Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Folkemøde dag 4: Paneldebat om EU's fremtidige fælles asylpolitik? - samt i relation hertil den danske asylpolitik. ( Sendes i FLR-Dialog d. 31. juli 2012)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 17. juni 2012 med paneldeltagerne Margrethe Auken MEP for SF, Britta Thomsen MEP for SD og jurist Claus Juhl Amnesty samt Sine og Rasmus fra oplysningsforbundet DEO. (Samt spontant den pasthunske Gandhi, Ghaffar Khan.)(62:39)

Klik HER for billede: [pix] FB Rasmus fra Deo skal styre debatten
Klik HER for billede: [pix] FB pasthunske Gandhi Ghaffar Khan's halve minut med opfordring til politikerne om at sætte kræfterne ind for en bæreygtig verdensfred
Klik HER for billede: [pix] FB - den nødvendige forudsætning for at undgå flygtninge til EU.
Klik HER for billede: [pix] FB Senere sendte Tom Paamand, som journalist og fotograf,
Klik HER for billede: [pix] FB - Ghaffar Khan på fredsmission i Dansk Folkepartis telt
Klik HER for billede: [pix] FB - og talte med DF's udlændingeordfører Peter Skårup
Klik HER for billede: [pix] FB Sminket professionelt som den pashtunske Gandhi hos Institut for menneskerettigheder,som tilbød at opleve etnicitets-skift - og her brugt efter ide fostret i fredsteltet og materialiseret via Toms fundne foto og pap fra bagside af fredsplakat.

Man kan læse mere om oplysningsforbundet DEO på www.deo.dk

- og Institut for Menneskerettigheder på www.menneskeret.dk

Ideen til rollen som den pasthunske og muslimske Gandhi var et resultat af opstået synergieffekt i Fredsministerium.dk's fredstelt. Klik her på "fotos, for at se billeder fra livet i fredsteltet d. 14-17. juni på Folkemødet i 2012.

Ghaffar Khan er aktiv i Aldrig Mere Krig aldrigmerekrig.dk/
- som nu bor på fred.dk hos Tom Vilmer Paamand

Hør mere om den pasthunske Gandhi og socialreformator Ghaffar Khan HER fortalt af Holger Terp, - dog først på den sidste fjerdedel af lydfilen (idet dårlig lyd og redigering beklages på denne gamle udsendelse)
- og den tekst om Ghaffar Khan, som Holger Terp henviser til, kan læses HER
Holger Terp er webmaster på fredsportalen fredsakademiet.dk der udmærker sig med et unikt leksikon om krig og fred, som forskere i hele verden trækker på.

Og Folkemødets hjemmeside på www.brk.dk/folkemoedet