Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Flygtninge/indvandrer problematik og menneskerettigheder i Danmark(19. december 2004)

I denne optagelse fra Danmarks Sociale Forum sætter workshoppen fokus på at diskutere hvordan menneskerettighederne er ved at skride langsomt i Danmark i dag, især når det handler om behandling af flygtninge. Hvordan ser vi på det multietniskeDanmark?
Vi hører oplægsholderne:
- folkevandringsforsker Hans Kornø Rasmussen - Karsten Fledelius, Lektor ved Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. - samt Joes Mikkel Christensen, flygtningeaktivist.

Hans Kornø Rasmussen, så, som folkevandringsforsker, i horisonten en frygtelig begmand for Danmark hvis vi blev ved med at skræmme veluddannede initiativrige folk af udenlandsk oprindelse væk fra Danmark.
Politikernes højprofilerede debat om udlændinge er helt ude af proportioner.

- Karsten Fledelius, sagde bl.a. at det er politikerne der siden den skattesvigsdømte Glistrup kom ud af fængslet har skærpet holdningen til flygtninge og indvandrere fordi de troede de kunne fiske stemmer ved at gøre dem til syndebukke for samfundets problemer. Daværende statsminister Schlüter smed regeringstøjlerne efter at hans minister Ninn Hansen blev kendt skyldig i lovstridigt at have hindret tamilers familiesammenføring, fordi han ikke ville have et valg på flygtninge.

Men siden gik det anderledes efter at Pia Kjærsgaard fik indflydelse på den flygtningefjendske fløj. OG Karen Jespersen og Nyrup trak Socialdemokratiet i samme retning.

Nu får vi et valg hvor man konkurrerer på en stram politik overfor flygtninge og indvandrere. Fledelius inddrog begrebet Mediernes triangulering. Partierne på nær Radikale (hidtil?) og Enhedslisten har mistet anstændighed i flygtningepolitikken.

Heldigvis mærker Støttekredsen for flygtninge i fare stigende interesse fra danskere for at hjælpe. Så spørgsmålet er om ikke politikerne er ude af takt med virkeligheden?

Ekstrabladet og BT startede den hårde fremmedfjendske linie i medierne, da disse medier var i oplagskrise.

Det er nødvendig at koordinere flygtninge- og indvandringspolitikken inden for EU. Hvilket Kornø Rasmussen også var enig med Fledelius i.

- Joes Mikkel Christensen, repræsentant for Komiteen, Flygtninge Under Jorden fortalte fra sit arbejde med flygtningesager gribende historier om danske myndigheders humanitære svigt, som har resulteret i afvisninger og flere selvmordsforsøg og selvmord.
Men fra politisk hold afviser man at tage stilling til at systemet smadrer asylsøgere fordi det blot er tale om et enkelttilfælde.

Samfundet bygger på den værdi, at man er forpligtet til at hjælpe hinanden efter behov. Men det svigter man nu, hvilket kan få uoverskuelige konsekvenser fremover for det danske samfund. Joes får at vide af politikere fra DF til SF, at han giver disse folk i klemme falske forhåbninger.Danmark har både strammet asylregler og administrationen af asylregler. Det værste er signalvirkningen. Man siger at man overholder reglerne (formelt) samtidigt med at man skræmmer folk fra at tage til Danmark og hertil bruger man f. eks. asylsøgere på madkasseordning som brikker i det politiske skræmmespil.

Joes mener vi må sande ordsproget "Ondskab trives hvor gode menensker intet gør". Vi almindelige menensker kunne ændre tingene hvis vi tog ud til asylcentrene..Når jeg stiller mig op og siger at der skal gøres noget, så er politikernes svar: sæt ham i fængsel, slutter flygtningeaktivisten Joes Mikkel Christensen.

Arrangøren Andrea Meersohn oplyste at alle politiske partier var blevet bedt om at sende en repræsentant, men ingen havde meldt sig på trods af opringninger.

Herefter var der en engageret diskussion især om hvad man hver især og sammen kan gøre for at fremme den etniske ligestilling i Danmark. Herunder med flere lysende eksempler.
Alle er enige om at den eneste farbare vej er at opfatte og akceptere Danmark som et multikulturelt samfund på demokratiets grund.
Alle måtte herudfra bruge sin demokratiske pligt til at gøre sig gældende - og også indenfor det parti, man i øvrigt kunne sympatisere med. Socialdemokraten Karsten Fledelius tilføjede, at man skulle blive og kæmpe når man følte at ens parti var på afveje.
Alle kunne gøre noget hvor man var igennem det personlige møde.

Den chilensisk fødte mødeleder Andrea Meersohn, fortæller til sidst kort hvorfor hun tog initiativ til at lave workhhoppen om Flygtninge/indvandrer problematik og menneskerettigheder i Danmark.

Workshoppen var en del af Danmarks Sociale Forum i København d. 1-3. oktober 2004, som man kan få mere at vide om på www.socialforum.dk/

Klik HER for lyd:
[pix] FB Indlæg i workshoppen fra lektor Karsten Fledelius, Hans Kornø Rasmussen, og Joes Mikkel Christensen samt debat, optaget d. 2.okt 2004 i Socialt Forum (110:21)