Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Dansk Flygtningehjælps indsamling til verdens flygtningebørn: Generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp fortæller om arbejdet ude i verden og giver et globalt perspektiv på flygtningeproblematikken. ( Sendes i FLR-Dialog d. 21 oktober 2008)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 14. oktober 2008 med Andreas Kamm, DFH. (60:36)


Interesserede kan straks melde sig som indsamler søndag d. 9. november 2008 på www.flygtning.dk/arneh

- eller på telefon 33735170


Eller hos de lokale koordinatorer i hjemkommunen, som findes på http://flygtning.dk/landsindsamling/lokkoord/ - sammen med oplysninger om mødetid og møde sted for udlevering af indsamlingsbøsser.

Og er man interessereet i mere baggrundsinformation, så kan man høre landskoordinator Jens Engedal på HER