Fred.havn d. 23.04.99

Til pressen og andre interesserede.

Nedenstående var en af talerne på fredsdemonstratationen i Aalborg d. 23. april, som havde henved 300 deltagere. Da der tilsyneladende ikke har været journalister til stede fremsendes manuskriftet hermed til fri afbenyttelse,

Venligst Arne Hansen, som talte som repræsentant for Aldrig Mere Krig (Sønderjyllands Alle' 35, 9900 Frederikshavn, 98425542, arnehans@post3.tele.dk)

DET ER OS ALLE - SOM SAMMEN MÅ STOPPE KRIG OG ETNISK UDRENSNING.

Der er kun os.

- Det er IKKE os contra dem

Det er OS ALLESAMMEN

som SAMMEN MÅ STOPPE DENNE DRÆBENDE KRIG

og skabe fred på vor fælles jord.

Vi må skabe en retfærdig fred - sammen.

Os almindelige mennesker - NEDEFRA.

Vi må skabe fred på tværs af de grænser, som det er lykkedes magtsyge og skydeliderlige politikere at sætte imellem os - så det er blevet "OS" contra "DEM".Først blev det serbere contra kosovaalbanere - med fascistoid nationalisme og militarisme - startet af Milosevic og grebet grådigt af Sesselj og Arkan. Arkans's terror i Kosovo fik nationalistiske kosovaalbanere til at droppe ikkevolds-fredsstrategien - efter 9 års svigt fra "verdenssamfundet" (trods mange års græsrodsorganisering af serbiske og kosovoalbanske intellektuelle til dialog-møder i bl.a. Danmark).

Jeg kender dejlige fredelige mennesker både blandt serbere og blandt kosovaalbanere. Så det er svært at forstå hvordan mange på begge sider nu i ramme alvor kan opleve sig som sagesløse ofre med ret til hævn, hvilket skaber en uendelig spiral af gensidige fjendebilleder, had, hævn og vold.

En fredsaktivist fra Center for Anti-War-Aktion i Beograd, sagde i 1992 til os i Frederikshavn, at det nationalistiske vanvids grobund var den store arbejdsløshed og folks frygt for fremtiden.

En situation som Milosevic undslap ansvaret for ved at spille på glemte - men uforsonede - nationale modsætninger i det multikulturelle land.

Og et monopol-TV bemandet med korrupte journalister, gjorde at Milosevic' TV-manipulationen lykkedes.

Milosevic fik splittet sine multikulturelle medborgere i serbere contra kosovoalbenerne, - splittet i OS- flertallet contra DEM i de etniske mindretal - og GJORDE DEM TIL SYNDEBUKKE for alle problemer.

Den historie kender vi jo kun alt for godt her i Danmark. Ingen nævnt ingen glemt.Sidst har VI, Danmark og EU-landene, spillet sorteper med DEM Milosevic udrensede. For VI havde jo forlængst gjort flygtninge til DEM vi helst ikke ville se indenfor vores befæstede EU-volde.

Et folkeligt pres nedefra fik dog regeringen i NATO-landet Norge til at lukke op for DEM, som Milosevic udrensede, da han for alvor hævnede sig på kosovoalbanerne efter at VI i NATO begyndte at bombe DEM i Serbien.Vi må ikke dele verden op i OS indenfor de riges EU-NATO-fæstning contra DEM, de fattige i resten af verden. Skal vi lade os beskytte og styre af den militaristiske lederklike i USA, som ikke vil se, at massemord i USA's skoler er en følge af den samme militaristiske voldskultur - som førte til et RAMBOuillet-ultimatum og tæppebombning af DEM i Serbien? - Og så heller ikke vil drage nytte af seriøse konfliktmæglere som Øberg og Galtung! Kan det virkeligt passe at VI skal bruge DEM (serberne som synbebuk og kosovaalbanerne som deres ofre) for at holde sammen på NATO og legitimere NATO-ledernes magtliderlighed.?

Der er kun os almindelige samarbejdsvillige og fredselskende mennesker - på tværs af "OS" og "DEM" til at standse krigsgalskaben.

.

På trods af bomberne overlever der stadig en demokratisk fredsbevægelse i Serbien og Kosovo, Kvinder i Sort og 16 andre af civilsamfundets organisationer er gået sammen og de sender breve til os på livet løs med forslag som vi andre sender verden rundt på email og internet (se www.fred.dk og home3.inet.tele.dk/arnehans) . Senest har 27 bekymrede serbiske intellektuelle trodset krigshysteriets livsfare og opfordret til at "standse alle voldshandlinger og militære aktiviteter og koncentrere sig om at finde en politisk løsning"

NGOerne ønsker selv at blive inddraget og foreslår en Balkan-fredskonference.

Ja skal vi have serberne til at forstå os, så må vi først om nødvendigt ydmyge os for at forstå dem. Vi må forstå at serberne føler sig svigtet, da ingen i "verdenssamfundet" løftede en finger da Tudzman, Kroatiens Milosevic, efter at have fået leveret våben af USA, lavede en gennemført etnisk udrensning af 200000 Krajna-serbere. Det gav serberne Europas største flygtningebyrde -altså indtil NATO så påbegyndte sin "humanitære intervention".

Også ordkrigen må stoppes!Og der er kun os. Vi må stoppe krigen sammen med serberne Vi må tage til Beograd for at lægge os imellem og fortælle de magtliderlige, der vil dele os for at herske over os, at dette krigsvanvid må stoppeHer er et konkret tilbud om at tage med en fredbus til Beograd som jeg vil læse op ....

De der ikke har mulighed for at tage med fredsbussen kan tage et sørgebind på for at dele bekymringen med andre til fælles eftertanke.Det er ikke os contra dem.

Det er os allesammen

som sammen må stoppe den krig

Vi må skabe en positiv fred - både uden personlig og strukturel vold - på hele vor fælles jord.

Vi må skabe en retfærdig fred - sammen.

Der er kun os - verdens almindelige mennesker - til at gøre det - nedefra demokratisk.!

Arne Hansen, som repræsentant for Aldrig Mere Krig.