Litteratur om børn og krig

Af Holger Terp , bibliotekar

Afsluttet d. 21.01.99

Udvalgt dansk og norsk faglitteratur om børn og krig.

Der er stort set ikke medtaget værker om fredsundervisning.

Se også Red Barnets hjemmesider i Sverige om børnesoldater: http://www.rb.se/childwardatabase/ Red Barnet er gået sammen med nedenstående non-government-Organisationer i en kampagne imod børnesoldater (under 18 år, som er aldersgrænsen i FN' børnerettighedskonvention). Så søg yderligere oplysninger her:

-Amnesty International Dyrkøb 3, 1166 Kbh K, tlf 33117541, fax 33933746, Email: sekretariatet@amnesty.dk . Internet: www.amnesty.dk. Børnesoldater er bl. a..omtalt i nr 4 sept 1998 af medlemsbladet Amnesty

- og Røde Kors, Blegdamsvej, postbox 2600, 2100 Kbh Ø, tlf. 35259200 , fax 35259292, E-mail: drc@redcross.dk. Internet: www.redcross.dk

Bøger og tidsskrifter kan lånes via folkebibliotekerne.

1 Ahlqvist, Dora:

Vi var ogsaa med : Børnene i den finske Krig / Dora Ahlqvist

; Else Björkman. - København : De unges Forlag, 1941. - 143 s.

[95.5 Ah]

2 :

Børns angst for krig med kernevåben : En dansk undersøgelse / .

- København : Lægeforeningens Forlag, 1986. - 16 s.

Note: Undersøgelsen er udført af en tværfaglig og autonom forskergruppe. Sekretær: Læge Peter Billesbrlle.

[37.14157 ]

3 Friedrich, Ernst:

Krig dem Kriege! / Guerre a la guerre! ; War against War ;

Vojnu Vojne. - Frankfurt am Main : Zweitausendiens, 1988. -

251 s. : ill. ; 2. udg.

Note: I årene 1980 - 1988 er værket genoptrykt i 200.000 ek-semplarer.

Anden udgaven er en forkortet udgave af frrsteudgaven. Meget barske billeder af ofrene fra første verdenskrig. Skal formidles!!!

Emneord: børnesoldater ; krigspropaganda

[15.7 Fr]

4 Gustafsson, Lars H.:

Krigens barn / Lars H. Gustafsson ; Agneta Lindkvist ; Birgitta Böhm. - Oslo : Kommunefor-laget, 1989. - 258 s. : ill. - ISBN 82-7242-587-4

Note: Børn rammes hårdt af krig. Krigens barn er skildringer fra Libanon, Afganistan og Latinamerika. Bogen viser også, at mange børn, til trods for onde krigsoplevelser kan genivnde tryghed og tro på fremtiden gennem kontakt med mennesker som bryder sig om dem.

[30.1664 Gu]

5 Saudi, Mona:

I krigstid : børn fortæller : tegninger af palæstinensiske børn / Mona Saudi. - Oslo : Ghassan Kanafanis Kulturfond i Norge, 1979. - [150] upaginerede s. 3. udgave.

[37.14157 Sa]Romaner

1 Jarlskov, Flemming:

Det er sådan man laver krig / Flemming Jarlskov. - København

: Gyldendal, 1987. - 167 s. - ISBN 87-00-09504-4

Emneord: børnebog ; roman

2 Leo, Veronica:

Krigens børn / Veronica Leo ; Michael Foreman. - København :

Sesam, 1990. - 36 s. - ISBN 87-7258-519-6

Emneord: børnebog

Engelsk faglitteratur om børn og krig

1 Bellmay, Carol:

The State of the World's Children / Carol Bellmay. - Oxford :

Oxford University Press ; UNICEF, 1995. - 103 s. : ill ; 20 cm.

- ISBN 0-19-262747-3

Emneord: børn ; børnesoldater ; udviklingslande

[19.06 Be]

2 Brett, Rachel:Friends World Committee for Consultation

Report on the working group to draft an optimal protocol to the Convention on the rights of the Child on parcipitation of children in armed conflicts 31 October-11 November 1994 / Rachel Brett. - Genève : Quaker United Nations Office - Geneva, 1994. - 8 + 1 s. ; 30 cm

Emneord: børnesoldater ; menneskerettigheder

[32.3 Br]

3 :

Children and War / . - Genève : International Committee of the Red Cross, 1995. - 32 s. : ill. ; 30 cm.

