Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Suppleringsvalg til Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune(9. januar 2005)

Integrationsrådet i Frederikshavn har besluttet at afholde suppleringsvalg for de repræsentanter for etniske minoriteter , der er udtrådt i de sidste 3 år.

Tilhører du en etnisk minoritet, og vil du være med til at præge integrationsarbejdet i Frederikshavn kommune? Så mød op til valgmøde til Integrationsrådet, hvor repræsentanterne for de etniske minoriteter skal suppleres op. Valgmødet afholdes torsdag den 27. januar 2005 kl. 19.00 i byrådssalen på rådhuset

For at kunne stemme og/eller stille op som kandidat til Integrationsrådet, skal du være mindst 18 år, være af udenlandsk herkomst og bosiddende i Frederikshavn kommune. Der skal vælges 3 repræsentanter og 3 suppleanter af og blandt de etniske minoriteter til Integrationsrådet.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Bente Heisel, tlf.: 96 22 50 73, e-mail: bheisel@frederikshavn.dk. Du kan også hente pjecen "Tilhører du en etnisk minoritet" på biblioteket.

Frederikshavn byråd


Jeg kan tilføje, at pjecen "Tilhører du en etnisk minoritet"også kan hentes på internettet på adressen www.fmef.dk

Her følger et par uddrag af pjecen :

Formålet med Integrationsrådet:

Integrationsrådet skal være med til at fremme integrationen af etniske minoriteter i Frederikshavn kommune.

Rådet skal endvidere være et forum for dialog mellem:

¨ etniske minoriteter

¨ arbejdsmarkedets parter

¨ foreningslivet

¨ kommunale embedsmænd og politikere


Integrationsrådets opgaver er at:

¨ have høringsret over for alle forslag i kommunen, der vedrører etniske minoriteter

¨ formulere oplæg til en kommunal integrationspolitik

¨ diskutere kommunens varetagelse af integrationsarbejdet

¨ evaluere boliganvisningen, sprogcenterets undervisning og modersmålundervisningen

¨ skabe kontakt til det lokale arbejdsmarked og foreningslivet

På mødet d. 27. januar kan du melde dig som kandidat til rådet. Hvis du ikke selv har lyst til at sidde i Integrationsrådet, kan du alligevel gøre din indflydelse gældende ved at stemme på en kandidat, som du kunne tænke dig skulle være medlem af rådet.


Jeg vil som mangeårigt medlem i Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse gerne for det første opfordre alle frederikshavnere med anden etnisk herkomst til at møde op til valgmødet d. 27. januar i byrådssalen, knasten på sydenden af rådhusetog høre på hvad de forskellige kandidater vil lave i integrationsrådet og så være med til at vælge nogle initiativrige, samarbejdsduelige, vedholdende og helhedsorienterede medlemmer.

Og dernæst vil jeg opfordre alle med interesse til at møde op og lade sig opstille som kandidat:

Arbejder du i forvejen med integrationf. eks med at hjælpe nye flygtninge til bedre vilkår og med at forbedre de generelle vilkår for integration igennem uddannelse og arbejde eller i fritidslivet - f.eks. igennem at være aktiv i Frederikshavn Multietniske Forening eller andre steder, så vil du være en oplagt kandidat til integrationsrådsvalget.

Og så bør du bruge denne mulighed for at blive valgt til integrationsrådet og så prøve at bruge integrationsrådet til at få større indflydelse på kommunens integrationspolitik og forøge frederikshavnernes accept af etnisk ligestilling!
(Integrationsrådet kan godt nok ikke behandle den enkelte konkrete personsag, men nok drøfte og udtale sig og henstille generelt på baggrund af et antal lignende sager man er blevet informeret om.)

Hvis du er kvinde bør du især bruge chancen for at blive valgt, da kvinderne bør være repræsenteret i integrationsrådet. Ikke mindst når det er dem der reelt har det største ansvar for børnenes opvækst og familiens trivsel. Stil op sammen med en veninde, der også vil gøre et stykke arbejde.

