Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør hvilken SF-formandskandidat 2 tillidsfolk i SF hver især støtter i urafstemningen blandt SF-medlemmerne. - Brevstemmmer skal afsendes senest d.8.10. Og elektronisk afstemning slutter d.12.10. kl.12.(Opdateret 2.10.12 kl 16,30, beklager.) ( Sendes i FLR-Dialog d. 2. oktober 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interviews d. 1. oktober 2012 med byrådsmedlemmerne Thomas Krog, Brønderslev og Brian Pedersen, Frederikshavn. (7:31)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Kort interview med Thomas Krog, formand for social- og sundhedsudvalget i Brønderslev kommune og medlem af samme i Kommunernes Landsforening.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Kort interview med Brian Pedersen, formand for teknisk udvalg i Frederikshavn kommune.

Man kan læse udtalelser fra de 2 formandskandidater Annette Vilhelmsen og Astrid Krag og om hvordan afstemningen foregår på SFs hjemmeside www.sf.dk/velkommen/formandsvalg

SF-medlemmer kan debattere formandskandidater på SFs officielle facebook-side hertil HER

Man kan også debattere på en uofficiel facebookside SF

En alternativ SF-debatside på internettet er roedblog.sfdebat.dk - og som også ikke-SFmedlemmer har adgang til at læse.
- Og som er tænkt som et nødvendigt alternativ til den officielle SF-debat parti.sf.dk/default.aspx?func=dialogue.list&did=3400 - som er vanskeligt tilgængelig og brugbar for uindviede og således desværre lidet brugt - også under formandsdebatten.

OG de respektive formandskandidaters egne netsider er:
Annette Vilhelmsens facebookside Annette Vilhelmsen

Astrids Krags facebook-side: Astrid Krag

Annette Vilhelmsens officielle SF-side: www.sf.dk/annette-vilhelmsen

og Astrid Krags officielle SF-side: www.sf.dk/astridkragAstrid Krag