Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Hvorfor danskere bør hjælpe de skræmte irakiske asylsøgere i Avnstrup som regeringen truer med tvangsudvisning medens krigssituationen i Irak forværres.(17. maj 2005)

Interview med pastor Leif Bork Hansen, som fortæller hvorfor vi bør hjælpe de desperate irakiske asylsøgere i Avnstrup som nyligt af den danske regering er blevet truet med tvangsudvisning til Irak på trods af at krigssituationen er forværret , på samme tid som regeringen beder Folketinget om lov til at lade de danske soldater blive i Irak 8 måneder længere - vel netop på grund af den forværrede situation og for at hjælpe irakere? Interviewet er optaget d. 17. maj 2005 <<BR>
Vi hører også den engagerede præst Leif Bork Hansen bl.a berette om sit besøg i Avnstruplejren og forsøget på at råbe myndighederne op om at de giver afslag til irakiske asylsøgere på et usandfærdigt grundlag, "at situationen i Irak er forbedret", samtidigt med at Fogh ifølge medierne skal til krisemøde om den forværrede situatione i Irak hos sin koalitionspartner Bush.

Leif Bork Hansen undrer sig også over, at Radikale og Socialdemokraterne i det mindste ikke kæder en anstændig behandling af de irakiske flygtninge i Danmark sammen med støtte til de humanitære begrundelser som regeringen giver for at forlænge de danske troppers tilstedeværelse i Irak.

Under diskussion af årsager til befolkningens (inklusive samfundsbærende institutioner som kirkens og mediernes) manglende engagement inddrager Leif Bork Hansen den slovenske filosof Slavoj Zizeks nyfortolkning af H. C. Andersens eventyr om kejserens nye klæder.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 17. maj med pastor Leif Bork Hansen, som har besøgt eksklusionslejren i Avnstrup og forsøgt at træffe flygtningeminister Rikke Hvilshøj. (27:47)


Man kan høre tidligere indslag på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/050512aunstrupasylcenter64kbps.htm