DIALOG på Frederikshavn Lokalradio

på tirsdage fra kl. 18:00

kan høres i Frederikshavn-Strandby-området på 106,6 MHz (fællesantenne: 94,9 MHz), - Sæby: 97,4 MHz (fællesantenne: 91,5 MH Skagen fællesantenne 88,2 MHz., Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz - Og i øvrige dele af Vendsyssel (Hjørring, Brønderslev mv.) på 103,5 MHz – samt alle permanent via http://www.arnehansen.net/dialog/ (arkiv)

Husk at det nu også muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM fra www.vendsysselfm.dk.

Den ugentlige nyheds-email med programmet for Dialog kan bestilles via post@arnehansen.net

Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio - ved at ”like” siden og ”dele” relevante indslag Tak ah. Her vil der fremover samtidigt blive lagt links til nye udsendelser samt et fast link til Dialogs indholdsfortegnelse http://www.arnehansen.net/dialog/ 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 19. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

Kl 18:00-18:33 Hør Anders Broholm om bogen "Byrådet" og brug i valgkampen.

Hør Anders Broholm, samfundsfagslærer, forfatter og kommunalpolitiker fortælle om hans og kollegaen Anders Brandt Sørensens lærebog ”Byrådet – magt og politik i baghaven”; samt debattere bogens begreber og  dens anvendelse af både elever og alle de borgere som har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsvalg d 21. november.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170920AndersBroholm-Byraadet96.htm

 

KL 18:33-20:06 Hør optag fra Nordlandet 2017, konferencen om landsbyudvikling

Med Dialog på Frederikshavn Lokalradio til landdistriktkonferencen: Nordlandet 2017 – sammen skaber vi liv på landet. Vi hører følgende oplæg: Landdistrikterne i Frederikshavn Kommune – udfordringer og muligheder V/ Mikael Jentsch, kommunaldirektør i Frederikshavns Kommune.

Når udviklingen kommer nede fra V/ Nils Phillips, formand for det borgerdrevne aktieselskab Röstånga Utvecklings A/B. Om udvikling af landsbyen Röstånga i Sverige på baggrund af borgernes vedholdende indsats - på dansk.
Og så om inspirerende initiativer fra landsby-ildsjælene Marianne og Ole fra Halvrimmen om genåbning af købmandsbutik,
Jakob fra Vallekilde om landsbykommunikation og Jesper og Nebo om opstart af Lørslev Cafe og Kulturhus.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170920Nordland1MJentchUdfordringer-muligheder96.htm

 

KL 20:06:22:10 2. del af landsbyudviklingskonferencen med politikerne.
Dernæst om Mulighedernes Land V/ Designer og iværksætter Søren Vester, ildsjæl som flyttede fra djævleøen til Thise på Mors.

Og så endelig den Politiske debat med Søren Wormslev som ordstyrer og med deltagelse af Lars Oldager Dansk Folkeparti (O), Birgit Hansen Socialdemokratiet (A), Claus Hjulmand Liberal Alliance (I), Jytte Høyrup Venstre (V), Kirsten Husted Socialistisk Folkeparti (F), Ole Jonsson Alternativet (Å) og Peter E Nielsen Konservative (C) samt Betty Steglich-Petersen Ny Borgerlige (D)
Forkvinden for landdistriktsudvalget Mette Hardam takker for et godt møde og glædede sig forventningsfuldt til det videre arbejde med landsbyudviklingen i Frederikshavn kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170920Nordland1MJentchUdfordringer-muligheder96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 19. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:37 Nok er Nok-demonstration foran Frederikshavn Rådhus.
Dialog bringer her en reportage fra Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus onsdag d. 13. september 2017 som er støttet af 3 fagforeninger som organiserer langt den største del af de ansatte i Frederikshavn kommune. Først talte Louise Kryger Nielsen fra FOA, dernæst Finn Jenne 3F, samt endelig Peter Kristensen fra SL, Socialpædgogernes landforbun . Desuden interview med borgmester Birgit Hansen Socialdemokratiet, partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet. Undervejs høres sange og ”Nok er Nok”-talekor. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170913NokerNok-demo-Frh96-.htm

 

 

Kl 18:37-18:49 Debatmøde om fred på FNs fredsdag d. 21. september i Aarhus.
Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk fortæller her til Dialog kort om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften ”Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 14.september 2017 med Hasse Schneidermann fmd for Fredsministerium.dk.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170914HasseS-21.09Aarhus-GentaenkNord-sikpol96.htm

 

 

Kl 18:49-19:50 Camille Bruckner,UNDP om progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation.
Hør Camille Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor i Danmark fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale valgkamp fordi verdensmålene er blevet til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle. Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag d. 25. september kl. 19 hos HK i København sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og arrangeret af ”Netværk for Velfærd og Demokrati”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 12.september 2017 med Camilla Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170912CamillaBruckner1-FN-Flygtningpol-96.htm

 

 

KL 19:50-20:16 Isabel Bramsen: Arabiske forårs ikkevolds-udfordringer .
Fredsforsker Isabel Bramsen fortæller her om resultaterne fra hendes Phd-afhandling om den ikkevoldelige start på det arabiske forår og hvilke ugunstige forudsætninger, der alligevel kunne udløse voldsdynamikker – og forskningen var med fokus på Bahrain, Tunesien og Syrien. Interviewet foregik i forbindelse med fredshøjskolen på St Lærkegård forud for Folkemødet på Bornholm. (FLR-Dialog d.19. september 2017)
Interview d. 14. juni 2017 med Fredsforsker Isabel Bramsen. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170614IsabelBramsen-ikkevoldiArabForaar96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 12. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-19:39 Diana Benneweis om at være sindslidende og SINDs raad

Hør Sind-ambassadør og tidl. cirkusdirektør Diana Benneweis fortælle om at være sindslidende og hør Annemargrethe Jørgensen medlem af Sinds pårørendeudvalg give gode råd til pårørende til sindslidende. Optagelserne er fra Sinds møde i Frederikshavn d. 6. september 2017, som er en del af En af os-kampagnen.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170906DianaBenneweis-liv-som-sindslidende96.htm

 

 

KL 19:39-20:08 Aalborg Academy of Science” &”Int. Union of Arabic Academics

Hør i Dialog om  besøg i siloen hos uddannelsesinstitutionen ”Aalborg Academy of Science” og en ny forening ”International Union of Arabic Academics” som lederen Talal Al-Nadawy og sønnen Zaid fortalte om d. 4.september 2017 på Silovej 8, 2 i Frederikshavn

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170904Talal-Al-Nadawy-Zaid96.htmn

 

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 5. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:34 Paul Rode Andersen anmelder Trap Frederikshavn kommune

Dialog på Frederikshavn Lokalradio tilbyder her at høre lektor emeritus og tidligere byrådsmedlem Paul Rode Andersen anmelde den nys udkomne egnsbeskrivelse Trap Frederikshavn kommune. Paul fortæller også hvordan bogen kan bruges lokalt i undervisningen samt i den forestående kommunale valgkamp. Men hør selv optagelsen med Paul R ode Andersen, som foregik den 3. september 2017.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170903PaulRA-Anmelder-Trap-Frh.kommune96.htm

 

 

Kl. 18:34-19:29 Fredsforsker om verdens usikkerhed i atomvåbnenes skygge

Hør freds- og konfliktforsker Jan Øberg beskrive og analysere de væsentligste sikkerhedspolitiske aktører på verdensplan og de farlige konsekvenser heraf som det ser ud d. 4. september 2017. Og især om den stadige risiko for en krig på atomvåben- forstærket af at medierne heller ikke kan få øje på faren herfor. Konfliktforskeren lægger ud med at kommentere på den amerikanske forsvarsminister James Mattis trussel mod den svenske regering, hvis den ikke makkede ret og undlod at tilslutte sig FN-traktaten om at forbyde atomvåben. Desuden om de aktuelle Aurora-øvelser, som tegner Sverige som et de-facto-medlem af NATO, hvis militærdoktrin bygger på at være parat til at bruge atomvåben som de første. Dette forhindrer derfor Sverige i at blive et fuldgyldigt medlem af NATO så længe Sverige holder fast i sit ja til FNs forbud mod atomvåben.

Jan Øberg er direktør for tænketanken og fredsforskningsinstituttet TFF i Lund.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170904OebergVerdensRisikableAvaaben96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 29. AUGUST  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:07 Journalisten Abdulsalam Al-Bayati fortæller om sit liv

Hør den irakiske journalist, Abdulsalam Al-Bayati, som blev nødt til at flygte til Danmark, her fortælle om sit liv som journalist i Irak, om praktik på Kanal Frederikshavn og om travlhed med at lære dansk både på sprogskolen og VUC og endelig hans fremtidsplaner om at blive journalist i Danmark, som Abdulsalam kom til efter at måtte flygte fra Irak.
Abdulsalam Al-Bayati blev interviewet  d. 24. august 2017. Abdulsalam har fået asyl i Danmark og bor nu i Frederikshavn. Hør straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170824Abdulsalams-liv-og-planer96.htm

 

 

KL 18:07-18:53 Regionens Per Larsen om responstider, tolkning, lægemangel
Hør interview med det mangeårige regionsrådmedlem Per Larsen Det Konservative Folkeparti. Det skal samtidigt ses som startskuddet for en oplysningskampagne om hvad regionen er og hvilke opgaver som regionen har overfor borgerne i Nordjyllands Region og til belysning heraf vil også andre partiers kandidater få lejlighed til at fortælle om hvilke regionale udfordringer de ser og hvordan de vil løse dem. I indslaget her får Per Larsen lejlighed til at uddybe og debattere emnerne ambulanceresponstider, tolkning og lægemanglen, som han har været i medierne med for nyligt. Optaget d. 23. august 2017 med Per Larsen, Regionsrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Hør straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170823PerLarsenRegion-Responstider96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 22. AUGUST  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:14 Til åbning af Brittasius udstilling i Bangsbo Bot. Have

Dialog bringer her optagelse fra åbningen af billedkunstneren Agnete Brittasius 50-års jubilæumsudstilling i Bangsbo Botaniske Have d. 19. august 2017. Vi hører først velkomst ved Preben Reinholdt formand for Bangsbo botaniske Have, så åbnede borgmester Birgit Hansen den store udstilling med langt over hundrede skulpturer placeret rundt omkring i haven, og som kan ses i haven indtil d 10. september. Til sidst takkede Agnete Brittasius de mange fremmødte for deres interesse.  Hør straks:

http://www.arnehansen.net/dialog/dialog/170819Brittasiusi50aar-BangsboBotHave96.htm

 

 

Kl 18:14-18:25 Havnearbejdere i Aarhus om afsløring af Historiens spor d 26/8

Dialog bringer her indslag om Havnearbejdernes historie forud for indvielse af en skulpturgruppen Historiens spor af bl.a den klassiske sækkebærende havnearbejder, som er udført af Jens Galschøit  og som sker d. 26. august 2017 kl 9-12 på Mindet nr 6 på Aarhus havn. Interviewene med musiker Morten overlade og den tidligere havnearbejder Palle ”Hovedløs” Jørgensen om indvielsen i Aarhus blev optaget d. 15. juni på Folkemødet på Bornholm Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170615Havnearbejderen-Aarh-Frh96.htm

 

 

KL 18:25-18:52 Erik Christensen om Frederikshavn havns og havnearbejderes historie Arkivleder Erik S. Christensen på Bangsbo museum fortæller så i den anledning også om havnens og havnearbejdernes historie  i Frederikshavn.  Interviewet med Erik S. Christensen foregik d. 17. august 2017. Hør det straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170817ErikSChr-havnearbejdere-Frh96.mp3

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 15. AUGUST  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:03 Agnete Brittasius udstiller i Bangsbo Botaniske Have fra d. 19/8

til 10. september .
Vi hører Agnetes sommerbrev læst op, hvoraf fremgår at den kendte billedkunstner på Raaholtvej bruger sit 50-årsjubilæum som produktiv billedkunstner til at give alle interesserede lejlighed til at nyde sine kunstværker. Udstillingen åbner den 19. september kl 13 i Bangsbo Botaniske Have med deltagelse af bl.a borgmester Birgit Hansen, og udstillingen kan nydes indtil d 10 september 2017 fortæller Agnete Brittasius i sommerbrevet. (sendes i FLR-Dialog d.15. august 2017)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170814AgneteBrittasiusUsstilleriBangsbo96.htm

 

 

KL 18:03-18:40 Fra mange års borgerkrig til skrøbelig fred i Columbia           Efter årtiers borgerkrig er der nu udsigt til fred i Columbia. Men freden er langt fra vundet. Fredsprocessen er meget skrøbelig og retssikkerheden endnu ikke garanteret. Faglige rettigheder er fortsat under voldsomt pres. Der er derfor brug for både international opmærksomhed og solidaritet. Det er en optagelse fra Enhedslistens telt på Folkemødet d. 18. juni 2017, hvor vi hører Christian Juhl og  Morten Riis med flere. Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170618Fred-i-ColumbiaJuhl-Riis96.htm

 

 

Kl 18:40-18:52 Om UNHCRs forslag til europæisk flygtningepolitik

Dialog bringer kort interview med Kasper Elgaard fra Institut for menneskerettigheder, der giver et resume af FNs flygtningeorganisation UNHCRs nye forslag til flygtningepolitik i EU. Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170618KE-om-UNHCRfly-planforEU96.htm

 

KL 18:52-19:46 Sådan kan Europa bedre beskytte og modtage flygtninge

Foredrag  herom af Pia Prytz Phiri, Wilfried Bucchorn og Johan Frantz, alle fra UNHCR – som var på engelsk, men som bringes efterfølgende af hensyn til de mange nye flygtninge i Danmark og også efterhånden de fleste yngre født i Danmark jo forstår engelsk.

UNHCR beskriver her i egne ord situationen der har fået FNs flygtningeorganisation til at lave sit eget forslag med flygtningenes tarv i fokus.                                                                              UNHCR’s forslag til at genopbygge tilliden gennem bedre forvaltning, partnerskab og solidaritet:   De seneste år har været usædvanlige i Europa, da mere end én million flygtninge og migranter har begivet sig ud på farlige rejser over Middelhavet i håb om at komme i sikkerhed i Europa. Mange europæiske lande var ikke tilstrækkelig forberedte på det store antal mennesker, der ankom, og flere steder brød kaos ud. Europa har brug for at være forberedt på at håndtere et fortsat højt antal ankomne flygtninge og migranter, og EU har derfor brug for en ny, modig og brugbar tilgang. FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har en vision for, hvordan dette kan opnås – hvordan flygtninge kan beskyttes bedre, hvordan EUs medlemsstater kan være bedre forberedt og hvordan der kan etableres et fælles asylsystem, der bygger på solidaritet og virker i praksis. Kom og hør om UNHCRs forslag til ”Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt” - stil spørgsmål og del dine synspunkter. Arrangementet vil foregå på engelsk.                                                                  Foredraget holdtes d 18. juni 2017. Man finder link til både den dansk- og den engelsksprogede udgave på Dialogs hjemmeside.    Hør på            http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/lyd/170618UNHCR-Refugee-policy-for-EU96.mp3                              

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 8. AUGUST  2017 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:11 Chr. Juhls ja til FN-traktaten der vil forbyde A-våben

Udviklingsordfører Christian Juhl fortæller her, hvorfor han har overdænget aviserne med læserbreve her forud for Hiroshimadagen i dag d. 6. august 2017 på 72 årsdagen for verdens første brug af atomvåben med ca en kvart million myrdede civile til følge sammen med atombomben 3 dage senere mod Nagazaki. Chr. Juhl kommer også ind på den nye FN-traktat med forbud mod atomvåben og om hvad der kan gøres for at få Danmark til at sige ja til en traktat om forbud mod Atomvåben.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170806ChrJuhlAtomvaabentruslen96.htm

 

 

KL 18:11-18:42 Hør et menneske fra ”Muslimer for Fred”

Dialog bringer her et interview med organisationen Muslimer for fred ved talsmanden Hamajo Hmeun Butt. Det foregik d. 16. juni 2017 ved Muslimer for Freds telt på Folkemødet på Bornholm. Jeg traf  Hmeun Butt i samtale med Jacob Holdt

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170616Hamajo-MuslimerfFred96.htm

 

 

KL 18:42-19:24 Lykketofts svar om klimaet stillet af Jesper Theilgaard.

I Dialog hører vi nu Mogens Lykketofts syn på den aktuelle klimadagsorden. Det er en optagelse d. 15. juni 2017 af Danmarks Naturforenings møde hvor  Jesper Theilgaard  interviewer  Lykketoft om hans tid som leder af FN’s Generalforsamling og specielt vedr. FNs verdensmål nr 13 om indsats for klimaet.

Mogens Lykketoft var fra 2015 til 2016 leder af FN’s Generalforsamling. På hans to-do liste stod bl.a. bæredygtige udviklingsmål, bekæmpelse af fattigdom og sammenhæng mellem miljø og klima. Han bliver interviewet af klimaekspert og vejr-vært Jesper Theilgaard om de mest presserende punkter på den globale dagsorden. Hvor er der plads til optimisme, og hvor bliver det mere op ad bakke? Hvordan ser den aktuelle klimadagsorden ud, og hvordan kan Danmark bidrage til at løse klimaproblemerne? Hvor skal vi lægge vores kræfter, og hvor er det omsonst?

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615FN13KlimaLykkeoft96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 1. AUGUST  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:42 Grenov: Udrejsecenter Kærshovedgård - endnu et sort kapitel.

Dialog bringer her Bedsteforældre for Asyls debatmøde om Udrejsecenter Kærshovedgård, som Stig Grenow, formand for Kristendemokraterne oplever som ”det tætteste Danmark kommer på at have en koncentrationslejr uden at være det."’Det er en optagelse d. 16. juni 2017 på Folkemødet. Stig Grenov fortæller om sit besøg og kontakt til Kærshovedgård. Vi møder også Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge er afviste asylansøgere og bor på Kærshovedgård. Optagelse d. 16, juni 2017 af Stig Grenov fmd for Kristendemokraterne, samt Khoshnow Namiq og Qania Nazari, som begge er afviste asylansøgere og bor på Kærshovedgård.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170616BfAGrenovKaershovedg96.htm

 

 

KL 18:42-19:43 Vurdering af Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål? .

FNs verdensmål: Generelt i hus eller plads til forbedring? Dialog bringer her en debat om Danmarks bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål , og gør status på hvor langt vi er? Det er en optagelse fra d. 17. juni 2017.
Her følger arrangøren, Rådet for International konfliktløsnings introduktkion: Danmarks handlingsplan for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGerne) blev lanceret i marts i år, hvori Danmark beskrives som blandt de lande, der er allerbedst rustet til at bidrage til den globale realisering af målene. Handlingsplanen påpeger, at Danmark generelt er i hus i med SDGerne. I Danmarks nye udviklingspolitiske strategi, Verden 2030, danner verdensmålene ramme for strategien. Danmark har blandt andet prioriteret verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, og ifølge handlingsplanen anses det som et af de grundlæggende SDGer, der derfor skal gå på tværs af alle Danmarks indsatser for realisering af SDGerne. Men er vi virkelig ”generelt i hus”? Hvis man kigger på Danmarks muligheder for at fremme og leve op til SDGerne, er der så rum til forbedring? Hvordan kan Danmark bedst bidrage til at realisere verdensmålene?
Optagelse d. 17. juni 2017 af oplæg og debat med Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke og Knud Vilby, Journalist og forfatter og tidl. fmd for MS.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170617RIKO-FNmaal16-Ravnborg,Vilby-96.htm

 

 

KL 19:43 -20:40 Peter Viggo Jokobsens lange lys på dansk sikkerhedspolitik?

Dialog bringer en optagelse af et oplæg af lektor Peter Viggo Jakobsen, der sætter sit eget lange lys på Dansk sikkerhedspolitik, og kommenteres af Udenrigspolitisk Nævn. (FLR-Dialog d. 1. august 2017)
Optagelse d. 15. jumni 2017 af oplæg af Peter Viggo Mortensen med kommentarer af Mikkel Aastrup Jensen, V, Holger K. Nielsen, SF og Nikolaj Willumsen Enhedslisten.

 http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615lPeterViggoJakSikkerhedspol96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 25.  JULI  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:54 Lær bedre fremmedsprogstolkning af Norge og Sverige.

Hvad kan vi lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark?.
Vi hører først Dialog på Frederikshavn Lokalradios lyninterview med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen, som optakt til optagelsen af translatørforeningens debatmøde herom. Her holder erfarne eksperter fra henholdvis den nordske og svenske tolkningsadministration oplæg. Mødet var d. 16. juni 2017 i Institut for Menneskerettigheders telt på Folkemødet.
Vi indleder med Translatørforeningens begrundelse for mødet: I Danmark er der ingen faglige krav til de tolke, der arbejder i den offentlige sektor. Kun ca. 300 af de 6-7.000 tolke, der arbejder for det offentlige, har en uddannelse i sprog og tolkning. Størstedelen af fremmedsprogstolkningen varetages dermed af ufaglærte tolke, hvilket giver problemer med inkompetent tolkning, er til skade for borgernes patient- og retssikkerhed, og som medfører unødigt besvær, frustrationer og ressourcespild for offentligt ansatte. I Norge og Sverige har man for år tilbage besluttet at sikre et minimum af kvalitet i tolkningen ved at indføre en certificeringsordning for tolke, der arbejder i det offentlige. Translatørforeningen har inviteret Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige til en debat med danske politikere med det formål, at Danmark kan lade sig inspirere af vores nordiske naboer, når det kommer til at sikre kvaliteten af tolkningen i den offentlige sektor. (FLR-Dialog d. 25. juli 2017)
Interview d. 16. juni 2017 med det nordjyske regionsrådsmedlem Per Larsen og optagelse af debatmødet med oplæg af Leonardo Doria de Souza fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet i Norge og Razvan State fra Stockholms Läns Landsting i Sverige og så deltager Regionsrådsmedlemmerne Randi Mondorf for Venstre og Per Larsen for Konservtive i dialog, samt Carina Graversen, Translatørforeningen og repræsentant for Dommerforeingen og som mødeleder journalist Ronja Pilgaard fra bladet Kommunen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170616Tolkeuddannelse-IntroOgPerLarsen96.htm

 

 

Kl 18:54-19:34 Mediering mellem Espersen og Willumsen om Israel-Palæstina? Dialog bringer her et eksperiment, hvor konfliktmægler Mia Marcussen vil søge at få Søren Espersen, DF og Nicolaj Willumsen, EL til at gå i dialog om Israel-Palæstina-konflikten.

Optagelsen er fra d. 16. juni 2017 og  arrangeret af Rådet for International Konfliktløsning og Nordiske Mediatorer, som giver følgende introduktion:. I demokratiet er det naturligt at være uenige og det er ikke et problem. Tværtimod, hvor ville vores demokrati være uden uenigheder? Men måden vi er uenige på er altafgørende for de resultater, vi skaber. Håndterer vi uenigheden destruktivt, udløser den ødelæggelse, og omvendt kreerer den konstruktive uenighed nye veje og synergi. Det gælder både i hverdagen, på arbejdspladsen, i globale konflikter og i politiske samtaler. RIKO vil, i samarbejde med Mie Marcussen (konfliktmægler) fra Nordiske Mediatorer, sætte fokus på den politiske dialog, og afvikler derfor en mæglingssession med politikere. Vi har inviteret Søren Espersen, DF, og Nikolaj Villumsen, EL, til en dialog om både Israel/Palæstina og om måden, de er uenige på. Dialogen faciliteres af Mie, og undervejs vil der være fælles refleksion om både indhold og proces.  Desværre begynder optagelsen  først et stykke inde i forestillingen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170616DialogIsrael-Pal-MieMarc-SE&NW96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 18.  JULI  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:40 Hør om et frederikshavnsk-afghansk udviklingssamarbejde.
En frederikshavner med afghanske rødder, Sayed Olawi, fortæller herom om et nyere udviklingsprojekt baseret på brugt dansk udstyr som genbruges i Afghanistan. Projektet er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening i Danmark, den frivillige græsrodsorgnisation OLAWI, Organization for Local Assistance Welbeing & Improvement, i Herat i Afghanistan samt Genbrug til Syd i Danmark, som på Udenrigsministeriets vegne står for finansiering af containertransport af relevant genbrugsudstyr såsom computere og skolemøbler, hospitals- og handicapudstyr samt ting til miljøforbedring. Sayed referer under interviewet til sin billeddokumentation i en powerpoint, som man finder øverst på Facebooksiden "Frederikshavn Multietniske Forening" og som man med fordel kan åbne inden man hører Sayed fortælle om det, som man så
også selv kan se. Hør på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170622SayedOomOLAWI-besoeg96.htm

 

 

KL 18:41-19:34 Fremtidens danske udenrigs- og sikkerhedspolitik .

RIKOs udenrigspolitiske gruppe præsenterer her deres projekt og anbefalinger til dansk udenrigspolitik. RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, er i gang med et større projekt om fremtidens danske udenrigs-og sikkerhedspolitik, der ventes udgivet i slutningen af dette år. Et panel af gruppen bag projektet løfter her sløret for noget af indholdet i dette projekt. Essensen i projektet er en vision om et Danmark, der ikke involverer sig i krig efter krig, men benytter diplomati og konfliktløsning maksimalt i sit virke. Det kræver imidlertid en ny holdning og nye værktøjer i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske værktøjskasse. Begrebet bæredygtig sikkerhed er et af de centrale begreber i projektet. Sikkerhedspolitik er mere end "krudt og kugler" – det er i den grad også international bistand og opbygning af konfliktløsningsmetoder i det danske diplomati. Hør på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170616BoyeRIKO-NyDa-Sikkerhedspol96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 11.  JULI  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-19:24 Om OCD-behandling med kognitiv terapi                                   

Hør OCD-eksperten psykolog Malene Klint Boni, fortælle om OCD, en psykiatrisk lidelse der er kendetegnet ved tvangstanker og tvangshandlinger. Interviewet foregik d. 16. juni 2017 i OCD-foreningens telt på Folkemødet på Bornholm. Marlene øser gavmildt af sine mangfoldige erfaringer fra sit eget virke i både det offentlige og nu som privatpraktiserende som svar på spørgsmål hele vejen fundt om OCD-problematikken. Vi hører også  aktive i OCD-foreningen, medlem af bestyrelsen Edith christensen og redaktør af OCD Nyt, Stig Andersen. Et gennemgående træk hos alle 3 er den stærke påpegning  af manglen på kompetente behandlere i Region Nord der bruger metoden kognitiv terapi.

Problematikken omkring brugen af kognitiv terapi blev også berørt i det sidste indslag her, som er en optagelse af OCD-foreningens forudgåendde debatmøde mellem politikere og fagpersoner om behandlingsmulighederne for OCD. Heri deltog Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg. Malene Klindt Bohni, og Psykolog. Nicolai Skovsmose, Formand, OCD-Foreningen – også med tilkendegivelser fra publikum i OCD-foreningens telt i Allinge. http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170616MaleneK.Boni-OCD-behandlingmKognitivTerapi96.htm

 

Kl 19:24-20:44  Om overgreb og myndighedsdiskrimination af Kvinder på flugt

Hør den erfarne og yderst kompetente Michala Bendixen fortælle om kvinder på flugt, ikke kun om overgreb på kvinder i deres sårbare situation som flygtninge, men især om hvordan kvinderne som særlig udsat flygtningegruppe hele vejen reelt på mange måder udsættes for diskrimination. Dette bl.a fordi reglerne og praksis også i Danmark ikke medtænker kvinders og mødres særlige problematikker, så kvinder i asylproceduren hyppigere erklæres utroværdige eller kun får midlertidigt ophold efter § 7.3 med 3 årsventetid for børn i hjemlandet, hvilket især mødrene går til grunde på.
- Og desuden om hvordan regeringens idelige stramninger især viser sig at ramme flest kvinder, der jo typisk medbringer færre ressourcer mht uddannelse og arbejde. Det er såvel de nedsatte ydelser men også den under debatten omtalte men ret ukendte politisk besluttede kyniske konstruktion med analfabeters placering i blindgyden dansk 1, hvilket på diskriminatorisk vis udelukker yderligere sprogundervisning og dermed også forhindrer yderligere nødvendige kvalifikationer for at få en uddannelse og i sidste ende blive danske statsborgere og opnå valgret.(Antidemokratisk)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170617MichalaBendix-KvinderpaaFlugt96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 4.7 JULI  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:49 March i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark.
Hør talerne fra Marchen i Frederikshavn for et mere menneskeligt Danmark på FN’s flygtningedag d. 20. juni 2017, som var Frank Zenas, Flemming Hardy Olsen, en afghansk politibetjent som blev oversat af Omid Rahmati til engelsk samt en afghansk kvinde Zakia Rezahi som blev oversat til engelsk af en kvinde fra asylcentret i Hjørring. Desuden kort interview med Flemming Hardy Olsen forinden marchens afgang fra asylcentret til Fisketorvet. De afghanske talere er begge aylsøgere, som er blevet afvist af det danske asylbehandlingssystem.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170620FlyDemoKnivholFlemmingHOlsen96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 27. JUNI  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:08   Østersøen som fredens hav

Hør Hasse Schneidermann tale om Østersøen som fredens hav i Bornholms Radio på Folkemødets første dag d. 15. juni 2017. Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615HasseSiBornhRadioOmfredensHav96.htm

 

 

KL 18:08-18:22 Lydbillede fra Fredsministerium.dk’s popup event på Folkemøde

Lydbillede omkring Fredsministerium.dk’s popup event  på gaden ved Cirkuspladsen i Allinge d, 15. juni 2017 med musik og sange ved Henrik Ginderskov og Bo Richardt og med Carsten Andersen som taler om Østersøen som fredens hav og Jørgen Manniche som taler med med forbipasserende om sin og vores lidende jordklode – af papmache..

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170615LydbilOmkr.FredsminPopupCarstentaler96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 6. JUNI  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:39 EU-debatmøde med Holger K. Nielsen og Søren Søndergaard

Hvad skal vi med EU?
EU? Det er emnet for denne optagelse af et debatmøde med deltagelse af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten Optagelse d. 22. maj 2017 af 18. juni 2016 af Holger K. Nielsen, SF og Søren Søndergaard Enhedslisten og mange lokale debatdeltagere.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170522SoerenS-HolgerK-EU-hvorhen96.htm

 

 

KL 18:39-19:42 Og så hører vi debatten med bidrag fra tilhørerne

Som bidrog ivrigt under ledelse af journalist Hans Christensen, og  mødet kom vidt omkring - også med påpegning af nødvendigheden af en politisk demokratisk ledelse af en globaliseret verden.
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170522SoerenS-HolgerK-EUdebat-Debat96.mp3

 

 

 

KL 19:42-19:54 Om fredshøjskole på Bornholm i  folkemødeugen 12-18. juni

Hasse Schneidermann inviterer  til Fredshøjskole på St. Lærkegård ved Allinge i hele Folkemødeugen fra d. 12 til d. 18. juni. Arrangør er foreningen Fredsministerium.dk

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170604HasseSchneidermann-Fredshoejskole96.htm

here kan man også læse programmet

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 30. MAJ 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:42 Dobbeltmoral i dansk udenrigspolitik

Vi skal nu høre om dansk udenrigspolitisk dobbeltmoral. Det er tidl. lektor i samfundsfag Paul Rode Andersen, der sammenligner Danmarks vidt forskellige reaktioner overfor henholdsvis Kinas og Ruslands overtrædelser af internationale love. Interviewet foregik d. 10. maj 2017 på baggrund aff et læserbrev d. 7 maj

hvor Poul Rode Andersen bl.a skriver: "...Regeringens imødekommende holdning over for Kina og dets besættelse af Tibet står i kontrast

til sanktionspolitikken over for Rusland som følge af besættelsen af Krim...." I øvrigt uddybes ensidigheden i Folketingets ovrvældende NATO-flertals fremstilling af forholdet til Rusland og de danske mainstreammediers ukritiske viderebringelse og således medvirkende til en cementering af et unuanceret fjendebillede af vor russiske nabo.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170510PaulRodeAnd.DobbMoral96.htm

Eller direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170510PaulRodeAnd.DobbMoral96.mp3

 

 

KL 18:42-18:46 Om den grænseløse empati

Hør Præsten og politikeren Ulla Sandbæk om grænseløs empati inspireret af kristendom optaget på Folkemødet d. 18. juni 2016. et klip vist optaget af Dialog hos Alternativet

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618-ullaSandbaek-omEmpati96.htm

 

 

 

KL 18:46-18-19:02 Unge om medlemskab af Alternativet
2 unge medlemmer af Alternativet, Malene og Karen, fortæller til Dialog om at blive og være medlem af Alternativet og giver udtryk for deres holdninger. Det skete d. 19. juni 2016 på Folkemødets sidste dag

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160619Malene,Karen-Alternativet96.htm

 

 

 

KL  19:02-19:04 Folkemødesammentræf ved brandstationen.
hvor Bredsteforældre for Asyl kom trækkende med deres håbets træ syngende "Barndommens land" forbi Fredsministerium.dk's gadeevent "Nej tak til nye kampfly". OG hvor de syngende budskaber blev istemt sammen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160619BfA4Barndommens-land+Fredm.Dromte96.htm

 

 

KL 19:04-19:10 Folkemøde 16: Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ.
Vi hører her Bedsteforældre for Asyl aflevere håbets træ til Bornholms borgmester Winnie Grosbøll den sidste dag på Folkemødet 2016

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160619BfA-afl-traet-borgmester96.htm

 

 

KL 19:10-20:15 Dilemmaspil om vi skal gøre brug af tortur?
Dialog bringer her en optagelse af et dilemmaspil om evt. accept af tortur i det danske retssystem. Det er foreningen Levende Menneskerettigheder, som serverer dilemmaerne, for at fremme den offentlige debat herom.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618LevMenret-Dilemmaspil-omBrugAfTortur96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 23. MAJ 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-19:05 Prisfest i Frederikshavn kommune d. 20. april 2017

Først hører vi fra formand Anders Broholms forprang med de nominerede i  sundhedsudvalgets regi. Dernæst åbner borgmester Birgit Hansen det store sceneshow med uddeling i rækkefølge  af hhv.

frivillighedsprisen, godt gået idrætspriser en masse, 3 integrationspriser, Ung leder pris,

flere Godt gået sportspriser, sundhedspris, byrådets hæderspris, - årets kulturtalent, - årets individuelle præstation, - årets holdidrætspræstation, - årets leder.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170420PrisuddelingsfestFrhKom96.htm

og direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170420PrisuddelingsfestFrhKom96.mp3

 

 

KL 19:05-19:24 Skal Trumps oprustningskrav diktere dansk sikkerhedspolitik?

Dialog bringer her et korrektiv til mainstreammediernes forventelige viderebringelse af og støtte til flertalspartiernes nikkedukkepolitik til NATO-topmødet d. 24. maj, der har en voldsom oprustning på

dagsordenen efter krav fra Trump. Det er Carsten Andersen fra Århus mod krig og terror som bliver bedt om at begrunde, at man på onsdag d. 24. maj kl 16-18 vil lade en ”Fredsbombe ramme Immervad”.

Dialog vil gerne hermed bidrage til at vi i Danmark får en kvalificeret debat om en bæredygtig dansk sikkerheds- og fredspolitik.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170521CarstenAnd-Demo24.05modoprustn96.htm

direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170521CarstenAnd-Demo24.05modoprustn96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 16. MAJ 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:25 MALERIUDSTILLING I KOKTVEDPARKEN

Dialog bringer her en optagelse og et kort interview fra åbningen af Inge Nielsen og Rita Levorsens  maleriudstilling på gangene i Koktvedparken, en døgninstitution for psykisk og fysisk hancicappede i
Frederikshavn kommune.
Vi hører først leder af Koktvedparken, Anni Pandi, byder velkommen og fortæller kort om institutionen med bidrag fra beboere. Bagefter viste Anni Pandi rundt, mens billedkunstnerne Inge Nielsen og Rita
Levorsen skiftedes til at fortælle om deres udstillede malerier. Til sidst giver Anni Pandi et rids af Koktvedparkens  historiske baggrund. Malerierne vil være udstillet i Koktvedparken 3 måneder frem.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170504IngeRitaUdstiller-i-Koktvedparken96.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170504IngeRitaUdstiller-i-Koktvedparken96.MP3

 

 

 

KL 18:25-18:57 FREDSFORSKER OM BÆREDYGTIG FRED I SYRIEN?

