Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør Bedsteforældre for Asyls debatmøde om børnekonventionens praktiske betydning - samt konsekvenserne for børn i asyllejrene, at børnekonventionen (endnu?) ikke er blevet en del af dansk lov - bl.a. for asylbørnenes skolegang.. ( Sendes i FLR-Dialog d. 21. januar 2014)

NB: Selvom der er gået ¾ år år siden denne udsendelse blev optaget og til den nu bliver offentliggjort, så er den desværre ikke blevet nævneværdigt forældet i mellemtiden. Således demonstrerer de seje Bedsteforældre for Asyl fortsat foran Sandholm og nu også på Kultorvet, hvor den næste demo er på lørdag d. 25. januar kl 11og imod den kyniske deportation af alt for mange asylsøgere og med ringe sagsbehandling.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hør optagelse fra d. 16. juni på Folkemøde 13 af oplæg af menneskerettighedsjurist Ole Espersen. (8:03)
Klik HER for billede: [pix] FB Ole Espersen taler og mødeleder

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse fra d. 16. juni på Folkemøde 13 af oplæg af børnepsykiater Bente Rich og juraprofessor Eva Smith. (29:42)
Klik HER for billede: [pix] FB Bente Rich holder oplæg
Klik HER for billede: [pix] FB Eva Schmidt taler

Klik HER for lyd:
[pix] FB Og hør debatten med mødedeltagerne. (52:30)
Klik HER for billede: [pix] FB Nogle af deltagerne
Klik HER for billede: [pix] FB flere bedsteforældre vist
Klik HER for billede: [pix] FB og vindueskarmene må i brug
Klik HER for billede: [pix] FB og her igen
Klik HER for billede: [pix] FB og de sidste på Høyers Iscafe
Klik HER for billede: [pix] FB af fremmed herkomst?
Klik HER for billede: [pix] FB - og flere endnu

Mere om Bedsteforældre for Asyl på www.bedsteforaeldreforasyl.dk


Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.