Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred


Frederikshavn Multietnisk Forenings tak til Lisa Sørensen.(18. september 2005)

På Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelsesmøde d. 21. juni gav formanden Sayed Olawi på foreningens vegne en varm tak til integrationsmedarbejder Lisa Sørensen og især for hendes epokegørende indsats for kvindernes udfoldelse i foreningens regi.

Klik HER for lyd:
[pix] FB Frederikshavn Multietniske Forenings formand sayed Olawis takketale til integrationsmedarbejder Lisa Sørensen d. 21. juni 2004 (6:20)