Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Integrationsrådsmøde d. 30.11.04 i Frederikshavn.(12. december 2004)

Kort referat fra integrationsrådsmødet d. 30 november på grundlag af det officielle skrftlige referat.

Bilal Arslan udtræder af Integrationsrådet , men da der ikke er flere suppleanter tilbage i kommunen, så vil man overveje at lave et suppleringsvalg. Det besluttes på et ekstraordinært møde mandag d. 20 november kl 17. Hvis man vælger suppleringsvalg, så bliver det torsdag d. 27. januar 2005 kl 19.

Her skal Dialog-redaktionen lige tilføje, at interesserede kan læse om de tidligere integrationsrådsvalg i 2001 her og i 2000 her

Apropos så deltog følgende i mødet: Mohammad Daneshjou, Donald Shaw, Bilal Arslan og Brian Kjær

Mohammad Daneshjou blev udpeget som nyt medlem af det sociale Koordinationsudvalg der bl.a. skal sikre etniske minoriteters integration på det rummelige arbejdsmarked Det sker efter Ziya Arslans var udtrådt på grund af hans udtræden af integrationsrådet.

Donald Shaw blev udpeget som mulig repræsentant for integrationsrådne i Frederikshavn , Skagen, Sæby og Dronninglund i følgegruppen for formidlingsenhed Østvendsyssel der servicerer det rummelige arbejdsmarked

Kommunen kan ikke nå at være færdig med sit udbud vedr. sprogundervisning til april 2005. Der skal derfor findes en løsning på sprogundervisningen i perioden april - august 2005, hvor ny leverandør forventes at være på plads. Den 31 marts 2005 kl 19 inviteres hele familien til teaterforestillingen "2002 eventyr - historien om Yrsa og Yusraa", som foregår i Det Musiske hus

Der blev fastlagt møder i 2005 således:
Torsdag den 27. januar kl. 17.00 (evt. suppleringsvalg kl. 19.00)
Tirsdag den 19. april kl. 16.30
Tirsdag den 30. august kl. 16.30
Torsdag den 1. december kl. 16.30
Dato for prisuddeling fastlægges i mødet den 20. december 2004.


Fraværende var : Ganesu Uthayakumaran, Jørgen Steengaard, Omid Ali Hosseini, Henrik Carlsen, Jytte Schaltz, Paul R. Andersen, Thilageswaran Appukutty

Klik HER for lyd:
[pix] FB Oplæsning af sammendrag af det skriftlige mødereferat (2:53)