Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Asyladvokat på research i Kosovo for at dokumentere sine udviste klienters skæbne og hente data om Kosovos krigstraumatiserede befolkning fra international lægekonference(FLR-Dialog d. 24.10.06.)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 23. oktober 2006 med asyladvokat Hans Boserup lige hjemvendt med videointerviews med sine udviste klienter (69:28)


Advokat Hans Boserups Klik HER for billede: [pix] FB følgebrev d. 20. sept. 06 side 1 og Klik HER for billede: [pix] FB side 2 med Cder med videofiler og power point-diasshow som er lagt på nedenfor

-samt kopiering af teksten til Power pointpræsentationen og videoen (jf nederst på siden), som straks kan læses her på www.061023traumatiseredekosovo.htm

Klik HER for billede: [pix] FB 29Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 30Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo (må nok åbne hver fil for sig)

Klik HER for billede: [pix] FB 31Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 32Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 33Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 34Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 35Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 36Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 37Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 38Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 39Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo(desværre defekt)

Klik HER for billede: [pix] FB 40Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 41Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 42Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 43Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 44Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo
Klik HER for billede: [pix] FB 45Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 46Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 48Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 52Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 53Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 54Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo

Klik HER for billede: [pix] FB 55Asyladvokat Hans Boserup i Kosovo


Advokat Hans Boserups Power Point-lysbilledshow med dokumentation fra konference om traumatiserede flygtninge d. 15. september 2006 - NB filen skal måske tages ned og gemmes for at få det til at virke

CDen med dokumentationen - dels med videointerviews med udviste flygtningefamilier i Kosovo samt den PowerPoint-baserede dokumentation om de krigstraumatiserede kosovarers dårlige sundshedsforhold reelt uden behandlingsmuligheder for almindelige mennesker og i særdeleshed og for hjemsendte flygtninge - kan bestilles på tlf 74 42 36 05 eller HB@bhc.dk ved erlæggelse af 50 kr til dækning af omkostninger.

Hør tidligere interviews med Hans Boserup:
Interview d. 13. januar 2006 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060113hansboserup64kbps.htm om Boserups kritik af Rikke Hvilshøjs stop for den obligatoriske helbredsundersøgelse af flygtninge inden de tvangsudsendes til Kosovo

Interview d. 5. marts 2004 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/040305advhansboserupfrifundet64kbps.htm hvor reelt frifundne asyladvokat Hans Boserup fortæller om integrationsminister Haarders retsssag imod ham.

Debatmøde d.7. maj 2003 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030507Flygtningenaevn64kbps.htm om Flygtningenævnets behandling af asylsager i Juridisk Diskussionsklub

Optagelse af Hans Boserups foredrag i Retspolitisk Forening i Århus d. 19. februar 2003 www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/030219boseruptraumatiseredefly64bps.htmhvor asyladvokat Hans Boserup fortæller om sine kafkaske erfaringer med de danske asylsagsmyndigheder som advokat for traumatiserede kosovoalbanske asylsøgere.