Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Øjenvidne fra Darfur fortæller om nødsituationen(31. oktober 2004)

Interview d. 26. Okt. Med Dansk Flygtningehjælps områdeleder i Darfur hvor hun havde ansvaret for at sætte nødhjælpsprogram i værk for 100.000 flygtninge. Et tal der sikkert vil komme op på 150.00-225.000 flygtninge, når Dansk flygtningehjælps nødhjælpsarbejdere har fået registreret de resterende 4 distrikter i et rebel-område. Disse skal i bedste fald have basishjælp de næste 9 mdr. De nyligt afbrudte fredsforhandlinger giver nye flygtninge.

Flygtningestrømmen begyndte for 18 mdr. siden, hvorfor man i Darfur kun fik sået og høstet en lille del hvorfor alle lagre nu er ved at være tømt, så der bliver mange nye munde at mætte. Sundhedstilstanden er blevet så dårlig fordi der er gået så lang tid inden det lykkedes for hjælpeorganisationerne og FN at råbe de rige landes regeringerne op.

Derfor var det helt afgørende at Dansk Flygtningehjælp kunne gå hurtigt og effektivt ind og hjælpe flygtningene i Darfur, at man selv havde penge fra husstandsindsamlingen i Danmark sidste år, så man ikke var afhængig af støtte fra uengagerede regeringers velvilje fra første dag.

Men fødelagrene er altså ved at være tømte og der bliver brug for en stigende strøm af fødevarer for at sundhedstilstanden ikke skal forværres. Det bliver et spørgsmål om at holde liv i flygtningene , som man forventer for hele Darfur vil komme op på 2,3 millioner inden man forhåbentligt i løbet af et par år kan gøre sig håb om at landmændene kan komme i gang med at dyrke jorden og igen kan forsørge sig selv.

Og der er i øjeblikket ingen garanti for at de tilstrækkelige forsyninger kommer, da FN- kun har kunnet få medlemslandene til at yde halvdelen af de fødevarer der faktisk er behov for, selv om de nødrationer man i dag uddeler er på det absolutte minimum.

Jette Toft opridser også kort økonomiske, økologiske, sociale og politiske baggrunde for konflikterne og flygtningestrømme.

Når Jette Toft spørger flygtningene hvad de har mest behov for så siger de alle at det er 2 ting mad og sikkerhed. Jette Toft fortæller også om sine nylige erfaringer fra Dansk Flygtningehjælps hjælpearbejde for liberianske flygtninge, at selve tilstedeværelsen af hjælpearbejderne gjorde flygtningene tryggere. Bliv hos bønfaldt de i en situation hvor forfølgelserne var ved at blusse op igen.

Hvad angår Dansk Flygtningehjælps medarbejdere i Darfur, så har de hidtil kunnet færdes uantastet og det er blevet lettere at få adgang til Darfur-området. Det tager 15 dage for en lastbil med fødevarer at krydse Darfur der er på størrelse med Frankrig

Filosofien i flygtningearbejdet er , at du er der under flugten , efter flugten og du følger flygtningene "hjem" igen til en varig løsning.

Jette Toft vil selv med ud og samle ind til verdens flygtninge i og udenfor Darfur. Hun håber der vil melde sig mange indsamlere. Det vil være et stærkt signal at sende til de politikere som stiller sig skeptiske overfor nytten af at afsætte ressourcer til at hjælpe verdens nødstedte flygtninge.

Når det lykkes for Dansk flygtningehjælp selv at samle penge ind, så har man også mulighed for at gribe hjælpearbejdet an på nye måder og dermed gå foran og øge effektiviteten og vise forsigtige regeringsdonorer at det er vejen

Jette Toft opfordrer da også lytterne til straks at tilmelde sig som indsamler søndag d. 14. nov. I 3 timer mellem kl 10 og 15 på http://www.flygtning.dk/landsindsamling/ Men Jette Toft inviterer også potentielle indsamlere til at melde sig hos hende personligt, når hun med sin Darfur-udstilling kommer til Hjørring på mandag d. 1.nov. Jette træffes mellem kl. 13 og 15 på Cityscenen i Strømgade

Endelig oplyses det i radioudsendelsen hvordan man kan tilmelde sig som indsamler hos Dansk flygtningehjælps koordinatorer i Vendsyssel. Og at Dialog de næste par søndag vil bringe interview med koordinatorerne i Vendsyssel, om hvorvidt det er lykkes at skaffe nok indsamlere til at dække hele deres, så ingen potentielle givere behøver at blive skuffet over at der ingen kom for at hente pengene d. 14. november.

Man kan straks se koordinatoradresserne på http://www.arnehansen.net/radio/dfjettetoft-darfur041026.htm Og her kan man også straks selv kan aflytte hvad Jette Toft med sine egne ord har fortalt om situationen i Darfur.

Eller se dem straks koordinatoradresserne her:¨

I Frederikshavn kommune er det på tlf. 98425542 eller på e-mailadressen post@arnehansen.net , eller på bopælen hos Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, - eller Ingrid Mikkelsen tlf 98462707 i.mikkelsen@privat.dk, Henny Rasmussen, tlf 98482163, henny.rasmussen@adr.dk

Skagen Kommune. Hanne Heilman, Lange's Hus, Gl. Kirkesti 33 C, 9990 Skagen hdh.miljoe.skagen@mail.dk, 98441537

Sæby Kommune Ruth Nannerup Hansen Dybvadgård Dybvadgårdsvej 8 9352 Dybvad dybvadgaard@mail.dk 98 86 40 44

Sindal Kommune Tina Thomsen Stationsvej 2 Sønderskov 9800 Hjørring tina.thomsen12@skolekom.dk

Hjørring Kommune Peder og Louise Hvelplund Tagholmvej 139, Vennebjerg 9800 Hjørring :hvelplund@mail.dk 98 96 08 00

Løkken-Vrå Kommune Birthe Kristensen Aalborgvej 991, 9760 Vrå torben.kristensen@privat.dk

Brønderslev Kommune Thomas og Hanne Menander Krog August Ennas Kvarter 6 9700 Brønderslev Tkrog@nja.dk 98 80 19 16

Hirtshals Kommune ?

Dronninglund Kommune Peer Thisted Østergade 28 9320 Hjallerup bypt@dronninglund.dk98 28 12 98

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview d. 26. oktober med nødhjælpsarbejder Jette Toft, Dansk Flygtningehjælp (40:38)