Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Til åbent hus i Th Bergsgade 6 Fr.havn med Løft Livet, Multietniske Forening og Sæby og Skagen RK-flygtningeaktivitet.( Sendes i FLR-Dialog d. 13. marts 2007)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelser og interviews d. 10. marts 2007 med bl.a Chin-danse og -sange, Ruth Chr., Inge Staub, Lisa Sørensen, Norma og Kim Nielsen, Sarah Al-Ali, Ophie Nielsen, Vadivel Jeyaratnaganthan, Sajo Bralic og ah. (72:40)

Program for Åbent hus 10.03.07

Test din viden om din nye Frederikshavn kommune - gerne svar til post@arnehansen.net

Test din paratviden som verdensborger i Frederikshavn? - gerne svar til post@arnehansen.net


Billeder fra Åbent Hus:

Klik HER for billede: FB[pix] Shin-kvinder i shin-dragt

Klik HER for billede: FB[pix] Shin-mænd i dragt

Klik HER for billede: FB[pix] Dans mellem bambus-taktstokke

Klik HER for billede: FB[pix] Dans

Klik HER for billede: FB[pix] - og interesserede tilskuerne stuvet sammen

Klik HER for billede: FB[pix] Åbent hus blev fuldt hus - med presse på

Klik HER for billede: FB[pix] - og pressefotografen fik bid og nød

Klik HER for billede: FB[pix] gæve kvinder i køkkenet

Klik HER for billede: FB[pix] Sarvar Ghanbaris fotos fra Afghanistan

Klik HER for billede: FB[pix] Smukke dragter fra?

Klik HER for billede: FB[pix] - og kjoler fra?

Klik HER for billede: FB[pix] Foto-udstilling fra Shin-staten

Klik HER for billede: FB[pix] Tørklæder fra Irak

Klik HER for billede: FB[pix] Papirudstilling fra Frh Multietniske Forening og FLR-Dialog

Klik HER for billede: FB[pix] Frh Multietniske forenings hjemmeside www.fmef.dk

Klik HER for billede: FB[pix] skriv under for amnesti-nu for afviste asylsøgere
på www.amnesti-nu.dk

Klik HER for billede: FB[pix] internetportalen for Frh Multietniske Forening og FLR-Dialog

Klik HER for billede: FB[pix] Forside af rapporetn "Flygtningee på Starthjælp"

Klik HER for billede: FB[pix] Rapport om Bl.a Frh Multietniske Forening: "Frivillge Foreninger - en magisk løsning på integrationsgåden

Klik HER for billede: FB[pix] Informativ udstilling....mon nogen så den

Klik HER for billede: FB[pix] FMF-formand Vadivel Jeyaratnaghantan studerer udstillignen

Klik HER for billede: FB[pix] Nogle af de 20-25 dejlige indfødte bø

Klik HER for billede: FB[pix] Shin-samgkoret

Klik HER for billede: FB[pix] Unge fandt op i i EDB-rummet

Klik HER for billede: FB[pix] I gang med at løse en af de 3 quiz-opgaver
- se opgaverne på www.fmef.dk


Klik HER for billede: FB[pix] Kaffetid

Klik HER for billede: FB[pix] Sæby-Ildsjælen, peruvianeren og præsten mødes - jf se selv på www.fmef.dk

Klik HER for billede: FB[pix] Nono og Kim - efter intervieweet

Klik HER for billede: FB[pix] Thasan og Kumar studerer analyser og nyt fra Sri Lanka bl. en glimrende projektopgave af Siska

Klik HER for billede: FB[pix] Fr.havns nye ungdomskonsulent vivian Henriksen skudt med appetit på mangfoldigheden

Klik HER for billede: FB[pix] Overdådig Indisk-tamilsk udstilling

Klik HER for billede: FB[pix] Eksotisk bogudstilling

Klik HER for billede: FB[pix] - smukt udstillet

Klik HER for billede: FB[pix] De arrangerede bl.a

Klik HER for billede: FB[pix] Venskab dannes på tværs

Klik HER for billede: FB[pix] Sarah vandt verdensborger-quiz'en

Klik HER for billede: FB[pix] Myreflittige Sajo fra Løft Livet

Klik HER for billede: FB[pix] De rykkede både før under og efter

Klik HER for billede: FB[pix] Madkunstnerne med indisk baggrund

Klik HER for billede: FB[pix] Tilbud fra Løft Livet studeres

Klik HER for billede: FB[pix] Ildsjælens næste møde på onsdag d. 21.03.07

Klik HER for billede: FB[pix] Juhu endnu en underskrift

Klik HER for billede: FB[pix] Sarah viser hvordan tørklædet sættes

Klik HER for billede: FB[pix] Hvem Rydder op

Klik HER for billede: FB[pix] Det afghanske børnearbejde efter fyraften som gave..

Om Shin-folket der dansede og sag til åbent hus: Læs s. 10-11 om Chinstaten i denne bog om Burma med det mangeårigt militærdiktatur.