Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om den relative høje deltagelse i integrationsrådsvalget i Århus med bl.a. brug af internet og telefon.( Sendes i FLR-Dialog d. 12. september 2006)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 11. september 2006 med integrationsrådssekretær Pia Amdi, Århus. (60:26)


Hør også interview med Ahmed Jibril Abdi formand for Integrationsrådet i Århus på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060911Ahmedjafmdaarhusintraad64kbps.htm

Link til Århus integrationsråds hjemmeside her

Information om Århus Kommunes planlægning af integrationsrådsvalget i 2006 (fra 27.07.2005) her Desværre vil en evalueringsrapport om integrationsrådsvalget i 2006 først foreligger ved udgangen af 2006 iflg integrationsrådssekretær Pia Amdi.

Her følger så tidligere relevante rapporter om integrationsråd og integrationsrådsvalg udvalgt af Pia Amdi:

01.05.99 Århus: Arbejdsgrupperapport om etablering af Integrationsråd her

08.09.99 Århus:Indstilling om oprettelse af integrationsråd her

01.04.00 Århus: Evaluering af integrationsrådsvalget 2000. Her

09.04.02 Århus-evalueringsrapport af Integrationsrådsvalget i 2002 her

Yderligere information på Rådetr for Etniske Minoriteters hjemmeside på www.rem.dk