Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

En nylig flexjobber i Frederikshavn fortæller om sin kamp herfor og generelt om sit syn på jobcentermøllen.
I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre den frederikshavnske flexjobber Britta Glinvad Kristensen fortælle sin historie om sin lange vej igennem jobcentermøllen fra da hun blev ramt af et invaliderende trafikuheld. Og Britta giver også udtryk for sin mening om det offentlige systems generelle behandling af syge og handicappede medborgere under det nuværende regimente, hvor det ofte kan være en meget langvarig og svær proces  overhovedet at opnå flexjob eller førtidspension, også i tilfælde, hvor det ud fra sund menneskelig fornuft måtte være den optimale løsning. Interviewet med Britta Glinvad Kristensen foregik d. 5. februar 2018.
NB Her er det muligt at vælge imellem 2 udgaver af interviewet idet vi først kan høre det samlede interview og dernæst en kortere udgave der kun medtager de dele af interviewet der specielt vedrører Frederikshavn kommune. Det sker af hensyn til  de snævrere kriterier for hvad der kan defineres som lokalt som er udstukket i en ny bekendtgørelse for ikke-kommerciel lokalradio. Begge udgaver sendes i Frederikshavn Lokalradio omend den samlede udgave bringes senere. Men her i Dialogs netudgave bringes altid begge udgaver straks samtidigt.

(sendes 7. marts 2018  på Dialog på Frederikshavn Lokalradio.)
Interview d. 5. februar 2018 med Britta Glindvad Kristensen, Frederikshavn, som nu har fået flexjob, som hun er meget glad for..

Klik HER for lyd:
[pix] FB Hele interviewet med Britta Glinvad Kristensen, hvor også den generelle landspolitik på beskæftigeldsesområdet inddrages

Klik HER for lyd:
[pix] FB Her hører man en kortere lokal version af interviewet med Britta Glinvd Kristensen

Klik HER for billede: [pix] FB Britta Glinvad Kristensen

Britta Glinvad henviser til følgende Facebooksider:

Vendsyssel for Social Retfærdighed

Aktion de syge sko

Jobcentrets ofre

Jobcentrets ofre Jylland

Velfærd Frederikshavn

En af 800.000

Velfærdsdemokratiet

Syge siger Stop!

Den lukkede syg eller arbejdsløs i Frederikshavn