Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hør hvad Amnesty Interenational har at sige om EU's/EU-landenes flygtninge- og asylpolitik set i forhold til deres konventionsbaserede humanitære forpligtelser, og hvad Amnesty gør i samarbejde med andre gode kræfter for at få EU til at leve op til deres medansvar for verdens flygtninge i fare. ( Sendes i FLR-Dialog d. 15. maj 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 8. maj 2012 med Lisa Blinkenberg, flygtningekoordinator i Amnesty International. (19:40)


Lisa Blinkenberg har efter interviewet sendt denne præcisering:"...Bare igen for at præcisere mekanismen omkring 'early warning', som på dansk hedder varslings- og beredskabssystem. Dette er et punkt, som indgår i forhandlingerne om Dublin II- forordningen. Tidligere har der som nævnt været fremsat ønske om en suspensionsmekanisme, men ved Rådsmødet (indre og retlige anliggender) den 8. marts, blev der opnået enighed om at erstatte denne mekanisme med et tidligt varslings-og beredskabssystem (early warning). Dette skal løbende overvåge hvorvidt medlemslandene overholder de forskellige asylretsakter, således at der hurtigt kan ydes støtte til de medlemslande, der er under særligt pres. Denne mekanisme er endnu ikke endelig vedtaget.

Amnesty havde oprindelig helst set en 'suspensionsmekanisme', der øjeblikkeligt kunne suspendere for Dublin- overførsler; men håber på, at det nye system også vil kunne sikre en løbende evaluering og analyse af landenes asylsystemer, så man kan hjælpe, hvis det står helt grelt til.

Jeg håber, at ovennævnte fremgår af mit interview". - slutter Lisa Blinkenberg, International koordinator

Man kan læse på Amnestys hjemmeside om flygtningeproblematikken AIs indsats i almindelighed HER

Og Amnesty skriver specielt om EuropaRådets nye rapport om de druknede bådflygtninge fra Libyen rapporten HER

Amnestys og ECRE's henvendelse til EU-institutionerne om at sikre respekt for asylsøgeres rettigheder i modtagelsessituationen Her

Og suppleret med katalog over markeringer af grænser som forhandlerne ikke må overskride vedr. asylsøgeres frihedsberøvelse. HER

Pr 23. maj 2012 kan man også i Amnesty Internationals årsrapport, Annual Report 2012, læse om Europas behandling af flygtninge HER - ved at læse under overskriften:"People on the move".