Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Socialrådgiver om rettigheder og pligter for (nye) flygtninge og familiesammenførte - som oplæg til kursus heri.(14. juli 2005)

Interview med socialrådgiver Charlotte Humphries, Aalborg , som skal lede KURSET "Hvad er min ret og hvad er min pligt", som begynder lørdag d. 20. august kl. 10 i Th Bergsgade 6.

Charlotte Humphries fortæller bl.a. om hvad hun i Aalborg gør og sætter i sving som sagsbehandler, når der kommer en ny flygtning eller familiesammenført til kommunen.

Desuden mere generelt om sagsbehandlerens opgaver med at indleve sig i flygtningens situation for at kunne vejlede klienten frem til at man forhåbentligt kan blive selvhjulpen i det danske samfund og forsørge sig selv gennem et arbejde.

Vi får at vide hvor vigtigt det er for kommunikationen og sagsbehandlingens kvalitet, at der er den nødvendige tolkebistand til rådighed fra starten af forløbet.

Vi hører om hvorvidt kommunen er forpligtet til (og har mulighed for inden for statens lovgivningsmæssige og økonomiske rammer) at sikre integration. Og bl.a. om hvordan det er blevet sværere at hjælpe unge forældre til den revalideringsydelse der har vist sig at være nødvendig for at de kan få råd til at tage de uddannelse , som samfundet i øvrigt opfordrer dem til.

Her hører vi også om mange flygtninges behov for at få behandlet traumaer fra tortur, krige og livet som flygtninge. En nødvendig men ikke altid tilstrækkelig forudsætning for at flygtninge kan leve op til de stadige stramninger i kravene til aktiveringspligt for at få udbetalt kontanthjælp eller den reducerede starthjælp.

Endelig kommer Charlotte Humphries ind på den nyeste politiske integrationsforlig der risikerer at snuppe kontanthjælpen fra den ene ægtefælle fordi det kan være svært at skaffe sig de krævede 300 timers arbejde i et arbejdsløshedsområde som Frederikshavn og det øvrige Nordjylland.

Charlotte Humphries vil fortælle grundigere om nogle af de nævnte problemstillinger på den første kursusdag lørdag d. 20. august kl 10 i Th Bergsgade 6 (bag Fona).

Charlotte Humphries opfordrer interesserede til allerede nu at stille hende spørgsmål, som hun kan forsøge at besvare på mødet. Spørgsmålene kan sendes til post@arnehansen.net eller ringes på tlf 98425542.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 11. med socialrådgiver og kursusleder Charlotte Humphries, Aalborg. (49:37)


Man kan i øvrigt læse og høre mere om kurset: "Hvad er min ret og hvad er min pligt"www.arnehansen.net/050722kursusiretogpligt.htm og www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050722fmf-kursus-retogpligt64kbps.htm