Militærnægterforeningens pressemeddelelse d. 18.08.99

Til Pressen:

FE-rapport på kanten af sandheden. FE's interesse for Militærnægterforeningen fortsatte i hvert fald frem til 1989Ifølge Vicegenaralauditør Niels Christensens

rapport om Forsvarets Efterretningstjenste har

FE-chefer og ansatte samstemmende forklaret, at

militærnægtere ikke interesserede FE.

Men Militærnægterforeningen (MNF) er i besiddelse

af en konkret sag fra 1989, hvor FE igen

interesserer sig for foreningen."Rapporten dækker kun perioden 1970-78, så det

kan det godt være, at FE ikke har interesseret sig

for FE i de år, men jeg må indrømme, at jeg har

min tvivl," siger Øjvind Vilsholm fra MNF's

bestyrelse. "Når FE i 1989 interesserer sig for

vores arbejde i en ganske banal sag på Viborg

Kaserne, så synes jeg, der er svært at tro på, at

de ikke skulle have interesseret sig i vores

arbejde i den mellemliggende periode - og for den

sags skyld helt frem til i dag."Sagen drejer sig om to tilfælde på Viborg Kaserne,

hvor MNF har hjulpet værnepligtige med at blive

overført til militærnægtertjeneste. FE ser derfor

anledning til at gøre sig et notat om foreningen:

"Efter at der gennem længere tid har være

forholdsvis stille på militærnægterfronten, kan

det konstateres, at der er ved at komme en vis

aktivitet."

FE indhenter oplysninger om MNF hos en af deres

agenter eller måske hos PET. I notatet hedder det

endvidere: "..(overstreget) er bekendt med den i

bilag 1 omtalte forening. Man udtaler, at det

nærmest er et servicekontor for venstreorienterede

aktivister."MNF har forsøgt at få at vide, hvem der har udtalt

sig om foreningen, men det vil FE ikke oplyse.

Ifølge dem selv fordi "en sådan udlevering kunne

indebære, at de personer oplysningerne stammer fra

kunne blive konfronteret med oplysningerne fra den

personkreds, de angik." FE skriver desuden: "at

man ved at offentliggøre sine kilder kunne komme i

en situation, hvor det kunne blive overordentligt

vanskeligt at få informationer i lignende

tilfælde."Militærnægterforeningen mener, at tiden nu må være

inde til at komme til bunds i FE og de øvrige

efterretningstjenesters virke. Øjvind Vilsholm

siger: "Vi har brug for en forklaring fra

Forsvarsministeren på, om det stadig er

almindelig praksis at oprette sagsmapper på

lovlige foreninger. Ikke bare MNF, men også andre

fredsforeninger og politiske organisationer i det

hele taget. FE skal ikke have lov til at være en

stat i staten, der har sine egne love og

moralværdier. Lad os dog få indraget FE i den

undersøgelse, som Folketingen har besluttet, der

skal laves om PETs virke!, " slutter Øjvind

Vilsholm.Mvh. Militærnægterforeningen