Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Om arbejdet som formand for integrationsrådet i Århus og om hvordan man bliver valgt til Integrationsrådet.( Sendes i FLR-Dialog d. 12. september 2006)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 11. september 2006 med formanden for Århus integrationsråd Ahmed Jibril Abdi. (30:48)


Hør også interview med sekretær i Århus Integrationsråd Pia Amdi og læs yderligere infomation på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060911piaamdiaarhusintegrationsraadsekr64kbps.htm