Hør den erfarne fredsforsker Jan Øbergs råd til alle interesseret i at skabe fred og afspænding. Stormagterne har kompromitteret sig mht. Syrien historisk og aktuelt. Også derfor må vi i stedet styrke FN til at indsætte hundrede til halvanden hundrede tusind mand til neutralt at afvæbne alle der har våben og så må FN tage initiativ til at føre konsultative dialoger med krigsparterne i Syrien som skal munde ud i en fredskonference med alle parter også og ikke mindst fra det syriske civilsamfund… Der er ingen militær trussel mod Danmark – medmindre vi selv er med til at skabe dem

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170428JanOberg-omfredsproces96.htm

Direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170428JanOberg-omfredsproces96.mp3

 

                         RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 8. MAJ 2017 For DIALOG:
 
KL 18:00-18:12 PEDER WESSEL-SPEJDERE BESØGTE VENLIGBOBØRN
Dialog møder her spejdere fra Peder Wessel-gruppen i Frederikshavn hos Venligboerne Frederikshavn d. 2. maj 2017. vi hører først Lava og andre børn i venligboernes lokale fortælle om hvordan det var at lege med spejderne. Og bagefter fortæller spejderleder Ulla Hariet og Tobias om mødet mellem spejderne og venligbo-børnene.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170502UllaHomPwesselgrHosVenligboerne96.htm
med fotos og video
 
 
KL18:13-20:08 1MAJ PÅ KNIVHOLT I FREDERIKSHAVN
Til 1. maj på Knivholt i Frederikshavn anno 2017. Efter faneindmarch til Oskar Hansens ”Danmark for Folket” og så 7 taler af henholdsvis  Poul Erik Andersen, folketingskandidat for Enhedslisten De Rød-Grønne, - Christina Lykke Eriksen, Socialistisk Folkeparti, SF, - Birgit Stenbak Hansen, borgmester og socialdemokrat, Tina Kjellberg, regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne, - Henning Overgaard, forbundssekretær for 3F, Fagligt fællesforbund, - Jens Nielsen, forbundssekretær FOA, Fag og Arbejde, -  og Bjarne Laustsen folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Cai Møller LO Vendsyssel var som sædvAnligt konferencier
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170501-0RodtFlagSM96.htm
med fotos
 
KL 20:08-20:57 LITAUSKE NADIA MED RUSSISKE RØDDER FORTÆLLER
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer nu en enestående samtale med en ung kvinde Nadia fra Litauen som har russiske rødder og nu arbejder som lærer i Danmark. Interviewet blev optaget
d. 29. april 2017. Nadia fortæller bl.a. om at være russisk minoritet i Litauen, - om det litauske samfunds sammenhængskraft, - om hvordan den litauske præsidents udtrykker sin vurdering af den store russiske nabo, om grad af mulighed for at Putin kan skabe uro i det russiske mindretal, samt den reflekterende medieforbruger Nadias vurdering af hhv russiske, litauske, danske og engelsksprogede medier?
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170429Nadezda-Litauen96.htm

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 2. MAJ 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-19:15  DEMOKRATISK LANDSBYUDVIKLING  -  A. BRANDT

Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes

egne præmisser, som sønderborgmodellen gør ?

Dialog handler i aften om  demokratisk landsbyudvikling. Vi hører først byrådsmedlem og formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune, Anders K. Brandt , EL, fortælle om sønderborgmodellen med  lokalt demokrati  og samskabelse. Det sker organisatorisk set

på basis af landsbyernes valgte "landsbyforum" og at borgerne har flertal i landdistriktsudvalget.

Mødet  blev afholdt d. 20. april 2017 og præsenteres her med arrangøren,

 Enhedslisten-Frederikshavns egne ord:

”Om muligheder for udvikling i landdistrikter. Kan landsbyråd integreres i den kommunale administration på borgernes egne præmisser ?

Med udgangspunkt i erfaringer fra Sønderborg og Porto Alegre i Brasilien, vil Anders K. Brandt give et bud på hvordan vi kommer i gang. Anders K. Brandt er Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg kommune.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170420AnderKBrandt-Landsbyudv.96.htm

og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170420AnderKBrandt-Landsbyudv.96.mp3

 

 

KL 19:15-19:54 ENERGIPLANLÆGNING  PÅ LANDET - POUL RASK

Poul Rask fra Energikommunen Frederikshavn vil fortælle om
udvikling på landet gennem energiomlægning
. Herefter debat med mange spørgsmål fra borgere som byrådsmedlemmer i Frederikshavn kommune, som tog udgangspunkt i begge oplæg

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170420PoulRaskFremtidsEnergipaaLand96.mp3

 

 

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818 og post@arnehansen.net 

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 25. APRIL 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-19:04 SKIBSFORLIS OMKRING VENDSYSSELS KYST

Dialog bringer her marinehistoriker Jan Hammer Larsens enestående foredrag om skibsforlis omkring Vendsyssels kyst siden 1200-tallet. Optagelsen skete den 2. april 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn. Jan Hammer Larsen er marinehistoriker og -arkæolog ved Nordjyllands Kystmuseum. Den serie billeder, som Jan Larsen bruger i forbindelse med foredraget kan findes på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog   ved her at søge på ”skibsforlis”.  Det vil være en fordel at bladre i disse billeder samtidigt med at man hører Jan Larsens foredrag.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170402JanHLarsen-skibsforlisiVendsyssel96.htm

 

 

KL 19:04-20:35 IDEER TIL HVAD FREDSBEVÆGELSERNE KAN GØRE?

Fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle. Perspektiver fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, Tove Krag, Kvindernes Internationale liga for Fred og Frihed, Gerd Berlev, Tid til Fred, Gerd Berlev, Tid til Fred, Tom Vilmer Paamand, Aldrig mere Krig,  Bo Richardt fra  Fredsvagten

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325Fredsbevaeg-1-CarstenAnd.AarhMK96.htm

Her ligger lydfiler med oplæggene hver for sig så man kan selv vælge hvad man vil høre.

 

KL 20:35-21:23 – OG EFTERFØLGENDE DEBAT OM MULIGHEDER

. Det er en optagelse fra Fredsministerium.dk’s konference om en ny dansk udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk kurs d. 25. marts 2017

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325Debat-2-mellemdeltagereogpanel96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 18. APRIL 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-19:24 ERIK CHRISTENSEN: FISKERIETS INDUSTRIALISERING

Dialog har den fornøjelse her at kunne bringe et enestående lysbilledforedrag om  fiskeriets industrialisering og dens betydning lokalt og nationalt. Det er arkivleder på Nordjyllands Kystmuseum, Erik Sigmund Christensen, som øser af sin store viden. Optagelsen skete den 31. marts 2017 til Danmarks lokalhistoriske Forenings årsmøde i Frederikshavn og hvor Erik Christensen strukturerede sit foredrag ud fra følgende 5 nødvendige faktorer for at fiskeriets udvikling: Markedet, kapitalen, politiken, arbejdskraften og teknologien. Dog begynder vi geologisk 8 millioner år forinden.

Allerede nu må det stærkt anbefales at åbne den powerpointfil der ligger sammen med lydfilen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside (http://www.arnehansen.net/dialog), på linket:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170331ErikSCKattegatfiskeriogkystkultur.pptx 

og så klikke med her og se de billeder, som Erik referer til under foredraget.

 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170331ErikS.Chr.Fiskeri-indstrialisering96.htm

Og direkte til lydfilen fra mobilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170331ErikSChr2Indstrfiskeri96.mp3

 

 

KL 19:25-19:33 NY DANSK SIKKERHEDSPOLITISK KURS?

Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?

Uanset om USA under præsident Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten om en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen. Skal USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles Europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?

 

Dialog bringer her Trine Pertou Mach alternative forslag til løsninger på verdens uorden. Det er en optagelse fra d. 25. marts 2017 på Fredsministerium.dks 5-års jubilæumskonference.

Det værste nu er de politiske lederes stolthed, Trumps opsigelse af aftaler som har været fundamentet siden 2. verdenskrig, og imponerende at lykkedes danske medier at fortælle at Rusland skulle være en trussel,

Lederen af den såkaldte ”frie verden” skulle have alles frihed som mål. Vi må ud af USA’s skygge

Dansk sikkerhedspolitik har ikke virket de sidste 25 år. Lederne har ikke forstået hvad verdens udfordringer er jf. klimaudfordringen.

Vores tilgang at fremme menneskerettigheder, fred sikkerhed og sameksistens og aflevere en verden der stiller vore børn bedre. Lykketoft: den altomfattende klimaudfordring bør være omdrejningspunkt for al politik. 50millioner klimaflygtninge i 2050

Grundlæggende forståelse af demokrati og politisk demokratisk kultur som en fredskultur,  hvor   pluralistiske samfund hvor mennesker selv er med til at bestemme hvordan deres verden skal udvikle sig. Den måde at tænke fred og sameksistens på bør også være definerende for vores udenrigspolitik. Så alliancer bør være nordiske og europæiske. Må helt tilbage til fodarbejdet da partipolitiske kræfter for svage.

Trine Pertou Mach er tidligere folketingsmedlem for SF og forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke. Hun er ivrig blogger og debattør om menneskerettigheder og nuværende bestyrelsesmedlem i Action Aid.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325TrinePertouMach-Fred-og-klima96.htm

direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170331ErikSChr2Indstrfiskeri96.mp3

 

 

KL 19:33-19:50 BÆREDYGTIG SIKKERHED

Tale af Jørn Boye Nielsen fra RIKO, Rådet for International Konfliktløsning  i resume:

Masser bolde kastet i luften, som vi skal være med til at bestemme hvordan lander. Måske netop nu mulighed for at kunne gå ud til befolkningen og argumentere for noget andet. Bæredygtig sikkerhed hvor sikkerhed er mere end krudt og kugler det er også udviklingspolitik. Demografisk udvikling bekymrende med de mange unge frustrerede mennesker der vil søge væk.  Sikkerhedspolitik er også en massiv satsning på at løse problemerne med fattigdom og konflikter

Bæredygtig løsning på flygtningeproblematikken. Vi må lave en Marshallplan for Afrika og Mellemøsten  som bl.a. Tyskland har åbnet for at gøre sammen med Afrika. Konfliktløsningsområdet. RIKO foreslår sektion i udenrigsministeriet for en sektion og en minister for konfliktløsning Må gøre op med nedskæringen og give ressourcer til at tale med begge sider af konflikters parter og en kvalificeret indsats i FN

En fredsplan en af betingelserne for at gå i krig.

 

Så en stærk udbygning af Udenrigsministeriet så igen bliver i stand til at følge nedrustningsområdet og tage politiske initiativer og kunne informere Folketingets partier ordentligt.

Hvad skal fredsbevægelsen gøre? Som i 1980erne fandt vi nogle enkle møder at sige det på Atomvåbenkapløb. Nu slå på vanvittige i at verden bruger 9600 milliarder om året på oprustning  og gøre noget.

Jørn Boye Nielsen er bestyrelsesformand i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), som er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank med fokus på internationale konflikter og Danmarks rolle i verden. Han er medforfatter af lærebogen om International Konfliktløsning.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325JoernBoyeN.HvordanFred96.mp3

 

 

KL 19:50-20:13 DEBAT MELLEM PANELDELTAGERNE

http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/170325-714-panel.JPG   

 

 

KL 20:13-20:44 - OG SÅ KONFERENCEDELTAGERNE

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325Debatmellemdeltagereogpanel96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 11. APRIL 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:04 MARCH FOR ET MERE MENNESKELIGT DANMARK

Dialog var til stede da "March for et mere menneskeligt Danmark" tog sin begyndelse ude foran asylcentret på Knivholtvej i Frederikshavn lørdag formiddag d 8. marts 2017– igangsat af Frank Zenas

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170408FrankZenasMenneskelighedsmarchAsylcenter96.htm

 

KL 18:04-18:28 TALER AF FRANK ZENAS OG SHARRAFUDIN

Da den veldiciplinerede march, der endog holdt sig på fortovene af hensyn til bilisterne, så nåede frem til Fisketorvet i Frederikshavns centrum bycentrum, holdt Frank Zenas hovedtalen og så Sharrafudin kort på engelsk og Abdulsalam giver resume af begge taler på arabisk.

og det var med marchens godt 200 deltagere og gågadens forbipasserende som tilhørere. Der blev også uddelt et par hundrede pjecer med facts om flygtninge og flygtningepolitik til forbipasserende, hvoraf 9 af 10 tog imod. Der var samtidige marcher i mange andre byer i Danmark.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170408FrankZenastaleMenneskeligt96.mp3

 

 

 

KL 18:28-18:52 FUGLEPERSPEKTIV PÅ RUSLAND-NATO-FORHOLDET

Dialog bringer her et foredrag om Rusland - med Putin som et historisk produkt af vestens manglende samarbejdsvilje. Vi hører Ruslandskenderen Jens Jørgen Nielsen cand. mag i historie og idehistorie.

Optagelsen er fra Fredsministerium.dk s konference: Dialog om den nye verdens-u-orden, som blev afholdt d. 25. marts 2017. Vi hører også oplæg fra den eneste disponible af de inviterede forsvars og sikkerhedspolitiske ordfører, Nikololaj Villumsen fra Enhedslisten.

De øvrige oplæg af hhv. Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen vil følge senere her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170325FMJensJoeregenNielsenRusland96.htm

 

KL 18:52-19:08 OM DANMARKSSIKKERHEDSPOLITIK

Vi hører også oplæg fra den eneste disponible af de inviterede forsvars og sikkerhedspolitiske ordfører, Nikololaj Villumsen fra Enhedslisten.

De øvrige oplæg af hhv. Trine Pertou Mach og Jørn Boye Nielsen vil følge senere her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170325Fredsm2NikolajVillumsen96.mp3

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 4. APRIL 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:58 OM BIPOLÆRE LIDELSER

Hør i  Dialog på Frederikshavn Lokalradio om bipolære lidelser fortalt af henholdsvis en behandler Dorthe Klemmensen sammen med Dorte Lyager som en meget åbenhjertig patient. Optagelsen af oplæggene skete d. 30. marts 2017 på Frederikshavn Bibliotek på møde arrangeret af Depressionsforeningen på  World Bipolar Day. Tovholderen Lise Juel Lauritsen  fra Depressionsforeningen byder velkommen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170330BipolarBehandler96.htm

 

 

KL 18:58-19:13 VANDRING FOR MEDMENNESKELIGEHD                          Hør Dialog-interview med Arendse Jacobi, initiativtager til vandring for medmenneskelighed på palmesøndag d. 9. april kl 13. fra Shellhuset, Farimagsgade 23, og til Rådhuspladsen. På Rådhuspladsen vil der være taler af Leif Bork Hansen, Bent Melchior og den tidligere flygtning Mozhdeh Ghasemiyani, som nu som klinisk psykolog arbejder med traumatiserede flygtninge som ansat hos Læger uden Grænser. Og der er musik ved guitaristerne Nour Amora og Simon Ask som vil understrege temaet medmenneskelighed.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170403ArendseJacobi-Medmenneskelighedsvandring96.htm

 

 

KL 19:13-20:06 PACIFISTEN HENNING SØRENSEN OM 85-ÅRS LIV

I Dialog på Frederikshavn Lokalradio hører vi her pacifisten, afholdsmanden, republikaneren, grundtvigianeren, socialisten og foredragsholderen og læserbrevsskribenten Henning Sørensen fortælle om sit liv i anledning af sin 85-års fødselsdag d. 14. april.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170401HenningSoerensen-85aar96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D.28. MARTS 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-19:10 INTEGRATIONSRÅDET I FREDERIKSHAVN I DIALOG

Dialog bringer her et interview med integrationsrådet i Frederikshavn kommune, som nok er bedst kendt som arrangør af ” Hele Verden i Frederikshavn” hvert efterår. Integrationsrådets repræsentanter er Bahram Deghan formand for integrationsrådet og Norma Flores Nielsen, medlem af integrationsrådet og rådet for etniske minoriteter på landsplan samt endelig Anders Ferløv Andersen fra integrations- og projektafdelingen, som repræsentant i integrationsrådet på vegne af den kommunale forvaltning.

Interviewet blev optaget d. 17. marts 2017. Vi hører først om integrationsrådet som sådan  og dets rolle og arbejde for især de nye flygtninge og deres integration i lokalsamfundet, samt hvordan og efter hvilke kriterier man kan blive udpeget til integrationsrådet, som skal have flertal af etniske minoriteter. 

Dialogens 2. del  kom for en stor del til at handle om, hvor store mulighederne var  for at flygtningene, evt. med kommunal hjælp, kan skaffe sig det ustøttede  arbejde , som de nedsatte integrationsydelser og 225-timers-loftet jo skulle give incitament til ifølge regeringen. Desuden om integrationsrådet synlighed og åbenhed over for de flygtninge og etniske minoritets-frederikshavnere, som integrationsrådet  med sin høringsret - og forslagsmulighed, skal repræsentere og være talerør for overfor kommunens administrative og politiske ledelse, som netop et bindeled.

 

Man kan straks høre indslaget på Dialogs netside:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170317Integrationsraad-bahramNormaAnders96.htm

og direkte til lydfilerne:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170317Integrationsraad-bahramNormaAnders96.MP3
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170317Integrationsraad2-jobs,synlighed,96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D.21. MARTS 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00- 18:08 AFVISTE AFGHANSKE ASYLSØGER-BØRN BERETTER

Dialog har interviewet 3 afghanske børn, der sammen med deres familier for nylig har fået afslag på deres asylansøgninger efter en ventetid på godt et år. I den periode er det lykkedes de 12-14-årige børn at lære at udtrykke sig forståeligt på dansk samt bruger ventetiden på bl.a. at spille fodbold hos FFI.

Interviewet  med børnene, som bor på asylcentret i Frederikshavn, foregik i Venligboerne Frederikshavn d. 14. marts 2017 i  samarbejde med Abdulsalam Al-Bayati, journalist fra Irak.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170314Afgh.boernNegativ96.htm

Direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170314Afgh.boernNegativ96.mp3

 

 

 

KL 18:08-18:34 ASYLMODTAGER SØGER HELTIDSJOB - MINDST OP PÅ 225 TIMER

Dialog bringer her et interview med en frederikshavner som efter de 3 års integration på en næsten halveret kontanthjælp, den såkaldte integrationsydelse, nu jagter ustøttet arbejde - og i det mindste i 225 timer om året for at undgå, at hans familie på 6 bliver økonomisk straffet. Og det alt imedens han nu har ventet i 2 år på sundhedsministeriets meritvurdering af uddannelsen fra hjemlandet. Shadi, som allerede har søgt over 50 stillinger, spørger om der er nogen der i første omgang har et job på minimum de 80 timer , som han aktuelt skal have arbejdet inden oktober 2017, altså i år?

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170315ShadiTotanji-80timer96.htm

Direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170315ShadiTotanji-80timer96.htm

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 14. MARTS 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:22 HOLLANSK INDVANDRES PERSPEKTIV PÅ DANMARK

Det lykkes Dialog at overtale en familiesammenført hollænder med blot 3 måneders danskundervisning til at give et interview som et forsøg og, som hvem der vil, godt kan forstå og leve med i.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170202int.hollandskeEdwinMan96.htm

OG DIREKTE TIL LYDFIL:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170202int.hollandskeEdwinMan96.mp3

 

 

KL 18:22-18:51 HISTORIEN OM BEVÆGELSEN FOR ”ET ANSTÆNDIGT DANMARK”

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et historisk portræt af flygtningebevægelsen Et anstændigt Danmark som tog sin begyndelse i 2005 med præsteinitiativets  juleprædiken-aktion på initiativ af

blandt andre sognepræst Bodil Hindsholm Hansen, Udbyneder, som her vil fortælle historien. De 2 andre præster der i sin tid var med i juleprædiken-aktionen under overskriften: "Der er stadig ikke plads i

herberget" foranlediget af regeringen Foghs meget stramme flygtningepolitik, var Helle Myken og Knud Erik Lægsgaard. Vi hører om opstarten til "ET anstændigt Danmark" med møde på Brandbjerg højskole sammen

med engagerede læger og psykologer hvor også deltog mange andre mennesker engageret i at

hjælpe flygtninge eller som ønskede at være med i en organiseret modstand. Et Anstændigt Danmark ville være et holdningspåvirkende fællesskab og afholdt således 2 årlige stormøder på Brandbjerg Højskole

med fremragende foredragsholdere med efterfølgende livlige og konstruktive debatter. Senere foregik også møder andre steder og i samarbejde med Bedsteforældre for Asyl og SOS mod Racisme, og  som der

bliver lagt links til på Dialogs netside. Men Et Anstændigt Danmark deltog også i aktioner og underskriftsindsamlinger og mailbaseret nyhedskommunikation.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170209BodilHindsholm-EtAnstaendigtDK96.htm

Direkte til  lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170209BodilHindsholm-EtAnstaendigtDK96.mp3

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 7. MARTS 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:44 GENERALFORSAMLING I VENLIGBOERNE FR-HAVN

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her de væsentligste dele af Venligbo Frederikshavns årlige generalforsamling som foregik torsdag den 2. marts i Caféen Hangaardsvej 5, 2. sal.

Dialog har valgt at prioritere hensyn til de nytilkomne flygtninges integration i det frederikshavnske lokalsamfund og i særdeleshed kendskab til generalsorsamlingen som det danske foreningslivs krumtap over hensyn til lyttertal , altså væsentligheden af indlæringen af relevant reel brugbar folkeoplysning for nye flygtninge og især venligboer, over underholdningsværdien. Derfor bringer Dialog her en optagelse af alle en generalforsamlings væsentlige elementer og vil gøre opmærksom på, at man kan genhøre optagelsen på Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog (og søg her på generalforsamling) gentagne gange indtil man har forstået hvad der blev sagt. Til understøttelse af forståelsen af hvad der sker undervejs så kan man også her på Dialogs hjemmeside straks finde dagsordenen for generalforsamlingen. Lærere er velkomne til at genbruge I den fyldige reportagen her er dog bortredigeret støj, pauser og tomgang uden nyt. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170302Venligbogenfors96.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170302Venligbogenfors96.mp3 

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 28. FEBRUAR  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:45  Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn

Vi skal nu høre kurdiske Zardasht  bistået af Wahda fortælle om oprettelse af den Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening i Frederikshavn kommune og om deres invitation  til velkomstfest allerede lørdag d. 4. marts kl 18 på Knivholtvej 20. - Vi får også en kort opdatering om den usikre situation med tyrkisk bomberegn over deres hjemegn Efrin i Syrien tæt ved den nu skarpt bevogtede tyrkiske grænse, som er blevet hermetisk lukket med en mur. Vi hører om den stort anlagte Newroz-fest d. 21. marts som kurderne aktuelt søger lokaler til, hvem der sidder i bestyrelsen for  Dansk/Kurdisk kultur og venskabsforening og får oplæst hele formålsparagraffen til beroligelse af evt. lokale skeptikere. Endelig hører vi om hvilke udfordringer de seneste besparelser på integrationsudgifterne med næsten halverede ydelser gir for flygtningene i deres kamp for at blive integreret – ofte på et arbejdsmarked, hvor der ikke øjnes det ustøttede job der kan skaffe flygtninge den selvforsørgelse og uafhængighed af kommunen som de ønsker. Interviewet blev optaget d. 25. februar 2017

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170225Zardasht1-Dansk-kurdiskForening96.htm

hvor man kan vælge hvilke af de 4 separate lydfiler med gult man vil høre

 

KL 18:45-20:35  65-årige Holger Terp om www.Fredsakademiet.dk

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med Holger Terp en rigtig fredsnørd. Holger Terp er bibliotekaruddannet og siden 2000 som frivillig også webmaster og redaktør på internetportalen Fredsakademiet.dk.  Fredsakademiet.dk er primært en webportal over fredsbevægelsesens historie inkl. Freds- og protestsange og musik. Men har også som intention at levere baggrundsoplysninger til aktuelle internationale konflikter og man finder materiale om fredsforskningen og dens begreber og teorier om ikkevoldelige konfliktløsninger og opbygning af fredsstrukturer  der kan forebygge eller behandle konflikter i opløbet så vi undgår at de udvikler sig destruktivt i vold og krig.

Bag webportalen står der også en forening, Fredsakademiet, der som andre fredsforeninger gerne ser nye medlemmer.

Anledningen til interviewet d. 18. februar 2017 er at Holger der er født på skuddagen d. 29 februar 1952 og således formelt kun har oplevet 16 fødselsdage, men altså 65 år, hvilket Holger vil fejre i stilhed d. 28 februar. Interviewet vil på Dialogs netradioside være opdelt i 5 dele, så der lige er mulighed for at trække vejret indimellem. Hver af de 5 dele vil få en passende overskrift.

Del 1 indledes med en samlet indholdsoversigt og så bl.a om hvordan Holger blev motiveret af vietnamkrigen til at blive totalmilitærnægter og om fredsforskningen aktuelt vanskelige vilkår.

Del 2 handler bl.a. om eksempler på hvad man kan finde frem til inde i fredsakademiet.dk samt om hvilke kilder der overhovedet eksisterer om konflikter og fredssagen op igennem tiden og der nævnes bl.a archive.org/  .

Del 3 handler bl.a om Holger Terps egen netbog ”Ny dansk historisk bibliografi” som er ført helt frem til i dag og om Holgers bog om de skadelige miljøpåvirkninger fra produktionen af atomvåben, som bygger på hans granskning af hidtil upublicerede kilder som Holger selv har findet i de amerikanske arkiver.  Og i forlængelse af at Fredsakademiet.dk indeholder unike kilder så diskuteres hvordan disse  sikres mod  destruktion igennem hacherangreb.

Del 4 behandler bl.a. hvem der bruger fredsakademiet.dk, om freds- og protestsangene og -musikken på netsiden, og om det aktuelle behov for fredspædagogik og fredsundervisning og mulighederne for lærere og andre interesserede at skaffe sig adgang til fredsbevægelsers og gruppers stadig ikke digitaliserede tidskrifter, som er nødvendigt fordi historikerne stort set har ignoreret fredsbevægelsers indsats f. eks også i hjælpearbejde under og efter krige, og vi bliver henvist til Holger Terp: ”Fred på tryk” fra 1990, der som ikke degitaliseret må skaffes på biblioteket, mens linket ”Peace in print” på fredsakademiet.dk’s forside åbner til Holgers senere bibliografi over den internationale fredsbevægelse. Endelig får vi kontaktmuligheder til Holger for at få personlig vejledning.

Del 5 handler bl.a. om webportalens troværdighed og alsidighed og om hvordan Holger Terp går til værks i sin forskning i arkiver mv. og har tilføjet kommentarer om konkrete kildematerialers brugbarhed og begrænsninger. Endelig nævner Holger Terp afslutningsvis at der altid er 2 indgange til materialet, den hierarkiske struktur i linksene og søgemaskinen.

Her kommer så til slut en hyldest til Holger Terps livslange oplysningsarbejde for fredssagen. Denne fortrængte kamp for vores fortsatte eksistens på denne jord, ikke bare som anstændige mennesker, men i det hele taget på grund af, at militaristiske politikeres oprustningsleg med medfølgende oppustede fjendebilleder og øgede internationale spændinger til følge - også øger risikoen for udløsning af en atomkrig både tilsigtet og utilsigtet, enten ved menneskelige eller tekniske fejl. Denne nu snart 90-årige familiesammenførte amerikanske naturvidenskabsmand og mangeårige fredsaktivist i den internationale Pugwashbevægelse af ansvarlige forskere, som er blevet belønnet med Nobels fredspris, får det sidste ord Og alt sammen 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170218HolgerterpFredsakademiet.dk-1-96.htm

hvor man herinde kan vælge hvilke af de 6 separate lydfiler med gult inklusive John Scales Avery man vil høre.

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 21. FEBRUAR  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:21 SAYEDS FOREDRAG OM HJÆLP TIL AFGHANISTAN

På Dialog skal vi nu høre Sayed Olawi fortælle om det samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og de frivillige i civilsamfundsorganisationen/NGOen OLAWI i Herat i Afghanistan, som Sayed er ildsjælen i og som hustruen Zahra og børnene også er engageret i.

Sayed tog udgangspunkt i de billeder fra deltagelse i udlevering af genbrugstingene indsamlet  bl.a på frederikshavnske skoler.

Frh. Multietniske Forenings møde foregik d. 11. februar 2017.

Sayed fortalte at samarbejdet blev påbegyndt i 2011 med sending af den første container af i alt 7 containere med relevant og renoveret genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede. Formålet med hjælpearbejdet er at afhjælpe social nød og fremme den sociale udvikling på både kort og længere sigt - især igennem støtte til forbedret uddannelse og sundhed, samt hertil støtte til civilsamfundsorganisationer som OLAWI. Samarbejdet bygger også hjælp til selvhjælp, så uddelingen af udstyr sker på baggrund af en kontrakt om relevante modydelser som f.eks. modydelser for hospitalsudstyr på betingelse af krav om uddannelse i brug heraf og for skoleudstyr f.eks. med krav om indtag af ubemidledes børn. Således rejser Sayed hver gang til Herat for at deltage i åbningen af containere og udleveringen og sammen med OLAWI at iagttage hvordan tidligere udleveret udstyr til en institution er blevet brugt og vedligeholdt, sådan som det dokumenteres igennem billederne og videoer på powerpointfilen http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/170211SayedsAfghanProjektPraesentation.pptx

Frederikshavn Multietniske Forening står for projektet, der takket være støtte fra Genbrug til Syd kan sende brugt udstyr til Herat, hvor vi altså samarbejder med den lokale NGO OLAWI om uddeling og forvaltning af udstyret så det kommer de mest trængende og udviklingen til gode.

Som del af Genbrug til Syd-udviklingsprojektet, så indgår oplysningsarbejde i Danmark og især i det danske lokalsamfund, hvor nordpartneren er forankret.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170211SayedOomGTS-OLAWIProjekt96.htm

direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170211SayedOomGTS-OLAWIProjekt96.mp3

 

 

KL 18:21-18:44 SAYED SVARER PÅ SPØRGSMÅL FRA DE FREMMØDTE

spørgelystne tilhørere.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170211Sayedsvarer2omGTS-Olawi-projekt96.mp3

Frederikshavn Multietniske Forening vil gerne tilbyde en videreudbygget udgave af Sayeds lysbilledforedrag til alle skoler, institutioner, foreninger og arbejdspladser i Frederikshavn kommune, men også gerne i nabokommunerne og til hvem der ellers melder sig. Interesserede er velkomne til at henvende sig til Sayed Olawi på mobil 53574065 eller til mailadressen sayedolawi@yahoo.dk  eller evt. Arne Hansen mobil 30420818 eller post@arnehansen.net

 

 

KL 18:44-18:55 FREDSMINISTERIUMS DEMO MOD INDKØB AF KAMPFLY

Dialog bringer her optagelser af Fredsministerium.dks gadeaktion på Folkemødet på Bornholm d. 18. juni 2016 hvor vi først hører Jørn Andersen fra kampagnen ”Nej tak til nye kampfly”, dernæst råbes fredsrap og endelig taler Helge Ratzer fra Tribunalforeningen

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618-FredsdemoPaaFolkem96.htm 

her er også lagt billeder og Direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618-FredsdemoPaaFolkem96.mp3

 

 

KL 18:55-19:55 DEBAT OM NY DANSK UDVIKLINGSPOLITIK?

Lidt, men godt? Dialog bringer optagelse fra Mellemfolkeligt Samvirkes debatmøde om ny dansk udviklingspolitik Her en introduktion med Mellemfolkeligt Samvirkes egne ord:”Danmark skal have ny udviklingspolitik, og Udenrigsminister Kristian Jensen offentliggør første udkast lørdag på Folkemødet. Vær med i debatten om, hvorfor Danmarks indsats er ekstra vigtig i verden lige nu og hør hvad politikere, virksomheder og NGO’er mener, vi skal satse på fremover.”                         Mødet foregik d. 18. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm med følgende deltagere:Marcus Knuth, Udlændinge- og integrationsordfører, Venstre. Ulla Sandbæk, Udviklings- og kirkeordfører, Alternativet. Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri. Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors. Helle Munk Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618-ulandshj-MSmoede96..htm

Direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618-ulandshj-MSmoede96..mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 14. FEBRUAR  2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-19:47 DEBATMØDE OM DANMARKSKANONEN

Her i Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre en debat om Danmarkskanonen med dens 10 topscore-værdier: Frisind, Kønsligestilling, Velfærdssamfundet, Tillid, Det danske sprog, Foreningsliv og frivillighed,  Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed og  Lighed for loven
Kan vi overhovedet bruge Danmarkskanonen til noget i Frederikshavn Kommune? Sådan spørger Frederikshavn Bibliotek i invitationen til  mødet som afholdtes den 6. februar 2017. Vi hører her
en  paneldebat  og publikum debattere Haarders nye Danmarkskanon. Aftenens ordstyrer er journalist Clement Kjersgaard og panelet består af: Birgit Hansen - borgmester i Frederikshavn Kommune, Marianne Jelved  - tidligere kulturminister og medlem af Folketinget, og de øvrige frederikshavnere Christine Lunde – direktør for MARCOD, Jacob Risgaard  - marketingsdirektør og medejer hos coolshop.dk, Flemming Thingbak - direktør for foreningen Aalborg City og formand for idrætsforeningen Skjold i Sæby og Gert Nygaard - Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune. Bibliotekschef  Anette Ravnholt byder velkommen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170206Danmarkskanon1-96.htm

 

 

KL 19:47- 20:13 BARE HJEMLØSE PÅ FOLKEMØDET OG INTERVIEW

Dialog interviewer på Folkemødet Topper som aktionerer som  nøgen  i en gadeaktion. Det sker d. 18.. juni 2016  og snakker så  også dagen efter med Steen Rosenkvist, formand  for SAND, de hjemløses

landsorganisation.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618HjemloeseGadeaktion96.htm

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 7. februar 2017 For DIALOG:

 

KL 18:00-18:17 MØDE OM LOKAL HJÆLP TIL AFGHANISTAN d. 11/2

Alle der er interesseret i at høre om opbygningen af et succesfuldt udviklingsprojekt er velkommen til et Lysbilledforedrag om lokal frederikshavnsk genbrugshjælp til udviklingsarbejde i Herat i Afghanistan på lørdag d. 11. februar kl 10 i Skolegade 8 i Frederikshavn.

Vi  byder  på kaffe/te, rundstykker. Og herunder vil Sayed Olawi så vise lysbilleder fra sit powerpointshow som er lavet på baggrund af hans rejser på vegne af Frederikshavn Multietniske Forening til samarbejdsorganisationen i syd, OLAWI. Med udgangspunkt i lysbillederne vil Sayed fortælle om hvordan og hvorfor han rejser til Herat i Afghanistan for at hjælpe til med uddeling af genbrugsudstyr til skoler, børneinstitutioner, hospitaler, handicappede, kommunen og fængsler m.m. Og hvorfor det er blevet en succes

Herunder er der også lejlighed til at stille spørgsmål til Sayed og Zahra Olawi.

Mødet er indkaldt af  Frederikshavn Multietniske Forening, som står for projektet, der er støttet af Genbrug til Syd. Efter mødet om Afghanistanprojektet afholder Frederikshavn Multietniske Forening generalforsamling. Interesserede i at være med til at støtte projektet og foreningen er velkomne til at  indmelde sig forinden, skriver Sayed Olawi 53574065 og Arne Hansen mobil 30420818.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170203SayedOmMoede11.02OmAghanHjaelp96.htm

og direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170203SayedOmMoede11.02OmAghanHjaelp96.mp3

 

 

 

KL 18:17-18:44 ANNEMARIE HELGER OG PETER LARSEN GØGLER FRED

PÅ FOLKEMØDET og Jørn Andersen afslutter med peptalk om jagerfly.
Vi hører lydsiden af Annemarie Helger og Peter Larsens optræden på Cirkuspladsen - dog ikke på den store scene, men spontant midt imellem partiteltene, hvor de dog alligevel trak dagens største publikum, men som man straks kan høre desværre også var det mest støjende. Men alligevel bringes nogle klip her. NB:Det kan derfor anbefales lyttere der er på nettet, i stedet eller bagefter at gå ind på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside
Www.Arnehansen.net/dialog  under "Annemarie Helger og Peter Larsen på Cirkuspladsen" klikke på videooptagelserne der

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160616Helger+LarsenCirkuspl96.htm

Direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160616HelgerLarsenCirkuspl96.mp3

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 31. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:13 STYRK SKOLEN- SEMINAR 9/2 I FREDERIKSHAVN

Styrk Skolen - bliv klædt på til at fremme børns læring og udvikling gennem deres styrker .
Det er overskriften på lærer, skolepsykolog og phd i styrkebaseret læring i folkeskolen, Mette Marie Ledertougs seminar d. 9. marts i Frederikshavn, og som Mette løftede lidt af sløret om indholdet i over for Dialog på Frederikshavn Lokalradio.

 Mere om seminaret der er baggrunden for interviewet - med arrangørens ord: "At realisere vores styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation. Det viser evidensbaseret forskning. Vi bliver gladere, mere tilfredse, får positiv energi, er mere engagerede, laver bedre præstationer og når vores mål mere effektivt, når vi er bevidste om vores styrker.

 

 En af Danmarks førende eksperter i styrkebaseret læring, Mette Marie Ledertoug, vil på dette seminar give dig viden om, hvordan du kan anvende styrkebaserede redskaber til at fremme børns læring og udvikling. Du får indblik i dansk og international forskning indenfor positiv psykologi og styrker og introduceres til, hvordan du kan kortlægge, udforske og anvende styrker i læreprocesser. Du kan se frem til et engagerende seminar, hvor du gennem øvelser afprøver hands-on redskaber, du kan anvende direkte i praksis. " Interview d. 28. januar 2017 med Mette Marie Ledertoug,lærer, skolepsykolog og ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen. Mette er født og opvokset i Frederikshavn. Hele invitationen til seminaret kan læses på Dialogs hjemmeside:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170128MetteM.Ledertoug-StyrkSkolenOpl96.htm

Og direkte til lydfilen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170128MetteM.Ledertoug-StyrkSkolenOpl96.mp3 

 

 

KL 18:13-18:33 METTE MARIE LEDERTOUG SVARER PÅ SPØRGSMÅL

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170128MetteLedertoug-StyrkSkolen-Interv96.mp3

 

 

 

KL 18:33-19:10UDREJSECENTRE – ASYLSØGERE ENDER BAG TREMMER Udrejsecentre – når man søger asyl og ender bag tremmerDet er overskriften på et debatmøde på Folkemødet på Bornholm, hvor Dialog på Frederikshavn Lokalradio var til stede og optog.  Vi bruger lige Arrangøren Bedsteforældre for Asyl og Trampolinhusets introduktion:

Det er en menneskeret at søge om asyl, men får man et afslag, risikerer man at komme bag lås og slå. De afviste asylansøgere i Danmark frihedsberøves som kriminelle i lukkede fængsler eller indsættes på et af landets to udrejsecentre, hvoraf det ene er et nedlagt fængsel. Regeringen kalder det ”motivationsfremmende foranstaltninger”. Det tidligere fængsel Kærshovedgård, 13 km fra Ikast, skal huse op mod 600 personer, til trods for det er bygget til at huse mellem 60-229 fanger. Trampolinhuset sætter fokus på de forhold man som afvist asylansøger bliver mødt med i dagens Danmark. Kom forbi og mød 19-årige Erfan, som er kurder og flygtede med sin bror fra det iranske regime. Han har boet i 5 år på asylcenter Kongelunden på Amager, men brødrene har nu fået endeligt afslag på deres asylansøgning, hvorfor de er blevet sendt til udrejsecenter Kærshovedgård. Deres fremtid er derfor i et fængsel, fordi de formentlig ikke bliver sendt tilbage til Iran, da landet ikke modtager tvangshjemsendte.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618-Afvist-fly-fanger-TrampBfA96.htm

OG DIREKTE TIL LYDFILEN:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618-Afvist-fly-fanger-TrampBfA96.mp3

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 24. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00-18:22 FOTOS AF SCANDINAVIAN STAR I FREDERIKSHAVN?