Emneord: børnesoldater

[30.1664 Je]

4 Jespersen, Jesper:Conference on Children in armed conflict

and displacement march 15 1995

Background material / Jesper Jespersen. - Gentofte : Red Barnet, 1995. - 29 s. ; 30 cm.

Emneord: børnesoldater ; miner

[30.1664 Je]

Udvalgte avis- og tidsskriftartikler om børn og krig

1 :

Aldrig mere Krig / : Frederikshavns Avis ; Skagen Avis, 6.3.1963

Note: En sammenslutning af typen Aldrig mere Krig har startet en original kampagne i München. Den søger at overtale børn til at knuse alt det af deres legetrj, der overhovedet kan tale til deres krigeriske instinkter. I første række tinsoldater, miniaturetanks og raketter. Til gengæld kan de saa vælge sig et fredeligt stykke legetøj af samme værdi som det ødelagte.

[15.7 ]

2 Andersen, Ellen Ø.:

Børn i krig : Stadig flere børn bruges som soldater - ofte mod deres vilje. En international kampagne prøver efter flere års resultatløse forhandlinger i FN at skaffe opbakning til et forbud mod soldater under 18 år / Ellen Ø. Andersen : Politi-ken, 2.12. 1998

Emneord: Red Barnet ; Amnesty Internaational ; Human Rights Watch ; Jesuit Refugee ; Quaker UN Office

[30.1664 An]

3 Avellan, Heidi:

Tusindvis af børn udnyttes i krig : Ny kortlægning af 250.000 børnesoldater verden over / Heidi Avellan : Politiken, 19.3.1998

Emneord: Red Barent ; Sverige ; rb.se

[30.1664 Av]4 Bjerg Møller, Jacob:

"Jeg håber at du ikke kommer i krig" / Jacob Bjerg Møller : Politiken, 9.12. 1990

Note: Amerikanske børn skriver breve til soldaterne i Golfen.

[15.7 Bj]

5 Broksø, Keld:

Krigens skræmte barn / Keld Broksø : Amnesty, nr. 4 s. 18-19.-1970

Emneord: børnesoldater ; Liberia

[30.1664 Br]

6 Brun, Gudrun:

Børn i Krigstiden / Gudrun Brun : Fred og Frihed, nr. 2 s. 14. 1947

[30.1664 Br]

7 :

Børn i krig / : Fred og Frihed ; Ikkevold, nr. 1 s. 12-13. 1996

Emneord: børnesoldater

[30.1664 ]

8 :

Børn i krig - børn som soldater : Børn er ikke blot vidner til krig - de er mål for fjendens kugler. UNICEF, der i år fylder 50 år, har markeret organisatio-nens jubilæum med udsendelsen af en rapport om børnesoldater / : Ikkevold ; Fred og Frihed, nr. 4 s. 20-23.

1996

Emneord: UNESCO ; børnesoldater

[30.1664 ]

9 Coles, Robert:

Atomfrygten er et overklassefænomen / Robert Coles : Weekenda-visen, 14.3. 1986

Note: Undersøgelser blandt amerikanske børn.

Emneord: krigsangst

[30.1664 Co]

10 Danielsen, Eric:

For hvert års prøvesprængninger ofres 15000 endnu ufødte børn : Tal fra bogen Aldrig mere Krig, af pro. Pauling, der mandag taler i Stockholm / Eric Danielsen : Land og Folk, 26.7.1959

[15.7 Da]11 Engel, Knud:

Børnene og krigen / Knud Engel : Fred og Frihed, nr. 5 s. 36-37. 1951

[30.1664 En]

12 Engel, Knud:

Børnene og krigen / Knud Engel : Holbæk Amts Venstreblad, 9.4. 1951

[30.1664 En]

13 Engel, Knud:

Børnene og krigen / Knud Engel : Skive Folkeblad, 13.4. 1951

[30.1664 En]

14 Engel, Knud:

Krigens børn / Knud Engel : Tværtimod, nr. 8 s. 123-125.1951

[15.7 En]

15 Faber, Kim:

Børn dræber og bliver dræbt : I går præsenterede FN sin rapport om krigens børn. - Det er barsk læsning / Kim Faber : Politiken, 9.11. 1996

Emneord: børnesoldater

[30.1664 Fa]

16 :

Giv ikke Børnene Krigslegetøj i Julegave / : Fred og Frihed, nr. 12 s. 88-89. 1934

[39.55 ]

17 Gordon, Vanessa:

Verden vasker hænder under Sudans beskidte krig / Vanessa

Gordon : Information, 25.1. 1995

Note: Stakken af rapporter om krænkelser af menneskerettigheder vokser og vokser uden at nogen vil røre ved forholdene i Afrikas største land.

