Frederikshavn d. 2.06.99 kl. 17,00Skal regering regering og folketing lade det gå udover (mere langsigtede) flygtninge-projekter i d. 3.verden, at vi skal hjælpe de kosovoalbanske flygtninge fremfor at vi selv betaler det ekstra som vores krig har kostet ?

Venligst

Arne HansenFrederikshavn d. 2.6.99 kl 9,10

Til Andreas Kamm , generalsekretær for dansk Flygtningehjælp.

Jeg er nødt til at udtrykke bekymring over den konklusion, som p1-journalisten kom med på baggrund af en opfordring fra Poul Nielsson og en samtale med dig , som jeg hørte i 9-radioavisen: At det ville gå udover flygtningene fra d. 3.verden, at vi skulle hjælpe de kosovoalbanske flygtninge.Jeg har selv skrevet til regering og folketing og hjælpeorganisationer da flygtningekatastrofen i Makedonien spidsede til i påsken om at bruge stående beredskab, lave en "hvide busser "-aktion og hente flygtninge ud af Makedonien (men aldrig fået svar fra nogen af jer!. I Norge var det ellers den ide , der fik åbnet en sprække for at hente flygtninge til Vesteuropa) .Når der f.eks. efter sigende er 1 mill flygtninge i Sudan, som man sjældent hører om. Så vil jeg opfordre DF til at afvise den konklusion inden den bliver en bekvem undskyldning for populistiske mediefixerede politikere.Min pointe er, at når NATO-landene uden problemer kan bruge mindst 50 mill måske flere hundrede milliarder på krigen og åbenbart med UNHCRs tomme kasse ikke er parat til resolut at hjælpe ofrene, som de siger de er gået i krig for, så kan nødhjælpsorganistionerne ikke holde til bare at blive brugt som skraldemænd for de ubegribeligt destruktive krigseventyr og acceptere, at så må flygtninge i den 3. verden blot holde for !.

Det må være en fejlfortolkning af journalisten af din generaliserende udtalelse noget i retning af, at der altid måtte prioriteres.?

Der må simpelthen flere penge på bordet.Hvis vi har valgt nogle politikere som har kludret i det mht Kosova over de sidste 10 år, så må vi selv betale ekstraregningen, og ikke tørre det af på de magtesløse flygtninge i 3.verden , som i forvejen er blevet stærkt nedprioriteret, uden at nogen for alvor har sat hælene i. Det er Eurocentrisme så det klodser. Og det lader 3. verdens befolkninger tilbage med opfattelsen, at de endnu engang bliver nedprioriteret. I forvejen har jeg det meget dårligt med den barske udvisningpolitik, som jeg personligt oplever der i øjeblikket bliver brugt over for tamiler , selvom der er en katastrofe og borgerkrig i Sri Lanka af måske samme størrelse som har stået på i mange år uden at den magthavende vestlige verden interesserer sig for den. Hvad skal flygtningene i Danmark fra den 3. verden tro om muligheden for fortsat ophold, når de nu oplever en udmelding om, at flygtninge fra 3.verden vil blive nedprioriteret. Noget som de i forvejen oplever de er.Jeg forstår, at det kan være fristende som organisation blot at følge de herskende politiske vinde med risiko for at blive misbrugt til at rydde op efter tvivlsomme "humanitære aktioner".(Og Det har desværre udsigt til at kunne give "fast arbejde" foreløbig) Men så mister DF troværdighed som humanitær NGO-organisation og sin eksistensberettigelse. Jeg var ikke ude at samle ind til flygtning 99 for at alle pengene skulle gå til at rydde op efter en NAT-aktion som jeg selv er imod og som jeg er tvunget til at betale et hundredfoldigt større beløb til over skatten (misforstå mig ikke jeg har siden 1992 aktivt arbejdet for kosovoalbanernes ikkevoldelige modstand mod undertrykkelse).Er det f.eks. i orden, at Danmark fører en måske EU-koordineret stram politik overfor kurdiske flygtninge fra Tyrkiet som kan hænge sammen med at det er USA der reelt af helt uvedkommende magtinteresser, har valgt, at lade være med at bruge NATOs krigsmaskine i en "humanitær aktion" overfor den tyrkiske magtelite, hvilket man jo med måske fuldt så meget ret kunne have gjort i stedet for overfor den Serbiske magtelite.(I stedet fanger CIA oprørslederen Özalan på tværs af konventionsforpligtelser og overgiver ham til tyrkisk dødsstraf!)Det vækker i hvertfald harme blandt frivillige flygtningevenner at være vidne til en sådan hyklerisk misbrug af begrebet humanitær aktion (og voldtagning af FN's flygtninge- og menneskerettighedskonventioner) og hvor længe vil de kunne se en mening i flygtninge- og hjælpearbejde, som kan ende i bevidst at blive brugt af den vestlige politiske elite som gratis arbejdkraft i deres magtpolitik med et menneskeligt (TV)ansigt.Altså må den nødvendige øgede hjælp til kosovoalbanske flygtninge (som skal være at vi i vesteuropa/NATO-landene tager imod dem i det omfang det er i krigsflygtningenes tarv og de selv ønsker det jvf "hvide busser"forslaget sendt i påsken) ydes som ekstra bidrag og ikke af frygtsomme politikere forsøges tørret af på 3. verden og dens for den rige verdens TV-kiggere ukendte flygtningekatastrofer, så de endnu engang bliver ladt i stikken under den polariseringstendens som globaliseringen kan synes at udvikle sig til.Måske skal hjælpeorganisationer være nødt til at gå linen ud og opfordre til en global skat på våbenproduktion og -salg til financiering af hjælp til krigens ofre . (Lidt parallelt til den lov om at en bestemt % af nybygningsprojekter, skal gå til kunst) , - i hvert fald være udfarende og korrigere journalisters fejlagtige udlægninger. I gjorde det jo godt med anti-landminekampagnen.

