Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Integrationsmøde i Frederikshavn - med oplæg ved formanden for arbejdsmarkedsudvalget og arbejdsmarkedsdirektøren - med efterfølgende debat med de frivillige integrationsildsjæle omkring behandlingen af flygtninge på starthjælp.( Sendes i FLR-Dialog d. 27. marts 2007)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 første del med oplæg af fmd for arbejdsmarkedsudvalget Jørn Larsen og social- og arbejdsmarkedsdirektør Jan Nielsen. (18:58)


Man kan studere de plancher med opbygningen af arbejdsmarkeds- og integrationsstrukturen i Frederikshavn kommune som arbejdsdirektør Jan Nielsen refererer til i ovenstående optagelse af hvad han sagde - her
Man kan f. eks studere plancherne samtidigt med at man har lydfilen kørende og hører Jan Nielsens redegørelse for den nye arbejdsmarkedsstrukturenorklaring.


Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 - dialogdelen. (80:16)

Optagels af Fr.havn Multietniske Forenings møde i Th Bergsgade 6 d. 21. marts 2007 - dialogdelen med deltagelse af de frivillige Ruth Christensen leder af Røde Kors Flygtningeaktivitet i Sæby og medlem af integrationsrådet, Inge Staub Nielsen RK Flygtningeaktivitet i Skagen og medlem af integrationsrådet, Jens Ole Jensen Sæby, Niels Ørvad Sæby, Steen Jacobsen, Sæby, Ganesu Uthayakumaran Fr.havn og medlem af integrationsrådet, samt Sajo Bralic og Pia Thomsen, projekt Løft Livet og Arne Hansen fra Frh. Multietniske Forening. Og til at besvare spørgsmål på arbjedsmarkedsforvaltningens vegne - sammen med Jan Nielsen: konstitueret leder af jobcentret Bjarne Lynnerup Thorsen, konstitueret leder af ydelsesafdeligen Jytte Thomsen og leder af AOFs sprogskole Peter Lyng.Bjarne Lynnerup Thorsen, Jytte Thomsen, Peter Lyng.

De spørgsmålder refereres til i starten på debatdelen af Frh. Multietniske Forenings møde med de kommunale intgrationsansvarlige her lige oven for kan læses her I velkomsten til mødet med kommunens integratiosnansvarlige kan man ved aflytning af den øverste (gule) lydfil høre om et tidligere møde d. 18. november 2006 om starthjælp.

Billeder:

Klik HER for billede: [pix] FB Jørn Larsen, fmd for arbejdsmarkedsudvalget

Klik HER for billede: [pix] FB Jan Nielsen, arbejdsmarkedsdirektør

Klik HER for billede: [pix] FB De engagerede mødedeltagere

Man kan høre en optagelse af efterårets starthjælpsmøde her

Og man kan følge med fremover om integration i Frederikshavn dels på Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktions hjemmeside www.arnehansen.net/dialog/ - og dels på Frederikshavn Multietniske Forenings hjememside www.fmef.dk
- og selvfølgelig på www.frederikshavn.dk/