemøde torsdag formiddag d. 13. juni
Klik HER for billede: [pix] FB Speakers corner - på vej

Klik HER for lyd:
[pix] FB Pernille Deleuran, leder af Folketingets EU-oplysning, styrer prøver på Folketings-quizen. (3:40)
Klik HER for billede: [pix] FB Folke(tings)oplyserne
Klik HER for billede: [pix] FB Prøv Folketingets oplysningsquiz

Klik HER for lyd:
[pix] FB Morgenduelige i partierne V, Ø og O om forventninger til Folkemødet. (10:42)
Klik HER for billede: [pix] FB Venstrefolkene foran teltet med hovedscenen som baggrund
Klik HER for billede: [pix] FB Ø:Hvad man kan få for spidsen af en jetjager
Klik HER for billede: [pix] FB Gunna Starck ved sin Corydon-calkulator
Klik HER for billede: [pix] FB DF's bornholmske formand Linda Kofoed Persson

Klik HER for lyd:
[pix] FB Gadeevent med Bo's sang og Amnestys Claus Juhl om folkeret og fangetagning i krig. (11:37)
Klik HER for billede: [pix] FB Amnesty's Claus Juhl taler om Folkeret og Danmarks fangeoverdragelseer
Klik HER for billede: [pix] FB - og Bo Richardt med sin Guitar stiller på lydanlægget
Klik HER for billede: [pix] FB og viser sammen med et par "bedstemødre..." fredsflaget

Klik HER for lyd:
[pix] FB klip fra afslutningsceremonien d. 16. juni 2013 med politikere og sange. (9:03)
Klik HER for billede: [pix] FB Fra afslutningsceremonien på hovedscenen søndag d. 16. juni 2013
Klik HER for billede: [pix] FB Politikere fra alle partier gør hvad de kan for at
Klik HER for billede: [pix] FB - underholde det talrige publikum
Klik HER for billede: [pix] FB og set igen fra ny vinkel
Klik HER for billede: [pix] FB SF-næstformand Mette Touborg,men optager fik ikke ordene her heller
Klik HER for billede: [pix] FB Cirkuspladsen med havudsigt

Klik HER for lyd:
[pix] FB Bornholmske parti-ildsjæle fra SF og DF, om hvordan det så var gået.
Klik HER for billede: [pix] FB Mens DF-formand Linda stadig har energi til at snakke.
Klik HER for billede: [pix] FB Havudsigt fra pressecentret.

Klik HER for lyd:
[pix] FB - Og den frivillige færdselsbetjent fra politihjemmeværnet om Folkemødet. (3:35)

Klik HER for lyd:
[pix] FB regionsrådssmedlemmerne Bente Bang og Lene Linnemann, Region Nord om deres udbytte af turen til Bornholm (opt. 25/6). (12:39)