Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


En udlændingeadvokat vurderer hvorvidt den nyligt ændrede asyllovgivning mht asylansøgeres ret til arbejde og til at bo udenfor centrene reelt kommer til at betyde noget? ( Sendes i FLR-Dialog d. 18. juni 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 16. maj 2013 med adv0kat Jytte Lingaard. (17:45)


Hvordan vurdere troverdighet i asylproceduren??? troverdighet i asylproceduren??? Tirsdag 30. april arrangerte NOAS fagdag om troverdighetsvurderinger med Gábor Gyulai fra Helsingforskomiteen i Ungarn. Her kan du lese en oppsummering av dagen, finne nyttige linker og materiell fra opplæringen.

Gyulai er koordinator for flyktningeprogrammet og kursholder i Helsingforskomiteen i ungarn. Han jobber for tiden med det europeiske CREDO-prosjektet som har som mål å bedre troverdighetsvurderinger i asylprosedyrene i EU gjennom forskning, rådgivning og opplæringer. UNHCR, the International Association of Refugee Law Judges (IARLJ) og Asylum Aid er partnere i prosjektet. Nylig har IARLJ publisert et paper om troverdighetsvurderinger i EU som Gyulai refererte til. Gyulai arbeider også med en opplæringsmanual om troverdighetsvurderinger som publiseres om kort tid. Dette etter at han i flere år har holdt kurs og opplæringer innenfor tema asyl og statsløshet, han har blant annet kurset Landinfo i Norge.

Opplæringa på NOAS' fagdag hadde to hoveddeler: Konseptet troverdighet og troverdighetsvurderinger

Faktorer som 'forvrir' troverdighet og vanskeliggjør vurderingen...

Man kan læse mere om de 2 organisationer som arrangerede høringen Et Anstændigt DAnmark og SOS mod Racisme