Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Kvinde- og sprtsaktiviteter i Frederikshavn Multietniske Forening hos Lisa Sørensen(04. juli 2004)

Klik HER for lyd:
[pix] FB Gruppeinterview fra 25. juni 2004 Maria Ahmadi, Sima Sharifi og Aziza Ahmadi. (24:02)