Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Medborger hele livet, første del af integrationskonference afholdt af Aalborg integrationsråd. ( Sendes i FLR-Dialog d. 23. august 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelser d. 16. juni 2011 af velkomst af rådmand Thomas kastrup larsen, om konferencens formål af formand for integrationsrådet, Nuuradin Hussein med journalist Jørgen Pyndt som ordstyrer. (17:38)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Professor Jørgen Goul Andersen, Århus Universitet fremlægger sin undersøgelse af etniske minoriteters medborgerskab, som bliver dokumenteret med lysbilledplancher, som også kan ses her nedenfor. (33:59)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Integrationskonsulent Manu Sareen, København kommune om sine erfaringerom at skabe gode rammer for aktive medborgere. (25:32)

Fotos af tabeller med tal fra medborgerskabsundersøgelsen
Klik HER for billede: [pix] FB Nuuradiin Salah Hussein, formand for Aalborg Integrationsråd
Klik HER for billede: [pix] FB Vi har stadig udfordringer
Klik HER for billede: [pix] FB Samfundsforsker Jørgen Goul Andersen fremlægger sine forskningsresultater med støtte fra statistik på dias
Klik HER for billede: [pix] FB Den store forsamling lytter interesseret
Klik HER for billede: [pix] FB Problemstillinger for undersøgelsen om medborgerskab
Klik HER for billede: [pix] FB Hvad ser vi på?
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagelse i fritidsaktiviteter?
Klik HER for billede: [pix] FB Interesse i politik?
Klik HER for billede: [pix] FB Politisk interesse I andre lande
Klik HER for billede: [pix] FB Følger ikke med i nyheder/politik?
Klik HER for billede: [pix] FB Græsrodsdeltagelse og forbrugerboykot
Klik HER for billede: [pix] FB Brug og vurdering af uformelle påvirkningsmuligheder i forskellige påvirkningsmuligheder
Klik HER for billede: [pix] FB Indvandrere i "forenings-Danmark"
Klik HER for billede: [pix] FB Foreningsmedlemskab i forskellige lande
Klik HER for billede: [pix] FB Tillid til institutionere
Klik HER for billede: [pix] FB Svarer dit nuv. Arbejde til din uddannelse og kvalifikationer?
Klik HER for billede: [pix] FB Antal områderhvor svarpersonen haroplevet diskrimination?
Klik HER for billede: [pix] FB Hvorvidt oplevet diskrimination?
Klik HER for billede: [pix] FB Andel der praktiserer deres religion?

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net