Frederikshavnske fotos af Scandinavian Star EFTERLYSES? .

"Kære gode radio.Scandinavian Stars Danske Støtteforening efterlyser fotos eller videoklip, fra den 30 marts til den 6 april 1990 Hvor Scandinavian Star lå i Frederikshavn, samt bileder fra DANO Linjens kaj i Frederikshavn samt kontor, ligeledes fra 1989-1990. Ville i være søde at efterlyse, så vil det gøre os meget glade. Hilsner Mike Axdal, Overlevende og pårørende." Det var udgangspunktet for Mike Axdals korte gennemgang af sagen som han ser den, centralt placeret. (sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 24. januar 2017)

Interview d. 12. januar 2017 med Mike Axdal, Overlevende og pårørende fra Scandinavian Star-(mord)branden. (20:55)

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170112MikeAxdalFotoldok-ScandinavianStarMordbrand96.htm 

Til lydfil direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170112MikeAxdalFotoldok-ScandinavianStarMordbrand96.mp3

 

 

 

KL 18:22-19:27 SKULLE DK STØTTE ATOMNEDRUSTNING OG MISSILSKJOLD?

Debat om Danmark skal tilslutte sig en bindende FN-resolution om atomvåbennedrustning, som foregik under samrådet i udenrigsudvalget på initiativ af Christian Juhl EL:

Dialog-redaktøren er glad for at kunne bringe denne autentiske optagelse af en rimelig seriøs politisk debat i Folketingets udenrigsudvalg, som giver lytterne mulighed for at vurdere, hvor partierne står med deres forskellige perspektiver på verden og dansk sikkerhedspolitik i forhold hertil. Det er på et yderst væsentligt sikkerhedspolitisk område, da det drejer sig om en stående trussel, som på et splitsekund kan bringe menneskehedens overlevelse i fare enten igennem en utilsigtet hændelse som vi så i den danske film ”Manden der reddede verden” eller igennem kyniske militaristisk tænkende ukyndige men magtfulde politikeres uigennemtænkte destruktive handlinger med skabelse af fjendebilleder med en voldsspiral til følge med brug af atomvåbenangreb som den ultimative vold mod menneskeheden.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170119samr%C3%A5domReg.nejTil-FN-Anedrust-reso-Juhl96.htm

direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170119samr%C3%A5domReg.nejTil-FN-Anedrust-reso-Juhl96.mp3

 

Desuden en efterfølgende kommentar af Arne Hansen om specielt det såkaldte atommissilskjoldets mulige janusansigt: Hvorfor er et missilforsvar, som det Danmark har tilsluttet sig, så usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende, at det øger øge risikoen for atomkrig?

Det spøgsmål kan besvares ved at vi anskuer USA's opbygning af et missilforsvar upartisk ovenfra i et fugleperspektiv. Så bliver man nemlig nødt til at spørge om, hvordan et missilforsvar kan blive opfattet  af alle de, der står udenfor? Det gives der et svar på:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170123ah-komm.om-missilskjolds-virkninger96.mp3

 

 

 

KL 19:27-19:57 ER GOD ONLINE-DEBAT MEDIERNES ANSVAR?

Dette spørgsmål stilles til et panel med dagbladenes online-redakører ledet af journalist Aydin Soei, som ordstyrer og med spørgsmål fra teltet på Folkemødet d. 17. juni 2016 på et møde arrangeret af Institut for Menneskerettigheder, her får lov at lægge ud:

Nyheder bliver delt, kommenteret og debatteret som aldrig før på facebook og på nettet. Der er blevet meget kortere fra den almindelige dansker til beslutningstagerne, og alle kan ytre sig uden en godkendelse fra fx en debatredaktør. Det fremhæves ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men samtidig beskyldes tonen i debatten ofte for at være for hård, nedladende og polariserende. Særligt debatter om ligestilling og flygtninge og indvandrere lader til at trække fronterne op. Men hvor går grænsen for, hvad vi skal tillade i den demokratiske debat online? Hvilke konsekvenser kan en hård og polariserende debattone have for lysten til at deltage i debatten og for sammenhængskraften i samfundet? Og hvilket ansvar har medierne for at sikre en konstruktiv debat? Vi spørger til mediernes eget syn på deres rolle i den online debat. Mediernes indlæg suppleres af indspark fra eksperter.

Optagelse d. 17. juni 2016 med paneldeltagerne Simon Fancony, sociale medie redaktør, Politiken. Rasmus Rendsvig, PhD fellow, Center for Information og boblestudier Københavns Universitet.. Thomas Harder, Redaktionschef Nationen, Ekstra Bladet. Kasper Krogh, Indlandsredaktør, Berlingske. Troels Behrendt Jørgensen, Medredaktør, Information. Maria Ventegodt Liisberg, Ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder. Og med journalist Aydin Soei, som ordstyrer

 http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160617Redigering-af-Hatespeak-onlineA.SuieIMR96.htm

DIREKTE

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617Redigering-af-Hatespeak-onlineA.SuieIMR96.mp3

 

 

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

HVORDAN HØRER MAN UDSENDELSERNE:

Frederikshavn (og nordnordvest): 106,6 MHz (TDC Frederikshavn & Strandby: 94,9)

Sæby: 97,4 (fællesantenne: 91,5)                                                                                                 

Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz                                                                                            

Skagen Antennelaug 88,2 MHz.                                                                                                       

Det øvrige Vendsyssel mod syd og vest indtil ca. Tylstrup på 103,5 MHz

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 17. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00-19:27 TIL ÅBENT HUS PÅ FRH. GYMNASIUM OG HF

Dialog på Frederikshavn Lokalradio inviterer med til åbent hus på Frederikshavn Gymnasium og HFkursus afholdt d. 10. januar 2017. Vi hører først rektor Inge Carle’ byde velkommen og gymnasiets kor, Kammerpigerne, ved Birgit Munch.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170110Gym-aabenthus1-Carle+Kammerpiger192st.htm

og direkte til lydfilen med smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110Gym-aabenthus1-Carle+Kammerpiger192st.mp3

 

 

KL 18:13-19:27 GYMNASIETS OG HFS NYE STRUKTUR OG MED I UNDERVISNING

Herefter tager fagligheden over med præsentationen af gymnasiets opbygning med den nye struktur og nye valgmuligher. Og der bliver fremvist eksempler på undervisning i fagene tysk, bioteknologi og dansk. Og det gøres af rektor og lærere som følger:.

 

Inge Carle' giver et overblik over gymnasiet og HFs indhold og kravene hertil og forskelle i sigtet - med vægt på nye struktur. (8:35)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhGym+HFAabHus2-Carle-Gym+HFkrav96.mp3

 

Vicerektor Steffen Christensen gennemgår specielt gymnasiets valgmuligheder i den nye struktur fra august 2017 (18:07)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabHus3SteffenCGym.struktur96.mp3

Bemærk at den skematiske oversigt som Steffen Christensen referer til under sin grundige gennemgang også kan åbnes via linket: http://www.frhavn-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Studieretninger/Studieretningsfolder_2017.pdf

, så man selv kan følge med på skemaet mens Steffen fortæller

 

Bente Baymler fortæller om og kombinerer med eks. på undervisning i tysk. (15:05)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabhus4-Tysk-BenteB%C3%BCmler96.mp3

 

Rune Harbo fortæller om og kombinerer med eks. på undervisning i faget bioteknologi. (17:13)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabHus5-BioteknologiRuneHarboLehmann96.mp3

 

Inge Lise Jensen fortæller om og kombinerer med eks. på undervisning i faget dansk (17:13)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170110FrhgymAabHus6-Dansk-IngeLiseJensen96.mp3

 

 

 

KL 19:27-19:53 ER REGERINGEN MODSTANDER AF ATOMVÅBEN-NEDRUSTNING?

Det spørger folketingsmedlem Chr. Juhl om i sin pressemeddelelse forud for, at han har kaldt udenrigsministeren i samråd på torsdag d.19. januar kl 12, for at forklare hvorfor regeringen har stemt imod en FN-resolution om et globalt forbud imod kernevåben, som skal forhandles på plads på konference til marts. Dialog prøver at finde ud af hvorfor Christain Juhl som en af de få synes at atomnedrustning er en væsentligt udfordring for os alle.

Interview d. 17. januar 2017 med Chr. Juhl, Enhedslisten udviklingspolitiske ordfører om arbejdet for atomnedrustning. (25:52)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170116ChrJuhlAtomnedrustning96.htm

og direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/170116ChrJuhlAtomnedrustning96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D.  10. JANUAR 2017 For DIALOG:

KL 18:00- 19:53 ALDRIG MERE KRIGS 90-ÅRS JUBILÆUM.

Tag med Dialog til Reception i anledning af den pacifistiske forening, Aldrig mere Krigs 90 års jubilæum. Det foregik den 17. oktober 2016 på Den Internationale Højskole i Helsingør.
Vi hører Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole byder velkommen,
hvorefter René Gade, freds- og forsvarspolitisk ordfører for Alternativet på video taler fra Folketingets talerstol om Aldrig mere Krigs visioner.
Så synger og spiller fredstroubadouren Jørgen Ginderskov sin nye fredssang Tror du på sange, der handler om fred?
Aldrig mere Krigs og fredsbevægelsens historie bliver så skildret af Henning Sørensen, pensioneret skraldemand og forfatter til bogen Krudt Uden Kugler.
Så hører vi et lille foredrag om International ikkemilitær konfliktløsning og aktiv ikkevold holdt af Jørn Boye Nielsen, formand for RIKO og forfatter til bogen International Konfliktløsning.
Vi hører en videohilsen fra Christian Juhl, den udviklingspolitiske ordfører for Enhedslisten, som skaffede penge til at opstarte fredsforskning,
samt Christine Schweitzer, forkvinde for War Resisters International.
”Imagine” – skolens multietniske engelsksprogede elevkor underholder med Højskoleforstander Søren Launbjerg som korleder.
Jubilæumstale ved formand Tom Vilmer Paamand & bestyrelsesmedlem Hasse Schneidermann: Om 10 år er verden endnu fredeligere!
Henning Sørensen læser et digtet ”Om Ungdom” fra 1932 af daværende AMK-formand Thomas Christensen
Så uddeler Tom Paamand Aldrig Mere Krigs Fredsrose til Discount Drama-skuespillerne Anne Marie Helger & Peter Larsen,
hvorefter Peter Larsen holder en længere veloplagt og langtfra tandløs takketale på sin vanlige festlige facon.
Og som afslutning på Aldrig Mere Krigs 90-årsjubilæum foreslår mødeleder og formanden for Aldrig Mere Krig, Tom Paamand, at afslutte mindedagen med Kringsat af fjender som fællessang.

Interesserede kan straks høre hele udsendelsen her

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161017AMK90aar1IntroLauenbjerg96.htm

hvor man frit kan vælge imellem hvilke af de 12 indslag,  som udsendelsen her er opdelt i,  man vil høre.

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 3. JANUAR 2017 For DIALOG:

 KL 18:00- 19:25 TRAB OM AT VÆRE ALKOHOLIKER OG KOMME FRI
Hør lokale Niels Chr. Trab fortælle, som erfaren tidligere alkoholiker, om hvad han har oplevet og hvad der er det er, der holder en fast og hvad der skulle til for at stoppe som alkoholiker efter mange forgæves forsøg. Optagelse d. 29. oktober af foredrag af 2016 Niels Chr. Trab, Østervrå, på Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Frederikshavn Sømandshjem. http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161029NielsChrTrab-Alkoholiker96.htm

DIREKTE TIL LYDFIL:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161029NielsChrTrab-Alkoholiker96.mp3

 

 

KL 19:25-20:10 KREATIV AKTIONISME – HVAD ER DET?

og hvor går grænsen for forskellige aktionsformer? . - læring fra globale protestbevægelser.

Dialog besøgte Mellemfolkeligt Samvirke, som her får lov at præsentere deres Folkemøde Event: "Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme ser vi på redskaber der kan styrke effekten af vores aktioner og bevægelser. Vi vil afsøge erfaringer og diskutere, hvor langt man kan gå. De sidste to år har ActionAid samarbejdet med aktivister fra globale protestbevægelser i syd. Med udgangspunkt i Beautiful Risings Toolbox for kreativ aktivisme diskuterer vi, hvad der skal til for at få opmærksomhed på en politisk sag? Hvordan gøres aktioner mere effektive og er det ok at kaste sig ud i civil ulydighed? Vi vil også introducere værktøjskassens andre funktionaliteter"

Optag d. 17. juni 2016 af oplæg af Søren Warburg, Mellemfolkeligt Samvirke samt den efterfølgende debataktivitet.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160617MS-KreativeikkevoldsDir.Aktion96.htm

Direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617MS-KreativeikkevoldsDir.Aktion96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 27. DECEMBER 2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:41 FFI’S  FODBOLDSUCCES  MED FLYGTNINGEBØRN.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio interviewer her Steen Jensen og Jens Tang Olesen fra FFI, Frederikshavn Forenede Idrætsforeninger, som fortæller om FFI’s succes med at invitere flygtningebørn fra især asylcentret til at spille fodbold og træne i FFI. Dobbelt-interviewet foregik d. 24. november 2016. Vi lægger ud med Steen Jensen, der også er formand for Folkeoplysningsudvalget

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161124Steen,Jens-FFI-asylungefodbold96.htm

 

 

KL 18:41-19:42 DANMARKS INDSATS I NÆROMRÅDERNE?

Indsatsen i nærområderne – hvad kan og skal Danmark? I 2015 begyndte flygtningekrisen for alvor at kunne mærkes i Danmark, hvor flygtninge pludseligt gik på de danske motorveje. Det rykkede markant i den offentlige debat om, hvordan Danmark som lille land bedst forholder sig til den øgede mængde flygtninge og migranter. Et løsningsforslag, der hurtigt blev populært blandt politikerne, var, at vi skal hjælpe flygtningene i deres nærområder, så de ikke flygter videre til Europa. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med? Vores tre paneldeltagere har helt konkrete erfaringer fra lande som Afghanistan, Syrien, Libanon, Yemen, Sudan, Jordan og Libyen. Puk Damsgård som reporter, Marcus Knuth som udsendt soldat og rådgiver for den politiske indsats og Niklas Kabel Pedersen som rådgiver for den menneskeretlige indsats. Niklas Kabel Pedersen, Programleder på Institut for Menneskerettigheder for Mellemøsten og Nordafrika, Institut for Menneskerettigheder. Puk Damsgård Andersen, Journalist og forfatter, DR. Marcus Knuth, Udlændingeordfører og integrationsordfører for Venstre, Venstre. Eva Grambye, Vicedirektør internationalt område, Institut for Menneskerettigheder.”

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160617IMR-Naeromraaderne96.htm

Eller direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617IMR-Naeromraaderne96.mp3

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 20. DECEMBDER 2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:26 TRAP: FREDERIKSHAVN, LÆSØ OG HJØRRING KOMM.

Til lancering af 1. bind af Trap Danmarks 6. udgave om Frederikshavn, Læsø og Hjørring kommuner

Og som foregik hos PixlArt i Østervrå d. 9. november 2016. Efter præsentationen af Traps 6 udgave som også har en digital udgave så man på interessante historiske og kulturelle lokaliteter kan gå på Trap med sin mobil og læse om stedet hvor man netop er, så bliver bind anmeldt af repræsentanter fra de 3 kommuner der er med i det nys udkomne 1. bind, som også kan være en glimrende julegaveide

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/161109Trap6-PixlAartOevraa96.htm

 

 

KL 18:27-21 RIKO-KONFERENCEN BÆREDYGTIG SIKKERHED

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKOs) konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement, som fandt sted på Christiansborg d. 7. december kl. 13-16.30. Konferencen kaster lys på alternative muligheder for dansk bidrag til international konfliktløsning. Ved at sætte fokus på militære og ikke-militære indsatser, giver konferencen nye indsigter og lægger op til debat og diskussion om international konfliktløsning.
Vi høre først René Gade, fredsordfører Alternativet, byde velkommen. Ordstyrer Jørn Boye Nielsen RIKO begrunder konferencen og giver ordet til

særlig repræsentant for FN's generalsekretær Ellen Margrethe Løj, som fortæller om sine erfaringer fra arbejdet i FN med fredsopbygning og fredsbevaring i Liberia og Sydsudan.
Dernæst gennemgår Seniorforsker ved DIIS Louise Riis Andersen FN's fredsoperationer - reformer, udfordringer og muligheder.

Og så Flotilleadmiral Torben Mikkelsen om indsatsen for at uskadeliggøre kemiske våben i Syrien og Libyen.
Så hører vi oplæg fra politikerne Eva Flyvholm EL, Marie Krarup DF, Henrik Dahl, LA, Carsten Jarlov K samt Rene Gade Alternativet og deres svar på spørgsmål fra salen.

Herefter endnu en ekspertrunde om fremtidig bæredygtig sikkerhedspolitik, som starter med Professor og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC), Ole Wævers foredrag over emnet, NATO-Rusland – hvordan håndterer man en konflikt og varetager sin sikkerhed samtidig?

Og så følger Dansk Flygtningehjælps Line Brylle om lokal fredsopbygning og nævner, at det havde været 60 gange billigere at forstå og afværge væbnede konflikter.

Endelig holder Seniorforsker ved DIIS, Lars Engberg-Pedersen, oplæg om mulighederne for dansk bidrag til bæredygtig udvikling bl.a. med henvisning til FNs nylige 17 bæredygtighedsmål.

Og så igen kommentarer fra politikerne Maria Krarup, Henrik Dahl, Carsten Jarlov, Eva Flyvholm og Rene Gade, efterfulgt af tilhørernes kommentarer og spørgsmål samt politikernes og sikkerheds- og fredseksperternes afsluttende bemærkninger.
Endelig hører vi Maria Stage, bestyrelsesmedlem i den arrangerende organisation, RIKO, Rådet for international konfliktløsning, komme med nogle afsluttende bemærkninger.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161207RIKO1IndlReneG,JoernBoye-Fordi96.htm

Her kan man finde og evt. udvælge blandt de i alt 13 separate lydfiler

Del og link gerne

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 13. DECEMBDER 2016 for DIALOG:

 

KL 18:00- 18:13 JULEGAVEIDE: ”DET LITTERÆRE FREDERIKSHAVN”

”Det litterære Frederikshavn” ja du læste rigtig. Det er nemlig titlen på en splinterny bog, ” Det litterære Frederikshavn – byens forfattere og fortællinger igennem 200 år” skrevet af de 2 frederikshavnere historikeren og arkivleder Erik S. Christensen og litteraturhistoriker og uddannelsesleder Lars Christian Mikaelsen. Og optagelsen her er så fra receptionen d. 6. december 2016 på Frederikshavn Bibliotek, hvor vi først hører bibliotekar Pernille Lisborg byde velkommen, hvorefter forfatterne giver en mundsmag på hidtil ukendte historier og anekdoter, som deres bog indeholder.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/161206ErikSChr+LarsMikaelsen-Litt.Frhavn96.htm

og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161206ErikSChr+LarsMikaelsen-Litt.Frhavn96.mp3

 

 

KL 18:14   FREDERIKSHAVN UNGEBYRÅDS DEBUT D. 23. NOVEMBER 2016

Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra Frederikshavn Ungebyråds møde d. 23. november 2016. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161123Frh.Ungebyraad-1Intro96.htm

 

 

KL 18:14-18:27 HVEM ER DE FREMMMØDTE MEDLEMMER?

Først hører vi i plenum om hvem de fremmødte medlemmer af Ungebyrådet er og deres motiver for at gå ind i Ungebyrådet. Det sker med Irene som mødeleder. Det var følgende ungebyrådsmedlemmer: Karoline Karlsson Privatskolen, Sacha Andersen Hørby-Dybvad skole, Mads Stenbakken Hotspot, Thea Holm Larsen Frederikshavn gymnasium og HF,

Kasper Smedegaard Sandager Nielsen, Frederikshavn Gymnasium og HF, Maia Møller Nordstjerneskolen, Gry Lili Jensen Sæbygaardskolen, Jimmy Jørgensen FUF + Handelsskolen, Nikolaj Bang Høfler, Bangsbostrand Skole og Ungdomsskolen, Christian Thomsen, Bangsbostrand skole, og Freja Nørgaard Bruun, Frydenstrandskolen. Samt byrådsmedlemmerne Christina Lykke, Birgit Hansen, Anders Brogaard, Flemming Rasmussen, og Kristina Lilly Frandsen og udviklingskonsulent Irene og afdelingsleder Marianne Lessel fra kommunen.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Frh.Ungebyraad-1Intro96.mp3

 

 

KL 18:27-19:00 UNGEBYRÅDET DISKUTERER FORSLAG TIL BYRÅDET

Dernæst hører vi et uddrag af den diskussion i 2 grupper der skal munde ud i en fælles formulering af spørgsmål til byrådet på baggrund ungebyrådets tidligere besøg på asylcentret i Frederikshavn, som man kan finde referat fra på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungebyraad-2gruppedisk96.MP3

 

 

KL 19:00-19:13 FREMLÆG AF DE 2 GRUPPERS SPØRGSMÅL I PLENUM

Så er der igen plenum med fremlæg af gruppernes konklusioner på spørgsmålene fra Ungebyrådet til byrådet samme aften, som alle kredser om emnet integration af især de yngre af beboerne på aylcentret.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungdomsbyraad-Forsla-t-byraad96.MP3

 

KL 19:13-19:29 INTERVIEW MED 4 REPRÆSENTANTER FOR UNGEBYRÅDET

Og så et Dialog-interview med 4 medlemmer af ungebyrådet bl.a. om proceduren for deres udvælgelse. Interviewofrene er Christian Thomsen Bangsbostrand skole., Thea Holm Larsen Frh. gymnasium og HF, Nikolaj Bang Høfler Bangsbostrand Skole. + Ungdomsskolen, samt Maia Møller Nordstjerneskolen,

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungebyraad4Gruppeinterview96.mp3

 

 

KL 19:30-19:46 BYRÅDET DEBATTERER FORSLAGENE FRA UNGEBYRÅDET

Endelig bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio en lydkopi af Frederikshavn Lokalradios livetransmission af det første punkt på det ordinære byrådsmøde samme aften, som netop er behandling af Ungebyrådets spørgsmål til byrådet.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161123Ungebyraad5-forslag-i-Byraadet96.mp3

 

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 5. DECEMBDER 2016 for DIALOG:

 

FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCE DEL 3 OG 4:

 

DEL 3: FORENINGSFÆLLESSKAB  – OMRÅDESPOR C:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161112-5TorbensteenstrupForen-i-forand96.htm

 

KL 18:00-18:49  FORANDRING I FORENING:

Her gives svar på, hvordan man fortsat holder en erfaren forening ung og aktiv. Oplægsholder er Torben Steenstrup, partner og stifter af konsulenthuset Foreningsudviklerne,

har 10 års erfaring i foreningsudvikling både professionelt og frivilligt:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-5TorbensteenstrupForen-i-forand96.mp3

 

 

KL 18:49-19:33 UNGES FÆLLESSKABER – MELLEM TRYGHED OG SPÆNDING.

Lektor Maria Bruselius Jensen, CeFU – Center for Ungdomsforskning, stiller skarpt på unges forventninger og oplevelser af fritidsfællesskaber med en helt ny undersøgelse af unges syn på fælles-skaber, gennemført for DUF som en del af initiativet ”Fremtid i Forening?”:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-6MariaBruseliusJensen-UngesF%C3%A6llesskaber96.mp3

 

 

KL 19:33-20:23 GIDER DE UNGE FORENINGSLIVET?

Professor Bjarne Ibsen, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, giver indblik i betydningen af foreningernes aktiviteter for medlem- mernes engagement i foreninger og samfund. Oplægget bygger på en undersøgelse gennemført for DUF som en del af initiativet ”Fremtid i Forening?:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-7BjarneIbsen-GiderDeUngeForeningslivet96.MP3

 

 

DEL 4: AKTIVITETSUDVIKLING  4 - Spor B

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161112-b-ReneMelvadJoergens-Gadeidraet96.htm

 

KL 20:33-21:25  GADEIDRÆT – DE UNGES NYE LEGEPLADS:

Rene Melvad Jørgensen, Projektleder gadeidræt, DGI, fortæller om udvikling af gade-rummet og unges aktiviteter. Og Betty Pedersen fra Friluftsrådet om grønne, grå og blå støttepunkter for friluftslivet:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-b-ReneMelvadJoergens-Gadeidraet96.mp3

 

 

KL 21:25-22:08  FORENINGERNE OG SKOLEREFORMEN.

Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen UNG og Søren Møller, formand DGI, vil med udgangs-punkt i konkrete eksempler sættes lys på foreningers muligheder for faglig bidrag til en mere varieret skoledag med Ungdomsskolen, som professionel medspiller.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112b22EjnarBoPedersen-ForeningerOgSkolereformen96.mp3

 

 

 

KL 22:08- 22:16  FRA FACEBOOK TIL KLUB
Thomas Bach, næstformand, DIF, fortæller med udgangspunkt i historien om Frederikshavn MTB, (Mountainbike-klubben.)

http://arnehansen.net/dialog/lyd/161112-B3ThomasBach-fraFB-til-Moutainbikeklub96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 29. NOVEMBER 2016 for DIALOG:

 

FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCE,  FÆLLES DEL 2.

KL 18:00-19:34 SØREN MØLLER DGI: HVOR ER FORENINGSLIVET PÅ VEJ HEN?

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her 2. del af det fælles program for heldagskonferencen ”Forenings- og Fritidskonference, Foreningslivet frem imod 2025, – udfordringer og muligheder – drømme og virkelighed”, som FUF med støtte fra Idrætssamvirket, Frederikshavn kommune Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samt Dansk Idrætsforbund  gennemførte d. 12. november 2016. Vi hører først formanden for DGI, Søren Møllers oplæg ”Hvor er foreningerne på vej hen?”. Man kan straks høre Søren Møller på netadressen:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161112SoerenMoeller-ForeningernesVej96.htm

Og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112SoerenMoeller-ForeningernesVej96.mp3

 

 

KL 18:23-18:32 TAO LYTZEN OM FORENINGS- OG FOTO-PROJEKTET PITZLART

Dernæst fortæller fotografen Tao Lytzen om iværksættelsen af foreningsprojektet ”PixlArt” med basis i digitalt udstillinghal i Østervrå tidl. Baptistkirke.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112Tao%20Lytzen-Om-PitzlArt96.mp3

 

 

KL 18:32-19:19 MORTEN BRUUN: MÅLRETTET MANGEL PÅ MÅLRETTETHED

Det tredje indlæg er ved foddboldtræner og forenings-ildsjæl Morten Bruun, som under overskriften ”Målrettet mangel på målrettethed” fortæller om sin epokegørende udvikling af en træningsmetode, der meget bedre er i stand til at holde  på fodboldspillerne i teenagealderen igennem spilleglæde.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112MortenBruunMaalrettetMangelPaaMaalrettet96.mp3

 

 

KL 19:19-19:34 CHRISTINA PALMSTRØM: DEN BEDSTE  FORENINGENSFREMTID

Endelig afslutter formanden for de grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm, dagen med et flot tableau ”Den bedste udgave af foreningsfremtiden”. Rent praktisk så er der lagt link til de lysbilleder, som Søren Møller og Morten Bruun understøttede deres foredrag med på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside, www.arnehansen.net/dialog/ sammen med lydfilerne til fri adgang for alle. Det skal nævnes at Dialog allerede har brugt 1. delen af fritidskonferencens fælles, og at der senere følger lydoptagelser fra områdesporene B. Aktivitetsudvikling og C. Foreningsfællesskab.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112ChristinaPalmstroem-bedstUdg.afForening96.mp3

 

 

KL 19:34-20:06 TIL MINDE OM PER NALDAL HØRES HER PERS STEMME I ET TIDLIGERE INTERVIEW

Til minde om nyligt afdøde Per Naldal genudsender Dialog på Frederikshavn Lokalradio her et interview med Per Naldal fra d. 7. juli 2014  med Per om det da foranstående folkedanserlandsstævne i

Frederikshavn. - Jeg vil lade interviewet med Per Naldal tale for sig selv og blot tilføje at Per var en god kammerat og samarbejdspartner. 

Per Naldal var en afholdt lærer på Privatskolen og ikke mindst for dansktimerne, hvor eleverne nød godt af Pers indfølingsevne og udsyn.

Per var fra begyndelsen med i opstarten på Frederikshavn Flygtningevenner i 1987, blev formand og var med i det kommunale ”Rådgivende udvalg vedr. flygtninge”. Og I mange år var Edly og Per Naldal med

til at arrangere juletræ i Maskinhallen med deltagelse af flere hundrede flygtninge på tværs af religionerne. Senere blev Naldals engageret i hjælp til de rumænske børnehjem og den vellidte Per Naldal havde i en del år den lokale rekord ved indsamling til verdens flygtninge. Ja og som det fremgår af interviewet om folkedanserstævnet, så tog Per glad sin tørn hvor han var. Æret være hans minde. Arne Hansen.

I interviewet kommer Per Naldal også rundt omkring folkedansens og –musikkens traditioner og udviklinger og får skildret folkedansen som den oplevelse den er.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/161126-140707TilMindeOmNaldal-FolkedansFrh96.htm

 

 

 

Del og link gerne

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 22. NOVEMBER 2016 for DIALOG:

 

FUFs FORENINGS OG FRITIDSKONFERENCE,  FÆLLES DEL 1.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her optagelser fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråds Forenings- og Fritidskonference d. 12. november 2016 om foreningslivets udfordringer frem mod 2025 - på baggrund af foreningsfolkets ønskedrømme. Og hvor alle oplægsholderne fik stillet spørgsmål og forelagt statements fra de langt over 100 veloplagte konferencedeltagere.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161112-1Velkomst-BirgitHansenFremtidsForeningsliv96.htm  (Man kan også vælge at gå direkte til en bestemt lydfil via nedenstående links)

 

 

KL 18:00-18:09 VELKOMST OG BORGMESTER BIRGIT HANSENS TALE

Velkomst ved Knud Hjørnholm og så  borgmester Birgit Hansens oplæg om fremtidens foreningsliv garneret med lidt moderlig opsang

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-1Velkomst-BirgitHansenFremtidsForeningsliv96.mp3

 

 

KL 18:09-18:56 DEBAT MED BYRØDDER OM FORENINGSLIVET

Og her kommer så nummer 2 indslag fra fritidskonferencen, som er en  paneldebat om foreningslivet frem mod 2025. Vi hører først tidligere formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, eksfrederikshavneren Martin Justesen, som også styrer indlæggene fra de 3 byrådsmedlemmer Christina Lykke Eriksen (F), formand for børne- og ungdomsudvalget, Mogens Brag (V) formand for kultur og Fritidsudvalget, Anders Brandt Sørensen,(A) formand for Plan og Miljøudvalget, samt debatten med foreningskonferencens langt over 100 deltagere, hvor også borgmester Birgit Hansen (A) deltager.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-2ByraadsmChristina,Mogens,Anders,Birgit-Foreningsliv96.mp3

 

 

KL 18:56-19:30 FORENINGSLIVET ANSKUET FRA CHRISTIANSBORG

OPLÆG AF SKATTEMINISTER KARSTEN LAURITZEN som også besvarer spørgsmål fra ivrige kasserere og andre foreningsfolk.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161112-3KarstenLauritzenMod2025SetFraChr.borg96.mp3

 

 

 

KL 19:30-19:45 ELSE HAMMERICH FORTÆLLER OM LIVIA-PRISERNE

Fredsforkæmperen Else Hammerich fortæller om hendes initiativ, kommende Livia-prisfest ”Stories of Hope” d. 28. november. Else Hammerich fotæller om Livia-prismodtagerne den sydsudanske konfliktmediator William Ongoro, Global Network for Woman Peacebuilders, som vil have kvinder med i fredsforhandlinger, samt Trampolinhuset i København. Læs mere om prisfesten og konferencen  Stories of Hoppe på løbeseddel.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161121E.Hammerich-Livia-konf+fest96.htm

Eller direkte til aflytning af lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161121E.Hammerich-Livia-konf+fest96.mp3

 

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 15. NOVEMBER  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-19:23 OM ULOVLIG ADMINISTRATION PÅ SOCIALOMRÅDET

Dialog på Frederikshavn Lokalradio blev inviteret til foredrag af  kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs kommune, Ulf  Harbo, som her fortæller på Enhedslisten i Frederikshavns møde d. 2. november 2016 om hans banebrydende arbejde med at få rettet op på sin egen og andre kommuners ulovlige administration på socialområdet. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161102'UlfHarboUlovligKomm.adm96.htm

Eller direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161102'UlfHarboUlovligKomm.adm96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 8. NOVEMBER  2016 for DIALOG:

 

 

Indsamlere i Frederikshavn fortæller om deres oplevelser

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her interviews med nogle af de seje indsamleres oplevelser efter at de havde trodset storm, slud og kulde under turen ude at stemme dørklokker i Frederikshavn i søndags d. 6. november 2016 . Interviews foregik efter at indsamlerne var kommet tilbage fra Dansk Flygtningehjælps landsindsamling og i Danske Bank havde fået optalt hvor meget de hver især havde fået indsamlet.  Danske Bank havde nemlig været så venlig at stille personale til rådighed til at tømme bøsserne.

De interviewede indsamlere vi hører er Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge, Jørgen Chr. Jensen, Mina og Zahra Olawi, Mohammad Daneshjou, Midiya Mustafa og Aran Nassan. Og endelig fortælles om indsamlingen hovedresultater

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161106-1Int-Sozan,sidra,Lila,Dorte,Marietta96.htm

 

 

Kl. 18:00-18:07 Sozan, Sidra, Lila, Dorte og  Marietta Hauge fortæller

Hør indsamlerne Sozan og Sidra Eibesh, Lila Alias, Dorte Kruse Vestergaaard, Marietta Hauge

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161106-1Int-Sozan,sidra,Lila,Dorte,Marietta96.mp3

 

 

Kl  18:07-18:11 Indsamler Jørgen Chr. Jensen om bl. vejret

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161106-2JoergenC.Jensen96.MP3

 

 

KL 18:11-18:21 Indsamlerne Mina og Zahra Olawi samt Mohammad Daneshjou

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161106-3Mina,zahra-M.Danshjou96.MP3

 

 

KL 18:21-18:28 Indsamlerne Midiya Mustafa og Aran Nassan

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161106-4Midiya,Aran96.mp3

 

 

KL 18:28-18:33 Hvad blev der så samlet ind og tendenser heri?

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161108Indsamligsstatistik96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 1. NOVEMBER  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:33 DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS INDSATS I IRAK

I Dialog skal vi nu høre Mie Oehlenschläger fortælle fra sit ophold i Irak om Dansk Flygtningehjælps arbejde med bl.a. at organisere og lede store flygtningelejre for både syriske og irakiske flygtninge, og som der er hårdt brug. Interviewet er optaget d. 28. oktober 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161028MieOehlenschlaeger-DFH-i-Irak96.htm

og direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161028MieOehlenschlaeger-DFH-i-Irak96.mp3

 

 

KL 18:33-18:42 HVORFOR JØRGEN CHR. JENSEN SAMLER IND TIL FLYGTNINGE.

Dialog lytter her til den garvede indsamler Jørgen Christian Jensen, Frederikshavn, som er god til at samle ind og her gerne giver sine erfaringsbaserede råd videre til nyere indsamlere. Interviewet blev optaget d. 31. oktober 2016

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161031JoergenChrJensen-HvorforIndsamle96.mp3

 

 

KL 18:42-18:48 HVORFOR SPECIELT FOR ELLEN AT SAMLE IND TIL FLYGTNINGE

 Den mangeårige trofaste  frederikshavnske indsamler, Ellen Rasch, fortæller her om hvad der motiverer hende hertil. Det skete d. 30. oktober 2016

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161030EllenRasch-hvorfor-samle-for-flygtninge96.mp3

 

 

KL 18:48-18:58 GYMNASIETS FRIVILLIG-AMBASSADØR VIL SKAFFE INDSAMLERE

Dialog bringer her en samtale med gymnasieelev Emma som er nyudnævnt frivilligambassadør på Frederikshavn Gymnasium og HF, hvor vi også hører om hendes første store opgave, at skaffe elever til at samle ind til nødlidende flygtninge i krigenes nærområder. Interviewet blev optaget den 31. oktober 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161031EmmaFrivilligkoord+indsamling96.htm

 

 

 

KL 18:58-19:24 OM FORENINGS- OG FRITIDSKONFERENSEN ”FREM MOD 2025”

Hør i Dialog Om den stort anlagte forenings- og Fritidskonference ”frem mod 2025” som afholdes lørdag d. 12. november kl. 9:30-21:30 i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn. Interview med FUF-formand  Henrik Carlsen d. 31. oktober 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/161031HenrikCarlsen-Fritidskonference96.htm

Og direkte til lyden

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161031HenrikCarlsen-Fritidskonference96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 25. OKTOBER  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:22 MIDIYA OG ARAN: HVORFOR VI SAMLER  IND D. 6. NOV.

