Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Mobning: Om Bangsbostrands projekt Mob-Stop! - med temadag for alle!(14. juni 2005)

Lærer og pædagogisk leder Vivian Skjold Henriksen og elevrådsformand Ronnie Rejnhold fortæller om Bangsbostrand skoles projekt Mob-Stop! som de var med til at gennemføre i vinteren 2004. Interviewet er optaget d. 9. juni 2005.

Projektets første trin bestod af en pædagogisk dag for lærerne, hvor formålet er at blive præsenteret for værktøjer til at forhindre eller fjerne mobning. Det var konsulent Elin Stenør, kollega til Helle Høibye, som har skrevet bogen "ikke mere mobning", som præsenterede væktøjerne. Interviewet er optaget d. 9. juni 2005.

Andet trin var en forældreaften incl. børnene i 8-10.klasse med seminarielærer Niels Jægerum.

Tredje trin var så selve temadagen for hele skolen, - bl.a. med brug af teaterforestillingen "Holger mobbes" til 0-3.klasse, - Filmene "Jeg bliver ked af det" og "Hulen - og dem udenfor" og det pædagogiske materialesæt "Samarbejde på 70er-gangen" til 4-5 klasse, - og endelig foredrag af Søren Lynge for 6-10 klasserne.

Temadagen kulminerede med ballonopsending med klassernes budskaber til verden.Klik HER for lyd:
[pix] FB Dobbeltinterview med tovholderen pædagogisk leder Vivian Skjold Henriksen og elevrådsformand Ronnie Rejnhold, Bangsbostrand skole d. 9. juni 2005. (37:39)


Man kan læse om de flaskeposter og balloner med klassernes egne Mob-stop-budskaber, som til stadighed findes og sendes tilbage med nyt ved til mob-stop-kampagnen på www.bangsbostrand.dk/mobstop.html

Interesserede vil sikkert kunne kontakte Vivian Skjold Henriksen for at få yderliger oplysninger om materialemuligheder og rådgivning på tlf. 98431400 eller pr email her Og og elevrådsformand Ronnie Rejnhold, ligeså pr mail her