Hvis du er ung så bør du stille op fordi det er dig der bærer fremtiden i dig og kan repræsentere en gruppe som ofte kan komme i klemme men som også har en masse at give lokalsamfundet hvis den bliver taget med på råd.

Stil især op til integrationsrådsvalget, hvis din etniske gruppe slet ikke er repræsenteret i Integrationsrådet.

Og det gælder især hvis du er en nytilkommen flygtning, da det er deres integrationsbehov som det er integrationsrådets fornemste opgave at varetage, og det kræver at integrationsrådet får dem at vide fra dig.

Og det gælder især hvis du i forvejen nyder respekt for din mangeårige uegennyttige indsats for andre og helheden (og måske også har opsamlet behov for at "prøve kræfter med systemet")

Og hvis du opfylder flere af de kvalifikationer nævnt ovenfor så er du garanteret også en person der vil møde op til alle integrationsrådsmøder. - Selvfølgeligt forudsat at integrationsrådet fungerer meningsfyldt.


Og husk her, at din egen indsatser den første forudsætning for at et integrationsrådsmøde kan komme til at fungere meningsfyldt.

Stil konkrete forslag om forbedringer på de områder hvor du og de der har valgt dig har et ønske om at integrationsrådet skal gøre det bedre.

Træk på den sekretærhjælp som kommunen gerne stiller til rådighed.

Bed sekretæren hjælpe med at finde relevante byrådssager på emneområder, hvor det er naturligt at give integrationsrådet høringsret.

Sørg for at I får mulighed for at deltage i relevante kurser og lad jer så inspirere og genbruge ideer fra andre integrationsråd.

Der er ingen andre til at gøre det nødvendige arbejde har det gang på gang vist sig. Så stiller du ikke op, så bliver det altså ikke gjort. Og så er der heller ingen der gider høre på evt. beklagelser over integrationsrådets og kommunens manglende indsats.

Der er intet at frygte for dig (Integrationsrådsmedlemmerne er venlige mennesker) men noget at vinde for os alle sammen og det danske demokrati.

Jeg håber du efter denne opsang er opildnet og parat til at stille op som kandidat til integrationsrådsvalget d. 27. januar. Og er du i tvivl om du kan magte det, så vil jeg opfordre alle de der kender dig og gerne ser dig i Integrationsrådet, om at opfordre dig til at stille op. Ja andre kan også foreslå dig allerede nu, så du kan opleve du har opbakning.

Og så vil Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktion gerne markedsføre dig overfor de stemmeberettigede etniske minoriteter/frederikshavnere af anden etnisk herkomst. Du får lov at fortælle hvem du er , hvad du har lavet og hvad du vil arbejde for i Integrationsrådet. Også dine evt. anbefalere får mulighed ofr at fortælle hvorfor netop du bør vælges ind i integrationsrådet. Og hvordan de vil støtte dig bagefter som baggrundsgruppe som du kan trække på i dit arbejde i Integrationsrådet.

Henvendelse skal ske hurtigst muligt på tlf 98425542 eller post@arnehansen.net eller på Sønderjyllands Alle 35

Er man interesseret i oplysning om tidligere integrationsrådsvalg og diskussion heraf så kan man læse og udprinte fra under www.fmef.dk dels om Etablering og valg af integrationsråd i år 2000 - og dels om valget i 2001 og en evaluering heraf

kommunens hjemmesidekan man læse korte referater fra integrationsrådets møder siden 2002

Det må lige pointeres, at ovenstående helt står for Dialog-redaktionens egen regning. Næste søndag hører vi et medlem af integrationsrådet Brian Kjær, fortælle om valget og integrationsrådets formål og daglige arbejde.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Arne Hansen fra Frederikshavn Multietniske Forening redegør og opfordrer til at stille op. Optaget d. 8. januar 2005. (9:37)