Med venlig hilsen

Arne Hansen, medlem af LDF, MS, AI, AMK, SF, SOS-Racisme, FMEF (for lige at du kan placere mig)-------------------

Og svar fra andreas Kamm DF:

On Wed, 02 Jun 1999 11:30:00 +0200, you wrote:>Kære Arne Hansen.

>

>Tak for din mail.

>

>Et par bemærkninger vedr. radioavisen i dag. Det jeg ønskede at give udtryk for var enkelt:

>

>1. Der prioritreres altid, når man planlægger sine aktiviteter og indsatser, hvadenten "man" er et land eller en organisation som f. eks. DF. Det ved vi - sådan er det.

>

>2. Men en ekstraordinær situation - som krisen på Balkan - kræver ekstra ressourcer. Ekstra ressourcen må derfor findes, så det ikke går sådan, at det bliver andre nødlidende rundt omkring i verden, der i realiteten kommer til at betale for indsatsen i Albanien, Magedonien og Montenegro - og siden genopbygningsarbejdet i Serbien, og Kosovo.

>

>Jeg håber det fremgik af radioudsendelsen, at dette er vores holdning.


----------------

Svar:

Kære Andreas Kamm.

Ja det første. Men punkt 2 kom ikke frem og journalisten konkluderede så - åbenbart baseret på Nilsson - at det blev 3.verden-projekterne der måtte bøde..Desværre har jeg først set dette positive svar efter, at jeg har sendt det samme spontane brev til alle hjælpeorganisationer. ellers ville jeg have taget det med. Men vil gøre det fremover i sagen, hvis jeg sender det til pressen og lægger på min internethjemmside

Med venlig hilsen

Arne Hansen-----------------------Frederikshavn d. 2.06.99 kl 13,30Til alle nødhjælps- u-landsorganisationer og flygtningevenneforeninger i Danmark.Dansk Flygtningehjæp , Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors, Red Barnet. Mellemfolkeligt samvirke, Landsforeningen af Danske flygtningevenner, Komiteen flygtninge under jorden(Læger uden grænser, m.fl. har jeg desværre ingen email på)

.........

Siden har jeg på Berlingskes forside set at Andreas Kamm beklagede situationen, og i midagsradioavisen hørte jeg, at især Folkekirkens nødhjælp siger fra overfor regeringens krav om, at der skal tages penge fra flygtninge-projekter i 3. verden til kosovoalbanske flygtninge, og nævnte, at Udviklingsministeren som vel i forvejen forsvarsministeren måtte gå til regering og Folketing med ekstraregningen. Men alligevel føler jeg behov for så at støtte den holdning som især Folkekirkens Nødhjælp giver udtryk for, (som jeg opfattede det). Og jeg vil opfordre alle hjælpeorganisationer om at stå sammen i denne sag, (uanset at alle er nødt til i sidste ende "at spise af den demokratisk baserede regerings hånd", men det må så først debatteres på demokratisk vis)

Venligst

Arne Hansen