Dialog bringer her interviews med en flygtningefamilie fra Syrien som her vil fortæller,  hvorfor de vil samle ind for Dansk Flygtningehjælp d. 6. november til de flygtninge som nu i heldigste fald er nået i midlertidig sikkerhed i nærområderne. Vi får også at høre om deres oplevelser fra at samle ind sidste år.

Interviewet med Midiya og hendes 13-årige datter Aran blev optaget til dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 23. oktober 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161023Midiya,Aran-hv.samle-ind-6-11-96.htm

Gå evt. direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161023Midiya,Aran-hv.samle-ind-6-11-96.mp3

 

 

KL 18:22-19:23HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE  D. 8. OKT.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her reportage fra eventen ”Hele verden i Frederikshavn kommune” afholdt d. 8. oktober 2016.

Vi hører først borgmester Birgit Hansen byde velkommen. Dernæst introducerer dagens facilitator Stenar Glamann så sangeren Yemane Berhane fra Eritrea samt sang til eretriansk dansemusik , som sammen med andre videoklip kan nydes på Dialogs netside. Så hører vi kurdisk musik med syngende og kædedansende syrisk-kurdere, som breder sig med deltagelse fra salen. Dernæst latinamerikanske rytmer og sang. Vi får også nepalesisk musik, sang og dans at høre, samt sange af John Mbwelela Mutombo fra Congo, småinterviews om genbrugshjælpeprojekt til Afghanistan og indsamling til flygtninge i nærområderne søndag d. 6. november i forsøg på at hverve indsamlere hertil, som dog overdøves af en bid mere kurdisk musik og dans. Så takker Stenar Glamann for en dejlig dag.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161008-1aBirgitHansen-velkomst96.htm

Her kan man vælge imellem de 13 separate lydindslag .

 

 

KL 19:23-19:37 – OG EVALUERING AF HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE.

Til sidst hører vi så kurdiske Midiya Mustafa og indfødte Poul Nielsen fra Venligboerne Frederikshavn, udtrykke deres glæde over en vellykket dag, hvilket også gælder tovholderen Anders Andersen fra projekt og integrationsafdelingen, som også svarer på spørgsmål om det arrangerende integrationsråds rolle.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161008-8Midiya+PoulVenligbo96.mp3

samt

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161008-9AndersAndersenomHeleVerdeniFrh96.mp3

 

 

KL 19:37-19:51 MUSIKEREN BJERNE FROM OM UNGES MUSIKOASE.

Dialog genudsender her et indslag fra d. 12. januar 2005 med bl.a. andre den frederikshavnske musiker og musikpædagog  Bjerne From. Det sker for at ære musikentusiasten Bjerne From i anledning af hans nylige alt for tidlige død. Og efter at have haft fornøjelsen af at have Bjerne som elev i gymnasiet (dog ikke i musik). Jeg vil opfordre interesserede til også at læse broderen Carsten From fremragende nekrolog via linket der ligger på Dialogs hjemmeside  sammen med interviewet her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/161020-050112BjerneFrom-musikoasens-stoettefes96.htm

 

Del og link gerne

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 18. OKTOBER  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:41 HVAD FLYGTNINGE  I LEJRE I AFRIKA FORTÆLLER

Dansk Flygtningehjælps udsendte, Sara Schlüter, beretter her om sine oplevelser fra besøg i lande hvor Dansk Flygtningehjælp arbejder med at hjælpe flygtninge fra verdens krigsområder. Og her især om interviews med flygtninge fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Derudover hører vi generelt om Dansk flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge i krigs- og ”nærområder” verden over, hvor det i øjeblikket især drejer sig om hjælp til syriske flygtninge og internt fordrevne. Men Sara Schlüter sætter også fokus på hvad der grundlæggende må gøres for at forebygge flere nye krigsflygtninge og håber på FN’s nyudnævnte generalsekretær. Endelig betoner Sara Schlüter betydningen af at mange lokalt støtter hjælpearbejdet ved at melde sig på www.flygtning.dk til at samle ind på søndag d. 6. november. Dialogs interview med Sara Schlüter foregik d. 6. oktober 2016. Læs og hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/161006SaraSchluterDFHindsaml96.htm

eller gå lige til lydfilen (fra din smartphone):

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/161006SaraSchluterDFHindsaml96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 11. OKTOBER  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:14 HØR OM DEPRESSIONSFORENINGEN I FR.HAVN.

Vi skal nu høre om en ny forening i Frederikshavn kommune, Depressionsforeningen. Det er Ole Jonsson som på Frivillig Fredag d. 30. september 2016 fortalte til Dialog på Frederikshavn Lokalradio om Depressionsforeningen og dens forskellige tilbud til borgerne

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160930OleJonssonDepressionsforening96.htm

Eller direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160930OleJonssonDepressionsforening96.mp3

 

KL 18:14-18:53 UNDERVISE I DANSK PÅ ARABISK OG DFH-INDSAMLING

Den landskendte underviser i dansk på arabisk fortæller om sin flugt fra Syrien.
Khaled Ksibe , flygtning fra Syrien, fortæller om tiden før krigen, flugt fra som soldat i Assads hær at skulle slå meningsløst ihjel eller selv blive dræbt, - om asyl i Danmark - og om at blive opfinder af videobaseret undervisning i dansk for begyndere på arabisk, som Khaled lige har vundet den europæiske sprogpris for.
Kan høres straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160906DFH-KhaledKsibesFlugtHistorie96.htm

hvor man finder oplysninger om og mulighed for tilmelding til Dansk Flygtningehjælps indsamling til nødstedte flygtninge i krigs- og nærområderne

Evt. direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160906DFH-KhaledKsibesFlugtHistorie96.mp3

 

 

Del og link gerne

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 4. OKTOBER 2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-19:19 FRIVILLIG FREDAG I FRIVILLIGHEDSCENTRET

Optag 30.09.16 af formand Ingeborg Thusgaard, daglig leder Marianne Skadborg, Jørgen Christensen Hjerteforeningen, Lillian Andreasen Natteravnene, næstformand Chresten Sloth Christensen, Skagen samt Irene Lerche Barnets Blå Hus

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160930Frivilligfredag96.htm

DIREKTE TIL LYDFIL:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160930Frivilligfredag96.mp3

 

Bemærk  2 arrangementer i Frederikshavn  i ugen::

3. oktober Dialogkaffe med Özlem Cekic
Özlem Cekic besøger Frederikshavn Bibliotek den 3. oktober for at bygge bro mellem befolkningsgrupper over en kop kaffe. Bare duk op – med din kop!
Mandag 3. oktober
19:00 til 21:00
Frederikshavn Bibliotek

 

5. oktoberJacob Holdt: Mit liv i billeder - DOXBIO biografer i Danmark har premiere onsdag d. 5. oktober i Palads i Frederikshavn og 12 oktober kl 18 og søndag d. 16. okt kl 20,20. Et must for alle interesseret i integration
Et filmportræt af en dansk legende.

 

Del og link gerne

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 27. SEPTEMBER 16 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:28 HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN  D.8. OKTOBER.

Om Integrationsrådets kulturarrangement Hele Verden i Frederikshavn lørdag d. 8. oktober kl 10-15 i Maskinhallen. Her fortæller så Anders Andersen, integrationschef i Frederikshavn,  velvilligt om programmet samt om integrationsarbejdet i det hele taget i Frederikshavn Kommune

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160926AndersAndersen-HeleVerden-i-Frh-og-Integrqation96.htm

Eller direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160926AndersAndersen-HeleVerden-i-Frh-og-Integrqation96.mp3

 

 

 

KL 18:28-18:44  CAMILLA SØGER  INDSAMLERE FOR RØDE KORS  2/10.

Røde Kors-Indsmlingsleder i Frederikshavn,  Camille Thomsen, opfordrer her til at melde sig som indsamler for Røde Kors på søndag .d 2. oktober Interviewet var d. 26. oktober 2016

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160926CamillaTh-RKindsamling-i-Frh-96.htm

 

 

 

KL 18:44-18:57 HØRING OM VISIONER FOR ET BEDRE DANMARK D. 8/10

Hardy Hansen talsmand for Netværk for Velfærd og Demokrati fortæller til Dialog på Frederikshavn Lokalradio (d. 22. september 2016) om de tanker der kunne komme ud af at lade borgerne formulere en politik og som skal sætte et stop for den dominerende og uhæmmede kapitalismes grådige virke og stoppe  de ødelæggelser af naturressourcer og nedslidning af mennesker for kortsigtede profitinteresser..

Vi hører kort om alle de forringelser såsom forøget ulighed med flere fattige igennem regeringers sociale forringelser, smadret dagpengesystem, katastrofale forringelser af  efterløn, førtidstidspension , sygedage og arbejdsmiljølov, som borgerne i Danmark de senere år har måttet tåle og som nu må stoppes og vendes ved at give samfundsudviklingen en ny kurs.

Derfor inviterer Netværk for Velfærd og Demokrati lønmodtagere fra hele landet med til en

Høring om visioner for et bedre Danmark på lørdag. D. 8. oktober kl 10 hos HK i Hovedstaden på Svend Aukens Plads nr 11                                                                                                                                 og hvor til repræsentanter fra partier med rod i arbejderbevægelsen er inviteret med og repræsenteres af Lea Wermelin SD, Pia Olsen Dyhr SF og Pelle Dragsted EL samt Alternativets Rasmus Nordqvist.

Hardy Hansen fortæller så i interviewet her om nogle af de ideer som er nedfældet i et 7-siders tekst ”For et bedre Danmark” , (som kan klikkes frem fra Dialogs hjemmeside) og her refereret i stikord efter talsmanden:

Danmark skal udnytte og udvikle styrkepositioner  indenfor det grønne bl.a. med offentlig produktion.

Bedre økonomisk sikkerhedsnet (bl.a for at redde flexicurity) med penge fra en progressiv beskatning, som borgerinddragelse næppe ville ødsle væk på dyre kampfly 

Når ”det skal kunne betale sig at gå på arbejde” så sæt minimumslønnen op ,

Tryghedsreform der minimerer udflytning af arbejdspladser jf  de mistede 175.000 arbejdpladser i 2008-9

Den offentlige sektor skal styrkes og ha lov at investere i fremstillingssektoren og udnytte ansatte viden

Offentlig bank der kan støtte offentlige virksomheder mm som supplement

Økonomisk demokrati. CEVEA beregnet at lønmodtageres medindflydelse ville give gevinst 225 mia kr om året. Alle disse forslag tænkes at kunne indgå i en alternativ politik.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160922HardyHansen,NetvVelfaerdogDem96.htm

ELLER DIREKTE:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160922HardyHansen,NetvVelfaerdogDem96.mp3

 

 

KL 18:57-19:22 HARDY BESVARER SPØRGSMÅL

Herefter svarer talsmanden for Netværk for Velfærd og Demokrati på nogle spørgsmål som hvorvidt Dansk Folkeparti kan tænkes som samarbejdspartner jf . SDs nye linje og hvorvidt globale løsninger også er væsentlige ?

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160922HardyHbesvarer-spoergsmaal96.mp3

 

 

Del og link gerne

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

 

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 20. SEPTEMBER 16 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-19:13 FRITIDMESSEN I FREDERIKSHAVN D. 4. SEPTEMBER.

Med Dialog til fritidsmesse i Arena Nord d. 4. september 2016. Vi hører her forkvinden for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, Else Schaltz, åbne fritidsmessen med oversigt over de optrædende, som Dialog i de følgende indslag bringer enkelte småoptag af. Desuden småinterviews med deltagere og udstillere

Bl.a. Interview med Jytte Høyrup om bridge, - frimærkesamler(filatelist) og formand John Ritter, - de latinamerikanske zumbakvinder Lisella og Susan, - spejderleder Dorte Westermark, Peder Wessel gruppen i DDS,  - Chr.Holmgaard om Frederikshavn Dartclub  - og endelig Else Schaltz om hvordan så fritidsmessen var gået

Desuden efterfølgende om multibod med hhv. Multietnisk Forenings genbrugsprojekt til Afghanistan, - Computerbaseret hvervning af indsamlere til 6. nov. (https://flygtning.dk/landsindsamling),  -  Hvervning af frivillige radiojournalister til Dialog.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160904-10ElseSchaltz-aabner-Fritidsmessen96.htm96.htm

Her på netadresssen er det muligt at vælge separat hvilke af de mange indslag man vil høre

 

 

 

KL 19:13-19:57 KULTURMØDET PÅ MORS - MED BIBLIOTEKSVINKEL

Dialog bringer nu en biblioteksformidlers oplevelse af at deltage i Kulturmødet på Mors i dagene 25-27. august 2016. Det er et interview med Vita Andersen, formidler på Aalborg bibliotekerne, som rapporterer bl.a. som arrangør af 2 biblioteksdebatter. I debatterne blev der rejst nogle problematikker, som det også kommer til at handle om her

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160913VitaAndersen-KulturmoedePaaMors96.htm

 

 

 

KL 19:57-20:06 SNYD BARE I SKAT – KONTROLLEN ER AFSKAFFFET

Man fyrer alle dem, der skal kontrollere om skatterne betales. Og bagefter undrer man sig så over, at der snydes i skat, og at staten mister milliarder. De egentlige skurke er Venstres finansministre i hele perioden - og Bjarne Corydon, der ikke var medlem af Venstre, men som opførte sig sådan. Oplæst indlæg af revisor og tidl. medlem af folketingets skatteudvalg og af SF

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160919JensThoft-om-Venstres-Massakre-Paa-Skat96.htm

 

Del og link gerne

Lyttere med noget på hjerte

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG   D. 13 SEPTEMBER  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:23 FRIVILLIGES OG KOMMUNENS  SAMSKABELSE?

Vi er til i De frivilliges Hus i Frederikshavn til Dialogmøde om fremtidens frivillige sociale arbejde med udgangspunkt i ideerne om ”samskabelse”
Hvordan går det egentlig med det frivillige arbejde? Hvad er mulighederne i opbygningen af et frivilligcenter? Og hvordan har de frivillige det med arbejdet?
Formand for Sundhedsudvalget, Anders Broholm, taler om, hvordan Frederikshavn Kommune udvikler det frivillige sociale arbejde, Marianne Skadborg, leder i De Frivilliges Hus, om perspektiver for Frivilligcentret for hele Frederikshavn Kommune.
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160901Dialogm-friv.soc.arb6Bro+Mar96.htm

Og direkte til lyden f. eks fra smartphonen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160901Dialogm-friv.soc.arb6Bro+Mar96.mp3

 

 

KL 18:23-19:05 HVORDAN SAMSKABER KOMMUNEN SAMMEN MED FRIVILLIGE?

Udviklingskonsulent Dannie Larsen fra FRISE, der er en landsdækkende medlemsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganiseringer, holder oplæg om mulighederne ved opbygning af frivilligcentre som kan fremme samskabelse.

Men inden du hører Dannie fortælle om samskabelse åbn så gerne filen: http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/160901DannieFrese-Samskabelse.pdf   og følg så gerne  med i teksten samtidig med at du lytter til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160901Dialogm-friv.soc.Arb8.Dannie,Frise96.mp3

 

 

KL 19:05-19:41 DEBAT HVOR ISÆR KOMMUNENs BROHOLM MÅTTE BESVARE

Og hvor bl.a  lokaletakster og geografien stod for skud. Det var med Susanne Thaarup, områdeleder for Sundhed, træning og aktivitet, som facilitator.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160901Dialogm-friv.soc.Arb9Debat96.mp3

 

 

 

KL 19:41-20:27  ELSE HAMMERICH OM VEJE TIL EN FREDELIGERE VERDEN

Dialog bringer nu et interview med konfliktmægler Else Hammerich med overskriften Veje til en fredeligere verden og som har  Mie Marcussen som interviewer

Den nys 80-årige Else Hammerich er en af pionererne inden for konfliktmæglingen. Else Hammerich fortæller om hendes håb om en fredeligere verden, hvor vi gennem dialogen finder nye, kreative løsninger på konflikter. Hun berører, hvordan vi i politik, medierne og i hverdagen kan hjælpe denne udvikling på vej.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160906Else-Hammerich96.htm

Og direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160906Else-Hammerich96.mp3

 

Link og del gerne

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG   6. SEPTEMBER  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:28 KUNSTMALERE OM DERES BILLEDER

Billedkunstnere fortæller til Dialog om de billeder de udstiller på Frederikshavn Bibliotek frem til d. 28. august. Vi hører Susanne Zimmer, Rita Levorsen og Inge Nielsen. Interviews foregik d. 26. august 2016. Man kan straks klikke de billeder der omtales frem på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160826Maleriudst.Frh.BibliPernille-Aabner96.htm

Her ligger de 3 interviews hver for sig til at vælge frit fra til aflytning

 

 

KL 18:28-19:56 MODERSMÅLETS BETYDNING FOR INDLÆRING AF DET DANSKE SPROG                                      Med arrangøren, Bedsteforældre for Asyls ord: ”Modersmålet - integration eller assimilation. Her ønsker vi at få belyst modersmålets betydning for indlæring af det danske sprog, der er en af hjørnestenene i forsøget på at få vore asylansøgere til at kunne deltage i en almindelig hverdag i Danmark. Kort sagt: Hvordan får man mest udbytte af sprogundervisningen i Danmark? Som indleder vil Lektor ph.d. Bergthóra Kristjánsdottír, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet give et veldokumenteret oplæg til en debat - med deltagelse af Yasar Cakmak - ledelseskonsulent og tidligere skoleleder på Amager Fælled Skole - og Charlotte Holm - medlem af Danmark Lærerforenings Hovedbestyrelse Ordstyrer: Professor - dr.med.. Jørn Nerup Bedsteforældre for Asyl ”

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160617BfAModersmaalsund-Oplaeg96.htm

Her ligger henholdsvis oplægsdelen og debatdelen i hver sin lydfil til frit valg.

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  30. AUGUST  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:17 FRITIDSMESSE  4. SEPT. I FRH. SÆBY OG SKAGEN

Om Fritidsmesserne søndag d. 4. september i Arena Nord, Sæby -fritidscenter og Skagen Kultur & Fritidscenter fra kl 10-16. Interview d. 27. august 2016 med Else Schaltz, formand for Idrætssamvirket i Frederikshavn.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160827ElseSchaltz-Fritidsmesse96.htm

direkte fpr  afpilning af lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160827ElseSchaltz-Fritidsmesse96.mp3

 

 

 

KL 18:17-18:33 RED BARNET SAMLDER IND 4. SEPTEMBER

Red Barnets landsindsamling søndag d 4. september har brug for flere indsamlere .

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160829RedBarnet-ElinTh-indsaml96.htm

Interview d. 29. august med den centrale indsamlingsleder Elin Thomasen, på

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160829RedBarnet-ElinTh-indsaml96.mp3

samt interview d. 29. august 2016 med den lokale indsamlingsleder i Frederikshavn Jonas Nielsen.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160829Redbarnetindsaml-JonasNFrh96.mp3

 

KL 18:33-19:23 APPEL OM AT FLAGE PÅ HALV D. 5. SEPT.

          Dialog bringer her et interview med baggrund i at Aldrig Mere Krig igen i år vil opfordre folk med en flagstang om at flage på halv stang på den officielle militær- og soldaterdag d. 5. september. Flaget skal sættes på halv for at udtrykke sorg over alle militarismens ofre på begge sider af fronten, og det gælder såvel militære som civile og det ikke mindst her i 2016 efter at Danmark nu også er gået ind i en folkeretsstridig angrebskrig i Syrien. Dialog på Frederikshavn Lokalradio har i anledning af at vi nu igen nærmer os datoen for flagdagen, d. 5. september, ringet til den oprindelige idemand til en annoncekampagne for at flage på halv i sorg over ofrene for Danmarks angrebskrige, Henning Sørensen, for at høre hvorfor fredselskende danskere efter hans mening fortsat bør flage på halv stang d. 5. september? Også pacifisme som sådan bliver debatteret.

            http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160828HenningS-flag-paa-halv-5sept96.htm

            http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160828HenningS-flag-paa-halv-5sept96.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  23. AUGUST  2016 for Dialog

 

Kl. 18:00-18:13 KUNST PÅ BIBLIOTEK FRA 26.AUGUST

Hør billedkunstner Inge Nielsen fortælle om sin og 3 andres udstilling på Frederikshavn bibliotek .
Vi hører om Inge Nielsens, Rita Levorsens, Inge-Lise Terps og Susanne Zimmers maleriudstilling på Frederikshavn Bibliotek. Udstillingen åbnes d. 26. august kl 16 med en reception hvor interesserede er velkomne. Man har dog chancen for at se udstillingen en måned frem indtil d. 28. september. Se evt. efter pressemeddelelse i Lokalavisen og som servicemeddelelse i Radio Vendsyssel FM

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160819IngeNielsenOmkunstUdstilling96.htm

Eller klik direkte på lydfilen her:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160819IngeNielsenOmkunstUdstilling96.mp3

 

 

KL 18:13-18:42 TIL BARNETS  BLÅ  HUS ÅBNING

Dialog er med til indvielse af Barnets Blå Hus i Frederikshavn d. 16. august 2016.

Vi hører først Frederikshavns borgmester Birgit Hansen og dernæst sange og spil, Christina Lykke Eriksen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Christian Bjerre generalsekretær i Blå Kors i Danmark. Og de 3 børn Lærke I, Lærke A. og Aksel læser breve fra børn i Barnets Blå Hus i Aalborg og København om  hvordan de oplever den situation de er i. En fællessang og Endelig hører vi Irene Lerche, leder af Barnets Blå hus i Frederikshavn, fortælle engageret om hvad man gerne vil opnå med Barnets Blå hus i Frederikshavn, som altså er beliggende ved Bangsbo Frejas klubhus på Vrangbækvej 115 og som også lagde husrum til det fine indvielsesarrangement vi nu skal høre i Dialog på Frederikshavn Lokalradio.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160816BarnetsblaaHusFrhIndvies96.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160816BarnetsblaaHusFrhIndvies96.mp3

 

 

KL 18:42-19:12 TILSYRISKE FRONTLINJER MED NAGIEB KHAJA

En af Danmarks mest erfarne krigskorrespondenter, Nagieb Khaja, fortæller om, hvordan han dækker krigen i Syrien indefra, hvorfor han fortsætter med at sætte livet på spil for at fortælle syrernes historie og hvilke oplevelser fra krigen, der har gjort størst indtryk.

Det er en optagelse fra Dansk Flygtningehjælps møde d. 17. juni 2016 dog kun den sidste halvdel pga højtalersvigt sammen med Folkemødets baggrundsstøj

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160617NagiebKhaja-SyriskeFronter96.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617NagiebKhaja-SyriskeFronter96.mp3

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  16. AUGUST  2016:

 

Kl. 18:00-18:58 FORHOLDET NATO-RUSLAND JF UKRAINE

- som baggrund for situationen i Ukraine - fortalt af historikeren Emil Lisborg

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160615EmilLisborg-Rusland-NATO96.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  9. AUGUST  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:33 HVORDAN SKAL EUROPA LØSE FLYGTNINGEKRISEN?

Det spørger Amnesty International om i dette Dialogoptag på Folkemødet d. 17. juni 2016, som dog kun udgør den sidste halvdel af debatmødet.

I 2015 kom over en million flygtninge til Europa. Flygtningestrømmen fortsætter i 2016, og flere EU-lande er begyndt at bygge hegn og indføre grænsekontrol, selv om hundredvis af desperate flygtninge drukner på åbent hav næsten hver uge. Senest har EU indgået en kontroversiel studehandel med Tyrkiet om at stoppe flygtninge på vej til Europa, men nu bevæger flygtningene sig ad nye ruter over Middelhavet til Italien for at komme i sikkerhed. EU's medlemslande er meget langt fra at nå til enighed om, hvordan en solidarisk løsning skal skrues sammen for at fordele den million flygtninge, der allerede er ankommet. Vi beder en række politikere om deres bud på, hvordan Europa bedst hjælper de syriske flygtninge og imødegår den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig.

Paneldeltagere er:

Christina Egelund, EU-ordfører, (LA). Martin Lidegaard, udenrigsordfører og tidligere udenrigsminister, (R), folketingskandidat Alexander Grandt Pedersen (S). Ordstyrer er Joakim Hesse Lundström, Amnesty International.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160617AI-EUloesefly-krise-LA,Ra,Sd96.htm

Direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617AI-EUloesefly-krise-LA,Ra,Sd96.mp3

 

KL 18:33-19:10 ALTERNATIVET:DK SOM HUMANITÆR STORMAGT.

I Dialog skal vi nu høre et foredrag af Alternativets udenrigspolitiske rådgiver Leila Stockmarr om Danmark som humanitær stormagt. Debatmødet er optaget d. 18. juni 2016 på Folkemødet. Alternativet skriver selv: Danmark bliver aldrig en stormagt militært, men vi kan blive en humanitær og fredsskabende stormagt. Kom og hør Leila Stockmarr's venlige revolution-talk.. Hos os er omdrejningspunktet behovet for en revolution, der er empatisk og modig. Facilitator: Mozhdeh Ghasemyani.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160618LailaStockmar-Alt-hum.Stormagt96.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618LailaStockmar-Alt-hum.Stormagt96.mp3

 

 

 

KL 19:10-19:12 FREDSSSANG: JEG DRØMTE MIG EN DRØM I NAT…

Optagelse d. 19. juni 2015 fra Fredministerium.dk's mobile gadeevent vendt imod indkøb af nye kampfly afholdt under Folkemødet.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160619JegDroemte-mig-en-droem192ste.htm

dIREKTE TIL LYDEN.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160619JegDroemte-mig-en-droem192ste.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  2. AUGUST  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-19:07 MÅ MAN BOMBE HOSPITALER?

Kan man bombe hospitaler? Det handler  denne Dialog-optagelse fra d. 17. juni 2016 om. Her med arrangøren Læger uden Grænser’s egne ord:  ”Læger uden Grænser, og de hospitaler vi støtter, er blevet ramt af flere tragiske bombninger, hvor patienter og sundhedspersonale er blevet slået ihjel. Vi vil med dette event sætte fokus på de menneskelige konsekvenser, og hvorvidt vi fremover skal acceptere brud på krigens love.”

Optag 17. juni 2016 med Søren Espersen DF. Christian Juhl EL, Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, Anders Henriksen, Lektor i folkeret, KU.  Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160617bombhospitalLaegerUG96.htm

eller direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617bombhospitalLaegerUG96.mp3

 

 

KL 19:07-19:11 "TROR DU PÅ SANGE OM FRED"? .
Vi hører Jørgen Ginderskov synge sin nye fredssang på FN's fredsdag d 21. september 2015 På Fredsministerium.DK’s arrangement i Domen. Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150921GinderskovtrordupaaSangeOmFred96.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150921GinderskovtrordupaaSangeOmFred96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  26. JULI  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:53 FAMILIESAMMENFØRINGER- NY TAMILSAG?

Asrin Mesbah frivillig fra JuraRådgivningen og  Peter Arnborg, cand jur, Retspolitisk Forening holder oplæg om sine erfaringer med en yderst kritisabel sagsbehandling af familiesammenføringer i Udlænduingestyrelsen. Og med Jørn Nerup fra Bedsteforældre for Asyl som mødeleder i den efterfølgende debat, som foregik d. 17. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm.

 

Mødet stiller skarpt på Udlændingestyrelsens administration af sager om familiesammenføring og stiller spørgsmålet: Tilsidesætter Udlændingestyrelsen ret og retssikkerhed i sager om familiesammenføring?

 

Stikord: Sjusk med dokumenter, vilkårlighed, usaglige begrundelser, personale tvinges til at lave urimelige afgørelser,  Udlændingestyrelsen bruger  slet ikke muligheden for undtagelser i visse situationer, 60.000 sager ligger og venter. Men også regeringens og Folketingets lovsjusk, manglende  respekt for traktater, kniber med god forvaltningsskik med hensynsfuld rådgivning på sprog flygtningen kan forstå, manglende kontrol fra regeringen, at kunne klage og anke  i den enkelte sag er ikke nok . Folketinget må spørge for at få fremførte kritikpunkter  belyst og gøre minister ansvarlig. Ekstern kontrol fra ombudsmand der kan tage sager op af egen drift, men endnu ikke en nødvendig kulegravning af  udlændingeområdet. Domstole har kun  begrænsede kontrolmuligheder.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160617Familiesamm-ny-Tamilsag-AsrinMesbah96.htm

Eller direkte til lydfil fra smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617Familiesamm-ny-Tamilsag-AsrinMesbah96.mp3

 

 

KL 18:53-19:32 PARTILEDERE OM TERRORBEKÆMPELSE

Det er Amnesty International som har inviteret de 3 partiformænd Kristian Thulesen Dahl, (DF). Søren Pape Poulsen, (C). Pia Olsen Dyhr, til debat om terror. Desuden deltager Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International. Balancen mellem borgernes tryghed og frihed – mellem sikkerhed og retssikkerhed – er svær at ramme. Hvordan bekæmper vi bedst terroristerne uden at underminere retssikkerheden og undergrave vores egne værdier?

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160617KrigModTerrorPape,Thule,Dyhr96.htm

Eller direkte til lydfil fra smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617KrigModTerrorPape,Thule,Dyhr96.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  19. JULI  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:57 HVORDAN SKAFFE KOMMUNEN FRIVILLIGE?

Kommunerne vil gerne aktivere en masse frivillige. Men hvordan får man folk til det? .

Hjemmeværnet og beredskaberne er båret af frivillige, som stolte og glade møder frem. Er det uniformen eller udstyret, der gør forskellen? Hvad driver de frivillige? Hvad kan kommunerne lære af hjemmeværnets og beredskabernes erfaringer? Vores to gæster fremsætter en række påstande, som vi diskuterer og sætter til afstemning. (sendt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio 19. juli 2016)

Oplæg af Bjarne Laustsen, MF og kommiteret for Hjemmeværnet, Borgmester Erik Boel Nielsen, Varde og mødeleder Stenar Glamann, Tankegang og herpå debat Optaget d. 18. juni 2016 i Tankegangs telt.

Hør straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160618-Frivillig-beredskab96.htm

eller direkte til lydfil

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160618-Frivillig-beredskab96.mp3

 

 

KL 18:57 -19:02 MOGENS LYKKETOFT OM ARBEJDET I FN

Lyninterview med Mogens Lykketoft, formand for FNs Generalforsamling omkring arbejdet i FN Interview d. 17. juni 2016 med Mogens Lykketoft, mens regnen silede ned over Folkemødet. 160618-

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160617Lykketoft-FmdGenfors96.htm

ELLER DIREKTE

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160617Lykketoft-FmdGenfors96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  12. JULI  2016 for DIALOG:

 

Kl. 18:00-18:28 TOTAL PROTEST CAMP PÅ MUSEUM

Total Protest Camp på museum.

Dialog var til åbning af Nordjyllands Kystmuseums udstilling på Sæby Museum d. 30. juni 2016.

Vi hører først museumsinspektør Jens Thiedemann byde velkommen, så fortæller Anne-Marie Kristensen om den lokale kamp mod skifergasudvinding med Total Protest Camp som base og vi hører sangene sunget 428 gange  samt et på farvelsange til Total. Og så placerer Tarjei Haaland fra Greenpeace historien om Total Protest Camp-bevægelsens kamp for det lokale miljø ind i det globale miljø og klimaperspektiv. Herefter var der som i Total Protest Campen kaffe i den hyggelige gamle museumsgård i Algade 1. i Sæby

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160630TotalProtestCamp-paaMuseum96.htm

Lydfil direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160630TotalProtestCamp-paaMuseum96.mp3

 

 

KL 18:28-19:00 OM INTERNATIONAL KONFLIKTLØSNING I SYD OG ØST

Jørn Boye Nielsen fortæller om RIKO, Rådet for International Konfliktløsning – med ikke-militære midler.
Og som tænketanken RIKO så langt foretrækker og vi får at høre hvordan - både mht. krigene i Mellemøsten og mht. den nye spænding mellem NATO og Rusland omkring Ukraine.

Eller hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160616JJoernBoye-RIKO,Moest,Rusl96.htm

Lydfilerne direkte enten om RIKO og Mellemøsten:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160616JJoernBoye-RIKO,Moest,Rusl96.mp3

Og her om årsager og løsninger på den stigende spænding mellem NATO og Rusland:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160616JJoernBoye-RIKO2-Rusl96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  5. JULI  2016 for DIALOG:

 

Kl 18:00-18:32 BYRÅDSDEBAT  OM INTEGRATIONSDEBAT I FREDERIKSHAVN

Dialog bringer her Frederikshavn Lokalradios lydoptagelse af  Frederikshavn Byråds behandling af forslag til en opdateret integrationspolitk, som var punkt 11 på byrådsmødet d. 29. juni 2016 og hvor debatten især centrerede sig om 3 forsinkede ændringsforslag fra Dansk Folkeparti.

Hør gerne straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160629Integrationspolitik-i-Fr.havn96.htm

eller direkte til smartphone på

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160629Integrationspolitik-i-Fr.havn96.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  28. JUNI  2016 for DIALOG:

 

Kl 18:00-18:58 ZAHRA OG SAYED  OLAWI HJÆLPER AFGHANISTAN

Hør Zahra og Sayed fortælle om deres engagement i Genbrug til Syd-udviklingsprojekt i Afghanistan
Det er et samarbejde mellem Frederikshavn Multietniske Forening og sydpartneren Olawi i Herat i Afghanistan med økonomisk støtte til forsendelse igennem DMS-Udviklingsarbejde Genbrug til Syd for penge fra Danida.

 

160627Zahra.Sayed

 

Hør gerne straks radioudsendelsen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160626Sayed,ZahraGTS-Olawi96.htm

Og direkte til første del om hvad opnået:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160626Sayed,ZahraGTS-Olawi96.mp3

og her 2q.del mest om perspektiverne fremover for samarbejdet med sydpartneren OLAWI:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160626Zahra,SayedOlawiGTS2-fremover96.mp3

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  21. JUNI  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:19 OM FOLHOLDET MELLEM RUSLAND OG NATO

Interview d. 15. juni 2016 med historikeren Emil Lisborg.

Det drejer sig om et interview med cand mag i historie Emil Lisborg der tager  udgangspunkt  i sin specialeafhandling herom.

Kan også høres straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160615EmilLisberg-Rusland-NATO96.htm

Eller direkte til lydfil fra din smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160615EmilLisberg-Rusland-NATO96.mp3

 

http://www.arnehansen.net/dialog/billeder/160619EmilLisborg.JPG

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  7. JUNI  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:22 FREDSMINISTERIUM.DK’S AKTIVITETER PÅ FOLKEMØDET

Hør Hasse Sneidermann fortælle om Fredsministerium.dk’s aktiviteter på Folkemødet  på Bornholm i dagene 16-19. juni 2016 samt om fredshøjskolens forberedelse hertil.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160605Hasse-Fredsministerium-Folkemoede96.htm

Og direkte til lyd f.eks. fra din mobiltlf

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160605Hasse-Fredsministerium-Folkemoede96.mp3

 

 

 

 

18:22-19:13 PREKARIATET EN SOCIAL KLASSE TRUET AF IGANGVÆRENDE SAMFUNDSUDVIKLING.

Vi hører her om en ny klasse, prekariatet, som skubbes ud af arbejdsmarkedeet og samfundet .Erik Sigaard Christensen, foreningen for Ubetinget basisindkomst,  BIEN introducerer, dernæst Anne Weber formand for de deltidsansatte indenfor Dansk Magisterforening og så Alternativets folketingskandidat Kenneth Nielsen Optagelsen er fra BIENs telt på Folkemødet i 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150613BIEN-Prekariatet96.htm

Direkte til lyden

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150613BIEN-Prekariatet96.mp3

 

 

19:13-20:20 FREDSSANGE FRA FREDSTELTET PÅ FOLKEMØDET I 2015

Hør fredssang fra Fredsministeriums fredstelt på Folkemødet d. 14. juni 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150614-Fredsmorgensang-Fredsministerium96.htm

direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150614-Fredsmorgensang-Fredsministerium96.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  31. MAJ  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:13 Samtale med leder af det kommende Barnets Blå Hus i Frederikshavn, Irene Lerche . Kan også høres på Dialogs netside:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160530IreneLercheBarnetsBlaa-HusFrh96.htm

direkte til lyden

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160530IreneLercheBarnetsBlaa-HusFrh96.mp3 

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  24. MAJ  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:36 TIL FRIVILLIGMARKED PÅ GYMNASIET d. 28. april 2016

Frivilligmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF.

