Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk

Pressemeddelelse

Aldrig Mere Krig tager skarp afstand fra NATO-generalsekretærens udtalelser torsdag, som betyder, at Danmark fremover skal øge sine udgifter til militæret.
NATO-generalsekretæren vil åbenbart prøve at gøre forøgede militærudgifter mere spiselige med en påstand om at NATO-landene de senere år har nødt godt af faldende militærudgifter. Men den påstand passer aldeles ikke for Danmarks vedkommende. De danske militærudgifter har tværtimod været stigende over perioden siden murens fald i 1989.

Aldrig Mere Krig så hellere, at pengene blev brugt på tiltrængte forbedringer indenfor social- og sundhedssektoren til fremme af den personlige tryghed, - fremfor at bruge udgifter på indbildte trusler, som NATO-landene selv er med til at skabe gennem den nye oprustningspolitik.

Fredsorganisationen slutter med at foreslå, at NATO-landene - fremfor at øge militærudgifterne - i stedet burde flytte blot et par tusinde millioner dollars fra NATO-budgettet på 430.000 mill. dollars til OSSE's budget på 66 mil. dollars.(97-tal).
Så ville OSCE have mulighed for at leve op til sit nye charter og uddanne et stående korps af civile fredsmæglere, som kunne rykke ud i tide, hvor menneskerettigheder bliver overtrådt - i stedet for at vente til man kan legitimere brug af NATO's kostbare militære destruktion.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Holger Terp på tlf 36784028

På vegne af foreningen Aldrig Mere Krig, Arne Hansen
« « «