Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


ER YTRINGSFRIHEDEN TRUET ELLER ER DET TOLERANCEN?( FLR-Dialog d. 23. maj 2006)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Optagelse af SFs debatmøde i Frederikshavn d. 15. maj 2006 med Bent Bøgsted DF, Tina Nedergaard V, Jakob Axel Nielsen K, Bjarne Laustsen SD og Thomas Krog SF (146:13)


Optagelse fra debatmøde i Frederikshavn d. 15. maj 2006 med deltagelse af Bent Bøgsted DF, Tina Nedergaard Venstre, Jakob Axel Nielsen Konservative, Bjarne Laustsen Socialdemokraterne og Thomas Krog SF - med efterfølgende stor debatlyst blandt de ca. 40 fremmødte - Aarøe åbnede deltagerindlæggene med vægt på hvorvidt de offentligt ansattes ytringsfrihed var nødvendig for at holde befolkningen informeret som demokratisk modvægt overfor et magtfulkomment statsapparat når der jo var nogle retlige sanktionsmuligheder. Chris Sørensen imødegik Thomas Krogs kritik af dommen mod whistlebloveren Grevil, der handlede i almenvellets interesse for at informere befolkningen om statsministerens misbrug af efterretningsrapporterne med en troværdig efterretningstjenestes betydning for Danmarks sikkerhed. Ifølge Paul Rode Andersen måtte krisen omkring Jyllandspostens Muhamedkarikaturer forstås på baggrund af mange års hetz og diskrimination, Og Jette Fabricius Toft kunne berette om hvordan muslimske børn blev berørt af forhånelsen af deres families religion og kultur.

Det fremgik af de 3 indlæg fra de 7 flygtninge fra muslimske lande at de følte sig klemte under tegningekrisen, men også var glade for at kunne bruge deres ytringsfrihed på mødet.
En af dem udtrykte sin glæde over at leve i et land med ytringsfrihed, men den måtte ikke blive misbrugt til at blive en kniv der dræber. En anden påpegede at det var de 2 yderliggående fløje islamisterne og Dansk Folkeparti der høstede på krisen i kølvandet på Jyllandspostens tegninger og når Venstre støttede sig på Dansk Folkeparti, så blev man medansvarlig for ekstremismens udvikling. Tina Nedergaards tale om forsoning lød hult når støttepartiet jo næredes af at hetze mod flygtninge. Til kritikken af imamernes illoyalitet var modspørgsmålet: Hvis forældrene misrygter deres ansvar for at beskytte børnene er det så ikke rimeligt, at børnene henter hjælp ved at ringe til politiet? Mankan ikke tale om ytringsfrihed for den ene part , når man samtidig vil begrænse modpartens ytringsfrihed når man kritiserer deres illoyalitet overfor Danmark! Det var urimeligt at kræve lige så meget ansvarlighed af uvidende palæstinensiske gadedrenge der brændte danske flag af som af redaktøren på den største avis i Danmark som er et oplyst land. Hvad vil regeringen gøre, det er os det går udover, når vi hele tiden skal svare på spørgsmål og tage ansvar for hvad der sker og bliver disksrimineret som f. eks at vente 2 timer i lufthavnen.

Billeder:

Klik HER for billede: [pix] FB Politikerpanelet fra vanstre Bent Bøgsted, Tine Nedergaard, J. Aksel Nielsen, Bjarne Laustsen , Thomas Krog samt ordstyrer Vera Nørgaard
Klik HER for billede: [pix] FB Mødedeltagerne mod vest i salen
Klik HER for billede: [pix] FB Mødedeltagere mod øst