Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


En lavmælt men højtestimeret udlændingeadvokat redegør for den danske udlændingelovgivning og fortæller i tillæg om virkninger af asylsøgeres lange ophold i lejre i Danmark - med brug af en irakisk børnefamilie som blev deporteret efter 10 års ophold i danske flygtningelejre som eks. ( Sendes i FLR-Dialog d. 18. juni 2013)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af advokat Helgenørrungs foredrag på Et Anstændigt Danmarks og SOS mod Racismes høring om det nye lovforslag med småjusteringer af asylprocessen i Danmark. (10:26)


Hvordan vurdere troverdighet i asylproceduren??? troverdighet i asylproceduren??? Tirsdag 30. april arrangerte NOAS fagdag om troverdighetsvurderinger med Gábor Gyulai fra Helsingforskomiteen i Ungarn. Her kan du lese en oppsummering av dagen, finne nyttige linker og materiell fra opplæringen.

Gyulai er koordinator for flyktningeprogrammet og kursholder i Helsingforskomiteen i ungarn. Han jobber for tiden med det europeiske CREDO-prosjektet som har som mål å bedre troverdighetsvurderinger i asylprosedyrene i EU gjennom forskning, rådgivning og opplæringer. UNHCR, the International Association of Refugee Law Judges (IARLJ) og Asylum Aid er partnere i prosjektet. Nylig har IARLJ publisert et paper om troverdighetsvurderinger i EU som Gyulai refererte til. Gyulai arbeider også med en opplæringsmanual om troverdighetsvurderinger som publiseres om kort tid. Dette etter at han i flere år har holdt kurs og opplæringer innenfor tema asyl og statsløshet, han har blant annet kurset Landinfo i Norge.

Opplæringa på NOAS' fagdag hadde to hoveddeler: Konseptet troverdighet og troverdighetsvurderinger

Faktorer som 'forvrir' troverdighet og vanskeliggjør vurderingen...

Man kan læse mere om de 2 organisationer som arrangerede høringen Et Anstændigt DAnmark og SOS mod Racisme