Vi hører først gymnasiets  frivilligkoordinator Per Høbergs velkomst, dernæst kan lytterne høre Pernille Poulsen fra projektfrivillig.dk fortælle om hvad det drejer sig om 

og endelig om guleroden , det meritgivende frivillighedsbevis.. Så slippes eleverne løs i 2 afdelinger og undervejs hører vi fra både de frivillige fra natteravnene bl.a. Lilian, Ulla fra Bofællesskaberne, der søger besøgsvenner, Venligboerne Erik og Midiya, og De frivilliges Hus ved Marianne, samt selvfølgelig fra

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160428fFrivilligmarked-Frh.gym96.htm

og direkte til lydfilen optaget under frivilligmarkedet:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160428fFrivilligmarked-Frh.gym96.mp3

 

Og gymnasieelever om aftenen i Venligboerne med  Sofia, Mille og My.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160428fVenligboboern+gymelev96.mp3

 

 

KL 18:36 BØRNENE I VENLIGBOERNE FREDERIKSHAVN FÅR ORDET

Børnene i Venligboerne Frederikshavn får her lov til at komme til orde hos Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Det skete ved interviews d. 28. april 2016 i Venligboernes Cafe med Laura 11, Aria 11, Juliane 8, Aran 6, Zithra 9,  Thezica 8, Alan 8,  Ahmed 8 med flere . (Giv gerne besked om forkert stavning og udtale,tak) Hør straks her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160428fInterviewsVenligboboern96.htm

og direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160428fInterviewsVenligboboern96.mp3

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 17. MAJ  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:32 FOR VELFÆRD – NEJ TIL NEDSKÆRINGER

Reportage fra demonstrationen på rådhuspladsen i Frederikshavn d. 12. maj 2016 under paralen JA til tryghed - NEJ til milliardbesparelser på den offentlige velfærd

Vi hører først formanden for LO-Vendsyssel Cai Møller Og efter klip fra musikunderholdning ved Danni Mikkelsen mellem talerne hører vi dernæst skolebestyrelsesformand Jan B. Sørensen , Socialpædagog Kathja Ryom og fællestillidsrepræsentant for Frederikshavn kommune, samt borgmester Birgit Hansen.

Efter demoen desuden små interviews med Cai Møller, klovnen Ib og Danni Mikkelsen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160512DemoFrhmodnedskaer96.htm

og direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160512DemoFrhmod%20nedskaer96.mp3

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 10. MAJ  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:18 OM DEMO TORSDAG D. 12. MAJ KL 17

Hvorfor vil LO-Vendsyssel og lokale FTF-organisationer demonstrere under landsinitiativet Velfærdsalliancen.dk på torsdag d. 12. maj kl. 17 på Rådhuspladsen. Det vil Cai Møller, formand for LO-Vendsyssel fortælle til Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Men først her et citat fra den udsendte pressemeddelelse:

”LO Vendsyssel og FTF siger JA og NEJ.

Under parolen ”JA til tryghed – NEJ til besparelser på velfærden” deltager LO Vendsyssel og de lokale FTF’ere i den landsdækkende aktion den 12. maj arrangeret af den upolitiske græsrodsbevægelse Velfærdsalliancen.dk og tilsluttede foreninger og organisationer.

Regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag vil – hvis det bliver indført – nedskære det offentlige forbrug med milliarder af kroner. Borgerne risikerer således voldsomme serviceforringelser af den at borgernære velfærd på områder som daginstitutioner, skoler og ældreplejen.”

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160509CaiMoellerHv.Demo12.maj96.htm

Eller direkte til lyden

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160509CaiMoellerHv.Demo12.maj96.mp3

 

 

KL 18:18-19:47 TIL 1. MAJ PÅ KNIVHOLT: ”STÆRKERE SAMMEN”

Her kommer Dialogs 1. maj-reportage fra Knivholt i Frederikshavn i 2016. Vi hører sangen og så følger talerne Kirsten E Madsen, sektorformand i HK-Nordjylland, så Søren Heisel forbundssekretær 3F, dernæst Bjarne Laustsen, lokal folketingsmedlem for Socialdemokraterne, så Christina Lykke byrådsmedlem for SF, dernæst Dennis Kristensen forbundsformand for FOA, Birgit S. Hansen borgmester og socialdemokrat og endelig Peder Hvelplund folketingsmedlem for Enhedslisten.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160501KnivhJeg-ser-et-roedt96-.htm

Her kan man evt. selv udvælge hvilke taler man (først) vil høre

Også foto på Dialogs hjemmeside

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 3. MAJ  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:45 FREDSFORSKER OM VERDENS TILSTAND

Dialog bringer her et interview med den danskfødte fredsforsker og konfliktmediator Jan Øberg fra den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning. Det foregik d. 30. april 2016 under deltagelse i en fredskonference på Tvind. 

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160430Janoberg-VerdensTilstand96.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160430Janoberg-VerdensTilstand96.mp3

 

 

 

KL 18:45-19:48 ET NYT ”VI” I STEDET FOR ”DEM OG OS”?

 Et splittet samfund eller et land hvor alle er medborgere. Hvordan får vi skabt et nyt VI i stedet for det bestandige DEM og OS, der ekskluderer minoriteter? Det var overskriften på SOS mod Racismes event på Folkemødet på Bornholm som dialog optog d. 14. juni 2015 med oplægsholderne Jette Møller forkvinde for SOS mod Racisme, Said Mobil Hossein integrationskonsulent hos Dansk Flygtningehjælp, Karen West debattør og medlem af Liberal Alliance, Bente Johansen kommunalbestyrelsesmedlem for Radikale på Bornholm. Rawa Mokannen er ordstyrer for første gang og fortæller bagefter herom til Dialog på Frederikshavn Lokalradio

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150614SOS-Racism-Splittet-Samfund96.htm

Eller direkte til smartphone fra  lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150614SOS-Racism-Splittet-Samfund96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 26. APRIL  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:22 INVITATION TIL AABENT HUS PÅ ASYLCENTRET

Hør om invitationen for alle lokale borgere til  åbent hus på Asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn lørdag d. 30. april i tidsrummet fra kl 13-16.  Det er netværksmedarbejder Janni Sudergaard som d. 14. april fortalte og Janni får nu ordet for at fortælle mere herom.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160414JanniSudergaard-Frh-asylcenter96.htm

 

 

 

KL 18:22-18:35 SKAL HØJSKOLERNE FORTSAT BIDRAGE TIL INTEGRATIONEN?

Skal højskolerne have lov til fortsat at bidrage til integrationen? Det er emnet i snakken med den nye vendelbo i Folketinget, Peder Hvelplund fra Enhedslisten, som vil stille ændringsforslag så højskolerne kan få til at bevare muligheden for at deltage i integrationen af nye flygtninge. Interviewet blev optaget d. 25. april 2016

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160425PHvelplundhoejskolerintegrerer96.htm

 

 

 

KL 18:35-19:09 GENERALFORSAMLING I FRIVILLIGCENTRET

Til stiftende generalforsamling i Frivillighedscentret i Frederikshavn kommune d. 18. april 2016 med valg af  bestyrelse og brugerråd

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160418FrivillighusValgBest+Brugerraad96.htm

 

 

 

KL 19:09-20:01 KUNSTENS ROLLE IFØLGE GALSCHØIT

Kunstens rolle Dialog bringer her en optagelse med kunstneren Jens Galschøit

Det er en optagelse fra d. 12. juni i 2015 i Fredsteltet på Folkemødet, hvor Galschøit taler om  kunstens rolle ud fra en pladderhumanists og fredsaktivists synsvinkel.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150612-7GalschioetKunstens-rolle96.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 19. APRIL  2016 for DIALOG :

 

KL 18:00-18:25 OM PROJEKT FRIVILLIG PÅ GYMNASIET D. 28. APRIL 16

Dialog bringer her et indslag om Projekt frivillig opdelt i 3 dele. Først hører vi Pernille Poulsen fra Projekt Frivillig fortælle om hvilke muligheder projekt frivillig kan tilbyde foreningerne som hjælp til at skaffe unge på ungdomsuddannelserne som frivillige. Også HF og SOSU-uddannelserne med også lidt ældre elever er inkluderet, Spcielt fortæller Pernille i den første del om det forestående frivillighedsmarked på Frederikshavn Gymnasium og HF på torsdag d. 28. april, som er designet specielt til at foreningerne  kan markedsføre de frivilligjobs de kan tilbyde gymnasium-  og HFelever. Og vi hører også om ordningen med at mindst 20 timers gennemført frivilligarbejde for en forening kan tilbyde uddannelsen en ekstra merit.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160412PernillePoulsenFrivilligprojekt96.htm

Og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160412PernillePoulsenFrivilligprojekt96.mp3

 

 

 

Kl 18:25-18:42 TIL FORENINGSFRIVILLE OM AT BRUGE PROJEKT FRIVILLIG

2.  og 3. del af udsendelsen er optaget på et møde for alle interesserede foreninger i De frivilliges hus Danmarksgade 12 i Frederikshavn d, 30. marts 2016.

Del 2 er nok for de mere nørdede foreningsengagerede. Her gennemgår Pernille, hvordan en interesseret forening kan oprette sig som forening  samt hvordan man laver en annonce på netportalen  http://projektfrivillig.dk 

Det vil være en fordel at vælge at lytte Dialogs radioudsendelse fra  Dialogs hjemmeside  www.arnehansen.net/Dialog. Derfor kan man med fordel her åbne linket (http://projektfrivillig.dk/Webnodes/da/Web/PF/Forside/Opret%2Bforl%25F8b ) ind  til de sider som  Pernille viser lysbilleder af under sin gennemgang. Vi får en gennemgang af hvordan man tilmelder sin forening til  Projekt Frivillig, samt også  hvordan man bærer sig ad med at lave en annonce  for at søge unge frivillige til sin forening.

Pernille nævner også at de mange der søger på www.frivilligjob.dk også der vil kunne klikke  annoncerne på www.projektfrivillig.dk   frem.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160330PernilleP.ProjektFrivillig2-96.mp3

 

 

 

Kl 18:42-19:20 ÆLDRE  ILDSJÆLES  IDEER TIL OG DIALOG OM UNGE FRIVILLIGE

I den 3. og sidste del af udsendelsen om Projekt Frivillig i Frederikshavn hører vi en masse kreative svar på de spørgsmål som deltagerne opdelt i workshops var sat til at besvare og der udspandt sig en livlig men konstruktion dialog blandt de garvede foreningsildsjæle - især om de udfordringer, der kunne opstå når unge og ældre foreningsfrivillige skulle spille sammen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160330PernilleProjektFrivilligFremlaeg96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 12. APRIL  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:20 DEN NYE BOSÆTNINGSKONSULENT

Dialog har bedt bosætningskonsulent Almina Nikontovic om at fortælle om sit nye arbejde i en nyopretet stilling  i Frederikshavn kommune. Interviewet foregik d. 1. april 2016.

Eller hør straks og on demand på

http://www.arnehansen.net/dialog/FLYGTNINGE/160401AlminaNikontovic.-Bosaetningskonsulent96.htm

Og direkte til lydfilen på fra f.eks. smartphones

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160401AlminaNikontovic.-Bosaetningskonsulent96.mp3

 

 

 

Kl 18:20-19:53 ER  DER ET ALTERNATIV TIL KRIG – DANMARK?

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse fra mødet ”Danmark er  en  krigsførende nation, men er  der  et  alternativ til  krigen?” Vi hører oplæg af Fredsforskerne Jørn Boye Nielsen og Isabel Bramsen fra fredstænketanken Rådet for International  Konfliktløsning - efterfulgt af debat.

Mødet blev holdt d. 29. marts 2016 på Rønde Højskole.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160329IsabelBramsen,JoernBoyeN-Alternativer-til-krig96.htm

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 5. APRIL  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-20:11 TIL LAG-KURSUS I STORYTELLING PÅ FACEBOOK

Hør om storytelling på Facebook.

Det er Lars Granat Jensen fra kommunikationsvirksomheden  Conxion, som efter sin firmapræsentation og opsummering om hvordan det er gået for de deltagende landsbyer med opgaven at oprette Facebooksider så dernæst giver den om ”storytelling”.

Vi hører om hvordan man kan  markedsføre en by, - om god kommunikation på Facebook og herunder om nyhedstrekanten og om nyhedskriterier, som man selv bør lave,

- og så eksempler om god kommunikation  fra erhvervslivet og private Facebooksider

- og vi hører Lars Granat slutte af med vurderinger af og inspirationer til LAGNord-landsbyernes Facebooksider og en ny opgave. Alternativt kan man straks lytte via Dialogs netside:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160321-1LAGNord-Intro-Storytelling96.htm

Her er optagelsen brudt op i 7 lydfiler med hvert sit delemne, hvilket  så tillader at man kan udvælge sig nogle  bestemte lydfiler til aflytning – og kan gøre det til hver en tid..

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 29. MARTS  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:28 HASSE: MØD FREDSFORSKERE PÅ RØNDE HØJSKOLE

I Dialog kan man nu lytte sig til oplysninger  om en dag om krig og fred, som skal foregå på Rønde Højskole på tirsdag  d. 29. marts kl 17,00 med DjursFred, SFOF, SF, EL og LO alle Djurs som arrangører . Interviewet med Hasse Schneidermann fra DJursfred er optaget d. 26. marts 2016 og hvor Hasse også fortæller om de 2 fredsforskere Isabel Bramsen og Jørn Boye Nielsen som vil lægge ud på både mødet med højskoleleverne og på det offentlige aftenmøde. Hasse fortæller også om en ny epokegørende bog om international konfliktløsning som de 2 er medforfattere til.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160326HasseSRoendefredsmoede96.htm

Eller direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160326HasseSRoendefredsmoede96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 22. MARTS  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-19:04 TYSKE FLYGTNINGE I FREDERIKSHAVN 1945-49

Hør Erik Christensen, lokalhistoriker og arkivleder på Nordjysk kystmuseum, fortælle om da der var 12.000 tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af 2. verdenskrig, mens Danmark stadig var besat af Hitlers nazi-regime,  og i 4 år efter befrielsen frem til 1949. Interviewet er optaget d. 17. marts 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160317ErikChr-TyskeFlygtningeiFrederikshavn96.htm

Eller direkte til lydfilerne

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160317ErikChr-TyskeFlygtningeiFrederikshavn96.mp3

og

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160317ErikChr-TyskeFlygtningeiFr.havn2-96.mp3

 

Her følger klip fra Erik Christensens udleverede udgave af  artikel på vej til offentliggørelse:

”De tyske flygtningelejre i Frederikshavn

Over 11.000 tyske flygtninge fordeltes over tre lejre i Frederikshavn, hvor det store antal flygtninge næsten var en fordobling af indbyggertallet i købstadskommunen. Det store antal til trods, var det ikke meget den frederikshavnske befolkning så til de mange mennesker. I Frederikshavns Avis er der ikke megen omtale af de mange flygtninge eller de kummerlige forhold de mange mennesker måtte leve under. Flygtningene forsvandt efter fire år, lige så pludseligt som de var kommet, i løbet af foråret 1949.

Flygtningene var særdeles uvelkomne. De blev spærret inde bag pigtråd i lejre som fanger, næsten uden mulighed for kontakt med det Danske samfund. De fik ingen forklaring og de vidste ofte ikke om de kunne vende hjem og slet ikke til hvad. Kun gennem Røde Kors fik de hjælp til at blive genforenet med deres familier eller modtog de nedslående nyheder om ægtemand, fædres og søskendes skæbner. Desuden gik det efterhånden op for mange at de ikke havde noget at vende tilbage til. Idet Sovjet, Litauen og Polen havde delt deres hjemland Østpreussen mellem sig, og disse flere millioner fordrevne måtte genplaceres i det delte Tyskland efter en lodtrækningsordning. 

Hjælpen til flygtningene blev uddelt efter princippet om, at de skulle leve på eller under samme eksistensgrundlag, som de absolut fattigste danskere. Alligevel er de taknemmelige, på trods af at de spildte fire år af deres ungdom, hvor de kun fik en nødtørftig uddannelse. Taknemligheden ligger i at de overlevede deres mareridt og de trods alt fik en ny start til forskel for de 50 millioner det skønnes omkom under anden verdenskrig.

Flere af disse flygtninge og deres efterkommere har søgt tilbage til Frederikshavn for at kunne slå en knude på deres egen historie. Jeg har mødt flere af disse tyske flygtninge og fået deres historie, deres beretning og for en enkelt flygtnings vedkommende hendes dagbog fra flugten og opholdet i Frederikshavn frem til at hun kom til hendes nye heimmat…”

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 15. MARTS  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:14 HVEM SKAL HAVE INTEGRATIONSPRISEN I FREDERIKSHAVN

Dialog på Frederikshavn Lokalradio er på besøg hos den nye integrationsrådsformand Bahram Deghan. Det er i anledning af at integrationsrådet opfordrer alle til at indstille kandidater til en integrationspris. Og som der vel at mærke er sidste dag for eller deadline for allerede på søndag  d. 20 marts 2016. Interviewet med Bahram blev optaget d. 13. marts.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160313Bahram-Integpris96.htm

eller direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160313Bahram-Integpris96.mp3

 

 

 

KL 18:14-19:54 ER DET KRIGENE DER SKABER FLYGTNINGE?

Hør nu i Dialog om Krig og Flygtninge. Det er en optagelse fra et debatmøde i Aarhus d. 23. februar 2016 med oplæg af  Chr. Juhl til daglig udviklingsordfører for Enhedslisten og så Tahir Mirza som i sin tid flygtede fra Taleban i Afghanistan. Begge oplæg efterfølges af  livlig debat. Og til slut fremfører Helge Ratzer nye asyltal for 2015. Mødet  arrangeres af  Århus mod Krig og terror

Hør nu i Dialog om Krig og Flygtninge. Det er en optagelse fra et debatmøde i Aarhus d. 23. februar 2016 med oplæg af  Chr. Juhl til daglig udviklingsordfører for Enhedslisten og så Tahir Mirza som i sin tid flygtede fra Taleban i Afghanistan. Begge oplæg efterfølges af  livlig debat. Og til slut fremfører Helge Ratzer nye asyltal for 2015. Mødet  arrangeres af  Århus mod Krig og terror

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160223Krig-FlygtningeJuhl-Aarhus96.htm

 

 

 

KL 19:54-19:62 PORTRÆTKUNDT PÅ BØRGLUMKLOSTER

Kunstmaler Mikel Melbye fortæller om sin udstilling af portrætkunst på Børglumkloster.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160314MikaelMelbyep%C3%A5Boerglumkloster96.htm

 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 8. MARTS  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:32 FR.HAVN: KURDERNES MARCH MOD ERDOGANS BOMBER

Dialog tager nu lyttere med til de frederikshavnske syrisk-kurderes protestdemonstration imod det tyrkiske Erdogan-regimes bombardementer af deres hjemstavns landsbyer i Syrien med dødsfald af civile til følge. I invitationen skriver de kurdiske initiativtagere bl.a.

”Vi syriske kurdere i Frederikshavn inviterer alle andre flygtninge og frederikshavnere til vores demonstration på lørdag d. 5. marts for sammen med os at udtrykke vores sorg og harme over det tyrkiske Erdogan-regimes ugelange artilleribombardement af vores pårørende og landsmænd i landsbyerne i Efrin-området og som hidtil har dræbt mindst 4 og såret mange flere civile. Efrin er området i det nordlige Syrien, hvor de fleste syriske kurdere i Frederikshavn er flygtet fra og stadig har slægtninge som vi derfor frygter, skal blive de næste dødsofre.”

 

I reportagen hører vi først klip optaget under marchen igennem gågaden i Frederikshavn med flotte oplysende bannere med deres alvorstunge budskaber men også med udtrykte fremtidshåb, og det hele udtrykt på formfuldendt dansk, og det samme gjorde det store flertal af kurdere blandt de omkring 100 march-deltagere også opmærksom på med korte taktfaste slagord, ytret på både kurdisk og dansk gjaldede ud over gågadens hustage. Og virkeligt så rungende stemmer at ingen af lørdagens overraskede og forbavsede kunderne efterlodes i tvivl om denne sjældne type farverige gågadeevent der langsomt defilerede forbi både med kurdiske kvinder i deres grønrøde nationaldragter, kurdere børn, teenagere og voksne mænd og kvinder bærende på masser af danske flag, som der vinkedes med samt, som om det ikke var nok, også et kæmpestort Dannebrogsflag som der måtte en halv snes både kurdiske kvinder i nationaldragt og kurdiske børn og mænd samt et par danskfødte venligboer. På Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside arnehansen.net/dialog kan man finde billeder og film fra demoen.

 

Men hvorvidt virkningen så blev den, som de syrisk-kurdiske initiativtagere nok havde håbet, ja det kan man så godt blive i tvivl om, ud fra de til tider barskt afvisende reaktioner man fik, når man som danskfødt deltager forsøgte at fortælle de mennesker der stod og småsnakkede i butikkernes døråbninger, om hvorfor der blev demonstreret og gerne ville uddele løbesedler herom. Og af hvilke der bagefter viste sig at være trykt rigeligt mange af?

 

Her var det nok uheldigt at demonstration som en nødvendig hurtig reaktion på det tyrkiske Erdogan-regimes bombninger af kurdernes slægtninge ikke lod sig udsætte indtil kurderne kunne have brugt Lokalavisen til at oplyse herom og næppe andre danske mainstream-medier havde fortalt om de Tyrkiske bomber mod syrisk-kurdiske landsbyer? OG det på trods af at det handlede om en af Danmarks NATO-allierede og ofrene var landsbyboere i det syrisk kurdiske område, som ellers leverer den troppestøtte på landjorden, som er helt afgørende for at andre NATO-medlemmers, USA's, Englands, Frankrigs..og fremover også danske, flybombninger, skal kunne gøre nogen forskel i at nedkæmpe ISIS. Ja hvis man skal tro et opslag i en kurdisk Facebookgruppe så er amerikanerne i øjeblikket ved at bygge en flyveplads i det kurdisk-kontrolerede område i det nordlige Syrien jf. Reuter

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160305IntroKurdisk-demomodTyrk-bomber96.htm

Hvor reportagen er opdelt i 6 separate lydfiler til frit valg

Her kommer så endelig et par korte lydbilleder fra gågaden i Frederikshavn, som senere afløses af talerne på Fisketorvet ved Zardasht Qadi på dansk, Wadha på både kurdisk og dansk og unge Aran på flot dansk og til sidst Arne Hansen med en lidt bredere global fredsdagsorden:

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 1. MARTS  2016 for DIALOG :

 

KL 18:00-18:05 KURDERS DEMO LØRDAG 5. MARTS MOD BOMBNING

Syriske kurdere arrangerer demonstration i Frederikshavn lørdag d. 5. mats 2016 i protest imod den tyrkiske regerings bombardementer af deres hjemstavns landsbyer.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her først en servicemeddelelse fra en gruppe syrisk-kurdiske flygtninge nu bosat i Frederikshavn som asylmodtagere og dernæst følger et interview med talsmanden Zardasht Qadi.

Servicemeddelelsen:

 

Vi syriske kurdere i Frederikshavn inviterer alle andre flygtninge og frederikshavnere til vores demonstration på lørdag d. 5. marts for sammen med os at udtrykke vores sorg og harme over det tyrkiske Erdogan-regimes ugelange artilleribombardement af vores pårørende og landsmænd i landsbyerne i Efrin-området og som hidtil har dræbt mindst 4 og såret mange flere civile. Efrin er området i det nordlige Syrien, hvor de fleste syriske kurdere i Frederikshavn er flygtet fra og stadig har slægtninge som de derfor frygter, skal blive de næste dødsofre.

Vi syriske kurdere beder derfor frederikshavnerne om at deltage i vores demonstration både for at fordømme krigsforbrydelserne og for at lægge vægt bag vores ønske til den danske regering om at støtte vores fordømmelse af det tyrkiske regimes morderiske bombardementer af civilbefolkningen i vores hjemstavn og tage initiativ til at bringe det tyrkiske regimes krigsforbrydelser mod civile op i FN’s sikkerhedsråd.

 

Demonstrationen imod det tyrkiske regimes bombardementer af den syrisk kurdiske civilbefolkning i Efrin-området på lørdag formiddag d. 5. marts starter fra Parkeringspladsen bag De frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn. Her samles vi kl. 10. Der vil blive en kort tale med bl.a. praktiske instrukser. Kl. 10,30 går vi så med vores informative skilte og bannere mod syd ad Danmarksgade, altså strøget, og slutter på Fisketorvet, altså den store plads med Tordenskjold-statuen foran Svaneapoteket. Her vil Zardasht fortælle om den aktuelle situation og lidt om baggrunden og hvad de syriske kurdere håber at demonstrationen kan bidrage til. Også et par syrisk kurdiske kvinder og unge og en indfødt frederikshavner vil tale og også spontane taler er velkomne og det gælder også spørgsmål.. Men taler vil dog blive korte her i den første kolde forårsmåned.(resterende kan læses på netsiden)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160228Servicemed-kurd.demomodbomber96.htm

og direkte til lydfil 1:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160228Servicemed-kurd.demomodbomber96.mp3

 

KL 18:05-18:24 OM HVORFOR SYRISKE KURDERE VIL OPLYSE OS.

Interview med Zardasht Qadi om baggrunden for de syriske kurderes demonstration i Frederikshavn d. 5. marts 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160228Interv-Zardashttyrkiskebomberafkurder96.mp3

 

 

KL 18:24-18:55 MØDE OM ANGST OG DEPRESSIONER D. 2. MARTS

Hør her formanden for Bedre Psykiatri Vendsyssel fortælle hvorfor Bedre Psykiatri har arrangeret et møde med 2 psykiatriske sygeplejersker til at fortælle om at leve med angst og depression

Interview d. 29. februar 2016 med Ellen Pagter, især om psykiatrien og om børn og unges psykiske problemer.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160229EllenPagterAngst-depresion96.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 23. FEBRUAR  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-19:14 INTEGRATIONSPRISER I 2004 – OG I 2016?

I anledning af at Martin, nu Harman, lukker og slukker i Frederikshavn d. 31 marts 2016 så genudsendes her, som en slags mindeudsendelsse en optagelse fra d. 12. februar 2004 på Martins lysfabrik i Frederikshavn hvor netop Martin fik sin del af den første integrationspris som blev uddelt af integrationsrådet i Frederikshavn . Men vi må se fremad så genudsendelsen er også tænkt som en påskønnelse af  at man i Frederikshavn efter en længere pause igen vil uddele prisen;  og allervigtigst måske kan være en inspirationskilde til at gå ud og finde og pege på værdige prismodtagere for det er der virkelig brug for i disse tider.

Optagelser d. 12. februar 2004 af kommunaldir. Karsten Simonsen, borgmester Erik Sørensen, integrationsrådsformand Mohammad Daneshjous pristaler og Arne Hansens og Martins produktionsdirektør Søren Kjær Nielsens tak og som senere gav interview sammen med medarbejderen Ali Husham Abdulhussein al Jebory, som gav inspiration til at foreslå Martins lysfabrik.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160222-040212INTEGRATIONSPRISFESTah+Martin96.htm

Med deadline for indstillinger og hvordan

 

 

KL 19:14-20:51 SCANDINAVIAN STAR IFØLGE MIKE AXDAL

Scandinavian Star-genudsendelse af optagelse d. 7. april 2015 som baggrund for de nyeste oplysninger:
Hør Foredrag om de mange mystiske omstændigheder omkring branden på Scandinavian Star og dens opklaring, som del af mindearrangementet på 25-årsdagen.
Mindearrangementet samlede overlevende, de efterladte og pårørende samt hjælpepersonel og det officielle Frederikshavn for at mindes og ære de 158 mennesker, der mistede livet ved den tragiske brand på Scandinavian Star, tilsyneladende påsat, natten mellem den 6. og 7. april 1990, da færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn. (FLR-Dialog d. 21. juli 2015 og nu genudsendt d. 23.02.2016)
Optagelse d. 7. april 2015 af foredrag af en overlevende fra Scandinavian Star, Mike Axdal fra Scandinavian Stars Danske støtteforening.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150407MikeAxdal-ScandinavianStar1-64.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 16. FEBRUAR  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-19:59 EN FORTID SOM ALKOHOLIKER

Hør frederikshavneren Erik Grandt Hansen fortælle her hudløst ærligt om sin historie som tidligere alkoholiker. Interviewet er optaget den 6. februar 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160206Eriks-Alkoholikerfortid-1.del96.htm

 

 

KL 19:59-20:50 FOLKEMØDET  - ER DET FOR FOLKET?

Folkemødet på Bornholm – for hvem? Det spørger multikunstneren Jens Galschøit om på sit oplæg til et møde  herom på netop Folkemødet d. 13. juni 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150613Gallschoeit-Folkemoedet-for-hvem96.htm

 

 

KL 20:50-21:11 ALTERNATIVE MEDIER –  GLOBALT ENGAGEREDE UNGE?

Hvorfor skal vi have alternative medier og hvordan kan vi gøre unge mere aktive? Spørger videnskabsmanden og fredsaktivisten John Scales Avery her i den 3. og sidste del af  sin selvbiografiske fortælling til dels baseret på det skriftlige forlæg ” 60 YEARS IN THE PEACE MOVEMENT”

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150208Avery-selvbiogr6a-Alt..medier96.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 9. FEBRUAR  2016:

 

KL 18:00-18:56 PÆDAGOGEN MARIANNE JELVED I SÆBY

Hør mennesket, pædagogen og politikeren Marianne Jelved i sit es som fortæller i Retfærdigheden i Sæby d. 5. februar 2016. Marianne lægger ud med de indtryk hun fik i sin barndom og var med til at forme hendes personlighed som et selvstændigt og socialt menneske og som typisk serveres pædagogisk som anekdoter  og stikord og billeder og vi hører  om konkrete episoder fra hendes tid som problemknusende specialærer. Og som vi vist  - altså bør huske og gerne give videre. Emnemæssigt spænder det fra skolen og over Jyske lovs indledning  til  hvorfor Danmark klarer sig så godt og hvordan vi nu er ved at glemme det som følge af New public management topstyring med risiko for katastrofale konsekvenser, som den seneste skolelov er eksemplet på og vil gøre lærerne til systemfunktionærer, hvilket lærerne må undgå ved at tage ansvaret for undervisningen tilbage.

Kontakten med initiativrige  unge som kulturminister giver dog Marianne Jelved optimismen tilbage.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160205Jelved-1-i-retfaerdigheden96.htm

eller direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160205Jelved-1-i-retfaerdigheden96.mp3

 

 

KL 18:56-19:40 HER SVARER POLITIKEREN JELVED OGSÅ PÅ SPØRGSMÅL

Bl.a. om EU og flygtninge.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160205Jelved2-i-Saeby96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 2. FEBRUAR  2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:59 MENINGER OM ASYLSTRAMNINGER I L87

Dialog bringer her lydsiden af en videooptagelse af Bedsteforældre for Asyls demonstration imod vedtagelse af asylstramningerne d. 26. januar 26. januar 2016. Vi hører først skuespiller Anne Marie Helger som konferencier og så talerne Carsten Jensen forfatter og dernæst Louise Holck vicedirektør i Institut for menneskerettigheder. Herefter hører vi et spontant indslag af Edward Stanley på vegne af asylsøgere fra udsendelsescentret Sjælsmark, som selv tidligere på dagen havde  organiseret deres egen demonstration. Dernæst Hører vi den unge Line Søgaard fra Welcome to Denmark, en ny gruppe dannet i september 2015 samt filminstruktør Michael Graversen, manden bag “Drømmen om Danmark”,som følger en gruppe uledsagede flygtningebørn. Tommy fra Sjælsmark får også 2-3 min. og endelig hører vi som afslutning på demonstrationen på Nytorv i København Bedsteforældre for Asyl synge Benny Andersens sang Barndommens land  Alternativt kan man høre talerne på Dialogs netudgave:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160126BfA-Demo-IntroSpeak96.htm

Her ligger de enkelte taler på hver sin lydfil til frit valg

 

 

 

KL 18:59-19:33 KONSEKVENSER AF L87-ASYLSTRAMNINGERNE?

I forlængelse af de bragte optagelser fra Bedsteforældre for Asyls demonstration imod asylstramningerne hører man her et interview med bedsteforælderen  og læreren Nina Lørring, som fortæller om demonstrationen som deltagerobservatør; men fortæller også om hvad stramningerne konkret går ud på og betyder for flygtningene, samt debatterer også  om asylstramningernes mulige politiske konsekvenser. Optagelsen skete d. 30. januar 2016.  Hør evt. på Dialogs netradio:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160130NinaLoerringBfAom96.htm

 

 

KL 19:33-19:52 AVERY’S FORSTÅELSE AF MILJØ- OG KLIMAUDVIKLINGEN

Del 4:John Scales Avery udarbejdede i Pugwash en rapport til kvindekonferencen i FN 1991 om nødvendigheden af at inddrage kvinderne for at afskaffe fattigdom og opnå bæredygtighed. 1992 i Berlin argumenterede prof Dür Mac plack institut for nødvendigheden af at gøre produktionsprocesse cyklisk med genbrug ellers ville ske udtømning af ressourcer Efter at Nobels fredspris i 1995 tildeltes Pugwash udnyttede jeg den opmærksomhed det gav i Danmark til at kontakte Elsebeth Møller Jensen som straks organiserede mit forslag om en konference om Kvinders rolle i bæredygtighed med støtte fra Nordisk Råd. Avery fik ikke lov i Pugwash-regi at lave konference om bæredygtighed men henviste til FN-Regi hvor jeg så lavede konferencen. Og her under en forelæsning af J. P. Holdren om klimaændringer viste han en planche over opvarmningen i det 22.århundrede som chokerende viste,  at opvarmningen ville blive det 4-dobbelte af det 21.århundrede. Det overbeviste mig efterhånden om klimaændringens betydning i det lange løb Jeg skrev om det i alternative medier og mine artikler blev læst af Tom Hartmann som gjorde opmærksom på faren for opvarmning af metankrystaller som var begyndt i arktise område. Hvis alle verdens krystaller smeltede kunne det udrydde alt liv på jorden lige som i Permtiden hvor 90 % af alt liv blev udryddet nok af samme årsag. Man kan læse herom ved at søge på Thom Hartmann: The Last Hours of Ancient Sunlight

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150208Avery4-MiljoeogKlimatrussel96.htm

NB: Avery fortæller først på engelsk til internationalt publikum og oversætter så bagefter til dansk med vægt på dansk relevans.

 

 

KL 19:52-20:01 FORBUNDNE FEJLUDVIKLINGER KRÆVER HELHEDSLØSNING

5. del af John Scals Averys selvbiografiske fortælling til Dialog:

Civilisationernes krise i det 21. århundrede: Forbundne fejludviklinger kræver helhedsløsning.

For nogle år siden skrev jeg bogen  Civilisationernes krise i det 21 århundrede (Hør Dialog-optagelse af  Avery herom….). Avery mener at der er et antal forbundne problemer. F.eks. er det nemt at få øje på sammenhæng mellem krig og fattigdom . Krig kan kun afskaffes hvis vi skaber et effektivt FN.  Men det forhindres af de rige lande som er bange for at et styret FN vil indføre en skat der vil udjævne forskellen. Derfor må vi arbejde for at de fattige lande kommer op på niveau med de rige. Men afskaffelse af krig kræver også reduktion af det alt for store  indkomstforskel mellem rige og fattige lande. Men de rige lande er bange for at styrke FN

Der er også en stærk sammenhæng mellem våbenindustrien, det militær-industrielle kompleks og krig og fattigdom, overbefolkning og sult  da verden hvert år bruger 2.800 milliarde (her SIPRIs 2015.tal) kr på krig og oprustning hvilket lægger beslag på en enorm mængde ressourcer som ellers f.eks. kunne bruges på sundhedsprogrammer, en medicinsk service så kvinder verden over fik adgang til prævention, hvilket kunne gøre noget ved befolkningsproblemet, samt gøre noget ved epedemier og afgive  øge forskning i landbrugsudvikling og i infrastrukturer til vedvarende energi mv. for at undgå den truende klimakatastrofe.

Der er altså mange  gensidige sammenhænge hvorfor vi må også må bruge en holistisk metode for effektivt at kunne løse alle disse problemer

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150208JSAvery5-4bForbundneUdfordringer96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 26. JANUAR 2016 for DIALOG :

 

KL 18:00-18:27 REFUGEES WELCOME TO NORWAY SØNDER NORDSTRAND

Dialog besøger Refugees Welcome to Norway i Sønder Nordstrand i Oslo lørdag d. 16. januar 2016 i de nye istandsatte lokaler og snakker her først med næstformanden Anita Lopez som fortæller om opstart , formål, aktiviteter og fondrejsning mm.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160116RefugeesWelcomeNorwaySdrNordstrand96.htm

 

 

 

KL 18:27-18:30 VAFFELBAGERSKEN FORTÆLLER OM LIVET I HUSET

Dernæst møder vi vaffelbagersken Berly Tynning Larsen om fortæller om sine oplevelser og glæde ved som pensionist at være med i Refugees Welcome og endelig hører vi Jenny Alvsaker fortælle om organiseringen af indsamling af tøj mv. , sorteringen og uddeling heraf igen til asylsøgere  men også til hjemløse i Oslo

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/16016RefWelcNo2BerlyVafler96.mp3

 

 

 

KL 18:30 JENNY ALVÅKER OM INDSAMLING, SORTERING OG UDDELING

og endelig hører vi Jenny Alvsåker fortælle om organiseringen af indsamling af tøj mv. , sorteringen og uddeling heraf igen til asylsøgere  men også til hjemløse i Oslo

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160116RefugeeWelcomeNorgeSdrNordstandJenny96.mp3

 

 

 

 

KL  18:30- 19:06  UNDERSØGELSE AF DANMARKS KRIGSDELTAGELSE

Hør om en ny Tribunalforening som stiftes d. 30. januar 2016 for at organisere et tribual til undersøgelse af Danmarks deltagelse i krig i Irak  og om Danmarks overholdelse af krigens love i både Irak og Afghanistan. Her interviewes en af initiativtagerne Carsten Andersen herom d. 21. januar 2016.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/160121CarstenAndTribunalforeningen96.htm

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 19. JANUAR 2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:24  STØJBERGS VANDREHISTORIE AFSLØRET AF MØDEDELTAGER.

