Aldrig mere Krig's årsmøde udtaler:NATO må som verdens stærkeste militærmagt indstille bombardementerne i Balkan, som en mindste gestus, så andre neutrale aktører, som f.eks Nelson Mandela og FN kan træde til.

Krigens ofre skal hjælpes, grænserne må åbnes, og det humanitære hjælpearbejde i nærområdet skal ske under FN's ledelse - uden væbnede NATO-enheders indblanding.

Danmark er direkte med i krigen, og den danske befolkning har gennem sin hidtidige passivitet overfor vore politikere også et ansvar for at krigen er startet og for at den kan fortsætte. Vi må handle!

Aldrig mere Krig's årsmøde 18. April 1999