Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


EU's asylpolitik som nu med lukkede øjne via Berlusconi udliciteres til Libyens Gaddafi, som ikke har underskrevet FNs flygtningekonvention. - Anden del af REASYLs konference om en at forandre dansk asylpolitik. ( Sendes i FLR-Dialog d. 27. april 2010)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 10. april 2010 af Thomas Gammeltoft-Hansens foredrag om EU-asylpolitiks juridiske aspekter inkl. ansvarsplacering. (38:47)


Fotos af informative og illustrative plancher, som det kan være en fordel at benytte under aflytningen.
Klik HER for billede: [pix] FB Thomas Gammeltoft-Hansen
Klik HER for billede: [pix] FB Tabel: Asylsøgere i EU i 2000-2008
Klik HER for billede: [pix] FB Asylsøgere pr indbygger i EU-lande i 2008.
Klik HER for billede: [pix] FB EU's asyl- og flygtningepolitik EU-imnitiativer og udfordringer
Klik HER for billede: [pix] FB Danmarks stilling
Klik HER for billede: [pix] FB EU-grænsekontrol
Klik HER for billede: [pix] FB Externalisering af grænsekontrol
Klik HER for billede: [pix] FB Tilhørerne til højre side
Klik HER for billede: [pix] FB - og mod venstre - set fra taleres side
Klik HER for billede: [pix] FB Privatisering af grænsekontrol
Klik HER for billede: [pix] FB "Hvem er ansvarlig når flyselskaber afviser asylansøgere?"
Klik HER for afspilning:
[pix] FB Video-rundtur - i streger
Klik HER for Youtube:
[pix] FB VIDEO: Outsourcing af ansvaret til Gadaffi - hør ham

-Ligger også på amilabosnae.urbanblog.dk/page/2/ lidt nede, sammen med referat fra hele RE:asyl-mødet tak til Amila
Klik HER for billede: [pix] FB - og hans vagter!

Interesserede kan læse om Thomas Gammeltoft-Hansen Her

Alle er velkomne til at gembruge eller linke til denne væsentlige optagelse hvor den største ekspert på området giver os en helt nødvendig og længe savnet oplysning om EUs asylpolitik.
Hvis man altså kan kalde det sådan, idet ressourcerne sættes ind på at afværge at potentielle flygtninge nogensinde får lejlighed til at få afprøvet deres asyl-behov ud fra FN-konventionerne. Og det er også en væsentlig del af Danmarks egne nationale afværgemanøvrer, som er de næstværste i EU.

Man kan også høre de øvrige optagelser fra REasylkonferencen om en anden asylpolitk på www.arnehansen.net/dialog og søge på "Reasyl" - og flere følger jf programmet