Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


En udlandsdanskers oplevelse af de afviste udvisningstruede iranske asylsøgeres sultestrejke og danskernes tavshed herom.( FLR-Dialog d. 11. juli 2006)

Holger fortæller bla. mødet for de sultestrejkende fredag d. 7. juli 2006 som Komiteen flygtninge under jorden havde taget initiativet til og hvor bl.a Jørgen Arbo-Bæhr Enhedslistens ordfører på flygtningeområdet og Anne Nielsen formand for SOS imod Rasisme talte. Der var også en repræsentant fra Dansk Flygtningehjælp til stede.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 7. juli 2006 med Holger Ross Lauritsen tilbage i Danmark efter 4 år i Frankrig. (17:53)


Holger Ross Lauritzens teleronnummer er 46 92 41 31
- og email er holgerlauritsen@hotmail.com

Man kan læse mere om sultestrejken og om hvordan situationen udvikler sig på under www.arnehansen.net/index2.htm#2