Fred.shavn d. 14.05.99

Af Arne Hansen,Kræv ret til email-kontakt

for at fjerne krigens fjendebilleder!Jeg kender dejlige fredelige mennesker både blandt serbere og blandt kosovaalbanere. Så det er svært at forstå hvordan mange på begge sider nu i ramme alvor kan opleve sig som sagesløse ofre med ret til hævn, hvilket skaber en uendelig spiral af gensidige fjendebilleder, had, hævn og vold.

En fredsaktivist fra Beograd, sagde i 1992 til os i Frederikshavn, at det nationalistiske vanvids grobund var den store arbejdsløshed og folks frygt for fremtiden.

En situation som Milosevic undslap ansvaret for ved at spille på glemte - men uforsonede - nationale modsætninger i det multikulturelle land.

Og et monopol-TV bemandet med korrupte journalister, gjorde at Milosevic' TV-manipulationen lykkedes.

Milosevic fik splittet sine multikulturelle medborgere i serbere contra kosovoalbenerne, - splittet i OS- flertallet contra DEM i de etniske mindretal - og GJORDE DEM TIL SYNDEBUKKE for alle problemer.

Den historie kender vi jo kun alt for godt her i Danmark. Ingen nævnt ingen glemt.På trods af at bombningen har skabt en oppisket nationalistik stemning, så overlever der stadig en demokratisk fredsbevægelse i Serbien og Kosovo. Kvinder i Sort og 16 andre af civilsamfundets organisationer er gået sammen og de sender breve til os på livet løs med forslag som vi andre sender verden rundt på email og internet. Senest har de nu 22 organisationer sendt en appel til Milosevic og andre serbiske magthavere om at forhandle fred med udgangspunkt i G 8-forslaget fra verdens rigeste lande.(appellen findes på http://home3.inet.tele.dk/arnehans)

Græsrodsbevægelserne ønsker også selv at blive inddraget og foreslår en Balkan-fredskonference hvor alle parter skal snakke sig frem til en fælles forståelse af hvordan man kan opbygge en fremtid i alles interesse

Ja for skal vi have serberne til at forstå os, så må vi først om nødvendigt ydmyge os for at forstå dem. Vi må forstå at serberne føler sig svigtet, da ingen i "verdenssamfundet" løftede en finger da Tudzman, Kroatiens Milosevic, efter at have fået leveret våben af USA, lavede en gennemført etnisk udrensning af 200000 Krajna-serbere. Og de serbiske flygtninge fik heller ingen hjælp fra verdenssamfundet - jvf også Danmarks lynafvisning af serbere fra Slavonien, som var mere end pastor Bork kunne leve med. Vi lod altså Serbien i stikken med Europas største flygtningebyrde - (Altså indtil nu hvor serberne i ly af NATOS'bombekampagne har hævnet sig på kosovoalbanerne).Men den ovennævnte livsnødvendige dialog for en bæredygtig fred risikerer nu at blive stoppet af USA's krav om at al satellitkommunikation incl. emails til mennesker i Serbien skal afbrydes af hensyn til krigen.. Det må ikke ske, for så vil de gensidige fjendebilleder for alvor kunne fodres flommefede med fortsat krig til følge.

Derfor opfordrer jeg alle til at kræve den eneste mulighed for ucensureret kontakt med de demokratiske, multikulturelle og fredelige kræfter i Jugoslavien , epostbrevveksling, opretholdt. Præsident Clintons emailadresse er president@whitehouse.gov - lige til at bruge.Arne Hansen, Sønderjyllands Alle' 35 Fred.shavn