Emneord: børnesoldater ; borgerkrig ; etniske udrensninger

[98.424 Go]

18 Graarup, Kasper:

Forslag til Golf-etik : Er krigen ikke vore egne børns liv værd, så er den bestemt heller ikke de irakiske børns liv værd / Kasper Graarup : Information, 19.2. 1998

Emneord: Irak

[15.7 Gr]

19 Held, Finn:

Børn i krig / Finn Held : Ikkevold, nr. 4 s. 22-23. 1989

[30.1664 He]

20 :

Krigens børn / : Den røde tråd, nr. 17 s. 12-13. 1994

[30.1664 ]

21 :

Krigens ofre blandt børnene får en håndsstrækning fra FN / : Fred og Frihed, nr. 6 s. 43.1951

Emneord: UNESCO

[19.06 ]

22 Lohmann, Jens:

Børnene ofres i de voksnes krige / Jens Lohmann : Information, 29.12. 1994

Note: Børnedødeligheden på grund af sygdom og underernæring falder, men til gengæld stiger antallet af døde i krige, hvor børnene ofte tvinges til at kæmpe med.

Emneord: børnesoldater

[30.1664 Lo]

23 Lundholm, Gertrud:

Vore børn lever under krigens skygge / Gertrud Lundholm : Land og Folks kronik, 14.1. 1951

[30.1664 Lu]

24 Michélsen, Inka:

Børn i Krigstiden / Inka Michélsen : Fred og Frihed, nr. 1 s. 5-6. 1947

[30.1664 Mi]

25 Michélsen, Inka:

Krigen og Børnene / Inka Michélsen : Fred og Frihed, nr. 9 s. 66. 1941

[30.1664 Mi]

26 Muldkjær, ærode:

Børn er også kloge på krig / ærode Muldkjær : Politiken, 9.9.1995

[30.1664 Mu]

27 Nielsen, Louise:

Væbnede konflikter : Hvilke muligheder har Amnesty International i dag, når det handler om at sikre overholdelsen af menneskerettig-heder under væbnede konflikter? / Louise Nielsen : Amnesty, nr. 2 s. 25. 1998

Emneord: drab ; civile ; krigsvåben ; børnesoldater ; folkedrab

[32.3 Ni]

28 Nordstrom, Carolyn:

Behind the lines / Carolyn Nordstrom : Peace Matters, nr. 18 s. 12-15. 1997

Emneord: børn ; piger ; krig ; voldtægt

[15.7 No]

29 P. J., M.:

Vore Børns Opdragelse - til Krigen / M. P. J. : Fred og Frihed, nr. 11 s. 89-90. 1935

[37.14157 P.]

30 Schmidt, Sarah:

Religion udnyttes til krig ind i islam / Sarah Schmidt : Politiken, 7.4. 1996

Emneord: børnesoldater

[30.1664 Sc]

31 Stinus, Erik:

Krig - for vores børns skyld : I krig sættes menneskerettighederne ud af kraft / Erik Stinus : Dagbladet Arbejderens kronik, 28.2. 1998

Emneord: Irak

[15.7 St]

32 Thejsen, Thorkild:

Børns angst for krig / Thorkild Thejsen : Folkeskolen, 10.4.1986

[32.7 Th]

33 :

To millioner børn dræbt i konflikter / : Information, 18.4.1996

Note: Mindst to milioner børn er blevet dræbt i væbnede konflikter verden over i de sidste ti år, oplyste UNICEF, FNs børnefond tirsdag. De rystende tal blev afsløret i en UNICEF undersøgelse af virkningerne af politisk vold og krige på milioner af børn globalt. Det blev offentliggjort ved en konference i Bogota i Columbia, der selv er blandt de lande, hvor børn er hårdest ramt af politisk vold. El Salvador, Nicaragua, Rwanda, Somaia, Afghanistan og Cambodia ligger også øverst på den kedelige liste.

[30.1664 ]

34 Ussing, Karen:

Børnene og Krigen / Karen Ussing : Meddelelsesblad for Danske Kvinders Fredskæde, nr. 6 s. ?. 1924

Emneord: fredsundervisning

[37.14157 Us]