Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


EU-parlamentsvalg: Søren Søndergaard spidskandidat på Folkebevægelsens liste N. ( Sendes i FLR-Dialog d. 26. maj 2009)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for liste N. (59:56)

Emnerne er bl.a EU som sådan med det indre marked og Lissabontraktaten, - EUs arbejdsmarkedsregler, - EUs Sri Lanka-politik contra menneskerettigheder, LTTE og Hamas på EU-s terrorliste, - EUs militærpolitik, FN og A-våben, - EUs contra dansk flygtningepolitik, - EUs ulandspolitik og lanbrugsstøtte, - økonomisk politik og klimapolitik, - demokratisk underskud og en surrealistisk valgkamp, - alternativer til EU i internationalt samarbejde, - Søren Søndergaards kalender.

Der er valg til EU-parlamentet på søndag d. 7. Juni 200 hvor alle med dansk eller EU-statsborgerskab har stemmeret fra det fyldte 18 år Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion vil gerne give sit bidrag til oplysning og fremme af den nødvendige politiske debat for at opnå et seriøst valgresultat.

Dialog har valgt at starte med Søren Søndergaard, fordi han som den eneste af kandidaterne har brugt sit mandat i EUparlamentet til at stille forslag om at EU skulle droppe EUs gunstige handelsaftale med Sri Lanka med henvisning til den Srilankanske regerings grusomme krænkelser af menneskerettighederne. Dels under krigen gennem militærets angreb med tunge våben på forsvarsløse civile tamilske krigsflygtninge. Og nu holder hæren i hundredtusindvis af tamilske flygtninge som fanger i koncentrationslejre uden at verdens regeringer for alvor griber ind - som f.eks. ved at støtte følge Sørens Søndergaards forslag. Tværtimod blev hans forslag om at lægge økonomisk pres på den Srilankanske regering for at få den til at overholde de menneskerettigheder, som netop formelt er forudsætningen for gunstige handelsaftaler - da også nedstemt med et brag i EU-parlamentet.

Andre EU-parlamentskandidater er velkomne til at selv at henvende sig for at fortælle vælgerne om deres mærkesager og svare på spørgsmål, som også gerne modtages fra lytteere. Dette kan ske på tlf 98425542 inden fredag d. 29. Maj.