Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Behovet for hjælp til de 20 millioner sagesløse flygtningebørn, men mangler 7000 indsamlere,- samt om danskeres møde med flygtningebørn. ( Sendes i FLR-Dialog d. 4. november 2008)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Bl. a. interview d. 3.november 2008 med nødhjælpsarbejder Anni Lyngskær fra Dansk Flygtningehjælp. (11:38)


Man kan finde det nærmeste sted for at afhente en indsamlingsbøsse i morgen søndag d. 9. november
ved 10-11-tiden HER

HER kan man læse om flygtningebørnenes behov og om deres tegninger.

Man kan også høre tidligere bragte interviews med Dansk Flygtningehjælps erfarne medarbejdere ude i marken:

Anders Knudsen fortæller om Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt somaliske børnefamilier i et SOMALIA kastet ud i kaos som brugt brik i krigen mod terror.

Christian GAd fortæller om flygtningebørns behov i DARFUR

Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm sætter arbejdet for nødhjælp og hjælp genbosætning ind i et globalt perspektiv HER

Og endelig kan man genhøre Frederikshavn Lokalradios Dialog-redaktions første udsendelse om verdens flygtningebørn og indsamlingen til dem ved indsamlingskoordinator Jens Engedal HER