Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Frederikshavn integrationsråd holdt fest på integrationsdagen.( Sendes i FLR-Dialog d. 27. novembr 2007)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse d. 24. november 2007 fra Det musiske hus i Frederikshavn af Fladstrand spillemændene, Liza Wilhelmsen fmd for integrationsrådet og Jørn Larsen (9:12)


Fotos:
Klik HER for billede: [pix] FB Deltagere i Musikhusets aula
Klik HER for billede: [pix] FB især arrangørerne af integrationsfesten
Klik HER for billede: [pix] FB "Aktive kvinder" fra Sæby
Klik HER for billede: [pix] FB Integrationsformand Liza med familie
Klik HER for billede: [pix] FB De Fladstrand Spillemænd

Tidligere interview med integrationsrådets pressegruppe Link til Intgrationsrådets side på Frederikshavn.dk

Man kan finde Fladstrand Spillemændene HER på www.frederikshavnfolkedansere.dk

Integrationsrådet kan kontaktes via sekretær Susanne Andersen SUAN@frederikshavn.dk og tlf 9845 5660

Klik HER for billede: [pix] FB Frederikshavn Integrationsråds folder side 1 og s. 4 bl.a. med muligheder for at kontakte integrationsrådet.

Klik HER for billede: [pix] FB Frh. Integrationsråds folder s. 2-3 om formål, opgaver, sammensætning.

Klik HER for billede: [pix] FB Integrationsrådets spørgeskema om integration