Fred.havn d. 23.11.98

USA støtter Tyrkiets undertrykkelse af kurderne.

USA's regering forsøger nu at presse den italienske regering til at udlevere PKK-lederen Öcalan til den tyrkiske regering vel vidende, at det vil betyde tortur og dødsstraf - med eller uden dom.

Menneskerettigheder og folkenes selvbestemmelse betyder åbenbart intet for USA's regering, når de kommer på tværs af USA's taktiske magtpolitiske alliancer - som her med NATO-landet Tyrkiet. Uden hensyn til at Tyrkiet har et korrupt fascistoidt nationalistisk-militaristisk styre, der systematisk undertrykker kurdernes menneskerettigheder. Og når konsekvenserne så melder sig i form af kurdernes oprør, så bekriges oprørerne skamløst med USA's accept med NATO-våben. Våben som også Danmark med lukkede øjne har leveret komponenter til.

Er det så mærkeligt, at kurdere har svært ved at forstå, at den pludselige interesse fra amerikansk og dansk side for at stoppe undertrykkelsen af kosovoalbanerne - ikke også skal gælde kurderne ved at true den tyrkiske regering med bomber?

Hvordan skal jeg over for kurderne kunne argumentere for, at det demokratiske Danmark fører en selvstændig udenrigspolitik baseret på menneskerettighederne? Kun hvis folketingets partier tager sig sammen og får den danske regering til internationalt at kræve, at man tager PKK' udtrykte ønske om fredsforhandlinger på ordet og sætter sine kræfter ind på at få forhandlet en positiv fred igennem, hvor begge folk - altså civilsamfundene fremfor lederne - kan føle at de får en mere værdig og sikker fremtid.

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle' 35, Fred.havn.