Kopieret fra http://www.transnational.org/kalejdo/col60.html

Konflikthåndtering - den ny kolde krig

Jan Øberg d. 20.01.99Det internationale såkaldte "samfund" er tilstede som fredsskabere i snart sagt

hver eneste konflikt og krig med sine diplomater, soldater, genopbygningshjælp,

monitorer, jurister, ambassadører, fredsbevarere, mæglere, politi, eksperter,

forhandlere og med agenter, satelliter, hangarfartøjer og kampfly i alarmberedskab.Fredsforstyrrende fraktioner skal bringes til det berømte forhandlingsbord omkring

hvilket de under det internationale samfunds pres skal sige ja til fredsplaner,Den generelle, tidstypiske mediedækning af politiske konflikter og krige befæster mere

eller mindre bevidst to dybt misvisende, men funktionelle, opfattelser.(A) Konflikter handler om gode versus mindre gode aktører og konfliktløsning er følgelig

et spørgsmål om at straffe de onde og belønne de gode, ofrene.(B) Verden er opdelt i to parter, ja der er to verdener:På den ene side er der "fredsforstyrrerne" - slyngelstater, hitleristiske diktatorer,

forfejlede stater, primitive og onde aktører, terrorister, folk der ikke forstår andet end

store bogstaver og bomber - kriminelle, der ikke efterlever folkeretten, har tilranet sig for

megen magt og for mange våben og excellerer i folkemord og etnisk rensning. Det er "de

andre" sydpå, langtvæk, "balkaniserede." De står så lavt at alle kan have en mening om

dem uden at vide noget om dem. De kriges fordi de synes det er morsomt.På den anden side er der "fredsskaberne." Det er os selv, civiliserede lande som de

skandinaviske, EU, USA, NATO, OSCE, FNs Sikkerhedråd, Verdensbanken,

humanitære organisationer. De arbejder med fredspolitiske projekter som EU og

fredsfremkaldende militær som NATO. Drevet af ønsket om at fremme verdensfreden

hævder de universelle principper og føler sig nærmest konstant moralskt forpligtet til at

bekæmpe den vold "de andre" så bestialskt benytter sig af.De intervenerer på verdensfredens og verdenssamfundets vegne. De lider for freden. De

er ikke og har aldrig været medvirkende eller medansvarlige for underliggende konflikter

såsom grænseændringer, social nød, uretfærdige handelsforhold. De har aldrig holdt

undertrykkende regimer under armene. De savner enhver strategisk, militær,

resourcemæssig eller økonomisk interesse i disse konfliktområder - hvilket jo også ville

forhindre dem i at optræde upartiskt, som mæglere.Højere moralske, folkeretlige principper og menneskerettigheder eller kampen mod

barbariet er deres indiskutable styrke som "conflict managers." Verdens "fredsforstyrrer"

tvinger dem til at være en slags politi, dommere og fredsmæglere. Og så koster det en

forfærdelig masse penge.Sådan ser den nye kolde krig ud, skiftende aktører og scener, ikke faste blokke som

førhen. Der er - igen - to lejre. Os og dem. Gode og onde. Fredsskabere og

voldsmænd. Løsningen og problemet. De renfærdige og de skyldige.Denne nye kolde krig blev rammende sammenfattet af CNN:s reporter fra Kosovo 19.

januar á la Messias og de syndige: "Det internationale samfund kæmper for at bringe fred

til Kosovo, mens parterne fortsætter deres kamp."Den nye udgave af den kolde krig forudsætter at der er to spørgsmål som aldrig stilles:

Hvis de er ude i fredens ærinde, gør det internationale "samfund" det så godt i sin

selvpåtagne rolle som fredsskaber og mægler? Og mindre venligt: Tjener fredsskaberiet i

virkeligheden nogle mindre fredelige formål?Følgespørgsmål: Er det internationale samfund altid helt uden medskyld i de opståede

konflikter? Er og kan dets diplomater altid være objektive, retfærdige, upartiske og

fremme kun de højere idealer? Er det kun konfliktparternes skyld, når aftaler brydes og

massakrer begås eller sker den slagsogså fordi aftalerne - medierede af det international

samfunds mange og med hinanden konkurrerende organisationer, lande og diplomater -

er resultatet af vaksalveri? Fordi parterne føler sig umyndiggjorte?Sæt nu at vi et øjeblik tror på - myten om - at USA, NATO, OSCE, EU-landene

engagerer sig i brændpunkter med den udelukkende ædle hensigt at mægle og skabe

fred, er deres mænd på stedet så professionelle fredsmæglere og forhandlere? Har de

den rette uddannelse, den fornżdne træning og erfaring - som f.eks. professionelle jurister

eller læger forventes have - på deres specialområder såsom konfliktanalyse,

problemdefinering, kulturforståelse, konfliktpsykologi, indlevelse, forhandling, forsoning,

genopbygningsprocesser? Ved de tilstrækkeligt om hvordan man taler man med

mennesker i dybt eksistentielle krisesituationer? Hvordan man bygger tillid med folk, man

ikke kan lide, men dog skal opnå noget i fællesskab med? Kender de forskel på diktat

og dialog? Og hvilke kriterier findes for at skelne mellem en god versus en dårlig

fredsplan eller våbenhvileaftale?Kosovo, Jugoslavien i januar 1999. Hvorfor mon det er gået så helvedes dårligt med

ambassadør Holbrookes og præsident Milosevic "freds- og våbenhvileaftale" fra oktober

sidste år? Vi kan blive ved med at sige at det snart er serbernes snart kosovo-albanernes

skyld. Det er stik hamrende irrelevant for problemets løsning!Gad vide hvor længe intellektuelle og journalister kan undgå at stille det indlysende

spørgsmål: Falder det hele mon sammen, fordi det internationale samfund forsømte at

gøre noget de sidste ti år, bevidst ventede til det var så akut at NATO kunne kaldes ind

som "sidste udvej"? Fordi de "dirty deals," der er slået af med parterne intet har med fred

at gøre? Fordi folk i branchen ikke kender forskel på at angribe problemer og angribe

mennesker? Fordi diplomaterne Holbrooke, Hill og Walker (alle tilfældigvis fra USA)

selv hvis de var gode fredseksperter ville forslå som tre skræddere i et helvede? Fordi

det fredsskabende internationale samfund savner kompleks analyse og har solgt styrtende

mængder af våben til alle parter i årevis? Fordi vi internationalt savner tilstrækkeligt med

ressourcer, professionelle folk, organisation, koordinering samt en filosofi og metode for

netop konflikhåndtering?Kosovo i januar 1999. Patienten er ved at dø på operationsbordet men husk: Du må

aldrig spørge om lægerne, der uden uddannelse og derfor uden diagnose påtog sig at

operere gjorde det rigtige. Det er patienternes egen skyld at de dør under operationen.

De fortjente vel at dø alligevel.De tilhører jo "de andre".20 Januar 1999

© Jan ØbergKalejdoskop

The Transnational Foundation for Peace and Future Research

Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden

Phone + 46 - 46 - 145909 Fax + 46 - 46 - 144512

http://www.transnational.org E-mail: tff@transnational.orgContact the Webmaster at: comments@transnational.org

Created by Maria Näslund © 1997, 1998, 1999 TFF