Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


OVERSKRIFT(2. janar 2005)

Paul Rode Andersen siger det er uomgængeligt at inddrage gæstelærere med flygtningebaggrund, i seriøs undervsining i integrationsproblematikken, således at det bliver i dialog med de nye medborgere og ikke bare om dem.

Det giver eleverne en aha-oplevelse at møde en velartikuleret repræsentant, der har styrke til at fortælle hvordan det er at skulle etablere sig i Danmark med sin flygtningebaggrund og gå ind i en dialog om de mange aspekter af integrationsproblematikken.

Et sådant integrationsprojekt hvor eleverne konfronteres med det levende samfund er som skræddersyet til den nye gymnasiereform, fortæller samfundsfagslæreren. Paul Rode Andrsen fortæller endvidere at reformen træder i kraft fra august 2005 for de nye 1. gere. Samtidigt bliver samfundsfag endelig et obligatorisk fællesfag.

Der er åbent hus på Frederikshavn Gymnasium Kærvej 1 mandag d. 24. januar kl 19 hvor der bliver orienteret om den nye gymnasiereform og dens valgmuligheder for de kommende elever og forældre. Alle interesserede er velkomne.

Men i øvrigt kører de nuværende elever videre efter de nugældende regler. I januar måned bliver samnfundsfag og de øvrige valgfag præsenteret for eleverne og deres forældre.

Mere information på www.frhavn-gym.dk/

Klik HER for lyd:
[pix] FB Om betydningen af at bruge gæstelærere - især ved undervisning i integrationsproblematikken. Interview d. 28.12.04 med samfudnsfagslærer Paul Rode Andersen, Frederikshavn Gymnasium. (11:45)