Hør hvordan Støjbergs svinekødsforbudshistorie endte i mediemøllen.

Det sker ved en snak med Aalborg-byrådsmedlemmet Anja Lundtoft som sørgede for at sandheden om integrationsministerens historiefortælling om forbud mod svinekød på madpakker kom frem i offentligheden takket være, at både vandrehistorien og dens manglende sandhedsværdi kunne dokumenteres. Vi hører hvad Aalborg-byrådsmedlemmet gjorde og som endte med at integrationsministeren måtte dementere sin historie.

Når Dialog alligevel interviewer Anja Lundtoft d. 18. januar så skyldes det hensynet til at opdatere Dialog-lyttere og ikke mindst mødedeltagerne, som var blevet efterladt i en situation hvor påstand stod mod påstand. Men også i høj grad inspireret af statsministerens Lykkes ligegyldighed overfor sin ministers manglende research og dokumentation.  

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160118AnjaLundtoft--StoejbergsVandrehistorie96.htm

Eller direkt til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160118AnjaLundtoft--StoejbergsVandrehistorie96.mp3

 

 

KL 18:24-19:03 IGEN EN DEMO MOD DE FORTSATTE ASYLSTRAMNINGER

Hør præst og asylaktivist Leif Bork Hansen fortælle om hvorfor Bedsteforældre for Asyl og Refugee Welcome to Denmark vil arrangere stor demonstration tirsdag den 26. januar  KL 16 PÅ Nytorv i Kbh. i anledning af Folketingets tredjebehandling af nye forslag til asylstramninger.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160118LeifBH-flydemo26.jan96.htm

eller direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160118LeifBH-flydemo26.jan96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 12. JANUAR 2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:37 STØJBERG OM FLYGTNINGEPOLITIK.

Dialog til møde med integrationsminister Inger Støjberg (Venstre), som holdt oplæg om flygtningepolitik. Det foregik i forbindelse med Frederikshavn Venstrevælgerforenings velbesøgte nytårskur d. 8. januar 2016 I Maskinhallen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/160108StoejbergiFrhVenstreV96.htm

eller direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160108StoejbergiFrhVenstreV96.mp3

 

 

KL 18:37-19:21 - SÅ I DEBAT MED INTEGRATIONSMINISTEREN

Mødet var offentligt hvilket også satte sit præg på den efterfølgende debat, som bl.a handlede om svinekød, statsborgerskabsprøvens stramning, om hvorvidt teltene er nødvendige eller signalpolitik, tavshed om årsager og løsninger på krigen i Syrien og Irak, Danmarks fløjlshandsker overfor Tyrkiet, nye frederikshavnere der vil gerne bidrage til opbygningen af Danmark og beder om at få anerkendt de kompetencer de som flygtningene kommer med i bagagen.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160108DebatMedStoijberg96.mp3

 

KL 19:21-19:31OM MØDE OM HARALD BERGSTEDT

Hør forfatteren forhenværende skraldemand Henning Sørensen , Grenå, fortælle kort men levende om forfatteren og journalisten Harald Bergstedts turbulente liv.  OG som man kan høre Henning Sørensen holde foredrag om på Brønderslev Bibliotek på lørdag d. 16. januar kl 14.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160109HenningSo.H.bergstedt96.htm

Eller direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160109HenningSo.H.bergstedt96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 5. JANUAR 2016 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:19 AVERY STARTER KURSER OM VIDENSKAB OG SAMFUND

Her kommer 2. del af John Scales Averys erindringer om sine 60 år i fredens tjeneste. Fredsaktivist og naturvidenskabsforsker John Scales Avery indvandrede til Danmark i 1973 og fik via datters deltagelse i kirkekor inspiration til seminar om kristen etik og freds- og ikkevoldsfilosofi bl.a også på Den Internationale Højskoles sommerkursus. Og siden dannede John sammen med Nicky Brown en dansk kristen fredsbevægelse. Det kristne krav om at elske sine naboer og tilgive sine fjender stod jo i stærk kontrast til atomterrorbalancens trussel om total udslettelse af fjenderne.

 

På højskolekurset foreslog Jørgen Milwertz Avery at skrive essay om naturvidenskabens samfundsmæssige konsekvenser, som så siden bragtes i Politiken hvorefter studenter bad Avery starte et kursus om videnskab etik og politik som han så kørte fra 1987 til afsked fra universitetet i 2003 og udkom snart som bog der brugtes i flere lande. Startvanskelighederne på grund af at naturvidenskabsfolk ikke mente at naturvidenskab havde noget at gøre med etik og politik, betød at Avery måtte undervise gratis. Men John Scales Avery opmuntredes dog  til at fortsætte af universitetsrektor Ove Nathan.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150208FredsaktivistJohnAveryselvbiografi96.htmv

Og direkte til lydfil med Averys del 2:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150208Avery2-DK,kurs-vidskb,soc.ansvar96.mp3

 

 

KL 18:19-18:56  RUSSEL-EINSTEIN-MANIFESTET: AFSKAF KRIG HVIS VIL LEVE.

Om Pugwashbevægelsens påpegning af at brintbombens opfindelse kræver at meneskeheden fravælger krig som institution for at kunne overleve og om Pugwashmiljøets betydning for afslutning af den kolde krig. Dette er tredje del af John Scales Averys fortælling om sit 60 års virke for freden.

 

I 1988 blev John Scales Avery bedt om at være dansk kontaktperson til Pugwash-konferencen for Science and World affairs. Oprindelsen til navnet var landsbyen hvor denne videnskabsmændenes fredsbevægelse blev grundlagt i 1954 efter prøvesprængning af brintbomben, som var 1000 gange stærkere end atombomben. Joseph Rotblat, som af moralske grunde havde forladt Manhatten-projektet, da det stod klart at Tyskland ikke kunne nå at lave atombomben, skulle i et BBC-program, forklare det tekniske ved brintbomben. Brintbomben var en 3-trins fissions-fussions-fissionsbombe Og på det 3. trin kunne hurtige neutroner fra brintbomben producere fission i almindeligt uran, hvor ved der var åbnet for produktion af uendeligt af farligt radioaktivt affald, der kunne ødelægge alt levendes arvemasse og brintbomben kunne gøres uendelig stor. Filosoffen Bertrand Russel, som deltog for at tage sig af det moralske aspekt, blev bestyrtet ved tanken om at brintbomben skulle blive brugt i en fremtidig krig, så for ham blev situationen ubærlig. Og efter konsultation med Einstein og Rotblat skrev Russel herom og oplæste i 1955 Russel-Einstein-manifestet på et stort pressemøde: ”Her er den forfærdelige og uundgåelige problemstilling: Skal vi fortsætte kærnevåbenoprustning og krig og sætte et punktum for den menneskelige race eller skal vi for altid sætte et punktum for krig som institution? Vi appellerer: Hvis vi vil sætte vores humanitet over alt, så kan vi stadig få en god fremtid, hvis ikke, så må vi se vor allesammens fælles død i øjnene.”

 I 1945 var rædslen for krig stor så at man oprettede FN som afslutningen på alle krige og 10 år efter blev vi påmindet af Russel-Einstein-manifestet om kærnevåbnenes fare for menneskeheden.

 

Under den kolde krig blev Pugwash-bevægelsen et uformel mødested for videnskabsfolk fra øst og vest, ofte det eneste, og gav ofte inspiration til våbenkontroltraktater som f.eks. START-traktaten. Gorbatjov har sagt, at det var drøftelser med Pugwash-videnskabsfolk, som overbeviste ham om at atomvåbenkapløbet var alt for farligt til at lade fortsætte og var motivationen til hans Glasnost-politik i Sovjetunionen, som gjorde en ende på den kolde krig. Og i 1995 i 50 året for den tragiske udløsning af atombomberne over Hiroshima og Nagasaki fik Rotblat og Pugwash-bevægelsen Nobels fredspris. Rotblat understregede igen at med viden om kærnevåben som aldrig vil kunne glemmes så ville der i en krigssituation hurtigt kunne bygges kærnevåben. Derfor vil menneskeheden være nødt til at afskaffe krig som institution, hvis vi vil overleve. John husker tydeligt uddelingen af fredsprisen i Oslo til Rotblat og Pugwash-bevægelsen repræsenteret med 100 medlemmer bl.a. ham selv som repræsentant for den danske afdeling. De lokale græsrødders følelsesladede og bevægende fakkeltog der om aftenen kom til Rotblat for at hylde hans og Pugwashs-bevægelsens indsats var for John et stærkt udtryk for ønsket om fred.

 

Her indskydes John Scales Averys beretning om arbejdet for Nordpolen som atomvåbenfri zone

Man arbejder i den danske Pugwash-gruppe på 2 måder, dels påvirke offentligheden og dels regeringer og her hører arbejdet for Nordpolen som kærnevåbenfri hjemme.

Med støtte fra Hermod Lannung-fonden er der siden 2009 afholdt en række seminarer og flere møder i Folketinget og i DIIS-regi på ambassødørniveau og med parlamentsmedlemmer fra alle cirkumpolære lande. Også med deltagelse af senere regeringsrepræsentanter. Således bl.a. Holger K. Nielsen og Margrethe Vestager, hvilket kan have smittet af på at Nordpolen som Atomvåbenfri zone blev nævnt i regeringsgrundlaget i 2011. Møderne har også som underemne diskuteret Skandinavien som atomvåbenfri zone Som muligt første trin. En fremført forhindring som bestod i at den atomvåbenfrie zone ville konflikte med at nogle polarlandene som Danmark og Norge var medlem af NATO og således formelt anses dækket af en atomvåbenparaply, kunne Pugwashmedlemmerne ikke tage alvorligt da NATOS atomvåbenpolitik med brug af ja endog førstebrug af kærnevåben, jo var en krænkelse af FN-pagten og dermed illegal.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150208Avery3Pugwash-brintbombe-ellerafskafKrig96.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 22. DECEMBER  2015:

 

KL 18:00-18:31 BRANCHEPAKKE-INTEGRATION I FREDERIKSHAVN

 Dialog interviewer her leder af projekt- og integrationsafdelingen, Anders Andersen, om hvordan man i Frederikshavn kommune planlægger arbejdet med integration af de nye flygtninge med opholdstilladelse, der i den seneste tid er ankommet til vores kommune. Snakken foregik d. 12. december 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151215AndersA.-Integration-i-Frh96.htm

og direkte til lydfilen fra smartphones:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151215AndersA.-Integration-i-Frh96.mp3

 

 

KL 18:31-18:59 FYSIKEREN JOHN SCALES AVERY OM 60 ÅRS VIRKE SOM FREDSAKTIVIST

Dialog bringer her det første af  i alt 5 afsnit, hvor den amerikanskfødte dansker John Scales Avery fortæller om sine nu 60 års i fredens og i de sidste år også i miljøets tjeneste på grund af deres gensidige sammenhæng. Optagelsen foregik d. 8. februar 2015. Bl.a holdt John Avery vederlagsfrit forelæsninger på Københavns Universitet om naturvidenskab, etik og politik.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150208FredsaktivistJohnAveryselvbiografi96.htm

og direkte til lydfilen fra smartphones:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150208FredsaktivistJohnAveryselvbiografi96.mp3

 

1. afsnit i resume: En verdensføderation er nødvendig for at afskaffe krigen som institution. Afskaffelsen af atomvåben.

Den amerikanskfødte fysikstuderende John Scales Avery var, selvom født Eisenhower republikaner, imod krigen som institution og forestillede sig en omdannelse af FN til en føderal verdensregering som løsningen. Man måtte så langsad forbedre FN, som hertil skal have fast indtægt i form af Tobinskat på finansielle transaktioner, hvilket også kan give FN mere autoritet i forhandlinger med nationalstaterne. FN bør også have egne massemedier inklusive TV-kanaler og til at forebygge ensidig propaganda. Desuden bør vetoretten i sikkerhedsrådet afskaffes eller rådet nedlægges.

Fra 1965 i England var John engageret i atompacifistbevægelsen CND og de årlige Aldermaston påskemarcher.

På Dialogs hjemmeside findes også linket http://www.fredsakademiet.dk/read/John_auto.pdf til John Scales Avery skriftlige engelsksprogede selvbiografi ” 60 YEARS IN THE PEACE MOVEMENT”

 

KL 19:00-19:01 JULEHILSEN MED SANGSTROFE FRA JEPPE AAKJÆR.                        

 Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil gerne ønske glædelig jul og godt nytår med tak for året der nu er ved at rinde ud med et vers fra Bente Kurres og Leif Ernstsens indspilning af Jeppe Aakjærs sang – gæt selv fra hvilken

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/151220GodJulSpurven96.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 15. DECEMBER  2015:

 

KL 18:00-18:37 OM KVINDEGRUPPE-TILBUDDET PÅ ASYLCENTRET

Dialog bringer her en snak med en ung engageret og internationalt orienteret indfødt frederikshavner,  Elisabeth Steuer, som nu som frivillig leder et kvindegruppe-tilbud  på asylcentret i Frederikshavn.

Interviewet er fra d. 13. december 2015. Hør evt. HER:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151213ElisabethSteuer-Kv.Gr-Asylc.96.htm

Og til lydfilen direkte fra f.eks. din smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151213ElisabethSteuer-Kv.Gr-Asylc.96.mp3 

 

 

KL 18:37-19:30 MILITARISMEN ER DEN STØRSTE TRUSSEL MOD MENNESKEHEDEN

Dialog debatterer her med fredsforsker Jan Øberg, som ser militarismens stadige atomkrigsrisiko og krig mod terror, som unikt største trussel mod menneskeheden – et fremtidigt miljø- og klimakollaps inklusive. Og ser efterhånden kun en fredsfaktor i det enkelte menneskes selvstændige initiativer. Interviewet er optaget d 14. december 2015.  Hør evt. HER:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/151214OebergVerdenskrigspolitik96.htm

Og til lydfilen direkte fra f.eks. din smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151214OebergVerdenskrigspolitik96.mp3

 

 

KL 19:30-19:38 EN STOR HUMANIST OG FLYGTNINGEVEN, JØRGEN GIMBEL, ER IKKE MERE BLANDT OS.

Til minde om nyligt afdøde Jørgen Gimbels mangeårige engagerede humanitære indsats for nødstedte flygtninge, især igennem arbejdet i Bedsteforældre for Asyl, hvis talsmand Jørgen var ved BFA-demonstrationen d 17 januar 2015 og som vi kan høre til sidst på den øverste gule lydfil HER:

http://arnehansen.net/dialog/flygtninge/150117Asyldemoafgh.NynneVictoriaJGimbel64.htm

Og direkte til lydfilen hvor vi hører Jørgen Gimbel tale ca. 2 min. og 46 sek. Inde

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150117Asyldemoafgh.NynneVictoriaJGimbel64.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 8. DECEMBER  2015 for:

 

KL 18:00-18:52 KLIMADEMONSTRATION I HJØRRING

Vi skal nu med Dialog til Klimamarch i Hjørring d. 29. november 2015, som er en del af den verdensomspændende klimamobilisering for at lægge pres på vore egne politikere for at få forhandlet en klimamæssigt og socialt bæredygtig klimaaftale på plads på COP21 i Paris.

Vi begynder på Sankt Nicolaj Plads og går til Springvandspladsen, hvor Peder Hvelplund byder velkommen og vi  hører taler af folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, Scharlotte Hartmann Pedersen, Klimaforening Hjørring, Moder Jord giver sit besyv med røst leveret af Jørgen Bings skuespiller og medlem af Hjørring byråd for SF, samt endelig Jørgen Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

Desuden hører vi fællessange undervejs med musikledsagelse af Mangfoldighedsbandet fra Hjørring Musikskole,og til sidst fotograferes alle deltagere i klimademonstrationen omkring et grønt hjerte, som sammen med tilsvarende fotos fra klodens øvrige demonstrationer lægges på internettet.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/151129KlimademoHjoer1ThorstenGejlAlt.96.htm

Her finder man også fotos og videoklip fra klimademoen. 

 

På internettet kan man vælge at gå direkte til de separate talerindslag:

 

KL 18:06-18:20 GRØN TALE AF TORSTEN GEJL MF FOR ALTERNATIVET.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129KlimademoHjoer1ThorstenGejlAlt.96.mp3

 

 

KL 18:20-18:27 TALE AF INITIATIVTAGER SCHARLOTTE HARTMANN PEDERSEN.

Og fællessang af et par vers af ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129KlimademoHjo2-ScharlotteHartmannP96.mp3

 

 

KL 18:27-18:37 VORES MODER JORD TALER MED JØRGEN BINGS RØST

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129KlimademoHjo3ModerJordJBing96.mp3

 

 

KL 18:37-18:52 TALE AF JØRGEN JØRGENSEN, NATURFREDNINGSFORENINGEN.

Og afslutning med afsyngning af  ”What a wonderfull world” akkompagneret af Mangfoldighedsbandet fra Hjørring Musikskole.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129KlimademoHjo4JoergenJoergDNF96.mp3

 

 

KL 18:52-19:50 ULLA SANDBÆK OM FLYGTNINGEPOLITISKE STRAMNINGER

Der har efteråret igennem været flygtningepolitiske stramninger i Danmark. Dialog ringede d. 22. november til det nye parti Alternativets asylpolitiske ordfører, Ulla Sandbæk, som her redegør for og kommenterer på stramningerne, som stort set blev gennemført af den blå regeringsblok med tilslutning fra Socialdemokraterne. 

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151122UllaSandbaek-Alt-asylstramninger96.htm

eller direkte til lydfilen f. eks fra smartphonen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151122UllaSandbaek-Alt-asylstramninger96.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 1. DECEMBER  2015 for DIALOG :

 

KL 18:00-18:33 FOLKESFSTEMNING 3/12 OM HVAD?

Dialog bringer her det sidste indslag forud for folkeafstemningen om retsforbeholdet d. 3. december 2015 , hvor alle med valgret her mulighed for at stemme ja eller nej eller evt. blankt.

Forvirret ? -så kom skriver Enhedslisten og Socialdemokraterne i indbydelsen til mødet. Man kan nu her høre FOLKEAFSTEMNINGSTEKSTEN udlagt af henholdsvis  folketingsmedlem Bjarne Lausten, Socialdemokraterne, folketingsmedlem Torsten Gejl Alternativet, folketingsmedlem Stine Brix Enhedslisten samt tidl. Europaparlamentsmedlem Lis Jensen Folkebevægelsen

Mødet foregik søndag den 29. november”Maskinhallen” hvor slaget blev styret forbilledligt nysgerrigt  på tilhørernes og nu lytternes vegne af Stener Glamann, direktør i kommunikationsfirmaet  ”Tankegang”så alle fik mulighed for at blive lidt klogere inden folkeafstemningen Vi hører først byrådsmedlem Ida Skov, Enhedslisten byde velkommen

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/151129EU-retsforbeholdPaneloplaeg96.htm

Direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129EU-retsforbeholdPaneloplaeg96.mp3

 

 

KL 18:33-18:59 DEBAT MED SALENS ENGAGEREDE

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129EU-retsforbeholdsdebat2SalenA96.mp3

                     

 

KL 19:00-19:20 MERE DEBAT

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129EU-retsforbeholdsdebat3Salen96.mp3

 

 

KL 19:20-19:46 HVORFOR ER ASYLPOLITIKKEN IKKE MED?

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151129EU-retsforbeholdsdebat3Salen96.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 24. NOVEMBER  2015 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:24 OM POSITIV KONTAKT MED FLYGTNINGE

Hør her Bente Jæger, en engageret københavnerfotograf, fortælle om sine positive oplevelser fra kontakt med sin syriske flygtningeven Mohamad, som har gjort hende klogere på hvordan dagliglivet var i det multireligiøse Syrien før borgerkrigen og som nu arbejder på en fotobog eller -udstilling om flygtninge, og i øvrigt er venligbo. Interviewet er fra d. 21. november 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151121BenteJaeger-i-Frh96.htm

eller direkte til lydfilen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151121BenteJaeger-i-Frh96.mp3

 

Kl 18:25-18:42 HØR SSP-MUSIKPROJEKT UDFOLDE SIG I SKOLEGADE

Vi skal nu lytte til resultatet af et SSP-musikprojekt i Frederikshavn, som Mohamad er med i og havde inviteret både Bente Jæger og de lokale venligboer til at opleve . Det løb af stabelen d 21. november 2015 OG vi hører her først socialrådgiver Jane Arvidson indlede med at fortælle om musikprojektet.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151121SSPMusikprojek96.htm

Og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151121SSPMusikprojek96.mp3

 

               

 

KL 18:42-19:10 HVAD ER EU’S RETSPOLITIK , SOM VI STEMMER OM D. 3/12?

Som del af oplysningen om hvad folkesfstemningen d. 3. december handler om, så bringer Dialog på Frederikshavn Lokalradio her en optagelse fra Hørby Efterskole d. 16. november 2015. Fra mødet hører vi først en sjælden vare, en nuanceret introduktion til emnet af Turid Danielsen fra Oplysningsforbundet DEO.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/151116Retsforbeholdet-TuridDanielsenDEO96.htm

og direkte til lydfilen fra din smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151116Retsforbeholdet-TuridDanielsenDEO96.mp3

 

 

KL 19:10-20:16  HØR HVAD JA-SIGERSKEN OG NEJ-SIGERSKEN SVARER PÅ SPØRGSMÅLENE

Herefter hører vi de 2 folketingsmedlemmer valgt af nordjyderne,  ja-sigersken Marianne Jelved de Radikale og nej-sigersken Stine Brix fra Enhedslisten besvare spørgsmål fra deltagerne i mødet som udover skolens elever var alle interesserede vendelboer. Men de 2 garvede politikeres uforfærdede håndtering af hinandens meninger får vi også med. Jakob Clausager Jensen fra Efterskoleforeningen er ordstyrer.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151116Retsforbeholdet-JelbvedRad-BrixEL96.mp3

 

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

HVORDAN HØRER MAN UDSENDELSERNE:

Frederikshavn (og nordnordvest): 106,6 MHz (TDC Frederikshavn & Strandby: 94,9)

Sæby: 97,4 (fællesantenne: 91,5)                                                                                                 

Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz                                                                                            

Skagen Antennelaug 88,2 MHz.                                                                                                       

Det øvrige Vendsyssel mod syd og vest indtil ca. Tylstrup på 103,5 MHz

(På samme frekvenser kan man også høre et andet medlem af sendersamvirket Vendsyssel FM, Frederikshavn Countrymusikradio, FCMR med www.fcmr.dk   )

 

(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til    post@frederikshavnlokalradio.dk  eller mobil 30420818  )  

 

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på sendetidspunktet selvom man ikke befinder sig indenfor Vendsyssel FM’s dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

 

Desuden lægges FLR-Dialog-udsendelserne samtidigt på internettet natten til tirsdag under www.arnehansen.net/dialog/  jf. links til de enkelte udsendelser i programoversigten.

 

Herfra er der linket  til det kommende radioprogram, som til tirsdagens Dialogudsendelse lægges på sent mandag aften. Direkte netadresse hertil er  http://arnehansen.net/Dialogprogram.htm

  

Måske kender du nogen som gerne vil på Dialogs programmailliste, som jeg rundsender hver mandag aften med program med tidspunkter for emner for tirsdagens Dialogudsendelser, så er alle velkomne til at kontakte mig herom på post@arnehansen.net eller forhøre sig på mobil 30420818

PS: NYHED:

kære lytter Vil du hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side: Dialog på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio  

hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser samt et fast link til Dialogs indholdsfortegnelse

http://www.arnehansen.net/dialog/  - f.eks ved at ”like”  Dialog på Frederikshavn Lokalradio samt ”dele” links til relevante Dialogudsendelser. Tak, Arne.

 

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske proces. Og Lyttere opfordres til at komme med kommentarer samt ideer til nye udsendelser.

 Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende tirsdags-Dialog helst skal være AFTALT og helst også lavet SENEST FREDAGEN FØR udsendelses-tirsdagen. (Hastesager kan evt. klares om mandagen)

Henvendelser med såvel kommentarer som nye ideer og pressemeddelelser er velkomne til post@arnehansen.net eller tlf. 98 42 55 42 eller mobilnr. 30420818.

 

 Har man lyst til at lave radio, så er man også meget velkommen - og det gælder ikke mindst skoler og foreninger e-mail gerne herom til  post@arnehansen.net  .  

 

Frh. Lokalradio bringer DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FR. HAVN på de ovennævnte Dialog- frekvenser.

 

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

http://frederikshavn.dk/Sider/H%C3%B8r-byr%C3%A5dsm%C3%B8derne.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=32d82cc0-00e4-4a4b-864f-5835baf388bd

                                                                                                                                                 

Bl.a. af hensyn til opretholdelsen af denne demokratiske service opfordrer FLR lyttere til at blive medlem af. Frederikshavn Lokalradio for 200 om året, som kan indbetales på kontonummer i Spar Nord 9006-4561481291 med angivelse af indbetaler og meget gerne en besked herom med relevante informationer til post@frederikshavnlokalradio.dk . Foreninger og virksomheder/institutioner er velkomne til på samme måde at tegne et medlemskab til 500 kr. pr. år. Bemærk også muligheden for at få bragt servicemeddelelser på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf http://www.fcmr.dk/   

 

Mail venligst tilbage med budskabet "frabedes" hvis denne ugentlige mail er uønsket 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/  

 

Del gerne til venner og bekendte

--

Med venlig hilsen

Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Tlf.(+45)98425542, mobil (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog , www.fmef.dk

http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx

Like gerne https://www.facebook.com/aldrigmerekrig

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 17. NOVEMBER  2015 for DIALOG :

KL 18-18:16 ALTERNATIVETS JA TIL FOLKEAFSTEMNINGEN

151116RasmusNordqvist-EUsretsforbehold96.mp3   (15:50)

 I anledning af folkeafstemningen om Danmarks retsforbehold i EU har Dialog her d. 16. november 2015 interviewet det nye parti Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/151116RasmusNordqvist-EUsretsforbehold96.htm

Og direkte fra smartphones:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151116RasmusNordqvist-EUsretsforbehold96.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 10. NOVEMBER  2015 for DIALOG  :

KL 18-18:52  KURDISKE WADHA OG ZARDASHT OM AT SAMLE TIL FLYGTNINGE

Dialog bringer her en reportage om Dansk Flygtningehjælps husstandsindsamling til flygtninge ude i de meget belastede nærområder til de krige der skaber flygtningene og som Danmark også har bidraget til.

Først kommer lidt statistisk om indsamlingsresultater i Dialog på Frederikshavn Lokalradios dækningsområde og dernæst fortæller det syrisk-kurdiske ægtepar Zardasht Qadi og Wadha Xelil om deres oplevelser ude på indsamlingsruten som relativt nye flygtninge i kommunen.

Og vi kommer også vej af den multikulturelle kulturdag ”Hele verden i Frederikshavn”, hvor det viser sig at være svært for en tilfældig yngre indfødt dansk journalist at skulle dække dagen så alle de mange forskellige etniske grupperinger føler sig honoreret for deres store indsats med at forberede festen og som har set frem til kulturdagen som en enestående lejlighed til at træde frem foran den lokale frederikshavnske offentlighed.

Vi hører også om hvordan kurderne som undertrykt folk er meget fokuseret på at blive behandlet som ligeværdige her i Danmark. Og derfor giver Dialog på Frederikshavn Lokalradio også plads til at den historikeruddannede Zardasht kan fortælle om kurderne i nutid og fortid for at råde bod på at frederikshavnerne i deres skoletid næppe har hørt om ”Kurdistan”, som hjemsted for den kurdiske nationalitet.

I øvrigt så vil Zardasht og Wadha gerne bruges som gæstelærere ude i skolerne eller i foreningerne? Endelig kommer Dialog vejen om at muligheden for kurdisk modersmålsundervisning som et columbusæg som både kan være et godt redskab til fremme indlæringen af det danske sprog og til at bevare og udvikle den kurdiske kulturarv, der er så vigtig for et undertrykt folk uden eget territorium.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151109Wadha,Zardasht-DFHindsamling96.htm

Eller direkte til lydfilen fra smartphone til indsamlingsresultatet:         http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151109Wadha,Zardasht-DFHindsamling96.mp3

  

Og for at høre Wadha og Zardasht fortælle om hvordan de oplevede at samle ind og om kurdernes situation historisk og aktuelt med kommentar til det tyrkiske valgresultat så:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151109WadhaogZardash2omatSamleindmv96.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 3. NOVEMBER  2015 for DIALOG:

KL 18-18:18 SYRISK FAMILIE OPLEVER  HELE VERDEN I FRH.

 Dialog bringer d. 3. november 2015 et interview med en familie fra Syrien, som fortæller om deres deltagelse i eventen Hele verden i Frederikshavn Kommune, som der i sommers blev taget initiativ til af et par engagerede kvinder i integrationsrådet.   Hør her:

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151102Midiya,Aran,Alan,Majid96.htm

og direkte til den smartphone fra

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151102Midiya,Aran,Alan,Majid96.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 27. OKTOBER  2015:

KL 18-18:10 HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 31. OKT.

Vi skal nu høre Melissa Petersen fortælle om den kommende multikulturelle event ”Hele verden i Frederikshavn Kommune” som hun er medinitiativtager til og som skal afholdes på lørdag d. 31. oktober i Maskinhallen, Skolegade 8  i Frederikshavn.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151021MelissaPet.HeleVerdeniFrh96.htm  Her findes også programmet.

Til lyden direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151021MelissaPet.HeleVerdeniFrh96.mp3

KL 18:10-18:49 SEMSO VAR FLYGTNING OG HJÆLPER NU VERDENS FLYGTNINGE

Hør bosnisk-danskeren Semso Hodric fortælle til Dialog på Frederikshavn lokalradio. hvorfor han år efter år melder sig til at samle ind Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtningene i verdens brændpunkter.  – Eller nærområder, som folk der aldrig har  været der, ynder at kalde områderne, hvor flygtninge må bo årevis i interimistiske lejre på tærskelen til krigsområderne og til stadighed være afhængig af hjælp fra Dansk flygtningehjælp og andre hjælpeorganisationer, der typisk har for lidt at gøre med. Måske så og hørte du skuespiller Jesper Christensen i TVavisen søndag aften d. 25. oktober? Denne usikre situation befordrer så i øjeblikket desperate menneskers flugt i retning af sikrere europæiske områder indenfor EU, som den livsfarlige tur over Middelhavet  og EU’s visumnægtelse og grænsehegn og -bevogtning ikke formår at stoppe. Interviewet med Semso er optaget d. 26. oktober 2015.

Har du som har lyttet nu fået lyst til at følge Semsos eksempel som indsamler på søndag d. 8. november, så kan du melde dig på internetadressen www.flygtning.dk eller ringe til 33735111.

Hvis du ikke har internetadgang så kan du også ringe til Dansk Flygtningehjælps lokale indsamlingskoordinator, i den kommune hvor du bor , hvilket du kan få oplyst på det tidligere omtalt telefonnr 33735111

Hvis du har netadgang  finder du navn og telefon og mailadresse til lokalkoordinatoren på https://indsamling.flygtning.dk/hvor-skal-jeg-moede-op .

F. eks er det i Frederikshavn kommune:

Skagen distrikt(gl. kommune) : Kim Hedemark, mail bandanakim@gmail.com mobil 30283669

For Frederikshavn distrikt/gl kommune:

Frederikshavn by og sydvest: Arne Nielsen Hansen, post@arnehansen.net  30420818

- eller Anne-Marie Winther mail wintherjon@mail.mira.dk

NB nyt udleveringssted i De frivilliges Hus, Danmarksgade 12(på hjørnet af Asylgade)

Strandby-Elling-Jerup mv: Henny Rasmussen, henny@capslock.dk  98482163 / 20872163

Hvis du senere skulle blive forhindret, så meld gerne fra hos din lokale koordinator

Sæby gl. kommune: Jørgen Helledie, mail j.helledie@gmail.com  mobil 51340299

Hør på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151026SemsoSamlertilDFH96.htm

Eller straks via smartphonen: http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151026SemsoSamlertilDFH96.mp3 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 20. OKTOBER  2015 for DIALOG :

KL 18-18:32 HØR OM OG SE KURDISK FOLKEDANS

Så står det på  kurdisk folkedans og historie i Dialog. Det er optaget d. 17. oktober 2015 i Frederikshavn med deltagelse af de dansende kurdiske teenagere Aran og Maria og deres syriskkurdiske lærere Zardasht og Wadha, som fortæller om dansens funktion med dens kulturelle og  historiske oprindelse. Samtidigt får vi en lektion om kurderne i den aktuelle konflikt og hvordan kurderne og deres fraktioner er blevet indblandet i den.

Hør evt. allerede radioudsendelsen nu på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151017Zardasht,Wahda,Aran,MariaKurd.dans96.htm

Og direkte på smartphone til lydfilen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151017Zardasht,Wahda,Aran,MariaKurd.dans96.mp3

Her ligger også en video hvor vi ser Aran og Marie samt Wadha danse .

Som tidligere nævnt kan man se kurderne danse iført deres dragter, dels på lørdag d. 24. oktober i gågaden og så det helt store på kulturdagen ”Hele verden i Frederikshavn” lørdag d 31. oktober i Maskinhallen, Skolegade 8 i Frederikshavn. Der danses kurdisk både kl 11,45 og kl 14. Man kan også læse hele programmet for multikulturdagen, SOM DER HER LIGGER LINK TIL

KL 18:33-19:39 DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS ARBEJDE I NORDIRAK

Hør her Dialogs optagelse af Dansk Flygtningehjælps Irak-landekoordinator, Sørens, powerpointstøttede foredrag om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i NordIrak. Der strømmer flygtninge til det selvstyrede kurdiske område fra både Iraks sunniområder og fra Syriens kurdiske områder som alle er på flugt fra Islamisk Stat i de 2 lande. Optagelsen er fra Dansk Flygtningehjælps kampagnestartsmøde i Aalborg d. 8. september 2015 for indsamlingskoordinatorer. Vi vil også høre indsamlingsleder Jens Engedal som dirigerer og svarer på spørgsmål om indsamlingen.

Hør evt. allerede radioudsendelsen nu på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150908Soeren-DFHiIrak96.htm

Evt for smartphone direkte på

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150908Soeren-DFHiIrak96.mp3

Man kan på internetsiden åbne og følge med på den powerpoint som ledsagede Søren s foredrag.

Desuden er der også her mulighed for både at søge mere information om arbejdet samt tilmelde sig som indsamler på søndag d. 8. november på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside www.flygtning.dk eller ringe på telefon 33735111. Man kan også tilmelde sig til den lokale indsamlingskoordinator for det område man bor i og man kan finde kontaktdata til koordinatoren også på www.flygtning.dk.

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 13. OKTOBER  2015:

KL 18:00 BESØG HOS VENLIGBOERNE FREDERIKSHAVN

Vi skal nu på besøg hos Venligboerne Frederikshavn hvor dialog interviewer 2 syrere Mohammad og Wadha og fra Congo  Zakina og Mazaka, som fortæller om deres oplevelse af venligboerne og hvilke ønsker de ideelt har til bl.a faste og større flerrumslokaler inde i midtbyen(børnefamilier uden bil), som kan danne rammer om alle de mange forskelligartede aktiviteter de ønsker mulighed for.

Interviewene foregik d. 8. oktober 2015 i det lånte kommunale lokale på Gl. Skagensvej 105, hvor man mødes hver tirsdag og torsdag kl 18-20.

 http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/151008Venligboer-FrhInterviews96.htm

eller direkte til lydfil fra din smartphone

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/151008Venligboer-FrhInterviews96.mp3

KL 18:20-19:12 IKKEMILITÆR SIKKERHEDSPOLITIK

Hør professor i international politik Ole Wæver holde oplæg om Ikkemilitær sikkerhedspolitik med efterfølgende debat

Ole Wæver er også leder på det nye Center for Løsning af internationale Konflikter ved Københavns Universitet

, CRIC

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150921OleWaeverIkkeMilit.sikkerhedspolitik96.htm

eller direkte til lydfilen fra din smartphone eller computer

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150921OleWaeverIkkeMilit.sikkerhedspolitik96.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 6. OKTOBER  2015:

KL 18:00-18:10  ALZHEIMERFORENINGEN

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 2. del hvor vi hører Tove Jensen fortælle om Alzheimerforeningens arbejde

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150925FFAlzheimerfToveJensen64.htm

KL 18:10-18:32 PROJEKT ENLIGE ÆLDRES ENSOMHED

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, hvor vi skal høre om et kommunalt projekt der samarbejder med frivillige med at  henvender sig til folk over 65 der er blevet enlige. Det er Anette Bjerregaard og Chralotte Tjørnevig som fortæller

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150925EnligesensomhedAnetteB,CharlotteT64.mp3

KL  18:32-19:13  SYNGEPIGERNE FRA TAARS

Optagelse af Syngepigerne fra Tårs med sang med Hedvig Brix i spidsen og harmonikamusikken ved Lasse.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150925SyngepigerfraTaars96ST.mp3

KL 19:13-19:29 FN OG FREDEN, DRØM OM FREDSMINISTERIUM

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer nu her den første af flere optagelser fra En dag om Fred afholdt på FN’s  Internationale Fredsdag

Mandag 21. september 2015 i Dome of Visions ved Det Kongelige Bibliotek

Vi starter med Fællessang. Det er en ny fredssang; Tror du på sange om fred? Skrevet og sunget af  Henrik Ginderskov

Så først et taleindslag, FN og freden ved :  Maj Rørdam Nielsen, FN-forbundet

OG Dernæst fortæller formanden for Fredsministerium.dk , Hasse Schneidermann,   om sin drøm om et fredsministerium.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150921MajFNogFreden,HaseFredsdroemmen64.htm

Lydfil direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150921MajFNogFreden,HaseFredsdroemmen64.mp3

KL 19:29-20:06 INTERNATIONAL KONFLIKTLØSNING

Og så følger et indslag om International konfliktløsning

Ved  Jørn Boye Nielsen, formand for tænketanken RIKO, samt Annette Stubkjær  som er forkvinde for studenterforeningen Consilium

Og langs ad debatteres der også.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150921Internat.konfliktloesningBoye,Stubkj64.mp3

KL 20:06-20:31 INTERKULTURELT KONFLIKTARBEJDE I PRAKSIS

Endelig skal vi høre om Interkulturelt Konfliktarbejde i praksis. Det er   Ungekoordinator Ane Nord og 2 andre unge kvinder fra Center for Konfliktløsnings Ungdom, CfK-Ung, der vil fortælle

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150921Int.konfliktarb.ipraksis,AneNord,CfK-Ung64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 29. SEPTEMBER  2015:

KL 18:00-18:31 FRIVILLIG FREDAG I FRIVILLIGHEDSHUSET

Til Frivillig Fredag i Frivillighedshuset, Danmarksgade 12 i Frederikshavn 1. del

- med repræsentanter fra huset bl.a Marianne Skadborg om personalismen samt glade givere fra kommunen og brugere

Optagelser d. 25. september 2015 af Tove Holtegaard, formand Grethe Kristensen fra bestyrelsen, formand ofr sundhedsudvalget Anders Broholm, Bøgh Trigonfonden, Marianne Skadborg leder af De frivilliges hus samt Jørgen Christensen, hjerteforeningen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150925FrivilligFredagiFrivillighuset64.htm

KL 18:32-18:42 FRIVILLIG I KVINDEKRISECENTRET

Interview D. 25. SEPTEMBER 2015  med Lisbeth Nielsen frivillig på kvindekrisecentret i Frederikshavn

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150925FF2KrisecenterLisbethNielsen64.mp3

KL  18:42-18:50 OM SOS BØRNEBYERNES ARBEJDE

Vi hører Jørgen Steengaard fortælle om arbejdet i Frederikshavn kommune for at skaffe penge til  SOS børnebyerne ude i verden

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150925FFSOSboernebyerJ.Steengaard64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 22. SEPTEMBER  2015 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:30  FORENINGSDAG I FREDERIKSHAVN .

