Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Irakiske flygtninge i Frederikshavn ramt af madkasseordningen.(26. september 2004)

Interview med kristen irakisk børnefamilie i Røde Kors Asylcenter i Frederikshavn d. 2. september 2004 som fortæller om hvordan de oplever tilværelsen som afviste asylsøgere som ikke tør skrive under på at de vil rejse til Irak og derfor bliver underkastet regeringens "motivationsfremmende" fjernelse af al udbetaling af pengebeløb som erstattes af udlevering af mad for 14 dage ad gangen.

Interviewet drejer sig altså bl.a. om den såkaldte "Madkasseordning", som jævnt hen bliver problematiseret og diskuteret i medierne, men alligevel bliver strammet for at tvinge asylsøgere til at "samarbejde" om at skrive under på at de vil udrejse "frivilligt". Men som asylsøgere her opfatter som anmodning om at "underskrive sin egen dødsdom".

Vi får en beretning om hvordan familien følte sig forfulgt og flygtede til Danmark for 4 år siden. Og familien begrunder sin frygt for at vende tilbage til Mosul ikke mindst efter at den kirke de gik til gudstjeneste i Mosul Pauluskirken, var en af de 16 kristne kirker der blev bombesprængt d. 1. august. Og det har siden skræmt 30000 kristne irakere til at flygte til udlandet fortæller familien, som nu er kede af at de skal flytte til Aunstrup på Sjælland , et skridt på vejen mod tvangshjemsendelse frygter familien, som frygter mest for børnene både som ofre for madkasseordningen og med risiko for kidnapning og andre farer i Irak.

Man kan læse mere om de kristne assyrere på den Århus-baserede hjemmeside www.assyrians.dk/"> www.assyrians.dk/ som er redigeret af den unge Jacob Oraha , som man kan høre interviewet på www.arnehansen.net/radio/oraha-assyriskradio030615.htm

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med børnefamilien B. i Røde Kors-asylcentret Knivholtvej 22 d. 2. september 2004.(134:32)