Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Fra Aalborg Integrationsråds konference "Medborger hele livet" - en integrationskonference - Og denne gang er det optagelser fra workshoppen Børn og unge - skole og uddannelse - om hhv. modersmålets betydning hele vejen, - folkeskolens formelle rammer, praksiserfaringer, inspiration til tanker i gang om unge og uddannelse, samt afrunding på hele konferencen. ( Sendes i FLR-Dialog d. 1. november 2011)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelser d. 16. juni 2011 af Ketty Bruun, konsulent i skoleforvaltningen, som fortæller om modersmålets væsentlighed for yderligere sprogtilegnelse før og i folkeskolen. (15:02)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Indira Karamehmedovic, skolekonsulent for tosprogede i Skole- og Kulturforvaltningen, fortælle om folkeskolens formål og formelle rammer og om Aalborgs særlige indsatser. (14:58)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Den tredje oplægsholder er skoleleder Rene Arnold Knudsen, Herningvejens skole, som taler om praksis-erfaringer fra sin skole. (14:22)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Og som den fjerde så vil Helle Tobiassen sætte tanker i gang om unge og uddannelse. (12:12)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Og som det femte kommer her en optagelse af det plenum som efterfulgte debatten, og som skal fremdrage synspunkter herfra med bred tilslutning. (13:27)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Og endelig hører vi mødeafrundingen ved ordstyrer Jørgen Pyndt, som i sin mødeafrunding giver os et pust fra de øvrige workshops om hhv. daginstitution og fritidsliv, beskæftigelse og aktiviteter og plejetilbud til ældre.


Klik HER for billede: [pix] FB Indira Karamehmedovic redegør for folkeskolelovgivningen i workshop
Klik HER for billede: [pix] FB Indsatser i Aalborg kommune
Klik HER for billede: [pix] FB "Når alle er forskellige er ingen anderledes"
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagende
Klik HER for billede: [pix] FB Rene Arnold Knudsen, skoleleder på Herninggades skole.
Klik HER for billede: [pix] FB Uddannelsesleder Helle Tobiassen
Klik HER for billede: [pix] FB "særligt for Aalborg"
Klik HER for billede: [pix] FB Bag Helle Tobiassen: Ketty Bruun (med brillerne)
Klik HER for billede: [pix] FB Udsnit af uddannelsesworkshoppens deltagere.
Klik HER for billede: [pix] FB Fremlægning af gruppearbejderne

Man kan stadig læse om programmet for integrationskonferencen "Medborger hele livet" HER

Aalborg integrationsråds hjemmeside generelt: HER