Lørdag den 12. september 2015 afholdt FUF Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og IS, Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune i samarbejde med handelsforenignen ”Frederik” foreningernes dag i gågaden jf et tidligere Dialog-PR-indslag herom I sidste uge bragte Dialog længere indslag om Natteravnene og her følger indslag om teater(kl 18),-  ishockey (kl 18:11), - skydning  (kl 18:15) og svæveflyvning ( kl .18:23) Man kan også vælge straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150912-2LadyMaryan-RobinHood64.htm

at høre enkelte eller alle 4 indslag

KL 18:30-19:29 DFUNK, DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS UNGDOM

Hør her 4 indslag af og om DFUNK, Dansk Flygtnignehjælps ungearbejde: Om FN's kvoteflygtninge (kl. 18:30) - og vi hører en FNkvoteflygtning Patrick fortæller sin egen historie(18:37), - en prof.  rapper gir den gas og sætter de unge i gang med at lave relevante rap(kl 19:00) , - og endelig interview om DFUNKS arbejde (kl 19:16).

Man kan straks på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150612DFUNK1-Camilla-FNsRolleforflygt64.htm 

høre et eller flere af disse DFUNK-indslag

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 15. SEPTEMBER  2015 for DIALOG:

KL 18:00-18:44  NATTERAVNE I FREDERIKSHAVN OG DANMARK

På Foreningernes dag d. 12. september 2015 besøgte Dialog  Natteravnene i Frederikshavn, som også fejrer 15 års jubilæum hvor vi snakker med Lillian Andreasen forkvinde for Natteravnene i Frederikshavn-sæby og landsformand Dan Taxbøl  om de frivillige Natteravnes væsentlige samfundsindsats. Senere følger flere indslag fra Foreningsdagen arrangeret af FUF/IS og Frederik

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150912-1LilianAndreasen-Natteravne-Frh64.htm

KL 18:45-19:16  55.000 BYDER FLYGTNINGE VELKOMMEN  I  DANMARK

Dialog bringer her en begejstret beretning om den historisk store, 55.000 deltageres velkomstmanifestation d. 12. september 2015 på Christiansborg Slotsplads til de nye flygtninge i og på vej til Danmark - tilføjet et vendelbo-perspektiv. Det er Leif Bork Hansen som havde sendt det flotte program til Dialog som giver et stemningsbillede og referat af demonstrationen , som var en blandt mange andre danske og europæiske Refugee Welcome”-demonstrationer.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150913LeifBH-VelcomeRefugee-Demo12.09-64.htm

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 8. SEPTEMBER  2015 for DIALOG:

KL 18:00-18:15  RED BARNETS  INDSAMLING  I  FREDERIKSHAVN.

Interview d. 7. september 2015 med Red Barnets indsamlingsleder i Frederikshavn Jonas Nielsen om indsamlingen d. 6. september 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150907JonasNielsen-RedBarnet64.htm

direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150907JonasNielsen-RedBarnet64.mp3 

KL  18:15-19:09 SYRIENS AKTUELLE  SITUATION

Hør politisk medarbejder hos Mellemfolkeligt Samarbejde, Poya Pakzad og og MS-ansvarlig for arbejdet blandt syriske flygtninge Per Christiansen fortælle om Syrien som ser ud d. 12. juni 2015.

Optagelse d. 12. juni 2015 af Poya Pakzads og Per Christiansens oplæg på Mellemfolkeligt Samvirkes møde om Syrien.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150612MSSyrienPerChr-PoyaPackzad64.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150612MSSyrienPerChr-PoyaPackzad64.mp3

KL  19:09-19:43 MENS FLYGTNINGENE ER PÅ VEJEN. HVAD SKAL VI GØRE?

Interview med danskfødte Henrik Broberg i Tromsø om hvad man i Norge har gjort før og nu for at hjælpe flygtninge samt viden om flygtninges situation og behandling eller mangel herpå viden om. En viden som nye danske flygtningevenner måske  kan have fornøjelse bruge i deres  arbejde.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150908HenrikBrobergFlygtningesituationen64.htm

direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150908HenrikBrobergFlygtningesituationen64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 1. SEPTEMBER  2015 for DIALOG :

KL 18:00-18:58 VALGKAMP MELLEM  OS  OG DEM – ELLER ET NYT VI?

Hør optagelse af SOS Mod Racismes event på Fredshøjskolen på Folkemødet d 12. juni 2015: ”Valgkamp mellem os og dem - eller et nyt vi?

SOS mod racismes indgangsbør er Valgkampagnerne udstiller udlændinge, indvandrere, efterkommere, flygtninge, asylsøgere og muslimer som et Dem, der står i modsætning til Os - og som udgør en fare for Os og Det Danmark Du Kender, når partierne konkurrerer om stramninger på udlændingeområdet. Hør om Et Nyt Vi, som inkluderer alle! (sendt i FLR-DIALOG d. 1. september 2015)

Optagelse 12. juni 2015 med Anne Nielsen fra SOS mod Racisme og Anna Mee Allerslev radikal Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København (57:18)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150612SOSModRa-Valgkamp-uden-os-og-dem64.htm 
KL 18:58-19:04 FREDSCIRKLER
Freden starter i os selv, siger Dorte Lykke Lykke i dette interview på Folkemødets sidste dag d. 14. juni 2015.
Dorte har selv denne introduktion til sine fredscirkler afholdt på Fredshøjskolen på Folkemødet: Forestil dig at alle fredselskere også er fredsskabere! Vi har denne ene Jord og mærker at krig og ufred gror. Hvordan forholder vi os når vi mærker vrede? Hvordan kan vi som individer skabe fred? Inspireret af oprindelige folks fredspraksis inviterer vi dig i cirklen hvor alle stemmer bliver hørt! (sendt i FLR-DIALOG d. 1. september 2015)
Interviews d. 14. juni 2015 med Dorte Lykke Holm, omstillingsagent. (5:43)
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150614DorteLykke-Fredscirkler64.htm

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 26. AUGUST  2015:

KL 18:00-18:14 FORENINGERNES DAG D. 12. SEPT. I GÅGADEN I Frh.

Dialog om Foreningernes dag i Frederikshavn d. 12. september 2015 . Vi hører først Alif Kracht fra FUF og dernæst Dan Kobberup fra handelsstandsforeningen Frederik fortælle om baggrund for og indhold i Foreningernes Dag i gågaden kl 10-14  lørdag d. 12. september 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150820AlifKrachtForeningsdag12.sept64.htm

KL 18:15-18:50 IDEAFTENEN ”HEL VERDEN I FREDERIKSHAVN” 

Reportage fra ideaftenen ”Hele verden i Frederikshavn” d. 19. august 2015 med nedsættelse af arbejdsgrupper for at skabe en multikulturdag d. 31. oktober. Først hører vi oplæg af Azam Stavad Melissa Pedersen og Stenar Glamann. Og dernæst efter mødet så fortæller initiativtagerne Azam Stavad og Melissa Pedersen om hvordan mødet så gik og om nogle af de ideer som kom frem og som der blev dannet grupper omkring. Vi kommer ind efter at Azam Stavad har budt de mange fremmødte velkommen

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150819oplaegtideaften64.htm

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 18. AUGUST  2015 for DIALOG  på Frederikshavn  Lokalradio:

KL 18:00-18:15 EFTERUDDANNELSE I INTEGRATION

Dialog interviewer  ildsjælen Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge hos Dansk Flygtningehjælp, som fortæller om efteruddannelsestilbud til kommunernes socialrådgivere om integration af flygtninge samt om hvad der gøres og kan gøres for de 30-45% af nye flygtninge som er blevet traumatiserede. Interviewet er optaget d. 11. juni 2015 under Folkemødet på Bornholm.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150611Mette-Blauenfeldt-DFH64.htm

18:15-18:17 TIL KAMP MOD BRUG AF SKATTELY

Et lyninterview med Mellemfolkeligt Samvirkes skattelyekspert om de hundreder og tusinder milliarder almindelige mennesker på globalt plan mister i velfærd på grund af politikernes seen igennem fingrene med rige magtfulde mulinationale firmaers kyniske skatteomgåelse

Interviews d. 11. juni 2015 med ) Niels Brygger-Jakobsen

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150611NielsMS-Skattely64.htm

KL 18:17-18:43 TIL ÅBNING AF FREDSHØJSKOLEN

Dialog med til åbningen af Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm . Det foregik  d. 11. juni 2015 med Henrik Ginderskovs fredssang ”Det er forbi…” og især med formanden for Fredsministrium.dk,  Hasse Schneidermanns åbningstale om Fredsministerium og fredspolitik . Her sagde Hasse bl.a om Fredshøjskolen.: ” Vi prøver at skræve fra ambition til virkelighed for at sætte en ny dagsorden for fredsførelse, der kan forhindre den næste krig. Fredsministerium.dk er paraplyorganisation for danske fredsorganisationer og aktivister, der arbejder for oprettelsen af et egentligt fredsministerium i Danmark, sagde bl.a. Hasse Schneidermann som formand for den arrangerende organisation,Fredsministerium.dk

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150611Hasse-om-Fredsmin-hoejsk64.htm

KL 18:43-19:36 OM BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL OG ASYLSØGERSKÆBNER

Hør medstifter Else Lidegaard fortælle historien om Bedsteforældre for Asyl. Og hør i separate lydfile 2 uhørt seje asylsøgende kvinders gribende beretninger om dels deres mangeårige og hidtil resultatløse  kamp mod at blive deporteret tilbage til de grufuldheder de måtte flygte fra  og med stor taknemmelighed overfor Trampolinhuset (Shikira).  – Og dels med et imponerende antal kreative forslag til hvordan flygtninge i ventetiden  kunne gøre gavn i Danmark men ikke kan få lov (Yechiela/Nice). Dialog-optagelsen er fra Fredsteltet på Folkemødet d 12. juni 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150612BfAElse-Lidegaard,asylsoegere64.htm

KL 19:36-20:33 ”HVIS ARBEJDE ER SUNDT SÅ GIV DET TIL DE SYGE”

Hør her oplæg af læge Ellen Ryg Olsen og forsker Inge Henningsen om hvordan syge bliver behandlet i det system der skulle hjælpe dem. Oplæggene blev fulgt op med mange af deltagernes egne skrækkelige erfaringer med systemerne. Det er en optagelse i Bien, Netværk for Basisindkomst’s telt på Folkemødet d 11. juni 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150611Sygdom-Arbejdsmarked-UBI64.htm

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 11. AUGUST  2015 for DIALOG :

KL 18:00-18:15 HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN

Hør her integrationsrådsmedlem Azam Stavad fortælle om invitationen til en ideaften d. 19 august, som opstart til at lave en mangfoldighedsevent ”Hele verden i Frederikshavn” som skal løbe endeligt af stabelen d. 31. oktober 2015. Altså inviteres interesserede foreninger og enkeltpersoner til en ideaften d. 19 august kl 19-21,30 i Bangsbo Frejas klubhus, Vrangbækvej 115, Frederikshavn

Interviewet  d. 10. august 2015 med integrationsrådsmedlem Azam Stavad, Frederikshavn.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150810AzamStavadMangfold.event64.htm

Eller direkte til lydfilen med Azam:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150810AzamStavadMangfold.event64.mp3

KL 18:15-18:31 ”MEN VI STÅR STADIG”

Dialog-interview med Danner-direktør Susanne Philipson om eventen ”Men vi står stadig” , der drejer sig om arbejdet for at at give voldsramte kvinder en ordentlig udslusning efter ophold på kvindekricecentre. En udslusning som kricecentrene gerne vil have støtte til at overtage ansvaret for fra kommunerne.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150611SusannePhilipson,Danner-StaarStadig64.htm

KL 18:26-18:31. Desuden interview med en ung danner-frivillig Ann Katrine Sejer. De spontane interviews  foregik på Bornholm  Folkemødets første dag torsdag d. 11. juni 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150611AnnKatrineSejer-AlsenFriv.Danner64.mp3v

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 28. JULI  2015 for DIALOG:

KL 18:00-18:40 VENLIGBOERNE FREDERIKSHAVN

Dialog om Venligboerne Frederikshavns opstartmøde D. 25. JULI 2015

Samtale med Patricia Thomsen fra Venligboerne Frederikshavn d. 27. juli 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150727PatriciaTh.Venligboerne-Frh64.htm

Direkte fra smartphonen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150727PatriciaTh.Venligboerne-Frh64.mp3

KL 18:40-18:58 TOTAL PROTEST CAMP 1. ÅRS-MARKERING

Vi skal høre om Total Protest Campens markering af at det på torsdag d. 30. juli 2015 er et år siden at lejren blev etableret-års markering. Interview med talsmanden Aage Olsen d. 27. juli 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150727AageOlsen-TotalprotestCamp-1aar64.htm

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150727AageOlsen-TotalprotestCamp-1aar64.mp3

KL 18:58 SKAL DANMARK HAVE KAMPFLY?

Skal Danmark købe nye kampfly? Dialog bringer her optagelse Lørdag 13. juni 2015 fra fredsteltet på Folkemødet af debatmøde med oplæg af Carsten Andersen fra kampagnen ”Nej tak til køb af nye kampfly” og Andreas Krogh

redaktør på info-hjemmesiden Nytkampfly.dk

Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150613-6CarstA,AndreasKrogh-Kampfly64.htm

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 21. JULI  2015 for DIALOG:

KL 18:00-19:20 MORDBRAND PÅ SCANDINAVIAN STAR?

Foredrag om de mystiske omstændigheder  omkring branden på Scandinavian Star og dens opklaring. Foredragsholder er Mike Axdal fra Scandinavian Stars Danske støtteforening.

 Mike Axdal er overlevende efter branden, hvor han mistede sin far og sin bror.

Foredraget blev holdt d. 7. april 2015  på Frederikshavn Bibliotek.

Det var  en del af et mindearrangement i anledning af 25 året for branden på Scandinavian Star hvorved 158 mennesker omkom.

Mindearrangementet samlede overlevende, de efterladte og pårørende samt hjælpepersonel og det officielle Frederikshavn for at mindes og ære de, der mistede livet ved den tragiske brand på Scandinavian Star natten mellem den 6. og 7. april 1990, da færgen var på vej fra Oslo til Frederikshavn.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150407MikeAxdal-ScandinavianStar1-64.htm

KL 19:20-20:21:17 OVERHOLDER VI BØRNEKONVENTIONEN?

Flygtningebørns retsstilling ”Overtræder Danmark stadig Børnekonventionen?” Det er emnet for Dialogs optagelse her fra Bedsteforældre for Asyls møde d. 14. juni 2015 i Institut for Menneskerettighedernes telt på Folkemødet på Bornholm. Vi hører børnepsykiater Bente Rich gennemgå børnekonventionens relevante artikler og hendes påpegning af at Danmarks nuværende praksis stadig overtræder konventionen delvist som følge af at myndighederne ved lovændringer bevidst undladere at vurdere om disse er konventionsmedholdelige. Haarder  siger bl.a nej til at det er lovligt at lade embedsmænd uden lægelig uddannelse stille lægefaglige diagnoser og endda stille falske diagnoser som  ikke er opført på nogen gældende diagnoseliste?  Børnepsykiater Inge Lynge fremlægger cases som publikum bedes afgøre hvorvidt sagerne bør føre til ophold.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150407MikeAxdal-ScandinavianStar1-64.htm

KL 21:17 VENLIGBOERNE I FREDERIKSHAVN MØDES LØRDAG KL 14

På lørdag d. 25. juli kl. 14 mødes Venligboerne Frederikshavn på Biblioteket for at diskutere hvilke initiativer, der skal sættes i søen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150721Venligboerne-moede-loerdag64.htm

Direkte fra smartphones:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150721Venligboerne-moede-loerdag64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 14. JULI  2015 for DIALOG:

KL 18:00-19:16 MANGFOLDIGHEDSEVENTEN I HJØRRING

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse fra Mangfoldigheds-eventen på springvandspladsen i Hjørring mandag d. 6. juli 2015 kl 18.
Vi hører først Velkomst ved Peder Hvelplund og dernæst synges Halfdan Rasmussens ”Noget om helte”,
- så taler byrådsmedlem Helmuth Zickert fra Socialdemokraterne.
Herefter hører vi Atala Rashed spille kurdisk folkemusik på sass i 2 omgange
Skuespiller Jørgen Bing læser op af Benny Andersen,
- Mohammad El-Sayed taler
Dernæst taler Merete Bonde Pilgaard fra Venligboerne og
skuespiller Ulla Henningsen synger og endelig afsluttes mangfoldighedseventen med at alle synger : What a wonderful World til Bjarke Langkjærs akkompagnement. Arr. Hjørring for Mangfoldighed.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150706MangfoldighedseventHjoer64.htm

Direkt:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150706MangfoldighedseventHjoer64.mp3

Her på nettet er indslagene opdelt så man har mulighed for at udvælge sine favoritindslag?

Her ligger også billeder samt en video med kædedansen til kurdisk folkemusik.

KL 19:16-19:23 OM ANDALUCIA, NY SPANSK RESTAURANT

Til oplysning for frederikshavnere og turister.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150707AndalusiaSpanskRestAnka-Alette64.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150707AndalusiaSpanskRestAnka-Alette64.mp3

Med Fotos

KL 19:23-20:11 AT UNDERVISE PÅ BESATTE VESTBRED

Hør frivillig Lis Gilager fortælle om at undervise kvinder og børn på den besatte vestbred og om palæstinensernes vilkår i øvrigt, som oplevet af den pensionerede lærer. Det er en optagelse fra d. 12. juni 2015 på Fredshøjskolen i fredsteltet på Folkemødet på Bornholm

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150612-9LisGilager-Palaestin64.htm

Direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150612-9LisGilager-Palaestin64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 7. JULI  2015 for DIALOG:

KL 18:00-18:45 OM INTEGRATIONSYDELSENS FORGÆNGER, STARTHJÆLPEN.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio har valgt at genudsende en undersøgelse af den forrige nedskæring i kontanthjælp til flygtninge, starthjælpen, som omtrentligt svarer til de aktuelle nedskæringer fra 1. september 2015, som nu er annonceret af et folketingsflertal bestående af Venstre Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance:

Til livligt møde med fremlæggelse af starthjælpundersøgelsen og efterfølgende vægtige udsagn fra flygtninge på starthjælp i Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner.( Sendt første gang i FLR-Dialog d. 21. november 2006)

Optagelse d. 18. november 2006 af Frederikshavn Multietniske Forenings møde om starthjælp med oplæg af lektor Adam Johansen, Den sociale Højskole og den efterfølgende debat med bidrag fra mange af de 25 deltagere, som udelukkende bestod af flygtninge og 3 danskfødte medborgere i Ny Frederikshavn. (44:42)

http://arnehansen.net/dialog/flygtninge/061118adamjstarthjaelp164kbps.htm

og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/061118adamjstarthjaelp164kbps.mp3

KL 18:45-20:00 DEBATTEN OM STARTHJÆLPEN

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/061118starthjaelpdisk264kbps.mp3

KL 20:00-20:51 HVORFOR ”NEJ TAK TIL KØB AF NYE KAMPFLY”

I Dialogs reportager fra Fredshøjskolen på Folkemødet vil man nu kunne høre Carsten Andersen, talsmand for kampagnen ”Nej tak til kampfly” begrunde sit nej  til købet samt høre den efterfølgende debat herom. Tilhørerne fik bl.a at vide at Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik.

Optagelsen er fra torsdag d. 11. juni 2015 i Fredsteltet organiseret af Fredsministerium.dk

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150611-CarstenAndersen-Kampfly64.htm

og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150611-CarstenAndersen-Kampfly64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 30. JUNI  2015 for DIALOG :

KL 18:00-19:26 IKKEMILITÆR SIKKERHEDSPOLITIK I FORHOLD TIL RUSLAND.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse fra Fredshøjskolen på Folkemødet på Bornholm 2015  Lørdag d. 13. juni 11.30 - 13.00 med emnet:

Ikkemilitær sikkerhedspolitik i forhold til Rusland

Og med Ole Wæver og Jørn Boye Nielsen som oplægsholdere på debatmødet.

Efter udviklingen i Ukraine optræder Rusland kun i danske debatter som et mål for sanktioner og militær oprustning. Men Danmark bidrager ikke til at løse konflikten ved at følge NATO's og EU's konfrontationspolitik. Hør forslag til en ikkemilitær dansk sikkerhedspolitik især i relation til Rusland.

Ole Wæver er professor i international politik og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter

CRIC.ku.dk

Jørn Boye Nielsen er formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning. RIKO.nu.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150613OleWaever,JoernBoyeN-ikkeMil-sikpol1-64.htm

Her På nettet kan man evt. vælge at høre hver af oplægsholderne separat og det samme gælder for hver af de 3 debatrunder samt indledningen ved Hasse Schneidermann, formand for den arrangrende fredsorganisation, Fredsministerium.dk.

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 17. JUNI  2015 for DIALOG  – VALG-EKSTRA:

KL 18:00-19:07 INTERVIEWS PÅ VALGCAFE PÅ FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her på valgkampens faldereb interviews med alle de tilstedeværende lokale folktingskandidater tilstede på Frederikshavn Biblioteks Valgcafe tirsdag d. 16. juni 2015, som stedfortræder for de udeblevne frederikshavnske vælgere. De interviewede kandidater var nævnt i interviewrækkefølge Poul-Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Brag fra Venstre, Kasper Bagnkop fra de Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Paul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti/SF. Alle opstillingsberettigede partier havde været inviteret.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150616ValgcafeiFrederikshavn64.htm

Og direkte til lydfilen  (smartphones)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150616ValgcafeiFrederikshavn64.mp3

 

Efter udsendelsen her på Frerikshavn Lokalradio onsdag d 17. juni fra kl 18 så kører Dialog udsendelsen i loop resten af aften frem til næste dags morgen sammen med følgende tidligere valgudsendelser  med lokale kandidater eller kandidater opstillet i Nordjyllland:

KL 19:07- 19:34 TORSTENGEJL fra ALTERNATIVET

 optaget d 7. januar 2015.

http://arnehansen.net/dialog/lokalt/150107JytteAbildstroem64.htm . og så her 4. bjælke:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150107TorstenGejlAlternativet64.mp3

KL 19:34-19:56 MORTEN MARINUS fra DANSK FOLKEPARTI

optaget d. 26. maj 2015 om ikkekommercielle lokalradioer i udkantområder

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150526MortenMarinus-om-ikkekommercielle-Lokalradioer64.htm

19:56-20:53 MOGENS BRAG fra VENSTRE og PAUL RODE ANDERSEN fra SF

Optaget  d. 31. maj 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150531PaulR.A.,SF-MogensBrag-V64.htm

kl 20:53-21:25 POUL-ERIK ANDERSEN fra ENHEDSLISTEN

optaget  d. 4. juni 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150604Poul-Erik-AndersenELFrh64.htm

KL 21:25-22:32  SÅ FORFRA MED  VALGCAFEEN  OSV….

HUSK det også ER  muligt at streame Dialogs radioudsendelser fra www.vendsysselfm.dk.

Det er altså allesammen kandidater som lytterne på torsdag d. 18. juni 2015 har mulighed for at gå hen på valgstedet og sætte deres kryds personligt ved. Hermed ønsker Dialogredaktionen ved Arne Hansen  alle lytterne et godt valg uanset hvad man så stemmer inde i valgboksen.

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 16. JUNI  2015 for DIALOG  :

KL 18:00-18:47 FREDELIG KONFLIKTLØSNING

Konflikter er uundgåelige og vold altid en mulighed, så evnen til fredelig konfliktløsning er en nødvendig kompetence. Med udgangspunkt i de mange igangværende voldelige konflikter og krige i verden fokuserer vi hvordan man kan afslutte voldelige konflikter og krige uden at  lægge kim til nye.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150612AnetteStubkjaer+JoernBoyeN-ikkrmil.konfliktlloesning64.htm

Direkte fra smartphones

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150612AnetteStubkjaer+JoernBoyeN-ikkrmil.konfliktlloesning64.mp3

Jørn Boye Nielsen er formand for RIKO, og aktuel med bog om international konfliktløsning. - og RIKO er navnet på en udenrigspolitisk tænketank Rådet for international konfliktløsning
og Anette Stubkjær er forkvinde for den unge forening
Consilium på Københavns Universitet, der har fokus på freds- og konfliktstudier.

Jf valgkampen diskuter så bagefter gerne, hvorvidt de forestående indkøb af kampfly set i relation til fredelig konfliktløsning kan anskues som et konstruktivt sikkerhedspolitisk træk?

Indslaget her ser Dialog som et sidste sagligt og demokratisk forsøg på at få sat en debat om en alternativ nuanceret sikkerhedspolitik på dagsordenen i valgkampen. Noget som det hidtil er lykkedes krigskonsortiets politiske partier med mediernes uvurderlige hjælp at holde udenfor – dels gennem skabelse af de nødvendige angstfremkaldende fjendebilleder blandt befolkningen og dels igennem gravens tavshed om selve krigsflykindkøbets betimelighed.

Det at Kampagnen
"Nej tak til nye Kampfly!” i sit forsøg på at få ørenlyd i sit slogan har måttet ty til krigsflytilhængernes forskønnende nysprog om disse jagerflys morderiske angrebsevne , som om vi ikke alle kæmper hver dag med alle mulige fredelige kommunikative og fordelingsmæssige midler for at skabe en fredeligere verden at trives i – ja det fortæller vel om noget om hvor indskrænket militaristisk vi danskeres tankegange og sprogbrug efterhånden må være blevet?

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 9. JUNI  2015 for DIALOG  på Frederikshavn  Lokalradio:

KL 18:00-18:12 SÆBYS FEJRING AF 100-ÅRET FOR KVINDERS STEMMERET

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en snak om kvindetræet i Sæby her i 100-året for kvindernes valgret. Det er Nina Olsen, formanden for Saltlandet, Sæbys historiske forening, som den 8. juni 2015 fortæller bl.a. om saltudvinding på kattegatskysten

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150608NinaOlsenKvindetraet64.htm

KL 18:12-18:40 ENHEDSLISTENS KANDIDAT POUL-ERIK ANDERSEN,

Dialog på Frederikshavn Lokalradio er blevet inviteret til Enhedslistens åbning af sin valgcafe d 4. juni 2015, hvorfra Dialog bringer interview med den lokale folketingskandidat i Frederikshavnkredsen Poul-Erik Andersen, Aalbæk som taler politik frisk fra leveren om alt lige fra støtte til udkanten til at spare milliarderne til indkøb af kampfly

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150604Poul-Erik-AndersenELFrh64.htm

KL 18:40-19:47 ALTERNATIVETS UDENRIGSPOLITIK?

Dialog bringer her en genudsendelse af et indslag fra d. 17. januar 2015 med det nye nu opstillingsberettigede parti Alternativets asyl og udenrigspolitiske ordfører Ulla Sandbæk, som også er spidskandidat i København omegns Storkreds.

Det skyldes at det nu efter at partiet Alternativet ser ud til at komme ind i Folketinget er blevet et vælgerdemokratisk problem, at partiet endnu ikke internt er blevet enige om en sikkerheds- og udenrigspolitik. Men med den ellers udmærkede begrundelse, at partidemokratiet må have lov at tage sin tid, ja så svigter Alternativet så i stedet de potentielle vælgere, som står og mangler oplysninger om et virkeligt væsentligt politikområde og derfor må forholde sig tøvende til partiet.

I denne situation føler Dialog på Frederikshavn Lokalradio det som sin demokratiske opgave, at informere vælgerbefolkningen i videst muligt omfang.

Og da Dialog er så heldig at have et interview med netop udenrigsordføreren Ulla Sandbæk tilbage fra d. 17. januar 2015 liggende på sin hjemmeside www.arnehansen.net/dialog , og i mangel af en mere autoritativ aktuel udtalelse som hele partiet Alternativet lægger navn til, og da heller ingen kandidater har meldt sig, så bringer vi her igen dette 5 måneder gamle interview som Ulla Sandbæk da gav i bedste Alternativet-ånd.

Alternativets udenrigsordfører udtaler sig ikke i interviewet direkte om sin holdning til det snarlige milliardindkøb af kampfly, som for mange udenrigspolitisk interesserede er afgørende for hvor de vil sætte deres stemme. Men Ulla Sandbæk udtrykker sin mening klart om den brug som regering og folketing da for nyligt og aktuelt havde brugt de nuværende udslidte kampfly til. Derfor kan potentielle Alternativet-vælgere måske ved at lytte til Ulla Sandbæks interview blive lidt klogere på hvad det flertal i Alternativet mener, som i sin tid må have betroet udenrigsordføreren sin tillidspost. Og så til interviewet med Ulla Sandbæk tilbage i januar 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150117UllaSandbaekAlternativet1.64.htm

her er interviewet med Ulla Sandbæk opdelt i 2 separate filer hvor især den sidste handler om udenrigspolitik.

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 2. JUNI  2015 for DIALOG:

KL 18:00- 19:08 SKIFERGASDEMO OG BYRÅDSBESLUTMNING

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150527Skifergasdemo1Greenp,DN64.htm

KL 19:08-20:05 MOGENS BRAG V OG PAUL RODE ANDERSEN, SF           

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150531PaulR.A.,SF-MogensBrag-V64.htm

KL 20:05-20:27 MORTEN MARINUS OM LOKALE GRÆSRODSRADIOER

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150526MortenMarinus-om-ikkekommercielle-Lokalradioer64.htm

KL 20:27-21:31 FREDSFORSKER JAN ØBERG OM DANSK SIKKERHEDSPOLITIK

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150531Janoeberg-fredspol-i-valgkampen64.htm

KL21:31-22:05 AVERY OM 8 FEJLUDVIKLINGER I VERDEN

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150531-110514JohnScalesAverys8globaleFejludviklinger64.htm

KL 22:05 OM FREDSHØJSKOLEN PÅ FOLKEMØDET

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150601HasseS.Program-fredshoejskole64.htm

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 26. MAJ  2015 for DIALOG:

KL 18:00- 18:24 OM AT LEVE MED SKITZOFRENI.

Dialog bringer her en beretning om at finde ud af at leve med at have diagnosen skitzofreni. Det er den nu 25-årige Dennis Jensen, der fortæller om sit udviklingsforløb siden han begyndt at høre stemmer  for 10 år siden i 8. klasse.

Optagelsen er fra Dennis optræden som gæstelærer på Frederikshavn  gymnasium og HF d. 16. april 2015 inde hos den gruppe af eleverne på de 4 psykologihold, der havde valgt sig ind på at høre om skitzofreni.

Dennis optræder som ambassadør for ”en af os”-kampagnen for oplysning om psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme - og her formidlet af  pårørendeforeningen Bedre psykiatri ved Ellen Pagter og så Sind. Det skete gennem kontakt til Sonja Skovby en af de tilstedeværende psykologilærere.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150416DennisJSkitzofreni64.htm

OG DIREKTE TIL LYDEN:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150416DennisJSkitzofreni64.mp3

KL 18:24-18:50  OM AT VÆRE FORÆLDER TIL UNG MED SKITZOFRENI

Bagefter er alle de 4 psykologihold samlet i gymnasiets festsal hvor vi hører spørgsmål til de ”En af os”-ambasssadører der havde haft hhv. angst, depression, selvmordtanker og  så anoreksi. Og Ellen Pagter ny formand for Bedre Psykiatri Vendsyssel fortæller om hvilke dilemmaer man kommer ud i som forælder til en ung med skitzofreni.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150416Afslutn+Pagter64.mp3

KL 18:50-18:59 UDFORDRINGER FOR PSYKIATRIEN I NORDJYLLAND

Endelig bringer Dialog  på Frederikshavn Lokalradio et efterfølgende interview med Ellen Pagter, hvor hun bl.a kommer ind på det psykiatriske systems udfordringer her i Nordjylland med mangel på psykiatere og på årsager hertil, samt om den nye psykiatrilovs forbedringer, som træder i kraft 1. juni 2015

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150416Interview-EllenPagter64.mp3

Her finder man også links til den omtalte En af os-kampagne, Bedre psykiatri, Sind med kontaktmuligheder og flere informationer samt til Frederikshavn Gymnasium og HF

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 19. MAJ  2015 for DIALOG:

KL 18:00-18:22 HØR S-MEDIEORDFØRER OM GRÆSRODSRADIOERS TRUEDE FREMTID MED NY BEKENDTGØRELSESUDKAST?

Interview med folketingsmedlem Troels Ravn, medieordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne optaget d. 18. maj 2015.

Dialog på Frederikshavn Lokalradio beder lyttere bære over med at vi for en gangs skyld bringer et længere indslag der handler om os selv og det sendersamvirke Vendsyssel  FM, som Frederikshavn Lokalradio, sammen med Frederikshavn Country Musikradio og Sæby Lokalradio, også er en del af.

Men udsendelsen her (jf link nedenfor) kan også anskues som et eksempel på den overlevelseskamp, som alle små lokalradioer i Danmarks udkantsområder i øjeblik er bragt ud i som en følge af det udkast til bekendtgørelse for ikkekommercielle lokalradioer, som er til høring i øjeblikket med fredag d. 22. maj 2015 kl. 12 som deadline. En høring som lytterne, som berørte, sikkert også er velkomne til at deltage i. Mailadressen der skal sende høringssvar på er anført på netsiden jf

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150518TroelsRavn-S-medieordfoerer64.htm

OG især for ungdommelige sind med smartphone:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150518TroelsRavn-S-medieordfoerer64.mp3

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 12 MAJ  2015 for DIALOG  :

KL 18:00-18:18 ASYLCENTRET I FREDERIKSHAVN

Interview med Ann Stouby, leder for asylcentret i Frederikshavn, d. 16. april 2015 for at fremme kendskabet til vores over 300 naboer på Knivholtvej 22 i Frederikshavn.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150416AnnStouby,Asylcenter,Frh64.htm

KL 18:18-18-28 GALSCHIØT PÅ FREDERIKSHAVN KUNSTMUSEUM.

Dialog bringer her reportage fra åbningen af Jens Galschiøts udstilling skriget – Skammen og Kvinderne på Frederikshavn Kunstmuseum d. 25. april 2015. Vi hører først velkommen ved Klaus Rødel mangeårig formand for Frederikshavn kunstmuseums venner. Dernæst fortæller Jens Galsciøt om udstillingens tilblivelse og sin udvikling som kunstner samt uddyber senere i interview til Dialog på Frederikshavn Lokalradio.

http://www.arnehansen.net/dialog/FLYGTNINGE/150425Galschioet-udstil-i-Frh-Kunstmus-aabner64.htm

Og til lydfilen direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150425Galschioet-udstil-i-Frh-Kunstmus-aabner64.mp3

KL 18:28-18:41INTERVIEW MED JENS GALSCHIØT

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150425Galschioet-interview64.mp3

KL 18:41-18:43 LUKNINGSTRUEDE UDKANTSRADIOER

Dialog fortalte i sidste uges udsendelse d. 5. maj, at en uændret vedtagelse af kulturministeriets udkast til ny bekendtgørelse for ikke-kommercielle lokalradioer vil betyde lukning af Frederikshavn Lokalradio og linkede desuden til Frederikshavn Lokalradios begrundelser herfor fremført overfor kulturministeren .

Siden da har Kulturministeriets ansvarlige kontorchef afslaaet at give interview til Dialog om bekendtgørelsens konsekvenser. Frederikshavn Lokalradio skrev derfor d. 8. maj til medieordførerne for alle partierne i Folketinget og forklarede hvorfor deres forventelige vedtagelse al den foreliggende bekendtgørelsesudkast  vil betyde den visse død for vi små græsrodsradioer i Danmarks udkantområder.

