Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Indsamling til madkasseramte børnefamilier i asylcentre(22. august 2004)

Interview med Mona Ljungberg fra Støtteforeningen for Flygtninge i Fare d. 16. august 2004-08-17

Vi får at vide hvorfor Mona Ljungberg med sin baggrund i halvandet års arbejde for Mellemfolkeligt Samvirke i bosniske flygtningelejre de senere år har kastet hele sin ildsjæl ind i arbejdet for at hjælpe de asylsøgere der bliver ladt i stikken i asylsystemet med den politik som det brede politiske flertal i Danmark i øjeblikket fører og har gjort de senere år.

Specielt fortæller hun om hvordan madkasseordningen fungerer som et af det politiske flertals instrumenter for at presse asylsøgere til at rejse som led i den overordnede politik om at begrænse antallet af flygtninge i Danmark. Det sker ved at sætte alle asylsøgere, som ikke vil "samarbejde" på udlændingeadministrationens betingelser, på madkasseordningen, dvs. fratage asylsøgerne deres kontante udbetalinger og erstatte det med en madkasse hver 14. dag. Det sker uanset asylsøgerne vægrer sig ved at underskrive de hjemrejsetilbud der tilbydes dem fordi de opfatter det , som at skulle "underskrive deres egen dødsdom".

Også mange irakere og afghanere som ikke kan sendes hjem bliver sat på madkasseordningen - og forbliver på madkasseordningen, selv efter at det viser sig at de ikke kan sendes til deres oprindelsesland. Haarders inkonsekvente beslutninger kan kun betegnes som udtryk for had, mener Mona Ljungberg.

Derfor har Mona Ljungbergs Støtteforeningen for flygtninge i fare startet en indsamling af penge til de madkasseramte børnefamilier. Foreløbigt har man samlet penge ind til at der er blevet uddelt 200 pr barn under 18 år i de madkasseramte familier. For børnene er i hvert fald uskyldige i den umulige situation deres Familie er havnet i, mener Mona Ljungberg.

(Desværre har det pga formalia endnu ikke været muligt at aflevere gaverne til de 13 børn på madkasseordningen på det lokale asylcenter, men sker uden tvivl i løbet af en god uges tid).

Mona Ljungberg tager også en tur med ud i en diskussion af de danske politiske partiers holdninger til menneskerettighederne og herunder de nye europæiske argumenter for at sende alle asylsøgere tilbage til lejre i nærområderne, samt hvad der skal til blandt politikerne og befolkningen at få en mere human flygtningepolitik og for at begrænse antallet af flygtninge i verden. Bl.a. må politikerne gøre det mere gennemskueligt havde der er der foregår og kan gøres og vi må alle først og fremmest betragte hverandre som mennesker i samme verden.

Vi hører, at yderligere oplysninger om indsamlingen til madkasseramte børnefamilier findes på http://www.stoettekredsen.dk/ Her får man bl.a. at vide at Bidrag til børnefamilierne kan indsættes på særskilt konto i Merkur Bank Reg. nr.: 8401 konto 1513 474

Mona Ljungberg fortæller også at interesserede kan melde sig til Støttekredsen ved at emaile til stoettekredsen@stoettekredsen.dk
Eller ved alm. Post til "Støttekredsen til flygtninge i fare", Skoleholdervej 41, 1. t.v., 2400 København
Eller pr tlf. 2883 1318 til Mona Ljungberg

Mona Ljungberg fortæller, at indsamlingen er blevet godkendt

Følg med på http://www.stoettekredsen.dk/

Klik HER for lyd:
[pix] FB Interview med Mona Ljungberg talskvinde for Støttejredsen Flygtninge i Fare d. 16. august 2004.(50:09)