Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


OM Ishøj Integrationsråds forsøg med TV-transmitterede integrationsrådsmøder..( Sendes i FLR-Dialog d. 19. september 2006)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 18. september 2006 med integrationsrådsformand Schengül Deniz, Ishøj (32:25)


Yderligere information på http://www.ishoej.dk/

Se også indslag om integrationsrådet i Århus på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060911piaamdiaarhusintegrationsraadsekr64kbps.htm

-samt de tidligere indslag fra Frederikshavn på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060831Paulnyfrhintraad64kbps.htm
og Sæby ved Benjamin Najd, formand for integrationsrådet i Sæby fortælle om sit arbejde på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060831benjaminnajdsaeby64kbps.htm


Et eksempel på høringssvar: http://www.arnehansen.net/060913hoeringssvarvintraadlforretningsorden.doc