Foreløbig er vi glade over en enkelt medieordførers positive reaktion og tilsagn om at ville arbejde for, at Folketingets medieudvalg genovervejer sin tidligere tilslutning til at overføre regler for lokal-TV til ikke-kommercielle lokalradioer, som desværre var sket uden at udvalget havde en reel viden om  de alvorlige konsekvenser for udkantsområderne.

Vi håber nu at de øvrige medieordførere nu også vil melde ud på den mail, som for øvrigt er sendt til hele Folketingets kulturudvalg og som vi så nu d. 12. maj vælger at lægge link til her fra

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150512lukningstruede-udkantsradioer64.htm

Lydfil direkte:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150512lukningstruede-udkantsradioer64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 5. MAJ  2015 for DIALOG :

KL 18:00-18:14 INDSAMLING TIL SOS BØRNEBYERNE

Vi skal gi en mor til moderløse børn på mors dag d. 10. maj foreslår Linda Steengaard fra SOS Børnebyernes gruppe i Frederikshavn , som Dialog d. 3. maj  bad Linda fortælle om til vore lyttere i æteren eller på nettet .

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150503Linda-Steengard-SOS-Boernebyerne64.htm

Og selve lydfilen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150503Linda-Steengard-SOS-Boernebyerne64.mp3

KL 18:14-18:31 SKIFERGASSPØRGSMÅL TIL BYRÅDSMØDET

Som følge af den manglende transmission af byrådet møde i onsdags så viderebringer Dialog her tilsendte private lydoptagelser  af de spørgsmål vedr. skifergasboringsproblemtikken som blev stillet i Frederikshavn byrådsmødes  spørgetid onsdag d. 29. april 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150429SkifergassptilByraad64.htm

Og selve lydfilen

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150429SkifergassptilByraad64.mp3

KL 18:31-18:35 VENDSYSSEL FM ER LUKNINGSTRUET?

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bliver her nødt til at viderebringe en trist nyhed ovre fra Christiansborg. Det er at Frederikshavn Lokalradio og øvrige ikkekommercielle græsrodsradioer i Sendersamvirket Vandsyssel må lukke til nytår. Det vil blive konsekvensen af  en vedtagelse af et nyt udkast til en bekendtgørelse  som stiller helt urealiserbare krav til os små græsrodsradioer i udkantområder allerede fra nytår 2016. Udkastet vidner om embedsmænds og politikeres eklatante uvidenhed eller ligegyldighed overfor de små lokalradioers vilkår og betydning for netop udkantområderne

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150505Om-lukningstrussel-modFLR64.htm

LYDFILEN:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150505Om-lukningstrussel-modFLR64.mp3

KL 18:35-19:21AMMY HUGGER VOKSEDE OP UNDER BESÆTTELSEN

Interview d. 9. maj 2008 med Ammy Hugger, født i 1931i Frederikshavn, som fortæller livligt om at være barn og ung under besættelsen.

http://arnehansen.net/dialog/fred/080509huggerkrigen64k.htm  

og lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/080509huggerkrigen64k.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 28. APRIL  2015 for DIALOG:

KL 18:00-18:23 FRIVILLIGHEDSPOLITIK

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer først et oplæg af Susanne Thaarup. Heraf vil det fremgå at Emnegrupperne som deltagerne kunne vælge sig ind på var henholdsvis med nøgleordene fællesskab, relationer, samskabelse (vist et nyt ord), synlighed og klare rammer.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150413FRIV.ARB-KOM-oplaeg64.htm

eller lydfil direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150413FRIV.ARB-KOM-oplaeg64.mp3

KL 18:23-18:34 GRUPPERS FREMLÆG

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her fremlæggene fra de emnegrupper der var dannet da Frederikshavn kommune d 13. april  holdt møde med de frivillige med udgangspunkt i kommunens nyformulerede frivillighedspolitik

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150413FRIV.ARB-K-Gr1..fremlaeg64.mp3

KL 18:34-18:50 FREMLÆG FRA NYE GRUPPER

fremlæggene fra de nye emnegrupper der i anden omgang blev dannet

Samt opsamling ved sundhedsudvalgsformand Anders Broholm.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150413FRIV.ARB-K-2.gr.fremlaeg64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 21. APRIL  2015 for DIALOG  :

KL 18:00-18:14 KUNSTEN TO GO HOS FAM WARNAKULA: VELKOMST

Dialog på Frederikshavn Lokalradio rapporterer her fra da den frederikshavnske familie Warnakula åbnede deres hjem på Otto Sverdrupsvej for Kunsten to go lørdag d. 14. marts 2015.

Reportagen falder i 2 afdelinger, først en kort velkomst efter alle kunstens og singalesiske regler ved Felix Warnakula og datteren Sakaya, borgmester Birgit Hansen, og naboen og gode bekendte Paul Rode Andersen samt Kunstens leder Gitte Ørskov.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150314Kunst-to-go-velkomst-hos-Warnakula64.htm

 

KL 18:14 KUNSTENS LEDER, GITTE ØRSKOV FORTÆLLER OM VÆRKERNE

Dernæst hører vi så museumsleder på Kunsten i Aalborg, Gitte Ørskovs vidende og spændende fortælling om selve kunstværkerne med deres fortolkningsmuligheder som beskuerne også blev betroet. Og i sammenhæng hermed fik vi ikke mindst en både kyndig og underholdende indføring i kunstnernes placering i deres historiske samtid og til tider med en hilsen til i dag.

For dog at få det fulde udbytte af Gitte Ørskovs fortolkning af kunstværkerne er det dog nødvendigt, hvis man da er så heldig at have muligheden, straks at gå på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog , søge efter Kunsten to go eller Gittte Ørskov og så her samtidigt klikke på kunstnernavnet som museumslederen refererer til for at få et billede af kunsten vist frem på skærmen.

Men her allerførst kort om hvorfor en aalborgenser tager turen helt til Frederikshavn for at se kunstudstilling fra Aalborg kunstmuseum, Kunsten.

Hør selv på din smartphone HER:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150314GitteOerskov-om-kunstvaerkerne64.mp3

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 14. APRIL  2015 for Dialog:

 

KL 18:00-18:50 ASYLCENTRET SØGER FRIVILLIGE

Dialog bringer her oplysninger om asylcentret på Knivholtvej 22 i Frederikshavn om dets alsidige tilbud til borgerne  i Frederikshavn kommune om at blive frivillige for beboerne i centret , hvortil man kan tilbyde nogle fine fysiske faciliteter  at være det i. Det er frivilligkoordinator Henrik Bo Rasmussen som fortæller herom d. 26. marts 2015 og gerne modtager opkald herom på sin mobil nr  51142033

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150326AsylcenterFrivillig.koordHenrik-Bo-Rasm64.htm

Eller direkte til lydfil fra f.eks. smartphone fra hvor man lige er:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150326AsylcenterFrivillig.koordHenrik-Bo-Rasm64.mp3

 

 

 

KL 18:50-18-54 CALLE SCHEWEN SUNGET AF FREDERIKSHAVNERE

Hør Evert Taubes Calle Schewens vals sunget igennem af en lille kærneflok af gode lokale amatører og i en amatøroptagelse i en frokostkælder d. 15. august 2014.  

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/140815gymnasiet-synger-CalleSchewen112S.htm

Eller direkte til lydfil fra f.eks. smartphone fra hvor man lige er:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/140815gymnasiet-synger-CalleSchewen112S.mp3

 

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net  

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 7. APRIL  2015 for DIALOG :

 

KL 18:00-18:13 BESØG I TOTAL PROTEST CAMP 2. APRIL.

Interview med skifergaslejr-beboer Aage Olsen, Voerså

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150402AageO-Totalprotestcamp-opd64.htm

direkte fra smartphones:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150402AageO-Totalprotestcamp-opd64.mp3

 

 

KL 18:13-18:31 PROTESTSANGE VED SKIFERGAS-BOREPLADS

Vi hører nu fællessangen ude ved Totals skifergasboreplads på Ovnstrupvej en sidevej mod nord på Skævevej mellem Dybvad og Brønden ca 4 km. Vest for Dybvad. Tidspunktet var d. 2. april 2015 kl 16,30 –desværre akkompagneret af en lovlig frisk vind.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150402SkiferprotestSang-ved-borehul112s.mp3

 

 

KL 18:31-18:46 OM BLOKADER AF LASTBILER MED BOREUDSTYR.

Her bringer Dialog en opfølgning d. 6. april 2015 af interviewet med Total Protestlejr-beboer Aage Olsen, nu efter at der har været et på protestaktioner med ikkevoldelige blokering af adgangsvejen til borestedet på Ovnstrupvej en sidevej mod nord på Skævevej ca 4 kom vest for Dybvad i Frederikshavn kommune i Vendsyssel.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150406AageOEftvejAktion64.mp3 
 
KL 18:46-18:27 TIL MINDE OM PACIFISTEN CLAUS RIFBJERG
 Som også havde lokal tilknytning til Vendsysssel, Så lyder her hans stemme dels ved oplæsning af hans digte "Støvlerne" og "flygtninge" ved afsløring af mindesten ved Gribskovlejren i 90-året for våbenhvilen efter 1. verdenskrig - og dels i Rifbjergs begrundelse for sin støtte til en annonce med opfordring fra Aldrig Mere Krig om at flage på halv d. 5. september 2009 i sorg over alle ofrene for Danmarks krige.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150407Pacifisten-Clausrifbjergs-stemme64.htm 
og lydfilen direkte:
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150407Pacifisten-Clausrifbjergs-stemme64.mp3 

 

 

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 31. MARTS  2015 for DIALOG:

 

KL 18:00-19:01 OM SKIFERGAS AF TARJEI HAALAND

 

Hør her manden bag Greenpeaces Skifergasrapport redegøre for sin dokumentation og diskutere hvilke konsekvenser vi bør drage heraf her i Danmark med hensyn til den forestående prøveboring mellem Dybvad og Brønden i Vendsyssel. (sendt i FLR-DIALOG d. 31. marts 2015) http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150323TarjeiHaalandSkifergasrapport64.htm

På nettet er den timelange udsendelse opdelt i 4 lydfiler som kan aflyttes efter eget valg:

Interview d. 23. marts 2015 med Tarjei Haaland, forfatter til Greenpeace-Danmarks skifergasrapport "Fornuft eller Fracking?". (18:37)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150323TarjeiHaalandSkifergasrapport64.mp3   

 

Skal Valg af skifergaspolitik ind i valgkampen? (16:34)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/1503223Skifergas-ind-i-valgkampen64.mp3

 

Vil frygt for Rusland være et argument for ja til skifergas? (7:24)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150323-forsyningsgardering-aht.Rusland64.mp3

 

Hvis økonomien bliver det springende punkt efter valget taler det så for et ja til skifergas? (18:37)

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150323SkifergashvisV-regering64.mp3

Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818, post@arnehansen.net 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 24. MARTS  2015 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:32 BESØG HØRBY BAZAR PÅ PALMESØNDAG

Hør om den 75 stande store Hørby Bazar på palmesøndag d. 29. kl 11-15 på Hørby Efterskole, Snedkergaardsvej 11. Overskuddet fra salg af stande og cafe vil blive delt imellem Hørby Bylegeplads og Hørby BørneMusikfestival

Det er en af de 3 kvinder bag basaren hørbynitten Hanne Jakobsen som fortæller

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150319HanneJak-HoerbyBazar64.htm

Eller med smartphonen direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150319HanneJak-HoerbyBazar64.mp3

 

 

 

KL 18:33-19:34 UKRAINE: BÆREDYGTIG LØSNING?
Hør om den alvorlige krise omkring Ukraine, hvor der er tegn på at FN-fredsobservatører kan få lov at komme ind. Den erfarne fredsforsker Jan Øberg fra TFF, Transnational Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning. Fremlægger her sin analyse af hvad der skal til for at opnå holdbare fredsløsninger og sine forslag hertil

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150317JanOberg-Ukraine-fred64.htm

Eller med smartphonen direkte til lyden:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150317JanOberg-Ukraine-fred64.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 17. MARTS  2015 for DIALOG:

KL 18:00-18:41 BEDRE PSYKIATRI I VENDSYSSEL

I Dialog fortæller Ellen Pagter, formand for pårørendeforeningen Bedre psykiatri i Vendsyssel  om foreningens mangefacetterede  virke i samarbejde med Sind og om deres møde onsdag d. 18. marts kl 16-20 i De frivilliges hus i Frederikshavn. Det skete  i interview optaget d. 16. marts 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150316EllenPagterBeddrepsykiatri64.htm

OG lydfilen direkte

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150316EllenPagterBeddrepsykiatri64.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 10. MARTS  2015 for DIALOG

 

KL 18:00-18:19 STARTERIET PÅ HANDELSSKOLEN.

I Dialog skal vi nu høre om Starteriet, som d. 13. marts besøger Handelsskolen i Frederikshavn. Det er den 22-årige iværksætter Casper Blom som d. 9. marts fortalte om sin mission.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150309CasperBlomIvaerksaetterietpaaHandelsskolen64.htm

direkte til smartphonen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150309CasperBlomIvaerksaetterietpaaHandelsskolen64.mp3

 

 

 

KL 18:19-18:40 NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY.

”Nej tak til nye kampfly” er navnet på en nystartet kampagne imod at det danske Folketing om kort tid sandsynligvis vil beslutte at købe kampfly. Dialog giver her talsmanden Carsten Andersen lejlighed til at forklare hvorfor danskerne bør bede deres folkevalgte politikere om at skifte sikkerhedspolitisk kurs. Interviewet er optaget d. 9 marts 2015.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150309CarstenAnd-KampagneModNyeKampfly64.htm

OG DIREKTE TIL LYDFIL:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150309CarstenAnd-KampagneModNyeKampfly64.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  3. MARTS  2015 for DIALOG

 

KL 18:00-18:11 FOLKEMØDE FOR INTEGRATION

Dialog bringer her Røde Kors-generalsekretær Anders Ladekarls foromtale af Røde Kors’ Folkemøde for alle de der gerne vil gøre en  integrationsindsats. Mødet afholdes på   onsdag d. 4. marts  i Aalborg  m.fl. Interviewet er optaget den 26. februar 2014.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150226A.Ladekarl-RK-folkemoede64.htm

ELLER DIREKTE TIL LYDFIL:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150226A.Ladekarl-RK-folkemoede64.mp3

 

 

 

KL 18:11-18:18  PINK ARMY

Hør om Pink Army's modelopstilling af den rigtige hær, der dræber overfor den legende hær eller det miltaristiske samfund contra det legende liv

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/140615PinkArmyRasmus64.htm

Direkte til lydfil:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/140615PinkArmyRasmus64.mp3

 

 

 

KL 18:19-18 KUNSTNERE FOR FRED
Forkvinden for "Kunstnere for Fred" taler taler her med klar fyndig røst mod krigens løgne

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/140613PernilleGrummeKunstnerefFred64.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  24. FEBRUAR  2015 for DIALOG

 

KL 18:00-19:50 FOLKEHØRING OM EVT.DISKRIMINATION

Dialog bringer her en reportage fra folkehøring om forskelsbehandling og diskrimination, som er en forberedelse til Danmarks eksamen hos FN i menneskerettigheder. Folkehøringen foregik d. 18. februar 2015 i Aalborg på initiativ af Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet i hvis navn der skal laves en sammenskrivning af hvad der kommer op på de 4 høringer med hvert sit tema.

Vi hørere 3 ekspertoplæg af hhv Signe Højsteen på handicapområdet, Tarek Ziad Hussein mht etniske minoriteter, samt endelig Inge Henningsen vedr. kønsmæssig ligestilling.Efter hvert ekspertoplæg er ordet frit til at fremlægge vidnesbyrd om oplevet forskelsbehandling og diskrimination . Til slut får eksperterne ordet til at opsummere deres indtryk fra folkehøringen.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150218Folkehoering-diskrim-Intro64.htm

 

 

Hertil kommer Dialogs 3 efterfølgende interviews med hhv.

 

KL 19:50-19:55 den arbejdssøgende akademiker Jane Onegi Maxsensio,

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150218int-jobs.JaneOnegiMaxensio64.mp3 

 

KL 19:55-20:00 Marie Louise Gammelgaard om ungekvinders oplevelse af kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet og i sammenhæng hermed i barselorlovslængde.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150218Folkehoering2MarieLouise64.mp3

 

KL 20:00-20:10 Samt endelig med mødeleder Christoffer Basse fra Institut for Menneskerettigheder om forløbet af dette første Folkemøde og det videre forløb i processen henimod Danmarks eksamen i menneskerettigheder hos FN.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150218Folkehoering-3Christoffer64.mp3

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  17. FEBRUAR  2015 for DIALOG

 

KL 18:00-18:28 UKRAINE-KONFLIKTEN?

Dialog bringer en ny vinkel på Ukrainekonflikten igennem et interview d. 7. februar 205 med den russiskfødte Zenia Grønberg - boet i over 20 år i Danmark, men med kontakter til bekendte i Rusland.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150207ZeniaGroenberg-Ukrainekonflikt64.htm

eller direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207ZeniaGroenberg-Ukrainekonflikt64.mp3

 

 

KL 18:29-19:08 GRÆKENLANDS SYRIZA OG EU

Dialog bringer her en optagelse af  foredrag af  den græsk gifte politiske økonom Anders Lundkvist om Grækenlands aktuelle situation med det venstreorienterede parti Syriza ved magten og ansvaret for at lave en ny aftale med EU som giver Grækenland mulighed for at se et lys forude.  Man hører også den efterfølgende debat, som især kom til at handle om euroens krise.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150210AndersLundkvist-GraekenlandOplaeg64.htm

 

 

KL 19:08-20:23 DEBAT OM EURO-KRISEN OG GRÆKENLAND

Hvor vi mui. Debatten her har tilføjet de sidste få minutter af  en optagelse fra d 26.11.2011 af  samfundsøkonomen Jesper Jespersen om en mulig løsning på Euroubalancen ved at vende tilbage til delvis nationale valutaer med en fast men justerbar kurs og med kapitalkontrol over grænserne.

 

 KL 20:23-20:58  TID TIL FRED-KONFERENCE: CLAUS KOLDS OPLÆG

Hør her en optagelse fra opstartsmødet for et nyopdukket fredsnetværk ”Tid til Fred” med  base i hovedstaden. Vi hører først Lizette Lassens indlede konferencen ”Sæt  fred på Dagsordenen” d. 7 februar 2015  i Folkets Hus på Nørrebro i København. Derefter holder den erfarne Claus Kold fra Dignity oplæg om krigenes historie og opfordrer til at tilbageerobre fredsbegrebet der de senere år er blevet  misvisende brugt som skalkeskjul for ensidigt brug af  militære redskaber. Velkomst: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150207Lizetteindl.TidTilFred64.htm 

Hør Claus Kold her direkte evt på smartphones:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207clausKold-krige+genetablerFredsbegrebet64.mp3

 

 

KL 20:58-21:38 6 OPSTART PÅ FREDSWORKSHOPS

Gerd Berlev sætter så 6 workshops i gang med at planlægge påskemarch 2. påskedag d. 6. april,

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207GerdBerlevs+nyegr.64.mp3

 

 

KL 21:38-22:57  WORKSHOPS FREMLÆGGER IDEER TIL PÅSKEMARRCH

workshoppene fremlægger deres ideer i plenum til kommentarer, forberedelsesgruppe nedsættes,  en udtalelse debatteres og Ron Ridenour  afslutter med peptalk

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207gruppe-fremlaeg64.mp3

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207Efterf.debat64.mp3

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207Forberedelsesgruppesat64.mp3

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207udtalelse-debat64.mp3

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150207Ron-Ridenourpeptalk64.mp3

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  10. FEBRUAR  2015 for DIALOG

 

KL 18:00-18:43 KULTURMINISTERENS NYE UNGEPULJE

Kulturminister Marianne Jelved fortæller her om sin  nye økonomiske håndsrækning til unge, som har en ide men mangler støtte og vejledning til at komme i gang. Det er en af kulturministeriets børne- og ungestrategi, ministeren også berører. Men vi kommer også ind på medieforligets mulige negative konsekvenser for små ikke-kommercielle lokalradioer. Interviewet optaget d. 5 februar 2014 skete på landevejen desværre med enkelte periodiske lydforringelser.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150205Jelved-Ungepulje+-graesrodsradio64.htm

-eller direkte fra smartphones:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150205Jelved-Ungepulje+-graesrodsradio64.mp3

 

KL 18:44 FOLKEHØRINGER OM MENNESKERETTIGHEDER.

Dialog oplyser her om Institut for menneskerettigheders folkehøringer her i februar om menneskerettighedssituationen i Danmark forud for at Danmark skal til eksamen i FN’s menneskeretskomite i 2016. Christoffer Badse fortæller og svarer på generelle spørgsmål om folkemøderne som sådan . Herefter får vi så at vide at Mødet i Aalborg, der allerede er på onsdag d 18. februar, har som tema ”Forskelsbehandling og diskrimination” og vi snakker om hvad det typisk kan dreje sig om. Dernæst hører vi at mødet  i Aarhus d. 19. februar har som tema ”Overvågning og sikkerhed” lige fra NSA til sikkerhed imod gadevold. Og i Odense fredag d 20 februar skal handle om beskyttelse af udsatte grupper af alle slags som f. eks børn og flygtninge.

Endelig er temaet for mødet i København d 24. februar Menneskerettigheder i forvaltningen og herefter om høringsprocessens videre forløb og mulige effekt.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150209IMRFolkehoering1-inkl+diskrim-NJ64.htm

Her finder man 6 lydfiler bl.a 1 video for hvert af de 4 temaer

Via linket her kan man også tilmelde sig folkehøringen i Aalborg, man kan dog godt dukke op selvom man ikke fik sig tilmeldt på forhånd.

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  3. FEBRUAR  2015 for DIALOG

 

KL 18:00-19:03 FOLKETINGSKANDIDAT ULLA SANDBÆK, ALTERNATIVET

interview med Ulla Sandbæk, folketingskandidat for det nye parti Alternativet og partiets ordfører på asyl- , EU- og udenrigsområdet.

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150117UllaSandbaekAlternativet1.64.htm

 

 

KL 19:04-19:32 FRED PÅ DAGSORDENEN – KONFERENCE.

HØR Lizette Lassen fortælle om ”Tid til Fred – Aktiv for fred”s møde d. 7.februar og fredsmarch 2. påskedag d. 6. april 2014 – desværre ovre i København

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/150130LizetteLassen-TidTilFred64.htm

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  27. JANUAR 2015

 

KL 18:00-18:21 JOURNALISTSTUDERENDE MENER.

Rundt om hvad en journaliststuderende på Roskilde Universitet mener

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/140730LiseShaumburgMjournalist64.htm

til lydfilen:

 

 

KL 18:21-18:34  SAGER DER SAMLER
Om at hjælpe andre igang som gerne vil gøre noget for deres by

Interview d. 30. julig 2014 på Livø med studiekredsleder og til dagligt konsulent i Socialministeriet, Lis Pousen, Aarhus, som også er engageret i foreningen "sager der samler". (12:29)

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/140730LisPoulsensagerdersamler64.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  20. JANUAR 2015 for DIALOG

 

KL 18:00-19:01 TALER MOD MASSEDEPORTATION AF AFGHANSKE FAMILIER

Dialog bringer nu optagelser fra demonstration lørdag den 17. januar i København imod massedeportation af afghanske flygtningefamilier især. Vi kommer til at høre følgende

Åbning ved Børnebørn for Asyl. Jørgen Gimbel fra Bedssteforældre for Asyl  om hvorfor demonstrerer vi.

Dernæst Johanna Hass fra Asylret om de europæiske værdier frihed , lighed og broderskab og tvangsudvisninger af børnefamilier til Afghanistan.

Lærke og Amanda fra Asylret beretter om tvangsudviste, adskilte og under jorden, gennem cases med afghanske børnefamilier.

Advokat Niels-Erik Hansen, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination spørger om man virkelig kan sende asylansøgere tilbage til Afghanistan.

Leif Bork Hansen fra Bedsteforældre for Asyl fortæller gribende om Mortesas flygtningeskæbne – en tragedie uden ende.

Spontant oplæser Kenni Hyldahl et brev til dronningen fra Roxa Sedici som  er flygtning under jorden i Danmark

Endelig fortæller forfatter Kristina Stoltz om, hvad det er for et land, som vi sender flygtninge tilbage til?
Alle disse indslag kan straks hver for sig nu høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/150117Asyldemoafgh.NynneVictoriaJGimbel64.htm

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  13. JANUAR 2015 for DIALOG

Dialog bringer her talkshowet - Kan det bære? Med Bl.a Jytte Abildstrøm optaget d 7. januar 2015 i Frederikshavn. Hør Jytte Abildstrøm, der med smittende humor og gode historier – ikke mindst fra hendes liv som pioner i økologiske hverdagsløsninger, vil komme omkring emner som: lokal opfindsomhed og vedvarende energi. Og med deltagelse af  Sønnen Lars Mygind, Desuden hører vi 2 lokale ”helte” mht økologi og skifergas og med Helle Engelbrechtsen, som mødeleder.

KL 18:00-18:57 JYTTE ABILDSTRØM-SHOW: KAN DET BÆRE?

Samt Mette Tolstrup Sørensen, Mettes Økologiske Grønsager og Lars Mygind, alternativ behandler og forfatter.   

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150107JytteAbildstroem64.htm

De 3 øverste gule bjælker

 

 

KL 18:57- 19:40 THORSTEN GEJL, SPIDSKANDIDAT FOR ALTERNATIVET

I Nordjylland og Marie Kristensen, Protesterende totalprotest-camp værtinde og en mor-søn-dialog mellem Lars og Jytte, som  afslutter med eventyr 

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150107JytteAbildstroem64.htm

De 3 nederste gule bjælker

Fotos

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  6. JANUAR 2015 for DIALOG :

 

KL 18:00-19:05 TOTAL PROTEST CAMP MOD SKIFERGASUDVINDING

Dialog besøger Total Protest Camp Skævevej 100, 9352 Dybvad . Først fortæller Total-nabo Anne-Marie Kristensen. Dernæst hører vi protestsangene ude ved Totals bevogtede boreområde omkranset af et højt gitterhegn. Og så på tilbagevejen til protestlejren fortæller den fastboende Aage Olsen fra Voerså mere om at bo i lejren og dens struktur, dens formål med både lokale og globale miljø- og klimabegrundelser  samt det  hidtidige virke samt tanker om fremtiden fast besluttet på at blive så længe det er nødvendigt for at få stoppet skifergasboringen med brug af fraktureringsteknologi.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/150104Totalprotestcampmodskifergas64.htm

hvor udsendelsen er opdelt i 3 lydfiler med direkte adgang til hhv

Anne-Marie og sangene:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150104Totalprotestcampmodskifergas64.mp3

Aage om lejren:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150104TotalprotestcampAageLejren64.mp3

og om kampen mod skifergasudvinding:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/150104TotalprotestcampAageKampen64.mp3 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  30. DECEMBER  2014:

 

KL 18:00-18:32 KUNSTSPROGET ESPERANTO FOR FORSTÅELSE.

Hør om kunstsproget esperanto som kan snakkes af 1 million menneser og om hvordan kineserne lærer esperanto meget hurtigere end engelsk. Tilhørerne får en lille øvelse i at tale på esperanto. Men også og hvordan Esperanto er tænkt som en hjælp til bedre kommunikation og forståelse på tværs af de utallige modersmål og på den måde også et nødvendigt redskab til fred i verden. (sendt i FLR-DIALOG d. 30. december 2014)

Vi hører her foredrag af Peter Bro fra Esperantoforeningen i Danmark, optaget d. 14. juni 2014vDana Esperanto-Asocio / DEA. Optaget i Fredsteltet på Folkemødet. (31:34)

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/140614EsperantoPeterBro64.htm

Godt nytår fra Dialog-redaktionen ved Arne

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  16. DECEMBER  2014

 

KL 18:00-18:18 JULEHJÆLP I FREDERIKSHAVN

Interview med Ingelise fra Frelsens hær i Frederikshavn-Hjøring. (4:48)

Interview med Erik Sørensen fra Dansk Folkehjælp i Frederikshavn kommune. (13:12) http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/141215FrelsenhJulehjaelp64.htm

 

 

KL 18:18-19:08 AMNESTY-RAPPORT OM ISRAELSKE SOLDATERS OPFØRSEL.

Amnesty International fremlægger konklusioner fra undersøgelsesrapporten ”Hurtigt på aftrækkeren” om israelske soldaters opførsel – noget vi sjældent hører om i de danske medier.

Vi hører her Sune B. Segal d. 14. juni 2014 i Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/140614IsraelAmnestySuneSegal64.htm

Eller direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/140614IsraelAmnestySuneSegal64.mp3

 

 

KL 19:08-19:48 DIALOGS JULEBUDSKAB: FREDSKULTUR

Dialog på Frederikshavns julebudskab i form af Majken Jul Sørensens foredrag om fredskultur:

Fredskultur - hvad er det, og hvordan kommer vi fra en voldskultur og frem til at vi alle lever i en fredskultur? Hvad er det vi skal lære, og lære at bruge, undervejs? Vi møder bl.a. begreberne direkte-, strukturel- og kulturel vold, afsløring af sociale konstruktioner, fredsundervisning og -forskning. Vi må turde drømme og gå foran med det gode eksempel.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130211MajkenJS4Fredskultur64.htm

Det er det 4. og sidste radioforedrag af fredsforsker Majken Jul Sørensen ud fra hendes bog ”På barrikaderne for fred – Inspirerende historier om ikke vold” (genudsendelse)

– Måske netop den helt rigtige julegaveide?

Bogen bestilles på http://aldrigmerekrig.dk/komntar/barrikade.htm

 

 

KL 19:48-21:18 Til lykke til Geert Grønnegaard på 80-årsdagen. Hør Geert fortælle om sin kreative aktiviteter som pacifist i "Aldrig Mere Krig" (genudsendelse)
D. 12. december 2014 fyldte Geert Grønnegaard, den tidligere officer og senere i over en menneskealder aktive pacifist i Aldrig Mere Krig, 80 år. Geert Grønnegaards kreative aktivisme som pacifist beskrives bedst ved her at give Geert selv ordet: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/130617GeertGrPortraetint64.htm

Hermed ønsker Dialog på Frederikshavn Lokalradio alle radiolyttere og netlyttere en glædelig jul og et godt nytår idet Dialog ikke sendes tirsdag d 23. december pga juleprogrammer, men vender sikkert stærkt tilbage igen tirsdag d. 30. december 2014.

Glædelig julehilsen fra Arne

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  9. DECEMBER  2014 for DIALOG 

 

KL 18:00-18:28 BØRNS TVANGSUDSENDELSE STOPPET AF BEDSTEMØDRE.
Her kommer en lidt dramatisk historie fra d. 2. dec. om hvordan et par gamle bedstemødres oplysninger i lufthavnen i Kastrup til flypassagererne om en tvangsudsending  af 2 afghanske drenge med samme fly endte med at de ikke blev deporteret i denne omgang – samt om det 1984-agtige retsmøde dagen efter. Interviewet med Ingeborg og Jørgen Gimbel foregik d. 7. december 2014.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/141207Gimbelsomdeportationaf2drenge64.htm  Fra din smartphone direkte til lydfilen:
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/141207Gimbelsomdeportationaf2drenge64.mp3
 
 
KL 18:28-19:36 ”BØRNEBØRN FOR ASYL”
 Hør her en ung engageret kvinde fortælle om den nydannede flygtningevennegruppe, ”Børnebørn for Asyl”s formål og aktiviteter bl.a. en demonstration d. 17. december ”mod asylstramninger og for menneskelighed”. Interviewet er optaget d 8. december 2014 med Clara Daverkosen talskvinde for Børnebørn for Asyl.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/141208ClaraDBoerneboern-for-asyl64.htm
Og med din smartphone direktet til lydfilerne:
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/141208ClaraDBoerneboern-for-asyl64.mp3
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/141208ClaraD2-strategi17.dec64.mp3
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/141208ClaraD-og-internationalt64.mp3
 
 
KL 19:36-20:15  FN’S KONVENTION MOD TORTUR
Om FN’s konvention imod tortur fortalt af Tue Magnussen fra Inge Genefkes og Bent Sørensens ATSF-fond der støtter arbejdet for at bekæmpe tortur. Dialog på Frederikshavn Lokalradio optog Tue Magnussen i Fredsministerium.dk’s Fredstelt på Folkemødet d 14. juni 2014. Tues foredrag efterfølges af debat om tortur og torturbekæmpelse.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/140614TueM-antitorturkonvention64.htm 
og direkte til lyfilen
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/140614TueM-antitorturkonvention64.mp3
 og hvor man hører at regeringen har droppet inkorporering af anti-torturkonventionen


KL 20:15-20:31 BORNHOLMSK SOLSTRÅLEHISTORIE OM INTEGRATION
Optagelse af og Intervieww med et praktemseplar af en bornholmer, den tidligere burmesiske flygtning Gau d 15. maj 2015 i Dansk Flygtningehjælps Ungearbejde, DFUNK’s telt på Folkemødet.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/140615BornholmskSolstraaleGauBurmeser64.htm
Direkte til lydfilen:
http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/140615BornholmskSolstraaleGauBurmeser64.mp3
 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  25. NOVEMBER  2014 for DIALOG:

 

KL 18:00-18:34  GRØNLAND, NORPOL-AFSMELTNING OG DANMARKS SIKKERHED.

Vi skal nu høre om Grønland. Eller som Forsvarsakademiet og Hjemmeværnet som arrangører af det møde d. 14 juni 2014 på Bornholm, som dialog her bringer fra, vælger at kalde det: ”Fremtidens Arktis: En gevinst eller et problem for Danmark? Ændringer i klodens klima giver både nye muligheder og nye udfordringer for Danmark i Arktis. Hidtil indefrosne naturrigdomme såsom olie, gas og mineraler er nu inden for rækkevidde, og har derfor skabt store økonomiske forventninger blandt de fem arktiske kyststater: Danmark, USA, Canada, Norge og Rusland. Disse lande arbejder i disse år hårdt på at bevise, at netop deres kontinentalsokkel rækker så langt ud i Polarhavet som muligt, hvilket har medført store uenigheder og verbale slagsmål om grænsedragninger og retten til de tilgængelige naturrigdomme. Hør orlogskaptajn Johannes Riber Nordby og journalist Martin Breum fra DR2 drøfte Danmarks muligheder og udfordringer ved at navigere i dette konfliktfyldte farvand.”

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/140614Norby+MBreum-Groenland64.htm

 

 

KL 18:34-19:02 DEBAT OM GRØNLAND, ARKTIS OG DANMARKS SIKKERHED

Vi følger også debatten, hvor råstofudvindingspolitikken i Grønland også kommer i fokus og der rejses også et nyt emne: Afspænding og afmilitarisering af ressourcerivaliseringen mellem polarmagterne gennem en traktat om nordpolen som atomvåbenfri zone.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/140614Groenlands-debat64.mp3

 

 

KL 19:02-19:14 SARA OLSVIG MF FOR IA OM IA’S UDENRIGSPOLITIK

Dette emne bliver Sara Olsvig, det grønlandske oppositionsparti IAs medlem af Folketinget, også interviewet om efter mødet.  Dette kan have aktuel interesse jf det forestående valg på Grønland hvor partiet IA måske igen kan blive regeringsparti.

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/140614SaraOlsvigAI-GR.Afrizone64.mp3

 

 

KL 19:14-20:44 FREDSFESTIVAL I AARHUS

Med Dialog til Fredsfestival i Aarhus d 4. oktober 2014 arr. af Århus mod krig og Terror

Vi får først præsenteret de mange tilstedeværende fredsgrupper, så taler Tina fra arrangørerne om NATO’s krige Vi hopper så her over Jan Øberg og debatten som tidligere er bragt men som der linkes til for interesserede. Dernæst synger Karin Munck, Aarhus (for til) Fredssange og endelig snakkes kampfly og vi høre debatten om en udtalelse fra de 80 deltagere i Fredsfestivalen.

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/141004Fredsgrupper-paa-festival64.htm 

 

 

RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D.  18. NOVEMBER  2014 for DIALOG

 

KL 18:00-18:11 KRANSEBINDING TIL KIRKECAFEENS JULESTUE

Til julestemning i kælderen under Mariehuset ved Sæby Kirke hos Kirkecafeens kvinder, som binder kranse til fordel for Nepals fattige børns fortsatte opvækst i hjemmet og sikring af deres skolegang, så de ikke ender som gadebørn. Adventskransene og andre julerier sælges til fordel for Nepas fattigste børn på lørdag d. 22. november fra kl. 10 på julemarkedet i Mariehuset.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/141104MariehusjulemarkedNethe64.htm

 

 

KL 18:11-18:55 OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED

Dialog var med til debatmøde om offentligt ansattes ytringsfrihed contra tavshedspligt, og offentlighed i forvaltningen contra hemmelighedskræmmeri med Kirsten Normann Andersen formand for FOA i Aarhus og nyslået folketingskandidat for SF.

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/141111KNA-oplaeg-off-sytrinsret64.htm

 

 

KL 18:55-20:12 OG DEBAT OM OFFENTLIGT ANSATTES PRESSEDE SITUATION

Mødet hvor det velstrukturerede oplæg affødte stor spørge- og debatlyst blev afholdt d 10. november i Maskinhallen og var arrangeret af EL i Frederikshavn.

Direkte til debatdelen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/141111KNA-off.ans.ytringsret-debat64.mp3