Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


En børnepsykiater fortæller om de flygtningebørn i de danske udvisningslejre som hun her i oo-erne har været med til at lave en videnskabelig undersøgelse af - og om hvordan det åbnede øjnene for lidelser, som vi i mange år ikke har kendt til foregik i vores land, eller ikke ønsket eller haft mod til at vide noget om, vel fordi det ville gøre ondt, at skulle se kendsgerningerne i øjnene. ( Sendes i FLR-Dialog d. 13. september 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 3. september 2011 på Et Anstændigt Danmarks møde af børnepsykiater Lene Liers foredrag: "Hvordan påvirkes børnene, deres forældre og vi andre af opholdet i asylcentrene" - med efterfølgende debat. (46:13)


Man kan se den omtalte powerpointpræsentation af den undersøgelse, som børnepsykiater og tidl. overlæge på Bispebjerg Hospital, Lene Lier fortæller om i sit foredrag" HER

Man kan også gå direkte til de meget roste videoer af Ronald S Jensen
Klik HER for Youtube:
[pix] FB - først "GRÆNSER - om børn i danske asyllejre" hvori Lene Lier deltager
Klik HER for Youtube:
[pix] FB - og dernæst videoen "GRÆNSER - Fra Sierrara Leone til Sandholm"
Den boghenvisning som Lene Lier gav var til "Asylbørns psykiske lidelser (L.Lier, P.Jansson og B.Rich) i ASYLBØRN i DANMARK (red. K.Vitus og S.S.Nielsen) En barndom i undtagelsestilstand (Reitzels forlag 2011)"