Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Udviklingen i USA contra Danmark mht. racisme, om mediernes konserverende grøftegraver-rolle og om den personlige dialogs nødvendighed.( FLR-Dialog d. 12. marts 2006)

Jacob Holdt fortæller om Udviklingen i USA contra Danmark mht. racisme, om mediernes koserverende grøftegraver-rolle og om den personlige dialogs nødvendighed for at flytte noget - idet Holdt tager udgangspunkt i medlemmerne i henholdsvis Ku Klux Klan og Dansk Folkeparti.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 4. marts 2006 med Jacob Holdt forfatteren til Amerikanske Bileder. (43:12)

Klik HER for billede: [pix] FB Jakob Holdt på besøg i Frederikshavn

Besøg også Jacob Holdts hjemmeside på www.american-pictures.com Bl.a med Jacob Holdts kalender med mulighed for at se når han er i nærheden.

Forfatteren, fotografen og foredragsholderen Jacob Holdt er mest kendt for Amerikanske billeder, men har i forlængelse heraf også de senere år interesseret sig for udviklingen i danskernes holdninger overfor de nye medborgere og engageret sig i den danske integrationssdebat og er i øjeblikket aktuel som medunderskriver af erklæringen: "Statsministeren må gå af " (som følge af hans vildledning af befolkningen i Mohammed-sagen) som kan læses på www.humanisme.dk/exit-fogh

Man kan se Jacob Holdt fremvise sit aktuelle lysbilledshow d. 27. marts 2006 kl 19 på Frederikshavn Gymnasium Kærvej 1 jf www.arnehansen.net/060316amerikanskebillederifrh.htm

Man kan læse Jacob Holdt kronik fra 2001 om Hitz-ut-Tahrir